Czímeresek: regényes korrajz
Tamási, Aron
Budapest. Szépirodalmi Könyvk. 1964. 516 S.

Czímeresek
Tamási, Áron ; Ugrin, Aranka
[Budapest]. Palatinus. 2005. 432 S.
ISBN 9639578657

Czímeresek
Tamási, Áron
Budapest. Révai. 1945. 512 S.

Czímerlevelek
Sándor, Imre
Kolozsvár. Genealogiai füzetek szerkestősége. 1910.

Czobánka - bis 1946 Heimat vieler in Wertheim lebender Ungarndeutschen: 1309 Menschen damals ausgewiesen
Weber, Guido
1987. S.

[Rezension von:] Czobor, Agnes: Museum der Bildenden Künste Budapest : holländische Landschaftsbilder. - Budapest, 1967
Köller, Ernst
1967.

[Rezension von:] Czobor, Agnes: Rembrandt und sein Kreis in ungarischen Sammlungen. - Budapest, 1969
Seele, Heide
1969.

[Rezension von:] Czobor, Agnes; Bodnár, Eva: Guide et catalogue de la Galerie des Tableaux à Eger (Hongrie). - Budapest, 1960
Czobor, Ágnes
1962.

[Rezension von:] Czobor, Ágnes: Caravaggio. - Budapest, 1960
Genthon, István
1963.

[Rezension von:] Czobor, Ágnes: Dutch landscapes. - Budapest, 1967
Bolten, J
1967.

Czobor Mihály(?): Theagenes és Chariclia
Köszeghy, Pèter
Budapest. Akadémiai K. 1996. 420 S.
ISBN 9635060645

Czochralski crystal growth: a model and T. V. pyrometric investigations
Hart, Andreas Wilhelmus Adrianus van der
1978. 110 S.

Czochralski-Züchtung und Charakterisierung des stark segregierenden Mischkristallsystems Silicium-Germanium
Kürten, Marius
1995. 95 S.

Czołem ojczyźnie, szponem wrogowi: historia sokolstwa polskiego 1867 - 1939 ; wystawa, czerwiec - listopad 1998
Oleszczuk, Anna
Warszawa. Muzeum Niepodległości [u.a.]. [ca. 1998]. [64] S.
ISBN 838751604X

Czołgi płonęły nad Bzurą: wspomnienia z 1939 r
Engel, Witold
Poznań. (Poznańska Dr. Naukowa). 1992. 147 S.

Czołgi Wielkiej Wojny w fotografii archiwalnej
Idzikowski, Tomasz
Przemyśl. Wydawn. "Fort". 2006. 96 S.
ISBN 8392365720

Czołgi w Wojsku Polskim 1918 - 1939 na tle tendencji rozwojowych w Europie
Piątek, Jarosław J
Poznań. Wydawn. Wyższej Szkoły Oficerskiej Im. Stefana Czarnieckiego. 2000. 206 S.
ISBN 8388748009

Czolg na wspólczesnym polu walki
Janicki, Dionizy
1963.

[Rezension von:] Czolowski, Aleksander: Urzadzenie Palaou Wilanowskiego za Jana III : (die Einrichtung des Schlosses Wilanow zur Zeit Jans III). - Lwow, 1937
Simon, Kurt Erich
1938.

Członek rodziny czy niechciane dziecko?: wartości wnoszone do dziedzictwa europejskiego przez kraje Europy Środkowej
Samsonowicz, Henryk
2002.

Członkom obradującego w słowiańskiej Warszawie Międzynarodowego Kongresu Historyków parę przyczynków do Historji Słowiańszczyzny =: Aux membres de la Session du Congrès International d'Histoire tenue le 21 - 28 VIII. 1933 à Varsovie, ville slave offre quelques études sur l'histoire des slaves
Lwów. Réd. du Ruch Słowiański. 1933. S 116 - 150.

Członkostwo Polski w NATO: aspekty ekonomiczno-finansowe
Wieczorek, Paweł
Warszawa. Wydawn. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. 1998. 96 S.
ISBN 8386228334

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP
Jaskiernia, Jerzy
Warszawa. Wydawn. Naukowe "Scholar". 2004. 105 S.
ISBN 8373830820

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Wysokińska, Zofia
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2004. 353 S.

Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności 1872 - 1952
Nieciowa, Elżbieta Helena
1973.

Członkowie Akademii Umiejetności oraz Polskiej Akademii Umiejetności 1872 - 1952
Nieciowa, Elzbieta Helena
Wroclaw [u.a.]. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich. 1973. 169 S.

Członkowie KPP 1918 - 1938 w świetle badań ankietowych
Szczygielski, Zbigniew
Warszawa. Książka i Wiedza. 1989. 166 S.
ISBN 8305118630

Członkowie Polskiej Akademii Nauk: informator
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.

Czołowi polscy pedagogiczy specjalni oraz absolwenci PIPS i WSPS: z lat 1971 - 1996
Gasik, Wojciech ; Pańczyk, Jan
Warszawa. Wydawn. WSPS. 1997. 184 S.
ISBN 8387079081

Człopa: okruchy dziejów, okolice, legendy
Łozowski, Sławomir
Piła. Agencja Artystyczno-Reklamowa Linea. 1998. 103 S.
ISBN 8391004902

Czorneboh-Sagen: Hrsg. u. erl. Mit e. Umschlagzeichn. v. R. Wulst
Schöne, Otto
Bautzen i. Sa. Müller. [ca. 1920]. 43 S.

Czorsztyn był i jest
Michalczuk, Stanisław
Kraków. Akade. 2003. 136 S.
ISBN 8372870187

Czorsztyn czyli Wronin: studium z najstarszych dziejów osadnictwa na pograniczu polsko-węgierskim w rejonie Pienin
Deptuła, Czesław
Lublin. Norbertinum. 1992. 136 S.
ISBN 8385131280

Czorsztyn, Niedzica: dwa zamki pienińskie
Majewski, Alfred ; Rachwał, Emil
Warszawa. Arkady. 1964. 109 S.

[Rezension von:] Czortek, Andrea: Eremo, convento, città : un frammento di storia francescana ; Sansepolcro, secoli XIII - XV. - 1. ed. - Assisi (PG) : Edizioni Porziuncola, 2007
Iozzelli, Fortunato
2008.

Czortków 1919
Klimecki, Michał
Warszawa. Dom Wydawn. Bellona. 2000. 212 S.
ISBN 831109179X

Czosnek wołynski w Gołogórach: allium strictum Schr. v. A. volhynicum Bess. in dem Gołogó-Huegelzuge
Szafer, Wladyslaw
1914. S. 1 - 4.

Czotyry dytjaczi piesy "Mojemu synowi" =: (4 pieces for children)
Koffler, Józef ; Sternlicht, Elzbieta

Człowieczeństwo i kultura
Stachniuk, Jan
Wrocław. Wydawn. Toporzeł. 1996. 261 S.
ISBN 8385559221

Człowieczy los
Tołkanowicz, Józef
Komorów. Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski. [ca. 2008]. 132 s.

Człowiek: Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii
Moszyński, Kazimierz
Wrocław [u.a.]. 1958.

Człowiek 20 wieku: Święty Maksymilian Maria Kolbe
Kluz, Władysław
(Niepokalanów. Mała Poligrafia, OO. Franciszkanie). 1982.

Człowiek a bogowie: kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich
Lengauer, Włodzimierz
Poznań. Wydawn. VIS. 2003. 31 S.
ISBN 8386402067

Człowiek a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku
Olsztyn. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział. 2004. 380 S.
ISBN 8391128210

Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu: badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym = Mensch und Umwelt im mittleren und unteren Odergebiet
Leciejewicz, Lech
Wrocław. 1996. 221 S.
ISBN 8390739704

Człowiek a roślinność synantropijna miasta na przykładzie Warszawy
Janecki, Janusz
Warszawa. Wyd. SGGW-AR. 1983. 128 S.

Człowiek a rynek
Partycki, Sławomir
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. (2004). 401 S.
ISBN 8373061770

Człowiek a społeczność: zarys filozofii społecznej
Kowalczyk, Stanisław
Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1994. 324 S.
ISBN 8322803648

"Człowiek - boże igrzysko" czyli o zaginionych inskrypcjach sprzed bramy zamku wawelskiego
Janicki, Marek A
2004.

