Człowiek, kultura, edukacja: praca pod red. Marii Reut
Reut, Maria
Wrocław. Oficyna Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. (1994). 99 S.

Człowiek, kultura, edukacja: publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2006. 483 S.
ISBN 8373263470

Człowiek, kultura, przemiany
Płazowski, Jan W
Krakow. Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego. 1998. 182 S.
ISBN 8323311064

Człowiek - kultura - sacrum: o Chłopach Reymonta
Tatarowski, Lesław
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2002. 182 S.
ISBN 8322923333

Człowiek, kultura, uniwersytet
Krąpiec, Mieczysław Albert ; Wawrzyniak, Andrzej
Lublin. Katolicki Uniw. Lubel. 1982. 520 S.
ISBN 8300003118

Człowiek marzeń i czynów: opowieść o Jadwidze Harasimowicz
Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. 2010. 128 s.
ISBN 9788377170199

Człowiek metafizyczny
Piecuch, Czesława
Warszawa [u.a.]. Wydawn. Naukowe PWN. 2001. 200 S.
ISBN 8301134135

Człowiek między dobrem a złem: studia z etyki współczesnej
Drwięga, Marek
Kraków. Księgarnia Akademicka. 2009. 229 S.
ISBN 9788371881510

Człowiek między losem a wyborem: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Władysławowi Szewczykowi
Drożdż, Michał ; Szewczyk, Władysław
Tarnów. Wydawn. Diecezji Tarnowskiej Biblios. 2006. 583 S.
ISBN 9788373323520

Człowiek mierzy ziemię
Marks, Andrzej ; Kowalewski, Andrzej
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1965. 20 ungez. Bl.

Człowiek mocny Bogiem: kapitan pilot Władysław Polesiński
Herbich, Jan
Warszawa. Wydawn. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego "Soli Deo". 2006. 189 S.
ISBN 8388202308

Człowiek - moralność - wychowanie: życie i myśl Jacka Woronieckiego OP
Gałkowski, Jerzy
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 2000. 297 S.
ISBN 8373060162

Człowiek - muzyka - psychologia: książka dedykowana Profesor Marii Manturzewskiej ; (Festschrift) = Man - music - psychology
Jankowski, Wojciech ; Manturzewska, Maria
Warszawa. Akad. Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Katedra Psychologii Muzyki. 2000. 506 S.
ISBN 8387759554

Człowiek, nauczyciel, uczony: Bolesław Sadaj (1908-1997)
Sadaj, Bolesław ; Koźmian, Danuta
Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego. 2003. 267 S.
ISBN 8372413398

Człowiek nauki taki jakim był: Pamiẹtniki profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Fryderyka Hechla. Wydał z rẹkopisu oraz zaopatrzył przedm., przypiskami i skorowidzem Władysław Szumowski. [Fryderyk Hechel]
Hechel, Fryderyk
Kraków. Krakowskie Tow. Miłośników Historji Medycyny. (1939) -.

Człowiek na wielu krzesłach: Jan Kanty Steczkowski 1862 - 1929
Żor, Andrzej
Toruń. Marszałek. 2009. 352 s.
ISBN 9788376114385

Człowiek nie umiera
Brandys, Kazimierz
W Krakowie. Czytelnik. 1952. 520 S.

Człowiek-nikt: prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen
Wójcik, Mirosław
Kielce. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. Jana Kochanowskiego. 1998. 322 S.
ISBN 8371330804

Człowiek nr 102078
Gancewicz, Władysław
Warszawa. Przedświt. 1984. 141 S.

