C. R. Jakobsoni bibliograafia: 1863 - 1980
Laidvee, Herbert
Tallinn. Eesti Raamat. 1991. 529 S.
ISBN 5450015224

C.R.Jakobsoni "Sakala"
Jansen, Ea ; Vassar, A
1971.

C.R. Jakobsoni "Sakala" ja eesti ajakirjanduse teed
Jansen, Ea
1979.

C. R. Jakobsoni teedest ja töödest
Põldmäe, Rudolf
Tallinn. Kirj. Eesti Raamat. 1985. 221 S.

C. R. Jelitto, zweiter Träger des Karl Forester - Ringes: Karl Forester-Ring
Jelitto, Constantin Rudolf
1967. S. 271 - 272.

Córka Czarownic
Terakowska, Dorota ; Skarżyński, Jerzy
Chotomów. Verba. 1991. 346 S.
ISBN 8385061061

Córka czarownic
Terakowska, Dorota
Kraków. Wydawn. Literackie. 1998. 288 S.
ISBN 8308028144

Córka Ewy: sekrety ksiẹźnej de Cadignan
Balzac, Honoré de
Warszawa. Biblj. Polska. 1922. XIV, 271 S.

Córka księżyca
Majchrowski, Stefan ; Murawski, Marian
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1974. 232 S.

Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza
Kaczorowska, Teresa
Ciechanów. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora [u.a.]. 2007. 200 s.
ISBN 9788389408365

Córka nocy
Benka, Urszula
Wrocław. Okis. 1995. 63 S.
ISBN 839013196X

Córka Robrojka
Musierowicz, Małgorzata
Łódź. Akapit Press. 1996. 219 S.
ISBN 8386129808

Córka rzeźnika: Łaka. Jerzy Harasymowicz
Harasymowicz, Jerzy
Warszawa. Czytelnik. 1974. 79 S.

Córka sniegów
London, Jack ; Kruszelewska, Stanisława
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1986. 221 S.

Córka Słonc̀a i Księżyca: Basǹie szwedzkie
Cienkowska, Agnieszka ; Karwowska-Wnuczak, Julitta
Poznan ̀. Wydawn. Poznans̀kie. 1987. 31 S.

Córka Taty Pellerina
Gripe, Maria ; Chłapowska, Teresa ; Rozwadowski, Stanisław
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1986. 207 S.

Córka tego, co tramwaje jego
Chróścielewska, Honorata
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1979. 234 S.
ISBN 8321800378

Córka Tuśki
Zapolska, Gabriela
Kraków. Wydawn. Literackie. 1970. 378 S.

Córka łupieżcy
Dukaj, Jacek
Kraków. Wydawn. Literackie. 2009. 130 S.
ISBN 9788308043059

Církev
[s.l.]. [s.a.]. 43 S.

Církev a blouznivci: historie sektářství a bludařství
Váchal, Josef
Praha. Volvox Globator. 1992. 163 S.
ISBN 8090090672

Církev a blouznivci: historie sektářství a bludařství
Váchal, Josef
Praha. Volvox Globátor. 2000. 157 S.
ISBN 8072073443

Církev československá husitská
Sekot, Aleš
Praha. Horizont. 1982. 108 S.

Církev a mezinárodní otázky
Hník, František M
Praha. (Blahoslav). 1950. 247 S.

Církev a smrt: institucionalizace smrti v raném novověku
Holý, Martin
Praha. Historický Ústav. 2007. 301 S.
ISBN 9788072861064

Církev a stát
Bauer, Kuneš
Olomouc. Prochazka. 1923. 291 S.

Církev a zrod moderní racionality: víra, pověra, vzdělanost, věda v raném novověku
Ondo Grečenková, Martina
Praha. 2008. 244 S.
ISBN 9788072861385

Církev, žena a společnost ve středověku: sv. Anežka Česká a její doba
Polehla, Petr
Ústí nad Orlicí. Oftis. 2010. 213 S.
ISBN 9788074050824

Církevněslovanská chrestomatie
Vondrák, Václav
Brno. Píša. 1925. 303 S.