Człowiek, byt, wartość: antropologiczne i metafizyczne podstawy aksjologii chrześcijańskiej
Podrez, Ewa
Warszawa. Inst. Wydawn. Pax. 1989. 196 S.
ISBN 8321109764

Człowiek człowiekowi: rzecz o św. Maksymilianie Marii Kolbe
Dyczewski, Leon
Oświęcim. Wydawn. Państwoweo Muzeum Oświęcim - Brzezinka [u.a.]. 1994. 182, [16] S.
ISBN 8385047301

Człowiek człowiekowi powinien być człowiekiem: historia opowiedziana przez Mariana Piwowarskiego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata
Piwowarski, Marian
Łódź. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 2009. 57, [2] s.
ISBN 9788385925613

Człowiek czy humanista w kosmosie: humanizm, medycyna, trzeci świat
Kapuściński, Witold J
Kraków. Wydawn. Literackie. 1982. 171 S.
ISBN 8308005926

Człowiek do złotych interesów
Buczek, Roman
Warszawa. Oficyna Literatów Rój. 1991. 189 S.
ISBN 8385049231

Człowiek - dzielo - sacrum
Gajda, Stanisław
Opole. Inst. Filologii Polskiej. 1998. 556 S.
ISBN 8386881127

Człowiek epoki
Iredyński, Ireneusz
Kraków. Wydawn. Literacki. 1971. 175 S.

Człowiek Ewangelii w "Dzienniku pisarza" Fiodora Dostojewskiego
Kościołek, Anna
Toruń. Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika. 1994. 70 S.
ISBN 8323105707

Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku
Künstler-Langner, Danuta
Toruń. Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika. 2000. 181, 8 S.
ISBN 8323112274

Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku
Künstler-Langner, Danuta
Toruń. Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika. 2002. 185 S.
ISBN 8323114919

Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się Człowiekiem ; fenomenologia Człowieczeństwa ; praca zbiorowa pod red. Haliny Romanowskiej-Łakomy
Romanowska-Łakomy, Halina
Olsztyn. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 2002. 359 S.
ISBN 8387643874

Człowiek i dialog: "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza
Próchnicki, Włodzimierz
Kraków. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1994. 197 S.
ISBN 8323307725

Człowiek i doświadczenie wewnętrzne: późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego
Saganiak, Magdalena
Warszawa. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2009. 442 S.
ISBN 9788370725303

Człowiek i duch niekończony: immaterializm George'a Berkeleya
Grzeliński, Adam
Toruń. Wydawn. Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika. 2010. 294 S.
ISBN 9788323125402

Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych
Łomny, Zygmunt
Opole. Wydawn. Uniw. Opolskiego. 1995. 227 S.
ISBN 8385678433

Człowiek i filozofia
Sarna, Jan W
Kielce. Wydawn. Ston 2. 2005. 254 S.
ISBN 8372731632

Człowiek i filozofia
Sarna, Jan W
Opole. Wydawn. Uniw. Opolskiego. 1997. 126 S.
ISBN 8385678875

Człowiek i Góry Świętokrzyskie
Sedlak, Włodzimierz
Warszawa. Książka i Wiedza. 1993. 246 S.
ISBN 8305126161

Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna
Kopciuch, Leszek
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2007. 128 S.

Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego
Brzozowska, Sabina
Opole. Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego. 2009. 201 S.
ISBN 9788373953611

Człowiek i jego ślad
Cieślewicz, Roman
1975.

Człowiek i jego relacje: (materiały do filozofii człowieka)
Gogacz, Mieczysław
Warszawa. Akad. Teologii Katolickiej. 1985. 200 S.

