Allô!: pour deux saxophones altos
Jolas, Betsy
Paris. Leduc. 2008. 5 Bl.

All: the collected short poems
Zukofsky, Louis
London. Cape.

ʿAlʿôl: setâw 751
Ways, Hillēl
Bêt-Ēl. Sifriyyat Bêt-Ēl. [ca. 1990]. 125 S.

ALL
Udine. Forum.

Das All!: unendliche Weiten
Baumann, Mary K
München. Herbig. 2005. 184 S.
ISBN 3776624469

Das All: Physik des Kosmos
Philberth, Bernhard ; Philberth, Karl
Stein am Rhein. Christiana-Verl. 1994. VIII, 341 S.
ISBN 3717108212

Das All: eine Enzyklopädie
[s.l.]. Telemedia [u.a.]. 1995. 1 CD-ROM.

Das All: erleben Sie den Weltraum in seiner unendlichen Weite
Hamburg. DTP Neue Medien. [1998]. 1 CD-ROM.
ISBN 3931983447

All 4 Internet: Software für Surfer ; Client-Software für: WWW, ftp, Gopher, News, Mail ; für DOS, Windows, OS/2, MacOS und Linux
Vaterstetten. C-&-L-Computer- und Literaturverl. 1997. 1 CD-ROM.
ISBN 3932311396

All 4 one: das offizielle beFour-Fanbuch!
Lück, Susanne
Hamburg. Moewig. [2007?]. 57 S.
ISBN 9783868031225

All: about: Sehnsucht: [das mediale Gesamtwerk von Michael Weisser am ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, ergänzt durch neue Arbeiten ; begleitet die Ausstellungen: Im:Heimat:Rausch, Schloss Ritzebüttel, Cuxhaven 2011 ... All:About:Sehnsucht, ZKM, Karlsruhe 2012]
Azoulay, Isabelle ; Lutz, Jens ; Sachsse, Rolf ; Weisser, Michael (Künstler)
Berlin ; München. Dt. Kunstverl. 2011. 251 S.
ISBN 9783422070745

Alla: en kärleksroman
Björkstén, Ingmar
Stockholm. Bonnier. 1983. 191 S.
ISBN 9100458880

Alla
Marchisio, Cesare
Roma. Edizioni E.B.E. 1975. 31 S.

Al- Laḥẓa al-ḥariǧa
Idrīs, Yūsuf
[al-Qāhira]. Maktabat Miṣr. 1981. 134 S.
ISBN 9773164888

Allaĺai christligo ̈Gsańger und Gspiel in der oberos̈terreichischen Volksmundart: Herausgegeben von Sigmund Felloecker
Fellöcker, Sigmund
Linz. Haslinger. 1883.

Allaḏī akalat al-qawāfī lisānahū wa-āḫarūn: šaḫṣīyāt wa-mawāqif fi 'š-šiʿr wa-'n-naqd wa-'l-kitāba
ʿAlī, ʿAbd-ar-Riḍā
Bairūt [u.a.]. al-Muʾassasa al-ʿArabīya li-'d-Dirāsāt wa-'n-Našr [u.a.]. 2009. 159 S.

Allaḏī ẖaraǧa: riwāya
Farnawānī, Rifʿat al-
[al-Qāhira]. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1995. 203 S.
ISBN 977014536X

Al- Laṭāʾif: wa-ṭ-Ṭibb ar-rūḥānī
Ibn-al-Ǧauzī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-ʿAlī ; ʿAṭā, ʿAbd-al-Qādir Aḥmad
al-Qāhira. Maktabat al-Qāhira. 1389 h. [1969]. 144 S.

al- Laṭā' if: Ǧarīdaʿilmīya adabīya ta' rīḫīya fukāhīya taṣdur fi-wasaṭ kull šahr
Kairo. Maṭbaʿat al-Muqtaṭaf.

