... & Cie
Bloch, Jean Richard
Paris. Club des amis du livre progressiste. 1963. XXII, 357 S. 8".

Cień
Pawelczak, Jadwiga
Londyn. Polska Fundacja Kulturalna. 1980.

CIE 1988 2 spectral luminous efficiency function for photopic vision
Vienna. CIE. 1990. IV, 11 S.
ISBN 3900734232

Cieĺavedomá starostlivost' národných výborov vo Východoslovenskom kraji o ochranu a obnovu pamiatok a ochranu a tvorbu prirody
Dobšínský, Josef ; Dobšinský, Jozef
1978.

Cień alei lipowej
Klimowicz, Adam
1956.

Cień Łambinowic: próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945 - 1946
Nowak, Edmund
Opole. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 1991. 199 S.
ISBN 8390024101

Cień antropoida
Kozaczka, Adam
Kraków. Wydawn. Literackie. 1977. 138 S.

Ci eżary stanu duchownego w Polsce na rzecz panstwa: od roku 1381 połowy XVII wieku
Karbownik, Henryk
Lublin. Towarzystwo Naukowe Katol. Uniw. 1980. 178 S.

Cieņas apliecinājums patiesībai, daiļumam un dabai
Ogle, Kristīne
2004.

Ciebie jedną kocham
Wachowicz, Barbara
Warszawa. Wyd. Radia i Telewizji. 1987. 400 S.
ISBN 8321204473

Ciebłowice duże: ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im südwestlichen Masowien
Dzięgielewska, Magdalena ; Kulczyńska, Magdalena
Warszawa. Drukarnia Janusz Bieszczad. 2008. 216 S.
ISBN 9788360099131

Cień "Błyskawicy"
Paszta, Wiesław
Stare Garkowo. [Wiesław Paszta]. 2009. 173 s.
ISBN 9788392945321

Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos: materiāli Saldus novada kultūras vēsturei
Ancītis, Valdemārs
Saldū. Saldus Tip. Izdevums. (1992). 160 S.

Ciechanowianie: szkice biograficzne
Lewandowski, Edward
Ciechanów. Art & Archeology.

Ciechanowiec
Kwiatkowski, Stefan
Olsztyn. Wydawn. Pojezierze. 1983. 149 S.
ISBN 8370021395

Ciechanowieccy herbu Dąbrowa
Dumin, Stanislav V ; Rachuba, Andrzej ; Sikorska-Kulesza, Jolanta
Warszawa. Wydawn. DiG. 1997. 223, [18] S.
ISBN 8385490833

Ciechanowskie legendy zamkowe
Korzybski, Jan Kazimierz
Ciechanów. 1995. 39 S.
ISBN 8390502801

Ciechanowskie pamiątki przeszłości
Gąsiorowska, Alicja ; Korzybski, Jan Kazimierz
Ciechanów. Tow. Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. 2000. 133 S.
ISBN 8390502828

Ciechanowskie studia muzealne
Ciechanów. Oficyna Wydawn. Ajaks.

Ciechanów: (plan miasta)
Warszawa. Państw. Przedsieb. Wyd. Kartogr. 1980. [1 Nebenkt.].

Ciechanów w latach Drugiej Rzeczypospolitej: 1918 - 1939
Piotrowicz, Dariusz
Ciechanów. Tow. Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. 1998. 226 S.
ISBN 8390502860

Ciechocinek: dzieje uzdrowiska
Kubiak, Szymon
Włocławek. Lega. 2001. 608, [16] S.
ISBN 8388115375

Ciechocinek i okolice
Umiński, Janusz
Warszawa. Sport i Turystyka. 1990. 131 S.
ISBN 8321727166

Ciecie i formawanie krzewów: wiecej pracy, ale dorodniejszy plon owoców
Gwozdecki, Józef
Warszawa. Państw. Wyd. Roln. i Leśne. 1986. 57 S.

CIE collection in colour and vision
[Vienna]. 1995. 65 S.
ISBN 3900734712

CIE collection in photobiology and photochemistry
Vienna. 1993. 54 S.
ISBN 3900734461

CIE collection in photometry and radiometry
Vienna. 1994. 45 S.
ISBN 3900734585

CIE colorimetric & colour rendering data
[S.l.]. 1995. 1 Diskette.

