Cezac
Coutura, Johel
Bordeaux. Libr. du Glorit. 1993 [erschienen] 1992. 32 S.

Ceza davalarında yasayolları: zamanaşımı ve süreler
Aktaş, Yusuf
İstanbul. Yasa Yayınları. 1979. 237 S.

Cezaevi.. cezaevi: 1980 - 1986 Türkiye cezaevlerinden kesitler
Özkan, Neyyire
İstanbul. Onur Yayınları. 1986. 351 S.

Cezaevi şiir antolojisi: 1980 - 1990
Uzal, Fehmi
İstanbul. Sorun Yayınları <<[u.a.]>>. 1992. 254 S.
ISBN 9754310122

Cezaevi üniversitesi: darağacı kürsüsü
Güçlü, Faruk
Ankara. Doruk Yayınları. 1994. 152 S.

Ceza hukuku: kişilere ve mala karşı cürümler / Sulhi Dönmezer
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. Beta Basım Yayım Dağitim. 1990. XXII, 554 S.
ISBN 9754861293

Ceza hukuku: kişilere ve mala karşı cürümler / Sulhi Dönmezer
Dönmezer, Sulhi
İstanbul. Fak. Matbaası. 1981. XXXII, 531 S.

Ceza hukuku: genel hükümler
Hakeri, Hakan
Ankara. Adalet. 2011. 660 S.
ISBN 9786055412821

Ceza hukuku: genel hükümler
Hakeri, Hakan
Ankara. Seçkin. 2005. 420 S.
ISBN 9750200667

Ceza hukuku: genel hükümler, kabahatler hukuku
Hakeri, Hakan
Ankara. Seçkin. 2007. 496 S.
ISBN 9750203631

Ceza hukuku: genel hükümler, temel bilgiler ; temel İlkeler, ceza kanununun uygulama Alanı, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, Yaptırımlar
Hakeri, Hakan
Ankara. Seçkin. 2011. 479 S.
ISBN 9789750215766

Ceza hukuku
Odyakmaz, A. Nevzad
Istanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1993. XII, 263 S.

Ceza hukuku: genel hükümler
Soyaslan, Doğan
Ankara. Yetkin. 2003. 652 S.
ISBN 9754641250

Ceza hukuku: özel hükümler
Soyaslan, Doğan
Ankara. Yetkin. 2002. 774 S.
ISBN 9754642346

Ceza hukuku: genel kısım
Toroslu, Nevzat
Ankara. Savaş Yayınevi. 2008. 445 S.
ISBN 9756331119

Ceza hukuku: özel kısım
Toroslu, Nevzat
Ankara. Savaş Yayınevi. 2007. 334 S.
ISBN 9756331275

Ceza hukuku bilgisi: (genel hükümler)
Özbek, Veli Özer ; Bacaksız, Pınar ; Doğan, Koray
Ankara. Seçkin. 2006. 408 S.
ISBN 9750203267

Ceza hukuku dersleri
Yüce, Turhan Tufan
Manisa. Şafak Basım ve Yayınevi. 1982. XVI, 388 S.

Ceza hukuku el Kitabı: kriminoloji
Akıncı, Füsun S
İstanbul. Beta Basım Yayım. 1989. XXXV, 564 S.
ISBN 975486098X

Ceza hukuku, genel hükümler: ceza hukukuna giriş, ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, suç teorisi, yaptırım hukuku ; 5237 sayılı yeni TCK. 'ya göre hazirlanmiş
Artuk, Mehmet Emin ; Gökcen, Ahmet ; Yenidünya, A. Caner
Ankara. Turhan. 2007. XLII, 1162 S.
ISBN 9756194626

Ceza hukuku genel hükümler: yeni türk ceza kanunu ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre gözden geçirilmiş
Demirbaş, Timur
Ankara. Seçkin. 2005. 688 S.
ISBN 9753479123

Ceza hukukuna giriş: Feridun Yenisey
Yenisey, Feridun ; Jescheck, Hans-Heinrich ; Jescheck, Hans-Heinrich ; Jescheck, Hans-Heinrich
İstanbul. Beta. 2007. XII, 228 S.
ISBN 9789752956971

Ceza hukukunda yaş küçüklüǧü: kusur yeteneǧine ve sorumluluǧa etkisi ; (ilgili mevzuat-yargıtay kararları)
Aksay, Bekir
Istanbul. 1990. XIV, 211 S.
ISBN 9753760221

Ceza hukukunda zorunluluk durumu
Kangal, Zeynel T
Ankara. Seçkin. 2010. 520 S.