al- Laṭā'if al-musauwara: Maǧalla adabīya 'ilmīya ta'rīḫīya fukāhīya = Al Lataif Al-Musawara
Kairo. Dār al-Laṭā'if al-Muṣauwara.

al- Laṭāʾif as-sanīya fī aḫbār al-mamālik al-Yamanīya
Kibsī, Muḥammad Ibn-Ismāʿīl al- ; Aḏruʿī, Ḫālid Abā-Zaid al-
Ṣanāʾ. Maktabat al-Ǧīl al-Ǧadīd. 2005. 451 S.

al- Laṭā'if min daqā'iq al-maʿārif fī ʿulūm al-ḥuffāẓ wa-'l-aʿārif
Madīnī, Muḥammad Ibn-ʿUmar al- ; Samak, Abū-ʿAbdallāh Muḥammad ʿAlī
Bairūt. Dār al-Kutub al-ʿIlmīya. 1999. 544 S.

al-Laṭā'if waṭ-ṭibb ar-rūḥānī
Ibn al-Ǧauzī, 'Abdarraḥmān b. 'Alī ; ʿAṭā, ʿAbd-al-Qādir Aḥmad
1969.

al- Laṭā'if wa-'ẓ-ẓarā'if: ǧamaʿa fīhi kitābai Abī-Manṣūr aṯ-Ṯaʿālibī al-Laṭā'if wa-'ẓ-ẓarā'if fi 'l-aḍdād wa-'l-Yawāqīt fī baʿḍ al-mawāqīt
Maqdisī, Aḥmad Ibn-ʿAbd-ar-Razzāq al- ; T̲aʿālibī, ʿAbd-al-Malik Ibn-Muḥammad at̲-
al-Qāhira. Maktabat al-Ādāb. 1993. 280 S.
ISBN 9772410893

al- La'ālī
Ibn-al-Ǧauzī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-ʿAlī ; Nāǧī, Hilāl
Bairūt. Dār al-Ġarb al-Islāmī. 1994. 90 S.

al- La'ālī al-manṯūra fi 'l-aḥādīṯ: al-maʿrūf bi-'t-Taḏkarat fi 'l-aḥādīṯ al-muštahara
Zarkašī, Muḥammad Ibn-Bahādur az- ; ʿAṭā, Muṣṭafā ʿAbd-al-Qādir
Bairūt. Dār al-Kutub al-ʿIlmīya. 1986. 293 S.

Al-La'ālī fī ḥayāt al-miṭrān 'Abdallāh Ḳarālī: [a. m. franz. Tit.:] Vie de Mgr. Abdallah Carali, Archévèque de Beyrouth, fondateur de l'Ordre Libanais, Auteur du code civil des chrétiens du Liban. 1672 - 1742. Par l'abbé Paul Carali
Ḳarālī, Paul
Beit Chebab <Liban>. Imp. Al-Alam. 1932.

al- La'ālī wa-'d-durar: au "Aḥsan mā samiʿt"
T̲aʿālibī, ʿAbd-al-Malik Ibn-Muḥammad at̲- ; Muhannā, ʿAbd-al-Amīr ʿAlī
Bairūt. Dār al-Fikr al-Lubnānī. 1990. 158 S.

al- La'ālī wa-'d-durar as-saʿdīya
Saʿdī, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Nāṣir as- ; Aṯarī, Muḥammad Ibn-Riyāḍ al-Aḥmad as-Salafī al-
ar-Riyāḍ. Maktabat ar-Rušd. 2001. 800 S.

al-Laʾāliʾ ad-durrīya: fī t-tadbīr al-manzilī wa-l-qawānīn aṣ-ṣiḥḥīya
ʿAbd ar-Raʾūf, Ibrāhīm
[al-Qāhira]. Maṭbaʿat Šarikat at-Tamaddun. 1330 [1912]. 254 S.