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii
Čajka, František
Praha. Euroslavica. 2011. 239 S.
ISBN 9788086420448

Církevní architektura velkomoravské říše
Pošmourný, Josef
1964.

Církevní archivy a fondy v České republice
Černušák, Tomáš
Brno. Masarykova Univ. 2007. 51 S.
ISBN 9788021043169

Církevní Cherubín anebo slavný, a stálý v ohni, a mukách víry a svaté spovědi zástupce Jan Sarkander: vytištěný po prvé v Brně 1. P. 1703. u Marie Alžběty Synápovy, vdovy
Bilovský, Bohumír Hynek
Olomouc. Stojanova Lit. Jednota Bohoslovců. 1933. 250 S.

Církevní dějiny české: vedle pramenů původních vypravuje
Vacek, František
v Praze. Beaufort.

Církevní dějiny Slezska 18. až 20. století
Jirásek, Zdeněk
Opava. Slezská Univ., Filozoficko-Přírodovědecká Fak., Ústav Historických Věd. 2011. 121 S.
ISBN 9788072486557

Církevnií řády a kongregace v zemích českých
Jirásko, Luděk
Praha. Fénix. 1991. 173 S.
ISBN 8085245116

Církevni právo, se zřetelem k partikulárnímu právu československému
Pejška, Josef
(v Obořišti u Dobříše). Selbstverl.; (2. 3:) Theol. Ústav CSSR. 1932.

Církevní Komise ÚV KSČ: 1949 - 1951 ; edice dokumentů
Bulínova, Marie
Praha u.a. Nakl. Doplněk. 1994. 505 S.
ISBN 8085270293

Církevní krize na počátku první Československé republiky: 1918 - 1924
Marek, Pavel
Brno. Marek. 2005. 335 S.
ISBN 8086263576

Církevní mapa Království Českého: na základě najspolehlivějších pomůcek zeměpisných kreslil a vyd. Kristin Plodek
Plodek, Kristin
Metličan. Benediktinerkapitular. 1888. 1 Kt.

Církevní misie v dějinách Velké Moravy
Vavřínek, Vladimír
Praha. Naklad. Lidová Demokracie. 1963. 202 S.

Církevní misie v dřjinách Velké Moravy
Vavřínek, Vladimír
Praha. Nakladatelství lidová demokracie. 1963. 202 S.

Církevní památky =: Kirchliche Baudenkmäler
Velehrad. Historická společnost Starý Velehrad.

Církevní památky na Podkarpatské Rusi: 272 fotogr. lidov. staveb
Vavroušek, Bohumil
V Praze. Nakladat. Kvasnička a Hampl. 1929. 21, [circa 130] S.

Církevní politika 1949: dokumenty a komentaáře
Otter, Pavel
Heršpice. EMAN. 1992. 122 S.
ISBN 8090069614

Církevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI: Studie z dějin velikého schismatu západního
Holinka, Rudolf ; Berger, Arnold Erich
Bratislava. 1933. 147 S.

Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972
Cuhra, Jaroslav
Praha. Ústav pro Soudobé Dějiny AV ČR. 1999. 107 S.
ISBN 8085270846

Církevní procesy padesátých let: [sborník příspěvků z konference]
Kostelní Vydří. Karmelitánské Nakl. 2002. 278 S.
ISBN 807192797X

Církevní právo
Tretera, Jiří Rajmund
Praha. Krigl. 1993. 219 S.

Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku
Hlaváček, Ivan
Praha. Univ. Karlova, Nakl. Karolinum. 2003. 285 S.
ISBN 8024605104

Církevní stavby Velké Moravy
Kotrba, Viktor
1964.

Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku
Hrdina, Jan
Praha. Filosofia. 2007. 207 S.
ISBN 9788070072622

Církevní umění na Chodsku
Teplý, František ; Kümpel, Bohuslav ; Ludvik, Michael ; Teplý, František ; Trefný, Jan
Domažlice. Kümpel, Plzeň. 1939. 102 S.

Církevní zřízení v čechách a na moravě od X. do konce XIII. století a jeho poměr ke státu
Hrubý, František
V Praze. Nákl.vlastním. 1917. 140 S.