CIEC, the International Scientific Centre of Fertilizers: for service and advise ... ; An overview on aims, organization, structure, international conferences, and publishing
Welte, Erwin
Belgrade [u.a.]. Internat. Scientific Centre of Fertilizers. 1988. 19 S.

CIEC, the International Scientific Centre of Fertilizers for service and advise for better plant growth, higher yields, and improved plant quality for improved and adequate food supply for upgrading the efficiency of fertilizer use for more ecology in agricultural economy: an overview on aims, organization, structure, international conferences, and publishing ; golden jubilee 9. congress 11 - 16 June 1984 Budapest
Welte, Erwin
Göttingen. Goltze. 1988. 19 S.

Cień "Czarnej Ręki": z kart politycznych dziejów państw bałkańskich w latach 1878 - 1918
Bernaś, Franciszek
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedag. 1990. 317 S.
ISBN 8302043206

Ciecze kriogeniczne jako rozpuszczalniki zestalonych substancji
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta
Kraków. Uniw. Jagielloński. 1984. 207 S.

Dieci edifici storici di Padova: una proposta operativa per il catalogo monumentale, la tutela e la programmazione
Franceschi, Serena ; Lazzari, Adelmo ; Salvadori, Sandro
2001.

CIE discussion papers
Copenhagen. Online-Ressource.

The cief
Dusen, Thomas van
1968.

The cief abstractions of biology
Elsasser, Walter Maurice
Amsterdam. North-Holland Publ. 1975. XIV, 261 S.

CIEFL akshara series
New Delhi [u.a.]. Allied Publ.

CIEFL occasional papers in linguistics
Hyderabad. Central Institute of English and Foreign Languages.

Ciegas esperanzas: Premio Nadal 1992
Gándara, Alejandro
Barcelona. Ed. Destino. 1992. 234 S.
ISBN 8423321584

Ściegienny: Wikary z Wilkołazu. [Piotr Ściegienny]
Sowiński, Adolf
[Warschau]. Państw. Inst. Wydawn. 1948. 179 S., 1 Portr.

Ciego ante ciegos
Jiménez, Juan Ramón
Habana/Cuba. Secretaria de educacion. 1938. 23 S.

Ciego del cielo
Orphée, Elvira
Buenos Aires. Emecé. 1991. 233 S.
ISBN 9500410168

Ciegos
Lorca, Carolina
Santiago. Ed. Altazor. 1999. 23 S.
ISBN 9567472122

Cień i forma: o wyobraźni plastycznej Leopolda Staffa
Shallcross, Bożena
Szczecin. Glob. 1987. 163 S.
ISBN 8370071198

Cień i inne opowiadania
Scibor-Rylski, Aleksander
Warszawa. Iskry. 1955. 249 S.

Cieši pie vēja: Eduards Kalniņš portretējums
Melbārzdis, Jānis
Riga. Liesma. 1984. 125 S.

Cień jaskółki: esej o myślach Chopina
Przybylski, Ryszard
Kraków. Znak. 1995. 287 S.
ISBN 8370065449

Cień Jałty: raport
Roszkowski, Wojciech
Warszawa. Muzeum Powstania Warszawskiego. 2006. 108 S.
ISBN 8360142858

Cień jego anioła czyli Tajemnica kobiety
Nawrocki, Aleksander
Warszawa. Wydawn. Książkowe IBiS. 1995. 102 S.
ISBN 8386236213

CIE journal
Paris. Comm.

Ścieżka i jej synonimy w gwarach i historii jȩzyka polskiego na tle ogólnosłowianskim
Zierhoffer, Karol
Wrocław. Ossolineum. 1959. 92 S.

Ścieżkami pamięci: wspomnienia o żydowskim Lublinie z archiwum "Historii Mówionej" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz reportaż Mariusza Kamińskiego "Listy do getta" (Radio Lublin)
Lublin. Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN [u.a.]. 2003. 1 CD.

Ścieżkami Prawosławia, Białostocczyzna
Radziukiewicz, Anna
Białystok. Orthdruk. 1998. 179 S.
ISBN 8391014207

Ścieżkami świąt i zwyczajów ludowych
Ziółkowska, Ewa
Warszawa. Inst. Turystyki u.a. 1990. 124 S.