al- Laʾāliʾ al-bahīya šarḥ Lāmīyat šaiḫ al-islām Ibn-Taimīya: muḥaqqaq ʿalā nasḫa ḫaṭṭīya
Mardāwī, Aḥmad Ibn-ʿAbdallāh al- ; Qaisī, Iyād Ibn-ʿAbd-al-Laṭīf Ibn-Ibrāhīm al-
Bairūt. Dār Ibn-Ḥazm. 2006. 224 S.
ISBN 9953813752

al- Laʾāliʾ al-maknūna fi 'r-riḥlāt al-maimūna ilā Makka wa-'l-Madīna
Šinqītī, Aḥmad al-Ḥasan aš-
ʿAin. Dār Yūsuf Ibn-Tāšfīn.

al-Laʾāliʾ al-maṣnūʿa fī l-aḥādīṯ al-mauḍūʿa
Suyūṭī, Ǧalāl-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Abī-Bakr as-
[al-Qāhira]. al-Maktaba at-Tiǧārīya al-Kubrā.

al-La'āli'al-maṣnū'a fi l-aḥadiṯ aḻ-mauḍū'a. al-Ǧuz; 1.2
Suyūṭī, Ǧalāl-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Abī-Bakr as-
1968.

al- Laʾāliʾ as-suryānīya: Suryānī - ʿArabī
Malakī, Ǧūzīf Asmar
Ḥimṣ. Ǧūzīf Asmar Malkī. 2002. 399, 348 p.

al- La'āli 'l-manṯūra fi 'l-aḥādīṯ al-mašhūra: au at-taḏkira fi 'l-aḥādīṯ al-muštahara
Zarkašī, Muḥammad Ibn-Bahādur az- ; Ṣabbāġ, Muḥammad Ibn-Luṭfī aṣ-
Bairūt u.a. al-Maktab al-Islāmī. 1996. 276 S.

al- La'āli 'l-maṣnūʿa fi 'l-aḥādīṯ al-mauḍūʿa
Suyūṭī, Ǧalāl-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Abī-Bakr as-
Bairūt. Dār al-Maʿrifa.

al-La'āli n-nafīsa fi šarḥ ṭuqūs wa-mu'taqadāt al-kanīsa
Salāma, Yuhannā
1965.

al- Laʾāli 's-sanīya šarḥ al-Muqaddima al-ǧazrīya
Qasṭallānī, Aḥmad Ibn-Muḥammad al- ; Ḥamdān, Ziyād
Bairūt. Muʾassasat al-Kutub aṯ-Ṯaqāfīya. 2007. 152 S.

al- Lağna: riwāya
Ibrāhīm, Ṣunʻallāh
al-Qāhira. Maṭabū ʿāt al-Qāhira. 1982. 159 S.

Allaḏīna aḥabbū "Maiy"
Šinnāwī, Kāmil aš-
al-Qāhira. Dār al-Maʿārif. [1972]. 96 S.

Allaḏīna ṭaġū fi 'l-bilād
Sammān, Muḥammad ʿA. as-
al-Qāhira. al-Kalima aṭ-Ṭaiyiba. [1993]. 176 S.

Allaḏīna adrakathum ḥirfat al-adab
Abū Fāšā, Tāhir
1981.

Allaḏīna 'ādū ila s-samā'
Manṣūr, Anīs
1977.

Allaḏīna ʿallamūna 'l-ḥubb wa'l-ḥikma
Muḥassib, Ḥasan
Al-Qāhira. Dār al-Maʿārif. 1984. 159 S.
ISBN 9770209783

Allaḏīna hāǧarū
Manṣūr, Anīs
al-Qāhira. Dār aš-Šurūq. 1408 [1988]. 515 S.
ISBN 9771482300

Allaḏīna yabḥaṯūna 'an aš-šams: riwāya
Tāya, 'Abdallāh
Al-Quds. Wikāla Abū 'Arafa. 1979. 164 S.