Człowiek - obraz - tekst: studia z historii średniowiecznej i nowożytnej
Dzierżoniów. Studio Edytor. 2005. 129 S.
ISBN 8389818205

Człowiek ocalony: tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa
Janusz, Stanisław
Lublin. Red. Wydawn. Katol. Uniw. Lubelskiego. 1990. 334 S.
ISBN 8322801351

"Człowiek o sercu bohaterskim ...": ksiądz Jan Salamucha (1903 - 1944)
Skibiński, Paweł
Warszawa. Fronda. 2005. 187 S.
ISBN 8388747010

Człowiek - podmiot dramatu: antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera
Szary, Stefan
Kęty. Wydawn. Antyk. 2005. 135 S.
ISBN 8389637278

Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego
Hładkiewicz, Wiesław
Zielona Góra. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2007. 279 s.
ISBN 9788374811187

Człowiek polityczny: próba interpretacji marksistowskiej
Karwat, Mirosław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 242 S.
ISBN 8301086343

Człowiek polskiego baroku
Kuchowicz, Zbigniew
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1992. 418, [32] S.
ISBN 8321808530

Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej =: L'uomo tra diritto ed economia nel processo d'integrazione europea
Dammacco, Gaetano
Olsztyn [u.a.]. 2008. 759 S.
ISBN 9788389112644

Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności
Słomski, Wojciech
Warszawa. Vizja. 2009. 346 S.
ISBN 9788361087687

Człowiek pośród legend
Urbankowski, Bohdan
Warszawa. Wydawn. Polskie u.a. 1990. 240 S.

Człowiek po Zagładzie: problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga
Szabłowska-Zaremba, Monika
Lublin. Tow. Naukowe KUL [u.a.]. 2010. 186 S.
ISBN 9788373064973

Człowiek poznaje sẁiat
Miller, Jan ; Kazm̀ierczyk, Stanisław
Warszawa. Nasza Ksiegarnia. 1964. 135 S.

Człowiek pracy w dużym zakładzie przemysłowym: na przykładzie dolnoślakich wytwórczych maszyn elektrycznych dolmel ; materiały wyjazdiwej sesji naukowejm, Wrocław 20 i 21 maja 1970 g
Wrocław. Wrocław Tow. Nauk. 1971. 420 S.

Człowiek przeciwko człowiekowi
Grat, Ireneusz Stanisław
Białystok. Wydawnictwo Prymat. 2006. 186 s.
ISBN 8360534349

Człowiek przeciwko człowiekowi
Grat, Ireneusz Stanisław
Białystok. Wydawnictwo Prymat. 2008. 185 s.
ISBN 9788360534953

Człowiek przed sa̧dem: społeczne aspekty przestȩpczości w Królestwie Polskim 1815 - 1914
Kaczyńska, Elżbieta
Warszawa. Państw. Wydawn. Naukowe. 1982. 496 S.
ISBN 8301027320

Człowiek przed sądem: społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim (1815 - 1914)
Kaczyńska, Elżbieta
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1994. 328 S.
ISBN 8323099200

Człowiek przemieniony w wilka: powieść z cyklu Wieża Babel
Piasecki, Sergiusz
Wrocław. Wydawn. Dolnośląskie. 1990. 317 S.
ISBN 8370230881

Człowiek przeszłosći: Z 455 rycinami
Loth, Edward
Lwów-Warszawa. Książnica-Atlas. (1938). 346 S., 1 Tab.

Człowiek przetrzymał
Wojnowski, Edmund
W Gdańsku. Zrzeszenie Kaszub.-Pomor., Oddz. Miejski. 1985. 175 S.
ISBN 8385011145

Człowiek - przyroda - cywilizacja: kształtowanie zasobów przyrody oraz ochrona biosfery
Myczkowski, Stefan
Warszawa. Państw. Wyd-wo Naukowe. 1976. 383 S.