Ścieżkami wspomnień
Kamińska, Maria
1960.

Ścieżka̧ na Ararat
Warneńska, Monika
1977.

Ścieżka obok drogi
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Warszawa. Oficyna Wydawn. Zetpress. 1989. 335 S.

Cień karła, cień olbrzyma
Terlecki, Władysław Lech
Warszawa. Książka i Wiedza. 1983. 236 S.
ISBN 8305111180

Cień Katynia nad Sanem
Garbacz, Dionizy
Stalowa Wola. Wydawnictwo Sztafeta. 2010. 180 s.
ISBN 9788389930651

Ciekawe historie o powietrzu
Piekara, Arkadiusz H ; Gawrys,̀ Mateusz
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1984. 79 S.

Ciekawe powieści: miesięcznik, poświęcony najwybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym
Warszawa. Gebethner i Wolff [u.a.].

Ciekawe szczegóty z literatury i bibliografii tudziez z innych umiejętności, mianowicie z dziejów polskich i powszechnych, z nauk przyrodniczych, z teologii, historyi muzyki i sztuk pięknych, z numizmatyki, archeologii, heraldyki, medycyny, oraz z dziennikarstwa
Sozański, Antoni
Kraków. Druk Wł. L. Anczyca i Spotki. 1884. 4 Bl., VIII, 342 S.

Ciekawe życie, ciekawi ludzie: z opiniami innych o życiu i działalności Jerzego Korey-Krzeczowskiego
Korey-Krzeczowski, Jerzy
Kielce. Gens. 2004. 280 S.
ISBN 8389005344

Ciekawość: Felietony 1973-1976
Słonimski, Antoni
Warszawa. Czytelnik. 1981. 243 S.
ISBN 8307005388

Ciekawsze prace konserwatorskie dokonane w Pracowni Konserwacji Malarstwa Muzeum Narodowego w Warszawie w okresie ostatnich 25 lat
Lipkowa, Gabriela
1971.

Ciekawy zabytek jubilerstwa warszawskiego w zbiorach angielskich
Gradowski, Michał
1964.

Cieżkie lata
Korzycki, Antoni
1978.

Ścieżki emancypacji: osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce
Kurczewski, Jacek
Warszawa. Wydawnictwo Trio. 2009. 274, [1] s.
ISBN 9788374362054

Ścieżki filologii: Polonistyka na przełomie wieków w Nowej Europie ; majowe spotkanie polonistów i slawistów zagranicznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 7 - 11 maja 2002
Bem-Wiśniewska, Ewa
Warszawa. Wydział Polonistyki UW. 2004. 198 S.
ISBN 8389663368

Ścieżki kaprala "Smereka": powieść przygodowa
Jastrzębski, Janusz ; Wójtowicz, Władysław
Krajowa Agencja Wydawn. 1989. 218 S.
ISBN 8303027204

Ścieżki śląskie godne wspomnienia
Sztoler, Grzegorz
Pszczyna [u.a.]. Forma Studio. 2004. 128 S.
ISBN 8391642216

Ścieżki ocalenia
Gawryś, Cezary
Warszawa. Biblioteka Więzi. 1997. 274 S.
ISBN 8385124985

Ścieżki ogrodu botanicznego
Mróz, Andrzej ; Zemanek, Alicja
Kraków. Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie. 2000. 32 S.
ISBN 8386775637

Ścieżki pamięci: pozostały tylko kamienie : wielokulturowy pejzaż województwa łódzkiego ; [cmentarze żydowskie województwa łódzkiego]
Białkowski, Andrzej
Łódź. Łódzki Dom Kultury. [ca. 2010]. 108 s.
ISBN 9788361680765

Ścieżki pamięci: żydowskie miasto w Lublinie - losy, miejsca, historia = Ševîlê zikkārôn
Bojarski, Jerzy Jacek
Lublin. Norbertinum [u.a.]. 2002. 268 S.
ISBN 8372220956

Ścieki, skrzeki, karaluchy: utwory prawie wszystkie
Głowacki, Janusz
Warszawa. Polska Oficyna Wydawn. BGW. 1996. 1163 S.
ISBN 8370666639

Ścieżki transformacji: ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne
Brzechczyn, Krzysztof
Poznań. Zyski i S-ka Wydawn. 2003. 413 S.
ISBN 8372984026

CIEL
Bennwitz, Hanspeter ; Garlichs, Ariane
Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 1973. 374 S.