Církev, sekularizace, nacionalismus: první vatikánský koncil, vznik starokatolické církve a vztah katolické církve k sekularizaci a s ní souvisejícímu nacionalismu v letech 1870 - 1885 v českých zemích habsburské monarchie
Léblová, Marta
Brno. L. Marek. 2009. 200 S.
ISBN 9788087127186

Církev v podzemí a společenství Koinótés
Liška, Ondřej
Tišnov. Sursum. 1999. 201 S.
ISBN 8085799480

Církev v proměnách času
Balcar, Lubomír ; Svatoň, Josef
1969.

Církev v proměnách času: 1969 - 1999 ; sborník Českobratrské Církve Evangelické
Brož, Miroslav
Praha. Kalich. 2002. 413 S.
ISBN 8070176970

Církev v sekularizované společnosti: studie k husitské eklesiologii
Vogel, Jiří
Brno. Marek. 2005. 247 S.
ISBN 8086263649

Církew Ewanjelicko-Lutheránská w její wnitřních žiwlech a bojích na swětě se zlásstním ohledem na národ slowenský w této církwi spasení swé hledající
Hurban, Jozef Miloslav
Skalica. Frantisska Xaw. Škarnycla Synů.

Córki
Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna
Warszawa. Iskry. 1976.

Córki mówią
Kasprowicz-Jarocka, Anna
(Warszawa). 1966.

Cŭrkoven archiv
Sofija. Sv. Sinod na Bŭlg. Cŭrkva.

Cǎrkoven Istoriko-Archeologičeski Muzej, Sofija
Pandurski, Vasil I
Sofija. Nauka i Izkustvo. 1973. Ca. 60 S.

Crkovnata organizacija vo Makedonija i dviženjeto za vozobnovuvanje na Ohridskata arhiepiskopija od krajot na XVIII i vo tekot na XIX vek - do osnovanjeto na Vnatrešnata Makedonska Revolucionerna Organizacija
Trajanovski, Aleksandar
Skopje. Inst. za Nacionalna Istorija. 2001. 298 S.

Cŭrkovnoistor. i archiven Inst. pri Bŭlgarskata Patriaršija. Aprilskoto vŭstanie i Bŭlgarskata pravoslavna cŭrkva
Sŭbev, Todor
1977.

Cŭrkovnoistor. i archiven Inst. pri Bŭlg. Patriaršija. Cŭrkvata i sŭprotivata naŭlgarskija narod sreštu osmanskoto igo
Sŭbev, Todor
1981.

Cǔrkovnoistor. i arohiven Inst. ǔlgarakata Patriaršija Prez vekovoto
Conevski, Ilija
1980.

Cŭrkovno-kalendarnijat vŭpros
Sŭbev, Todor
1968.

Crkovno krasnorěčie i osnovnitě mu zakoni
Pěvnicki, V. T ; Miroljubov, Nikolaj K
Sofija. Pečatnica "Sv. Sofija". 1912. VIII, 254 S.

Cŭrkovno-naroden patriarseski izbiratelen Sŭbor
Sŭbev, Todor
1973.

Cǔrkovno-pevčeski sbornik: Prevel ot iztočni na zapadni noti Petǔr Dinev
Dinev, Petǔr
Sofija. Sinodalno knigoizd-vo. 1947.

Crkovnoslovenska gramatika
Takovski, Jovan
Skopje. Bogoslovenski Fak. "Sveti Kliment Ohridski". 1979. 94 S.

Crkovnoslovenskiot jazik na freskite vo Makedonija
Koneski, Blaže
1970.

Crkovnoto graditelstvo vo Makedonija meǵu dvete svetski vojni: 1918 - 1940
Grčev, Kokan
Skopje. Inst. za Folklor "Marko Cepenkov". 1998. 304 S.
ISBN 998964201X

Crkovnoto graditelstvo vo Makedonija meǵu dvete svetski vojni 1918 - 1940 =: Church construction in Macedonia between the two world wars 1918 - 1940
Grčev, Kokan
Skopje. Institut za Folklor "Marko Cepenkov". 1998. 304 S.
ISBN 998964201X

Crkovno-učilišnite opštini vo Makedonija: prilog kon istorijata na makedonskite crkovno-učilišni opštini od nivnoto osnovanje do 70-tite godini na XIX vek
Trajanovski, Aleksandar
Skopje. Inst. za Nacionalna Istorija. 1988. 408 S.