Człowiek i jego świat: propedeutyka filozofii
Jadacki, Jacek Juliusz
Warszawa. Wydawn. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica". 2003. 223 S.
ISBN 8389281023

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach
Kita, Małgorzata ; Skudrzykowa, Aldona
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2002. 429 S.
ISBN 8322611129

Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu
Pasierb, Janusz St ; Janocha, Michał
Pelplin. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernadinum. 1999. 126 S.
ISBN 8387668699

Człowiek i jego znaki
Frutiger, Adrian
Warszawa. Wydawn. Do. 2003. 295 S.
ISBN 8385586148

Człowiek i Kościół w dziejach: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin
Opole. Wydział Teologiczny Uniw. Opolskiego. 1999. 637 S.
ISBN 8388071556

Człowiek i komputer: dialogowy model wyszukiwania informacji
Próchnicka, Maria
Kraków. Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego. 2004. 186 S.
ISBN 8323318743

Człowiek i kultury: liber amicorum ; studia poświęcone profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi
Nowaczyk, Mirosław ; Stachowski, Zbigniew
Warszawa. Polskie Tow. Religioznawcze. 2001. 421 S.
ISBN 8387876208

Człowiek i los
Szczerbic, Tadeusz
Zagnańsk [u.a.]. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. 2009. 247 s.
ISBN 9788360921388

Człowiek i śmierć
Ariès, Philippe
Warszawa. Państwowy Inst. Wydawn. 1992. 639 S.
ISBN 8306022408

Człowiek i moralność
Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Człowiek i nauka
Warszawa. Wiedza Powszechna.

Człowiek-instytucja: kronika życia i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Sterkowicz, Stanisław
Toruń. Marszałek. 2006. 260 S.
ISBN 8374414073

Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia
Stasiewicz, Irena
1979.

Człowiek i ogród rajski: w kulturze religijnej średniowiecza
Kobielus, Stanisław
Warszawa. Inst. Wydawn. Pax. 1997. 228 S.
ISBN 8321112064

Człowiek i państwo - rozważania nad personalizmem w katolickiej myśli społecznej w Polsce: 1918 - 1948
Michalski, Ryszard
Toruń. 1990. 94 S.
ISBN 8323102236

Człowiek i polityka: księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego
Gałkowski, Jerzy ; Kłos, Jan
Lublin. Wydawn. KUL. 2002. 336 S.
ISBN 8373630600

Człowiek i Polityka
Toruń. Marszałek.

Człowiek i prawo naturalne
Krąpiec, Mieczysław Albert
Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1975. 259 S.

Człowiek i przestrzeń: profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin
Jelonek, Adam ; Kortus, Bronisław
Kraków. Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniw. Jagiellońskiego. 2001. 225 S.
ISBN 8388424106

Człowiek i przyroda
Lublin. Wydawn. Katol. Uniw.

Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej: materiały pokonferencyjne (Rzeszów - grudzień 1992)
Prus, Kazimierz
Rzeszów. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedag. 1995. 96 S.
ISBN 8386246715

Człowiek i religia: zarys filozofii religii
Zdybicka, Zofia J
Lublin. Towarzystwo Nauk. Katol. Uniw. Lubelsk. 1977. 355 S.

Człowiek i religia: zarys filozofii religii
Zdybicka, Zofia Józefa
Lublin. Wydawn. Tow. Naukowego Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1993. 491 S.
ISBN 8385291776

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych
Chudziak, Wojciech
Toruń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2008. 244 s.
ISBN 9788323122340

Człowiek i środowisko w pradziejach
Kozłowski, Janusz Krzysztof
Warszawa. Państw. Wydawn. Nauk. 1983. 344 S.
ISBN 8301033398

Człowiek i rzecz: o problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce
Wysłouch, Seweryna
Poznań. Poznańskie Studia Polonistyczne. 1999. 429, [14] S.
ISBN 8388176021

Człowiek i społeczenstwo: wybór pism
Krzywicki, Ludwik ; Sztumski, Janusz
Warszawa. Ksiażka i Wiedza. 1986. 476 S.

Człowiek i społeczeństwo
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM.

Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej: praca zbiorowa pod redakcją: Grzegorza Kotlarskiego
Kaczmarek, Stefan ; Kotlarski, Grzegorz
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1992. 271 S.
ISBN 8323204349

Człowiek i stal: radzieckie przeobrażenia 1928 - 1941
Wilk, Marian
Warszawa. Państw. Inst. Wydawn. 1988. 433 S.
ISBN 830601541X

Człowiek istota ludzka
Legowicz, Jan
Warszawa. Szymański. 1993. 396 S.
ISBN 8385606459

Człowiek i sztuka
Rudnianski, Jarosław ; Murawska-Muthesius, Katarzyna
Warszawa. Inst. wydawn. Związków zawodowych. 1984. 118 S.