Ciel: Himmel
Foret, Raphaele
[S.l.]. Poudrière. c 2000. 1 Videokassette (VHS, 2 Min.).

Ciel, air et vents: for chamber choir ; (1957)
Escher, Rudolf ; Ronsard, Pierre de
Amsterdam. Donemus. 1989. 32 S.

[Rezension von:] Cieślak, Katarzyna: Kościół - cmentarzem : sztuka nagrobna w Gdańsku (XV - XVIII w.) "Długie trwanie" epitafium. - Gdańsk : Polska Akad. Nauk, Inst. Sztuki, 1992 // Cieślak, Katarzyna: Epitafia obrazowe w Gdańsku (XV - XVII w.). - Wrocław, 1993
Bernatowicz, Tadeusz
1994.

[Rezension von:] Cieślak, Katarzyna: Tod und Gedenken : Danziger Epitaphien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. - Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 1998
Pešek, Jiří
1999.

Ciel blanc
Claude, Catherine
[Paris]. Gallimard. 1967. 247 S.

Ciel bleu, terre noire
Schuller, Michelle
Paris. Belfond. 1993. 123 S.
ISBN 2714431089

Ciel bleu vase clos: roman
Cespédès-Vignes, Aline
Paris [u.a.]. <<L'>> Harmattan. 2002. 213 S.
ISBN 274753345X

Ciel! Ciel! Des poèmes hirondelles!
Drano-Stamberg, Nicole
Mortemart. Rougerie. 2006. 115 S.
ISBN 2856681271

Ciel d'Allemagne: récit
Z'Graggen, Yvette
Vevey. Ed. de l'Aire. 1996. 128 S.
ISBN 2881084443

Ciel da paròll =: Cielo di parole
Grignola, Fernando
Agno u.a. Bernasconi. 1992. 146 S.

Ciel de bas-fond: poèmes
Diop, Lamine Sine
Dakar. Les Nouvelles Éd. Africaines. 1988. 46 S.
ISBN 2723610349

Ciel de feu: Roman
Daudet, Léon
Paris. Flammarion. 1934. 282 S.

Ciel de lit et autres nouvelles: prix du jeune écrivain 1998
Pinto, Rodolfo ; Vrigny, Roger
Paris. Mercure de France. 1998. 183 S.
ISBN 271522124X

Ciel de Rome
Tamburi, Orfeo ; Frank, Nino
Paris. Éd. Galilée. 1979. 124 S.

Ciel des dieux et amours terrestres: Véronèse et la peinture mythologique
Mason Rinaldi, Stefania
2004.

Ciel des hommes
Leonard, J. N
Paris. Arthaud. 1955. 278 S.

Ciel de suie: Préf. de Jean Butin
Béraud, Henri
Roanne. Horvath. 1980. 210 S.
ISBN 2717101306

Ciel de suie
Béraud, Henri
Paris. Ed. de France. 1933. 236 S.

Ciel en feu: missions d'aviateurs français durant la Seconde Guerre mondiale, 1939 - 1945
Renaud, Patrick-Charles
Paris. Grancher. 2006. 357 S.
ISBN 2733909827

Cielesne o(d)słony: dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku
Necką, Agnieszka
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2011. 295 S.
ISBN 9788322619971

Cielesność - kompemsacja - mimesis
Czerniak, Stanisław ; Michalski, Rafał
Warszawa. IFIS PAN. 2008. 250 S.
ISBN 9788373881655

Cielesność w polskiej poezji najnowszej
Cieślak, Tomasz
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2010. 341 S.
ISBN 8375254800

Ciel et etoiles: un livre pour apprendre ; une pochette d'activités
Borg, Janet ; Estellon, Pascale ; Weiss, Anne
[Paris]. Mila Éd. 1997. [33] Bl.
ISBN 2840061163

Ciel et fer: les amis romantiques des Sept-Laux ; l'explorateur Victor Jacquemont et Achille Chaper, maître de forges et maire de Pinsot au pays d'Allevard (1822 - 1831)
Salamand, Georges
Pinsot. Éd. du Fond-de-France. 2005. 62, VII Bl.
ISBN 2952519803

Ciel et simulacre: suivi de Peep Show. Jean-Marie Piemme
Piemme, Jean-Marie
Carnières-Morlanwelz. Lansman. 2000. 57 S.
ISBN 2872822909

Ciel et terre: manifeste radical
Servan-Schreiber, Jean-Jacques ; Albert, Michel
Paris. Denoël. 1970. 298 S.