Allaḏīna ẓulimū: at-tanẓīmāt al-islāmīya fī Miṣr
Maḥfūẓ, Muḥammad
London. Riad el-Rayyes Books. 1986. 295 S.
ISBN 1869844483

Allaḏīn yulḥidūn fī ayāt Allāh
Saʿfān, Kāmil ʿAlī
<<al->> Qāhira. 1983. 267 S.
ISBN 9770205710

Allaḏī taraka 1-madīna
Dusūqī, Ṣubḥī
1978.

Allaḏī taraka 'l-madīna: qiṣaṣ
Dassūqī, Subḥī
Dimašq. Manšūrāt Ittiḥād al-Kuttāb al-'Arab. 1978. 79 S.

al-Laʿb ḫāriǧa l-ḥalba: qiṣṣa ṭawīla
Šalabī, Ḫairī
[al-Qāhira]. al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma. [1971]. 110 S.

Alla barn är musikanter: rapport från forsknings- och utvecklingsarbete i förskolan 1973 - 80
Malm, Krister
Stockholm. Rikskonserter. 1982. 124 S.

Alla barns ansikten
Lundgren, Max
1964.

Alla barns djur: små och stora djur i vår natur
Casta, Stefan ; Szabo, Petra
Malmö. Nordisk Bok.

Alla barns rätt: en bilderbok om Barnkonventionen
Stalfelt, Pernilla
Stockholm. Rabén & Sjögren. 2010. [18] Bl.
ISBN 9129675634

Alla barns skola?: att undervisa utsatta barn ... och alla andra
Ladberg, Gunilla
[Stockholm]. Rädda Barnen. 1994. 188 S.
ISBN 9188726029

Alla base dell'intervento: considerazioni storiche
Garbero Zorzi, Elvira
1997.

All'abbazia di Vallombrosa
Castellan, Antoine L
1996.

Alla "Belle Époque": I grandi pittori della Scuola napoletana dell'Ottocento
Riccardo, Don
Roma. 1970. 12 Bl.

Allabendlich ein Sonett: der Antikensaal im Humboldt-Schlösschen
Schillig, Christiane
2007.

al-La'b fī dau al-qadar
Su'ūdī, Āṭif
1981.

al-La'b ḫāriǧ al-ḥalba
Šalabī, Ḫairī
1971.

Alla Biennale di Venezia, cercando Scultura
Dorfles, Gillo
1962.

Alla Biennale ecco l'arte della memoria
Cabutti, Lucio
1984.

Alla biografia di D. Filippo Juvara: architetto messinese ; nuovo contributo
Telluccini, Augusto
[S.l.]. 1909.

"Alla blir professor": en frammåtblickande utvärdering av befordringsreformen vid KTH
Melin, Göran ; Högberg, Andreas
Stockholm. Swedish Inst. for Studies in Education and Research - SISTER. 2006. 46 S.

All Aboard!
Conger, Marion ; Malvern, Corinne
New York. Simon & Schuster. 1952. 14 gez. Bl.

All aboard!: The railroad in American life
Douglas, George H
New York, NY. Smithmark Publ. 1996. XVIII, 462 S.
ISBN 0765197367

All aboard!: the railroad in American life
Douglas, George H
New York. Marlowe. 1995. XVIII, 462 S.
ISBN 1569248761

All aboard!: the railroad in American life
Douglas, George H
New York. Paragon House. 1992. XVIII, 462 S.
ISBN 1557784868

All aboard!: a history of railroads in Michigan
Dunbar, Willis Frederick
Grand Rapids, Mich. Eerdmans. 1969. 308 S.

All aboard: Poems
Miller, Mary Britton ; Sokol, Bill
New York. Pantheon. 1958. 47 S.

All aboard: Unterrichts- Fernsehkurs im Medienverbund f. d.5./6. Schuljahr. Radio Bremen. Schulfernsehen
Bergmann, Hans ; Rösner, Ulrich
Hannover. Schroedel. 1979. 29 S.

All Aboard
Rösner, Ulrich
Grünwald. FWU.