Człowiek - pytanie otwarte: studia z logoteorii i logoterapii
Popielski, Kazimierz
Lublin. Red. Wydawn. Kul. 1987. 337 S.
ISBN 8300006672

Człowiek radosny: Blake, Nietzsche
Sławek, Tadeusz
Kielce. Szumacher. 1994. 46 S.
ISBN 8386168013

Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni: Mazowsze od XII do poł. XVI wieku
Myśliwski, Grzegorz
Warszawa. Wydawn. Krupski. 1999. 461 S.
ISBN 8386117249

Człowiek region państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji
Rdzanek, Grzegorz
Wrocław. Arboretum. 2004. 347 S.
ISBN 8386308982

Człowiek rośnie w ciszy
Zarębianka, Zofia
Kraków. Zebra. 1992. 62 S.
ISBN 8390030500

Człowiek-Ryba: szkice marynistyczne
Śliwiński, Marian
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedag. 1991. 194 S.

Człowiek - rynek - sprawiedliwość: szkice
Kabaj, Mieczysław
Warszawa. Tow. Wydawn. i Literackie. 2001. 281 S.
ISBN 8386610107

Człowiek, sacrum, środowisko: miejsca kultu we wczesnym średniowieczu
Moździoch, Sławomir
Wrocław. Inst. Archeol. i Etnol. 2000. 283 S.
ISBN 8391315517

Człowiek spod Arnhem
Kordas, Kazimierz
Kraków u.a. Wydawn. Literackie. 1985. 229 S.
ISBN 8308014232

Człowiek, społeczeństwo, moralność: szkice o etyce polskiej
Jedynak, Stanisław
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1996. 340 S.
ISBN 8322708815

"Człowiek - Społeczeństwo - Polityka"
Pułtusk. Wyższa Szkoła Humanistyczna Imienia Aleksandra Gieysztora.

Człowiek sprzymierzeńcem czy wrogiem
Cierniak, Jadwiga
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1978. 183 S.

Człowiek starożytny we wspólnocie
Dobrzański, Marek
Poznań. Wydawnictwo Poznańskie. 2009. 127, [1] s.
ISBN 9788371776410

Człowiek starszy w Polsce w latach 1994 - 1997: w świetle analiz statystycznych i sondaży społecznych
Trafiałek, Elżbieta
Katowice. Śląsk. 1998. 112 S.
ISBN 8371641397

Człowiek stwarza samego siebie
Lipins̀ki, Eryk
Warszawa. Wydawn. Horyzonty. 1974. 134 ungez. Bl.

Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce: studium z socjologii moralności
Kwiatkowski, Mariusz
Zielona Góra. Lubuskie Tow. Naukowe. 2000. 182 S.
ISBN 8388317253

Człowiek, sumienie, wartości: materiały z sympozjum KUL, 2 - 3 XII 1996 r
Nagórny, Józef
Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1997. 209 S.
ISBN 8322804628

Człowiek syntezą czterech żywiołów
Zięba, Stanisław
2007.

Człowiek szukający etyki: filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego
Jadczak, Ryszard
Toruń. Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika. 1993. 258 S.
ISBN 8323103720

Człowiek to nie jest piękne zwierzę
Skarga, Barbara
Kraków. Znak. 2007. 248 S.
ISBN 9788324007820

Człowiek - władca czasu i pod władzą czasu
Wesołowska, Elżbieta
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 2003. 146 S.

Człowiek, wartości, sens: studia z psychologii egzystencji ; logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia
Popielski, Kazimierz
Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1996. 451 S.
ISBN 8322805233

Człowiek w cieniu: Tadeusz Pełczyński ; zarys biografii
Baliński, Wojciech
Kraków. Księgarnia Akad. 1994. 159 S.
ISBN 8390182750

Człowiek w cieniu
Rylski, Eustachy
Warszawa. Świat Książki. 2004. 134 S.
ISBN 8373914781

Człowiek w czasie i przestrzeni: księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin księdza profesora Bernarda Hałaczka
Hałaczek, Bernard ; Tomczyk, Jacek
Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2006. 200 s.
ISBN 8370724159

Człowiek w czasie i przestrzeni: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe.