Crkva: kalendar Srpske Pravoslavne Patrijarsije
Beograd.

Crkva Blažene Djevice Marije na Bapskoj: prilog povijesti Katoličke Crkve u Srijemu
Bošnjaković, Antun
Zagreb. 1978. 150 S.

Crkva Bogorodice Odigitrije u Pec̀koj patrijaršiji
Ivanović, Milan
1963.

Crkva Bogorodice u Bistrici - Voljavac
Ilić, Jelica
1970.

"Crkva bosanska" i problem bogumilstva u Bosni
Šidak, Jaroslav
Zagreb. Matica Hrvatska. 1940. 163 S.

Crkva bosanska u XV. stoljeću
Ćošković, Pejo
Sarajevo. Inst. za Istoriju. 2005. 559 S.
ISBN 9958964260

Crkva brvnara u Dubu
Milosavljević, Dragiša
Užice. Narodni Muzej [u.a.]. 1994. 146 S.

Crkva, demokracija, opće dobro u Hrvatskoj: "Studijski Dani" Zagreb, 31. III. - 1. IV. 1995
Baloban, Stjepan
Zagreb. Glas Koncila. 1995. 209 S.
ISBN 953625817X

Crkva Gospe Trsatske i Franjevački Samostan
Luković, Ž ; Matejčić, Radmila
Rijeka. Izd. Centar. 1991. XI, 101 S.
ISBN 8670711427

"Crkva Gračalnica" i makedonska narodnaja pesma
Polenaković, Haralampije
[1971?].

Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji
Akmadža, Miroslav
Zagreb. Društvo za Povjesnicu Zagrebačke Nadbiskupije "Tkalčić" [u.a.]. 2008. 823 S.
ISBN 9789536659395

Crkva i država
Běogradac, Jovan
Novi Sad. Fuks. 1861. 45 S.

Crkva i država: povodom pitanja o odvajanju crkve i države
Đurić, Kosta
Beograd. Stamparija Sv. Sava. 1923. 79 S.

Crkva i država
Vukadinović, Đorđe
Beograd. IIC Nova Srpska Politička Misao [u.a.]. 2007. 206 S.

Crkva i država u društvima u tranziciji: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 27. - 29. travnja 1995
Grubišić, Ivan
Split. Hrvatska Akad. Udruga. 1997. 243 S.
ISBN 9539628539

Crkva i država u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: (1941. - 1945.)
Krešić, Milenko
Mostar. Crkva na Kamenu. 2006. 128 S.

Crkva i društvo
Bigović, Radovan
Beograd. Hilandarski Fond pri Bogoslovskom Fak. SPC. 2000. 330 S.

Crkva i kršćanstvo u Hrvata: srednji vijek
Šanjek, Franjo
Zagreb. Kršćanska Sadašnjost. 1993. XLII, 629, [ca. 40] S.
ISBN 8639700249

Crkva i kriza političke zajednice
Živković, Gordana
Beograd. Centar za Hrišćanske Studije [u.a.]. 2006. 255 S.

Crkva i oltar Gospe Sinjske u 18. stoljeću
Soldo, Josip Ante
1992.

Crkva i politika
Hadžihasanović, Aziz
Sarajevo. Oslobođenje. 1987. 230 S.
ISBN 8631900087

Crkva i politika: pravoslavlje i društvene reforme
Milošević, Zoran
Beograd. Inst. za Političke Studije. 2002. 174 S.
ISBN 8674190456

Crkva i religija u socijalističkom samoupravnom društvu
Kurtović, Todo
Beograd. Rad. 1978. VIII, 386 S.

Crkva i samostan sv. Krševana u Zadru: Hrvatska zadužbina iz X. stoljeća
Iveković, Ciril M
Zagrebu. 1931. 60 S., 38 Abb.fol.

Crkva i samostan sv. Marije na Brijunima: faze izgradnje
Begović Dvoržak, Vlasta
2004.

Crkva i samostan sv. Nikole u Zadru
Vežić, Pavuša
1992.