Ceza hukukunun temel kavramları
Yüce, Turhan Tufan
Ankara. Turhan Kitabevi. 1984. XV, 208 S.

Ceza Hukuku Reformu: Sempozyum 20-23 Ekim 1999 Istanbul
Istanbul. Umut Vakfi. 2001. X, 840 S.
ISBN 9759493152

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Tahir Taner'e armağan
Taner, Tahir
İstanbul. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 1956. XIV, 752 S.

Ceza hukuku ve emniyet tedbirleri hukuku
Öztürk, Bahri
Ankara. Üniv. Basımevi. 1994. XX, 354 S.
ISBN 9754410577

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını
İstanbul. Beta.

Ceza hukuku, özel hükümler
Artuk, Mehmet Emin ; Gökcen, Ahmet ; Yenidünya, A. Caner
Ankara. Turhan. 2007. XLIX, 934 S.
ISBN 9756486546

Ceza kanunları: Türk ceza kanunu ; cezaların infazı hakkında kanun ; ceza muhakemeleri usulü kanunu ; terörle mücadele kanunu
İçel, Kayıhan
İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1999. XXVI, 492 S.
ISBN 9754862354

Ceza kanunları yorumunun genel teorisi: (ceza yargıc̨ ve avukatının uygulama rehberi)
Demirel, Hakki
Ankara. 1980. 75 S.

Ceza kanunlari: Karşılaştırmalı ve uygulamalı 1980 - 1986
İçel, Kayıhan ; Yenisey, Feridun
Istanbul. yayinlari. 1987.
ISBN 9754862303

Ceza kanunname-i hümayunu
[Darülhilafe d.i. İstanbul]. Matbaa-ı Osmaniye. [1887] = 1300 m. 5, 136 S.

Ceza kanunu
Alışkan, Murat
İstanbul. Yaylım Yayıncılık. 1996. 212 S.

Ceza mahkemelerinde kararların yazılması: [duruşma tutanağı keşif konuları ; (ders notları)]
Yetkin, Seydi
Ankara. Adalet Yayınevi. 1995. X, 153 S.
ISBN 9757926086

Ceza muhakemeleri usulü kanunu: [notlu, içtihatlı]
Erdurak, Yılmaz Güngör
Ankara. Adil Yayınevi. 1994. XV, 1029 S.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu: notlu, içtihatlı, gerekçeli ; 3206 sayılı kanunla değişik
Odyakmaz, A. Nevzad
[Ankara]. Olgaç. 1985. XII, 606 S.

Ceza muhakemeleri usulü kanunu (CMUK) ve ilgili mevzuat: notlu, içtihatlı, gerekçeli ; 3842 sayılı kanunla değişik
Odyakmaz, A. Nevzad
İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağitim. 1994. 376 S.
ISBN 975736830X

Ceza muhakemeleri usulü kanunu ve diǧer kanunlar
Ankara. Yayınevi. 1995. IV, 344 S.
ISBN 9753470304

Ceza muhakemesi hukuku: muhakeme hukuku dalı olarak
Kunter, Nurullah ; Nuhoğlu, Ayşe ; Yenisey, Feridun
İstanbul. Beta. 2008. XXXVII, 1585 S.
ISBN 9789752957534

Ceza muhakemesi hukuku: muhakeme hukuku dalı olarak
Kunter, Nurullah
İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1989. XXIX, 1219 S.
ISBN 9754861064

Ceza muhakemesi hukuku
Toroslu, Nevzat
Ankara. Savas Yayinevi. 1998. XVI, 357 S.