Człowiek w drodze: materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 3 - 5 listopada 1999 roku
Wiśniewska, Lidia
Bydgoszcz. 2000. 180 S.

Człowiek według Alberta Camusa: studium antropologii egzystencjalnej
Fiut, Ignacy Stanisław
Kraków. Krakowski Klub Artystyczno-Literacki. 1993. 122 S.
ISBN 8385816143

Człowiek świętego imienia: legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Rusin, Joanna
Rzeszów. Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego. 2002. 268 S.
ISBN 8373380116

Człowiek, wiara, kultura
Częstochowa. Inst. Filologii Obcych.

Człowiek wiary głębokiej
Pałyga, Jan
Ząbki. Apostolicum. 1997. 184 S.
ISBN 8370311199

Człowiek wielkiej mądrości i świętości błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn: materiały z obchodów dziesiątej rocznicy beatyfikacji
Lublin. Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej. 1999. 272 S.

Człowiek w kalejdoskopie filozofii współczesnej
Kreft, Danuta
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2004. 113 S.
ISBN 8373262393

Człowiek w kulturze
Krąpiec, Mieczysław Albert
Rzym [u.a.]. Polski Inst. Kultury Chrześcijańskiej. - Fundacja Jana Pawła II [u.a.]. 1990. 369 S.
ISBN 8370310230

Człowiek w kulturze
Lublin. Gutenberg-Print.

Człowiek w literaturze polskiego baroku
Borkowski, Andrzej
Siedlce. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej [u.a.]. 2007. 352 S.
ISBN 9788387845957

Człowiek w misterium liturgii: antropologiczny wymiar liturgii w ujęciu Romana Guardiniego
Worbs, Marcin
Opole. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 2007. 208 S.
ISBN 9788360244609

Człowiek wobec Boga i świata w poezji: antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej
Świegocki, Kazimierz
Warszawa. Inst. Wydawn. Pax. 2006. 222 S.
ISBN 8321117635

Człowiek wobec losu
Buczyńska-Garewicz, Hanna
Kraków. Universitas. 2010. 328 S.
ISBN 9788324213702

Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości
Guzowski, Piotr
Kraków. Avalon. 2007. 274, [1] s.
ISBN 9788360448359

Człowiek wobec śmierci
Piechorowska, Elżbieta
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1998. 117 S.
ISBN 8323207925

Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej
Rok, Bogdan
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1995. 123 S.
ISBN 8322911688

Człowiek wobec natury: o pewnym motywie sztuki romantycznej
Feist, Peter H
1977.

Człowiek wobec niewiedzy: niewiedza jako element ludzkiej racjonalności
Tarnopolski, Andrzej
Częstochowa. Akad. Częstochowa. 2010.
ISBN 9788374551694

Człowiek wobec pytania o sens istnienia: wprowadzenie do antropologii anatelicznej
Zachariasz, Andrzej Lech
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1996. 88 S.
ISBN 8322708343

Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sørena Kierkegaarda
Urban, Marek
Kraków. Wydawn. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. 2005. 310 S.
ISBN 8374380071

Człowiek wobec wartości w filozofii Henryka Elzenberga
Lorczyk, Andrzej
[Wrocław]. Nakł. Polskiego Tow. Filozoficznego, Oddz. Wrocławski. 1998. 496 S.
ISBN 8386700130

Człowiek wobec świata: studium z metafizyki realistycznej
Maryniarczyk, Andrzej
Lublin. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki KUL. 2009. 202 S.
ISBN 9788360144220

Człowiek wobec świata na przełomie wieków: nowe i dawne wzorce duchowości
Kudelska, Marta
Kraków. Collegium Columbinum. 2001. 326 S.
ISBN 8387553425

Człowiek wobec wieczności: ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku
Nowak, Alicja Z
Kraków. Collegium Columbinum. 2008. 221, [1] s., [2] s. tabl kolor.
ISBN 9788389973870

Człowiek wobec wyzwań racjonalności
Kiepas, Andrzej
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2002. 205 S.
ISBN 8322611056

Człowiek w obliczu nieskończoności: Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspers
Rudziński, Roman
Warszawa. 1980.