Ciel et terre: bulletin de la Société Belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe
Bruxelles. Soc.

Ciel et terre soviétiques: [Vladimir Socoline]
Socoline, Vladimir
Neuchâtel. La Baconnière. (1949). 275 S.

Ciel et étoiles
Jouve, Franck ; Welply, Michael
Paris. Hachette Jeunesse. 1992. 47 S.
ISBN 2010174852

Cieli: Segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte
Giubilei, Maria Flora ; Junaković, Svjetlan ; Tognolini, Bruno
Bazzano (Bologna). Artebambini. [2009]. 83 S.
ISBN 8889705191

Cieli d'Abissinia: ricordi e "scatti" di un volontario nella guerra d'Etiopia = Abyssinian' skyes
Cristini, Luca Stefano ; Celi, Renato
[Zanica (Bergamo)]. Soldiershop Publ. 2010. 68 S.
ISBN 9788896519363

Cieli degli dei e amori umani: Paolo Veronese e la pittura mitologica
Mason Rinaldi, Stefania
2005.

Cieli del Valdarno
Uzzani, Giovanna
2009.

Cieli d'Etiopia: avventure di un pilota di guerra
Beonio-Brocchieri, Vittorio
Milano. Mondadori. 1936. XIV, 265 S. 8".

Cieli di Betocchi
Albisani, Sauro
Firenze. <<Le>> Lettere. 2006. 81 p.
ISBN 886087016X

Cieli di Maremma: pitture recenti di Rodolfo Ceccotti
Natali, Antonio
1998.

Cieli dipinti: gli affreschi di Palazzo Albergati
Riccòmini, Eugenio
2000.

Cieli di silenzio
Bortolon, Liana
1985.

Cieli d'Italia
Verrecchia, Anacleto
Milano. Spirali Vel. 1991. 172 S.
ISBN 8877703008

Cieli e foreste: Animali del cielo e della terra
Aimonetto, Lidia ; Bajocco, Alfredo ; Gallico, Paul ; Lugli, Antonio
Firenze. Bemporad-Marzocco. 1963. 143 S.

Cieli e Foreste, animali del cielo e della terra
Aimonetto, Lidia ; Bajocco, Alfredo ; Gallico, Paul ; Lugli, Antonio
Firenze. Marzocco. 1957. 143 p.

Cieli e mari
Cupini, Ranieri
1973.

Cieli e terra negli affreschi di G. B. Castello, il Bergamasco, nel Palazzo di Tobia Pallavicino a Genova
Pesenti, Franco Renzo
2008. 3-27.

Cieli e terre nei secoli XI - XII: orizzonti, percezioni, rapporti ; atti della tredicesima settimana internazionale di studio, Mendola, 22 - 26 agosto 1995
Milano. Vita e Pensiero. 1998. X, 391 S.
ISBN 8834300777

CIEL II: Fallstudie zu einem Förderungsprogramm der Stiftung Volkswagenwerk zur Elementarerziehung
Garlichs, Ariane
Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. 1983. 406 S.
ISBN 3525853645

Cieli immensi: lettere 1935 - 1955
Staël, Nicolas de ; Provenzali, Delfina
Firenze. <<Le>> Lettere. 1999. 95 S.
ISBN 8871664574

Cieli nuovi e mondi nuovi: Testo per la scuola secondaria superiore e la scuole media superiore
Gionchi, G ; Negri, Giancarlo
Torino. Leumann.

"Cieli sassosi e terreno diafano": indagini sulla tecnica pittorica di Antonio Fontanesi attraverso il fondo della Galleria civica d'arte moderna di Torino
Bertone, Virginia ; Rava, Antonio
2009.

Cielito lindo: karty z Mexika
Okálʹ, Ján ; Cincík, Jozef G
Galt, Ontario. Dobrá Kniha. 1972. 65 S.