Ceza muhakemesi hukuku: güncel yargıtay kararlarıyla genişletilmiş
Ünver, Yener ; Hakeri, Hakan
Ankara. Adalet Yayınevi. 2011. XXXVI, 924 S.
ISBN 9786055473938

Ceza muhakemesi hukuku: muhakeme hukuku dalı olarak
Kunter, Nurullah ; Yenisey, Feridun
Istanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım. 1998. XXIV, 1255 S.
ISBN 9754861064

Ceza muhakemesi hukuku
Özbek, Veli Özer
Ankara. Seçkin. 2011. 944 S.
ISBN 9789750214912

Ceza muhakemesi hukukunda istinaf ve tekrar kabulü sorunu
Yenisey, Feridun
İstanbul. Fak. Matbaası. 1979. XVI, 400 S.

Ceza muhakemesi hukukunda koğuşturma mecburiyeti: hazırlık soruşturması
Öztürk, Bahri
Ankara. Ankara Üniv. Basımevi. 1991. XI, 270 S.

Cezanne: i temi
Benedetti, Maria Teresa
Firenze. Giunti. 2002. 50 S.
ISBN 8809025954

Cezanne
Cogniat, Raymond
München. Südwest-Verl. [1968]. 46 S.

Cezanne
Cézanne, Paul ; Dorival, Bernard
Paris. Hazan. 1952. [24] S., 20 Bl.

Cezanne: [Werke]
Cézanne, Paul ; Jedding, Hermann
Wiesbaden ; Berlin. Vollmer. [1956]. 7 S., [10] Bl.

Cezanne
Cézanne, Paul ; Taillandier, Yvon
München. Südwest-Verl. 1981. 90 S.

Cezanne: mit e. Einf
Cézanne, Paul ; Taylor, Basil
London. Spring Books. 1961. 87 S.

Cezanne
Dorival, Bernard ; Cézanne, Paul
Hamburg. Krüger. 1949. 199, 166 S.

Cezanne: his life and art
Lindsay, Jack
Greenwich, Conn. New York Graphic Soc. 1969. VIII, 360 S.
ISBN 0821203401

Cezanne
Ors, Eugenio d'
1966.

Cezanne: a biography
Rewald, John
New York, NY. Abrams. 2006. 288 S.
ISBN 0810907755

Cezanne: Gemälde
Adriani, Götz ; Feilchenfeldt, Walter
Köln. DuMont. 1993. 315 S.
ISBN 377013088X

Cezanne: Gemälde
Baumeister, Willi (Künstler)
Paris [u.a.]. Ed. DuChêne [u.a.]. 1950. [4] Bl., 16 Taf.

Cezanne: Vater der Moderne ; Bilder seines Lebens
Cramer, Horst ; Kuri, Waldemar ; Kuri, Waldemar ; Schüppel, Holger
Baden-Baden. Südwestfunk. c 1993. 1 Videokassette (VHS, 45 Min.).

Cezanne: the early years 1859-1872 ; [Royal Acad. of Arts, London, 22 Apr. - 21 Aug. 1988, Réunion de musées nationaux, Musée d'Orsay, Paris, 15 Sept. - 31 Dec. 1988, Nat. Gallery of Art, Washington, 29 Jan. - 30 Apr. 1989]
Cézanne, Paul ; Gowing, Laurence
London. 1988. 230 S.
ISBN 0297793012

Cezanne: XIX. Jahrhundert
Cézanne, Paul ; Raynal, Maurice
Genf. Skira. [1947]. 8 S., [5] Bl.

Cezanne: l'œuvre gravé ; Pavillon de Vendome, Aix-en-Provence, 30 mai - 15 aout 1972
Cézanne, Paul
Marseille. Ed. Arts et Livres de Provence. 1972. [6] Bl.

Cezanne: the late work ; [with 427 illustrations, 50 in colour]
Reff, Theodore ; Rubin, William Stanley
London. Thames & Hudson. 1978. 416 S.

Cezanne Aquarelle und Zeichnungen, Bronzen von Edgar Degas: Catalogue of an exhibition held at the Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 19 may - 16 june 1927
Cézanne, Paul ; Degas, Edgar
Berlin. 1926. 16 S.

Cezanne country
Johnson, Erle Loran
New York. 1930. p. 521-551.