All aboard ABC
Magee, Doug ; Newman, Robert
New York. Cobblehill Books. 1990. [24] Bl.
ISBN 0525650369

All aboard for Alaska!
McMurray, DeVon
Boston. Heath. cop. 1941. S.

All aboard for Ararat
Wells, Herbert G
London. Secker & Warburg. 1940. V,105 S.

All aboard for freedom!
MacSwigan, Marie ; Johnson, E. Harper ; Papánek, Ján
New York. Dutton. 1954. 249 S.

All aboard for the beach
Hills, Verna ; Tolford, Joshua
New York. Farrar, Straus & Young. 1954. 143 S.

All aboard of Life on the lake
Optic, Oliver
Boston. Lee and Shepard. 1899. X,273 S.,Abb.

All aboard the book train: Portuguese books for children, 1993 - 1994
Hartnack, Victoria
[Lisboa]. IBL. 1994. 59 S.
ISBN 972565157X

All'abolizione del proletariato!: il discorso socialista fraternitario, Parigi 1839 - 1847
Lanza, Andrea
Milano. F. Angeli. 2010. 285 S.
ISBN 9788856822427

Alla bottega: rivista di cultura ed arte bimestrale
Milano. Riva.

Alla bottega del Francione: l' architettura militare dei maestri fiorentini
Lamberini, Daniela
2004.

All about Adam: alles, was Mädchen über Jungs wissen müssen
Nolte, Hans
Hamburg. Ellermann. 2000. 190 S.
ISBN 3770731247

All about Adam: alles, was Mädchen über Jungs wissen müssen
Winnig, Franck
München. cbt. 2006. 189 S.
ISBN 3570303357

All about ADHD: the complete practical guide for classroom teachers
Pfiffner, Linda J
New York [u.a.]. Scholastic Professional Books. 1996. 173 S.
ISBN 0590251082

All about administering NIS+
Ramsey, Rick
Mountain View, Calif. SunSoft. 1993. XIII, 290 S.
ISBN 0130688002

All about administering NIS+
Ramsey, Rick
Mountain View, Calif. SunSoft. 1994. XXV, 451 S.
ISBN 0133095762

All about African violets
Free, Montague
1979.

All about Albumin: biochemistry, genetics, and medical applications
Peters, Theodore
San Diego [u.a.]. Acad. Press. 2000. XX, 432 S.
ISBN 0125521103

All about Alfie
Hughes, Shirley
New York, NY. Lothrop, Lee & Shepard. 1997. 128 S.
ISBN 0688151868

All about Alfred: Hitchcock-Bibliographie
Wulff, Hans Jürgen
Münster. MAkS. 1983. 295 Sp.
ISBN 3888113016

All about "All about Eve": the complete behind-the-scenes story of the bitchiest film ever made
Staggs, Sam
New York, NY. St. Martin's Press. 2000. X, 388, [16] S.
ISBN 0312252684

All about allergies
Terkel, Susan N ; Harvey, Paul
New York. Lodestar Books. 1993. 57 S.
ISBN 0525674101

All about allergy
Harris, M. C ; Shure, Norman
Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall. 1969. VIII, 368 S.

All about Almodóvar: a passion for cinema
Epps, Bradley S
Minneapolis [u.a.]. Univ. of Minnesota Press. 2009. 496 S.
ISBN 9780816649600

All about angiosperms
Meeuse, A. D
Delft. Eburon. 1987. 212 S.
ISBN 9070879654

All about animals: activity book ; [for primary school English teachers]
Vatter, Jochen
München. Domino-Verl. Brinek. c 2006. 58 S.

All about animals, for old and young: popular, interesting, amusing
London. Newnes. [ca. 1900]. 240 S.

All about Anna
Aims, Anya ; Lykke, Claus ; Nilsson, Jessica
[s.l.]. Innocent Pictures. 2007. 1 DVD.

All about Applesoft
Golding, Val J
Seattle, WA. Apple. 1981. 134 S.