Crkva i srpski ratovi: Povodom 50-god. albanske golgote i sećanja na njene mučenike
Beograd. 1965. 105 S.

Crkva Jeksa kod Crnojevića Rijeke
Petković, Sreten
[1966?].

Crkva Konstantina i Jelene u Ohridu
Ćorović-Ljubinković, Mirjana
1951.

Crkva Krista Kralja u Zagrebu Ivana Meštrovića: Ivan Mestrovic's Church of Christ the King in Zagreb
Sokol Gojnik, Zorana ; Gojnik, Igor
2010.

Crkva Majke Božje od Kuj: kod Ližnjana ; i prijedlog uređenja ; izložba = La chiesa della Madonna di Cue
Ujčić, Željko
Pula. 1996. 16 S.

Crkva manastira Davidovice na Limu
Nešković, Jovan
1961.

Crkva manastira Stjenika u planini Jelici kod Čačka
Zdravković, Ivan M
1961.

Crkva pod srednjovekovnim gradom Sokolom
Kovačević, Mirko
1967.

Crkva posinjenja
Malešević, Bogdan
Zagreb. Azinović. 1994. 276 S.
ISBN 9536271044

Crkva Preobraženja u Bydisavcima
Ivanović, Milan
1961.

Crkva Prepodobnomučenice Paraskeve u Rudaru
Jovanović, Miroslav
Leskovac [u.a.]. Centar za Istraživanje i Proučavanje Kulturno-istorijske Baštine Juga Srbije. 2009. 64 S.

Crkva S. Maria de Castello u Budvi
Kovačević, Mirko
1969.

Crkva Stracimira brata Nemanjinog u Čačku, manastiri Srpske Svete Gore i ostali manastiri Eparhije žičke: studenica, žiča, ljubostinja, rača i drugi
Marčić, Milivoje V
Čačak. 1973. 158 S.

Crkva Stracimira brata Nemanjinog u Čačku, manastiri Srpske Svete Gore i ostali manastiri Eparhije Žičke: Studenica, Žiča, Ljubostinja, Rača i drugi ... 2.izd., prerad. i dop
Maričić, Hadži Milivoje V
1973.

Crkva stracimira brata nemanjinog u čačku, manastiri srpske svete gore i ostali manastiri eparhije žicke: studenica, žiča, ljubostinja, rača i drugi
Maričić, Milivoje V
Čačak. 1973. 158 S.

Crkva Stracimira brata Nemanjinog u Čačku, manastiri Srpske Svete Gore i ostali manstiri Eparhije žičke: Studenica, Žiča, Ljubostinja, Rača i drugi
Maričić, Milivoje V. hadži
Čačak. 1973. 158 S.

Crkva Stracimira Brata nemanjinog u Cačku, manastiri srpske Svete Gore i ostali manastiri eparhije Zičke: Studenica, Ziča, Ljubostinja, Raca i drugi
Maričić, Milivoje V
Cačak. Štampa "Slovo"-Kraljevo. 1973. 158 S.

Crkva, stup istine: uspomene na moje doktrinalne djelatnosti u II. Vatikanskom Saboru = L'église, colonne de la vérité
Franić, Frane
Split. Književni Krug. 1998. 735, [16] S.
ISBN 9531631158

Crkva Sv. Đorđa na Oplencu: zadužbina i mauzolej Karađorđevića
(Beograd. Državne Štamperije Kraljevine Jugoslavije). 1935. 61 S.

Crkva sv. Barbare (sv. Dimitrija) u selu Kmetovci kod Gnjilana
Korać, Vojislav
1963.

Crkva sv. Blaža u Vodnjanu
Marković, Vladimir
1997.

Crkva sv. Bogorodice u srednjovekovnoj Kulajni
Vulović, Branislav
1972.

Crkva sv. Dorda u Titogradu
Nešković, Jovan
[1966?].

Crkva sv. Duha kod Štrpeda u Istri
Ivančević, Radovan
1969.

Crkva svete prepodobne Paraskeve - svete Trnove Petke u Radincu
Cunjak, Mlađan
Radinac. Crkvena Opština. 2009. 96 S.
ISBN 9788691281304