Człowiek i technika: problemy filozoficzne, ekonomiczne i społeczne ; [materiały na III międzynarodowa konferencje naukowa]
Matraszek, Karol
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki. 1989. 400 S.

Człowiek i technika: problemy filozoficzno-społeczne ; [materiały II międzynarodowej konferencji naukowej]
Matraszek, Karol
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki. 1988. 305 S.

Człowiek i transcendencja
Tarnowski, Karol
Kraków. Wydawnictwo "Znak". 2007. 404 S.
ISBN 9788324008971

Człowiek i wartości: księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu pracy naukowej i 40-leciu pracy nauczycielskiej Profesora Jana Szmyda
Komendera, Antoni ; Szmyd, Jan
Kraków. Wydawn. Naukowe WSP. 1997. 390 S.
ISBN 8386841478

Człowiek i wartości moralne: studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej
Czarnecki, Zdzisław Jerzy
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1989. 410 S.
ISBN 832220468X

Człowiek i świat: studia z dziejów kultury i mentalności XV - XVIII w
Bogucka, Maria
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 2008. 443 s.
ISBN 9788375070309

Człowiek i świat
Kubacki, Wacław
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawn. 1988. 117 S.
ISBN 8303021621

Człowiek i świat człowieka: warstwy "ludzkiego ciała"
Cackowski, Zdzisław
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2003. 162 S.
ISBN 8322721323

Człowiek i światopogląd: miesięcznik
Warszawa.

Człowiek i świat wartości: aksjologia renesansowego humanizmu
Kalita, Zdzisław
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1993. 193 S.
ISBN 8322908776

Człowiek i świat w poezji Leśmiana: studium filoz. koncepcji poety
Rowiński, Cezary
Warszawa. Państw. Wydawn. Naukowe. 1982. 325 S.
ISBN 8301030305

Człowiek i wspólnota: Filozofia moralna, społeczna i polityczna Jana z Salisbury
Boczar, Mieczysław
Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1987. 205 S.

Człowiek i zaświaty: wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej
Bylina, Stanisław
Warszawa. Polska Akad. Nauk, Wydział I Nauk Społecznych, Inst. Historii. 1992. 220 S.
ISBN 8390032929

Człowiek i zbrodnia
Musioł, Józef
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1990. 284 S.
ISBN 8311078122

Człowiek - język - wartości: studium antropologiczne
Kiejzik, Lilianna
Zielona Góra. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. Tadeusza Kotarbińskiego. 1994. 88 S.
ISBN 8385693408

Człowiek jako obywatel
Szyszkowska, Maria
Warszawa. 1995. 303 S.
ISBN 8385479716

Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego
Cackowski, Zdzisław
Warszawa. Ksia̧żka i Wiedza. 1979. 764 S.

Człowiek jako podmiot poznania i działania
Piechorowska, Elżbieta
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 1998. 134 S.
ISBN 8323207933

Człowiek jako wychowawca i nauczyciel
Włodarski, Ziemowit
Warszawa. Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne. 1992. 133 S.
ISBN 8302048852

Człowiek jest osobą: podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły
Galarowicz, Jan
Kraków. Wydawn. Naukowe Papieskiej Akad. Teologicznej. 1994. 316 S.
ISBN 8385245812

Człowiek jest osobą: podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły
Galarowicz, Jan
Kęty. Wydawn. Antyk. 2000. 311 S.
ISBN 8388524038

Człowiek, który biegnie przez las
Grzebalski, Mariusz
Warszawa. Wydawn. W. A. B. 2006. 167 S.
ISBN 9788374141741

Człowiek który był sądem: opowiadania
Stanuch, Stanisław
Kraków. Wydawn. Lit. 1987. 167 S.
ISBN 8308016537

Człowiek, który nie umarł
Kofta, Krystyna
Warszawa. Państw. Inst. Wydawn. 1990. 223 S.
ISBN 8306019717