Cëzanne [un portrait de Cézanne,dt.] Eine bildbiogr
Beucken, Jean de ; Grünau, Werner von
1960.

Cezanne en Provence
Coutagne, Denis
Paris. Editions Assouline. 1995. 79 S.
ISBN 2908228432

Cezanne, Gauguin, van Gogh, Seurat: Wegbereiter der modernen Malerei ; Kunstverein in Hamburg, 4. Mai bis 14. Juli 1963
Hamburg. 1963. 128 S., [ca. 20] Bl.

Cezanne - Gemälde
Baumeister, Willi (Künstler, 1889-1955) ; Cézanne, Paul
Paris u.a. Ed. DuChêne u.a. 1950. 4 Bl., 16 Taf.

Cezanne in New York
Frankfurter, Alfred M
1938.

Cezanne, Picasso, Braque: Der Beginn des kubistischen Stillebens
Stuttgart. 1998.

Cezanne's Bathers: autobiogr. origins of form and content
Krumrine, Mary Louise
1984. XII, 383 Bl.

Cezanne's card players: [catalog of an exhibition held at the Courtauld Gallery, London, Oct. 21, 2010-Jan. 16, 2011...]
Cézanne, Paul ; Ireson, Nancy
London. Courtauld Gallery in association with Paul Holberton Publ. 2010. 159 S.
ISBN 9781907372117

Cezanne's dream of Hannibal
Reff, Theodore
1963.

Cezanne's early imagery
Lewis, Mary T
Berkeley u.a. Univ. of California Press. 1989. XXI, 302 S.
ISBN 0520065611

Cezanne's pommes et serviette
London. White Bros. 1989. 16 S.

Cezanne's watercolors: between drawing and painting
Simms, Matthew Thomas ; Cézanne, Paul
New Haven [u.a.]. Yale Univ. Press. 2008. XI, 227 S.
ISBN 9780300140668

Cezanne, the Steins and their circle
Rewald, John
London. Thames and Hudson. 1986. 64 S.
ISBN 0500550182

Cezanne the water-colorist
Horton, Toby
1963.

Cezanne, un pastel inconnu
Cézanne, Paul
Marseille. Assoc. pour le Développement de la Culture Artist. 1977. 64 S.
ISBN 2900150116

Cßezanne (Un portrait de Cézanne, dt.) Künstler u. Bürger ([Uebers.] v. Elisabeth Serelman-Küchler. 1. Aufl.)
Beucken, Jean de ; Serelman-Küchler, Elisabeth
1956.

Diecezanski Muzej nadbiskupije zagrebačke
Dočkal, Kamilo
Zagreb. [Dr.:] Nar. Tisk. 1940.

Cezar and the Music - Maker
Schwalje, Karl ; Nicolas
New York. Knopf. 1951. 76 S.

Cezar' Antonovič Kjui: biografičeskij očerk
Stasov, Vladimir V
Moskva. Muzgiz. 1954. 55 S.

Cezar Boliac
Papadima, Ovidiu
Bucureşti. Ed. Academiei R.S.R. 1966. 348 S.

Cezar Bolliac
S̨oimaru, Tudor
1962.

Cezar Grawinsky: Von Adelheid Weber
Weber, Adelheid
München. R. Oldenbourg. 1887.

Cezar Petrescu
Gafiţa, Mihai
Bucureşti. Ed. Pentru Literatură. 1963. 323 S.

Cezar stepiv
Kosač, Jurij
Regensburg. Nakl. vyd. s-ky "Ukraïns'ke slovo". 1948.

Cezary Bodzianowski: let it be
Szymczyk, Adam ; Bodzianowski, Cezary
2008.

Cezary Jellenta, estetyk i krytyk: Działalność w latach 1880-1914
Lewandowski, Tomasz
Wrocław. Ossoliński. 1975. 244 S.

Cezaryna Wojnarowska
Kasprzakowa, Janina
1978.

Cezaryna Wojnarowska
Krzywoblocka, Bożena
1979.

Ceza usulü hukuku
Erem, Faruk
Ankara. Sevinç Matbaası. 1978. VIII, 799 S.