Człowiek w oknie
Uniłowski, Zbigniew
Warszawa. Czytelnik. 1957. 164 S.

Człowiek w organizacji przemysłowej: socjologiczna monografia zakładu przemysłowego
Hirszowicz, Maria
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1965. 313 S.

Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza: studium analityczno-interpretacyjne
Dzień, Mirosław
Bielsko-Biała. Wydawn. Akad. Techniczno-Humanistycznej.

Człowiek w polu odpowiedzialności
Johannes Paulus
Rzym u.a. Inst. Jana Pawła II KUL. 1991. 89 S.

Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim
Piluś, Henryk
Wrocław u.a. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. 1990. 344 S.
ISBN 8304034301

Człowiek w poszukiwaniu Boga: zagadnienia filozoficzne
Fischer, Norbert
Poznan. "Pallotinum". 2004. 471 S.
ISBN 837014490X

Człowiek w probówce: antologia komiksu polskiego ; komiks, etyka, medycyna
Kołodziejczak, Tomasz
Warszawa. Egmont. 2004. 206 S.
ISBN 8323730202

Człowiek w przebiegu wieków: Studja dziejowe przez Ld. hr. D
Dębicki, Ludwik hrabia
Kraków. [Dr.:] Pobudkiewicz. 1864. 238 S.

Człowiek wśród mebli
Mossakowski, Paweł
Warszawa. Wydawn. Przedświt. 1990. 101 S.
ISBN 8370570003

Człowiek wśród skorpionów: Studium o Stanisławie Brzozowskim
Miłosz, Czesław
Paryż. Instytut Literacki. 1962. 125 S.

Człowiek wśród skorpionów
Miłosz, Czesław
Warszawa. Państwowy Inst. Wyd. 1982. 173 S.

Człowiek w średniowieczu: między biologią a historią ; III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22 - 24 września 2008 roku
Szymczakowa, Alicja
Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2009. 318, [2] s.
ISBN 9788375253900

Człowiek w środowisku geograficznym
Krzemiński, Tadeusz
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2004. 188 S.

Człowiek w środowisku geograicznych polski średniowiecznej: związki i uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe = Man in the geographical environment of mediaeval Poland
Tyszkiewicz, Jan
Warszawa. Wyd. Uniw. 1981. 315 S.

Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym: [publikacja zawiera tezy referatów przygotowanych na sesję naukową ..., Uniwersytet Warszawski 29 - 31 maja 1996 roku]
Koczerska, Maria
Warszawa. Wydawn. DiG. 1996. 39 S.
ISBN 8385490744

Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym
Michałowski, Roman
Warszawa. Wydawn. DiG. 1997. 469 S.
ISBN 8385490906

Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia
Chirkowska-Smolak, Teresa
Poznań. Wydawn. Nauk. UAM. 2004. 169 S.
ISBN 8323213372

Człowiek w społeczności: refleksje nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II
Dyczewski, Leon
Niepokalanów. Wydawn. Ojców Franciszkanów. 1988. 138 S.
ISBN 8385037721

Człowiek w srodowisku geograficznym Polski średniowiecznej
Tyszkiewicz, Jan
1981.

Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką
Klosiński, Marek
Warszawa. Inst. Kultury. 1995. 215 S.
ISBN 8385323120

Człowiek w szufladzie
Czarnecki, Henryk
Łódż. Wydawnictwo Łódzkie. 1967. 87 S.m.Taf.u.Abb.