All About Archaeology
White, Anne Terry ; O'Sullivan, Tom
London. W.H. Allen. 1960. 126 p.

All about Arthur (an absolutely absurd ape)
Carle, Eric
New York. Watts. 1974. [18] Bl.

All about asset allocation: [the easy way to get started ; everything you need to know about how to: implement a smart asset allocation strategy ; diversify your investments with stocks, bonds, real estate, and other classes ; change your allocation and lock in gains]
Ferri, Richard A
New York [u.a.]. McGraw-Hill. 2010. XVI, 336 S.
ISBN 0071700781

All about asset allocation: the easy way to get started
Ferri, Richard A
New York. McGraw-Hill. c2006. xv, 302 S.
ISBN 0071429581

All about atomic energy
Fermi, Laura
London. Allen. 1962. 136 S., [4] Bl.

All about aviation
Loomis, Robert D ; Chin, Allen ; Wolff, Fred L
New York. Random House. 1964. 139 S.

All about azaleas, camellias & rhododendrons
Fell, Derek ; Galle, Fred Charles
San Ramon, Calif. Ortho Books. 1995. 96 S.
ISBN 0897212576

All about baseball
Sullivan, George
New York. Putnam. 1989. 126 S.

All about beauty
Achmann, Andreas ; Bäuerle, Petra ; Kleiner, Ulrike ; Kramer, Karl ; Rüdiger, Margit
München. Journal Books Internat.

All about Begonias
Brilmayer, Bernice
Garden City, N.Y. Doubleday. 1960. 223 S.

All about bettas
Maurus, Walt
Neptune, NJ. TFH Publ. 1981. 128 S.: zahlr.Ill.(z.T.farb.).
ISBN 0876667833

All about Bette: her life from A to Z
Riese, Randall
Chicago. Contemporary Books. 1993. VIII, 503 S.
ISBN 0809241110

All about biology
Glemser, Bernard ; Cellini, Eva
New York. Random House. 1964. 143 S.

All about blowout
Westergaard, Rich H
Oslo. Norwegian Oil Review. 1987. 291 S.

All about bond funds: a complete guide for today's investors
Renberg, Werner
New York u.a. Wiley. 1995. XIII, 258 S.
ISBN 0471311952

All about bread
Patterson, Geoffrey
London. Deutsch. 1984. 31 S.
ISBN 0233976353

All about bread
Patterson, Geoffrey
Pretoria. Daan Retief. 1986. 31 S.

All about bullying
Ely, Lesley
London. Hodder Children's Books. 2001. 64 S.
ISBN 0340779012

All about CAD CAM: a guide for senior or mid-level management
Fellows, J. W
Sigma Technical Pr. 1983. VIII, 210 S.
ISBN 0905104617

All about cats
Burger, Carl ; Bridges, William
New York. Random House. 1966. 143 S.

All about chess and computers
Levy, David N ; Levy, David N ; Levy, David N ; Newborn, Monroe ; Newborn, Monroe
Berlin u.a. Springer. 1982. 145, 146 S.
ISBN 0387119329

All about child care and early education: a comprehensive resource for child care professionals
Segal, Marilyn M
Boston [u.a.]. Pearson Allyn and Bacon. 2006. XIV, 338 S.
ISBN 0205457894

All about chimneys: building, using, maintaining, repairing
Traister, John E
Blue RidgeSummit, PA. Tab Book. 1982. 232 S.
ISBN 0830600558

All about chords: a comprehensive approach to understanding contemporary chord structures and progressions through solid drills in suggested study questions, keyboard drills, and ear-training exercises
D'Amante, Elvo S
Orinda, CA. Encore Music. 1988. xviii, 120 S.
ISBN 0962094102

All about citrus & subtropical fruits
Klein, Maggie Blyth ; Moore, Paul ; Sweet, Claude
San Francisco, CA. Ortho Books. c1985. 96 p.