Ceza ve yargılamada temel yasalar: son değişikliklerle ; açıklamalı - notlu
Malkoç, İsmail ; Güler, Mahmut
Ankara. Feryal Matbaacılık. 1993. 583 S.

Ceza ve yargılamada temel yasalar: son değişikliklerle ; açıklamalı - notlu ; Türk Ceza Kanunu ..., Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Malkoç, İsmail ; Güler, Mahmut
Ankara. Adil Yayınevi. 1994. 907 S.
ISBN 9757299014

Cezavy u blučiny: ve světle archeologických výzkumu a nálezu
Tihelka, Karel
Brno. Krajské Nakl. 1957. 51 S., [15] Bl.

Cezavy u Blučiny ve světle archeologických výzkumů a nálezů
Tihelka, Karel
Brno. Krajské Nakladatelství. 1957. 51 S., [ca. 20] Bl.

Ceza yargılaması hukuku
Yurtcan, Erdener
İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağitim. 1996. LVIII, 805 S.
ISBN 9757368369

Cezayir, atlas daǧlari ve sahra bölgesine yapilan bir botanik gezisinin Intibalari =: Botanische Eindrücke auf einer wissenschaftlichen Reise von Algier über das Atlasgebirge zum Nordrand der Sahara
Demiriz, Hüsnü
1964. S. 13 - 23.

Cezayir'de türk'ler
Carim, Fuad
1962.

Cezayir hakkındaki neşriyata umumî bir cevap [ǵawāb]
ʿAlī Ḥaidar Amīr
İstanbul. Deniz. 1930. 91 S., 5 Kt. 8".

Ceza Zargilmalari Usulü Zasasi
Ekşioğlu, Kâni
Istanbul. Yasa Yayinlari. 1986. 312 S.

Ceza özel hukuku: teorik ve pratik
Tezcan, Durmuş ; Erdem, Mustafa Ruhan ; Önok, Murat
Ankara. Seçkin. 2010. 992 S.
ISBN 9789750213687

Das CE-Zeichen: Richtlinientexte, Fundstellen der harmonisierten Normen, Zertifizierungsverfahren, Prüfstellen
Berghaus, Hartwig ; Klindt, Thomas ; Langner, Dirk
München ; Wien. Hanser. 2008-. Losebl.-Ausg.

CE-Zeichen für Glasprodukte 2006: CE-Kennzeichnung für Mehrscheiben-Isolierglas
Rosenheim. Institut für Fenstertechnik e.V. 2006. [81] S.

Cezij: sbornik perevodov
Pljuščev, Vladimir E
Moskva. Izd. Inostr. Lit. 1956. 134 S.

Cezij: sbornik statej
Pljuščev, Vladimir E
Moskva. Izd. Inostran. Lit. 1963. 230 S.

Diecezja, archidiecezja 1984: [Polska]
Müllerowa, Lidia ; Żuchowska, Z
[Lublin]. 1988. Versch. Gr.

Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872
Jemielity, Witold
1972.

Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku
Mironowicz, Antoni
Białystok. Wydawn. Uniw. 2008. 351 S.

Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu (1945 - 1990)
Polak, Wojciech
Pelplin. Wydawnictwo "Bernardinum". 2008. 367 S.
ISBN 9788373805798

Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu (1945 - 1990)
Polak, Wojciech
Pelplin. Wydawnictwo "Bernardinum". 2009. 389 S.
ISBN 9788373807051

Diecezja Chetminska: Zarys historyczno-statystyszny
Pelplin. Nakt. Kurji Biskupiej. 1928. 1 Portr, 851 S., 1 Karte.

Diecezja częstochowska: opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn
Wiśniewski, Jan
Kielce. Wydawn. Jedność. 2000. 539 S.
ISBN 8372242410

Diecezja łódzka i jej biskupi w świetle dokumentów
Ziółkowska-Boehm, Aleksandra
Łódź. Diecezjalne Wydawn. Łódzkie. 1987. 295 S.
ISBN 8385022007

Diecezja mińska około 1830 roku
Chodźko, Ignacy
Lublin. Inst. Europy Środkowo-Wschodniej. 1998. 213 S.
ISBN 8385854428

Diecezja Żmudzka od XV do początku XVII w
Błaszczyk, Grzegorz
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM.

Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku: ustrój
Błaszczyk, Grzegorz
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1993. 369 S.
ISBN 832320585X

Diecezja łomżyńska: studium historyczne parafii
Jemielity, Witold
Łomża. Kuria Diecezjalna. 1990. 357 S.

Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej w latach 1945 - 1967
Stanaszek, Bogdan
Sandomierz. Wydawn. Diecezjalne i Dr. 2006. 413 S., [12] Bl.
ISBN 8373006052

Diecezja Siedlecka
Siedlce. Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas.

Diecezja Siedlecka czyli Podlaska
Aleksandrowicz, Piotr
1971.

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska
1982. 4, 10 S., [9] Bl.

Diecezja Tarnowska: dzieje ustroju i organizacji 1786 - 1985
Kumor, Bolesław
Kraków. Polskie Tow. Teolog. 1985. XV, 655 S. +.
ISBN 8385017143

Diecezja toruńska: historia i teraźniejszość
Arszyński, Marian ; Kardasz, Stanisław
Toruń. Wydawnictwo Konserwatora Diecezalnego. 1994. 241 S.
ISBN 838647100X

Diecezja toruńska: historia i teraźniejszość
Chodkowska, Wiesława ; Kardasz, Stanisław
Toruń. Wydawnictwo Konserwatora Diecezalnego. 1995. 90 S.
ISBN 8386471107

Diecezja Toruńska: historia i teraźniejszość
Toruń. Wydawn. Konserwatora Diecezjalnego. 1996. 104 S.
ISBN 8386471050

Diecezja Toruńska: historia i teraźniejszość
Toruń. Wydawn. Konserwatora Diecezjalnego. 1997. 107 S.
ISBN 8386471034

Diecezja Toruńska: historia i teraźniejszość
Toruń. Wydawn. Konserwatora Diecezjalnego. 1998. 131 S.
ISBN 8386471093

Diecezja Toruńska: historia i teraźniejszość
Toruń. Wydawn. Konserwatora Diecezjalnego. 1999. 149 S.
ISBN 8386471131

Cezkie [Didojskie] jazyki: Dagestana
Bokavev, E. A
Moskva. Nauka. 1959. 290 S.

Cezmi: tarihî roman
Namık Kemal ; Yenisey, Fâzıl
İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri. 1978. 336 S.

Cezmi: tarihe müstened bir hikaye
Namık Kemal
İstanbul. Mihran Matbaası. [1879] = 1297 h. 453 S.

Cezmi: tarihe müstened hikaye
Namık Kemal
İstanbul. [Basiret]. [1888] = 1305. 395 S.

Cezmi
Namık Kemal
Istanbul. Matbaa-i Amire. 1919 = 1335 h. 496 S.

Cez mreže môjho srdca
Mayröcker, Friederike
Bratislava. Slovenský Spisovateľ. 1999. 62 S.
ISBN 8022009415

Cez oheň a vody
Bendová, Krista
Bratislava. Slov. Vyd. Polit. Lit. 1960. 73 S.

Cez pohlad k srdcu: výber z "Veršov"
Petrarca, Francesco
Padova. "Cronia". 1974. 88 S.

Cezskie (didojskie) jazyki Dagestana
Bokarev, Evgenij A ; Žirkov, Lev I
Moskva. Izdat. Akad. Nauk. 1959. 290 S.

Cezsko-russkij slovar'
Chalilov, Madžid Š
Moskva. Academia. 1999. 454 S.
ISBN 5874440860

Cez Tisovník vybíjaný chodník: Horný a Dolný Tisovník v minulosti a prítomnosti
Martuliak, Pavol
Banská Bystrica. Trian. 2006. 196 S.
ISBN 8088945909

C'ezura k'art'ul lek'sši da Guramišvilis versip'ikac'ia
Xint'ibije, Akaki
T'bilis. Mec'niereba. 1990. 101 S.
ISBN 5520006245

Cezury i przełomy: studia o literaturze polskiej XX wieku
Krasuski, Krzysztof
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 1994. 192 S.
ISBN 8322605102