Człowiek w teatrze świata: studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin
Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Komisji Edukacji Narodowej. 2010. 433, [4] s.
ISBN 9788372716385

Człowiek w tekście: formy istnienia według literatury staropolskiej
Maleszyński, Dariusz Cezary
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 2002. 277 S.
ISBN 8323212163

Człowiek w świecie wartości
Mejbaum, Wacław
Szczecin. Wydawn. Uniw. Szczecińskiego. 2000. 230 S.
ISBN 8372411026

Człowiek w świecie Wielkiej Wojny: literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej ; wybrane zagadnienia
Olszewska, Maria Jolanta
Warszawa. Nakł. Wydziału Polonistyki Uniw. Warszawskiego. 2004. 483 S.
ISBN 8389663104

Człowiek wygrany w psychologii humanistycznej
Dziekanowski, Czesław
Białymstoku. Dz. Wydawn. Filii UW. 1988. 190 S.

Człowiek w zwierciadle sztuki: studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej
Gołaszewska, Maria
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1977. 273 S.

Człowiek XX wieku: Święty Maksymilian Maria Kolbe
Kluz, Władysław
(Niepokalanów. Mała Poligrafia, OO. Franciszkanie).

Człowiek zabija siebie sam: III Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów Gdańsk, 15 - 16 maja 1981
Gdańsk. Krajowa Agencja Wydawn. 1983. 295 S.
ISBN 8303000217

Człowiek za drzwiami
Piasecki, Jan
Warszawa. Iskry. 1982. 288 S.
ISBN 8320703948

Człowiek zawierzenia: Stefan Bareła III biskup Częstochowski ; (1916 - 1984)
Częstochowa. Częstochowskie Wydawn. Diecezjalne Regina Poloniae. 1986. 213 S.

Człowiek z ekranu: z antropologii postaci filmowej
Jankun-Dopartowa, Mariola
Kraków. Wydawn. Arcana. 1996. 221 S.
ISBN 8386225211

Człowiek z żelaza
Janda, Krystyna ; Opania, Marian ; Radziwiłowicz, Jerzy ; Wajda, Andrzej ; Ścibor-Rylski, Aleksander
Warszawa. Vision Film Distribution. 2000. 1 DVD.

Człowiek z głębszego podziemia: życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego
Urbanowski, Maciej
Kraków. Wydawn. Arcana. 2003. 467, [16] S.
ISBN 8389243415

Człowiek z marmuru
Ścibor-Rylski, Aleksander ; Słodowska, Joana
Warszawa. Wydawn. Artystyczne i Filmowe. 1988. 117 S.
ISBN 8322101929

Człowiek z marmuru: Człowiek z żeiaza. Aleksander Ścibor-Rylski
Ścibor-Rylski, Aleksander
Londyn. Aneks. 1982. 216 S.
ISBN 0906601037

Człowiek z marmuru
Janda, Krystyna ; Radziwiłowicz, Jerzy ; Wajda, Andrzej ; Łomnicki, Tadeusz ; Ścibor-Rylski, Aleksander
Warszawa. Vision Film Distribution. [ca. 2000]. 1 DVD.

Człowiek z Marsa
Lem, Stanisław
Kraków. Wydawn. Literackie. 2004. 124 S.
ISBN 8308035604

Człowiek z Marsa
Lem, Stanisław
[Katowice]. Nowy Świat Przygód. 1946. 103 S.

Człowiek zmienia przyrode roslin
Molodčikov, T
Warszawa. Panstw. instytut wyd. roln. 1949. 45 S.

Człowiek znaczy nadzieja: o filozofii Ernesta Blocha
Czajka, Anna
Warszawa. FEA. 1991. 310 S.
ISBN 8385041192

Człowiek znaleziony w nocy
Makuszyński, Kornel
Warszawa. Dom Wydawn. Tercja. 1991. 272 S.
ISBN 8385310002

Człowiek z pola smierci mowi?: Katyn ; 1939 - 1960
Widzialny-Niepokonany, Janusz
Clamart <Seine>. Selbstverl.

Człowiez wystaw sklepowych
Piotrowska, Anna
1973.