Czy archeolodzy powinni wierzyć historykom?: uwagi badacza zamków
Kajzer, Leszek
2006.

Czy artista ma prawo się żenic
Woźniakowski, Jacek
1973.

Czy Artur Nacht-Samborski miał spadkobierców?
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
1995.

Czy artyście wolno sie żenić?
Woźniakowski, Jacek
Warszawa. PIW. 1978. 194 S.

Czy babcia jest w niebie?: o przeżywaniu rozstań i smutku
Baum, Heike
Kielce. Jedność. 2006. 48 S.
ISBN 8374423080

"Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś"
Janion, Maria
Warszawa. Wydawn. Sic!. 1996. 114 S.
ISBN 8386056185

Czy Bóg był po stronie Niemców
Leżeński, Cezary
Warszawa. Epoka. 1990. 173 S.
ISBN 8385021418

Czy bohaterowie są zmęczeni?
Wójcik, Ryszard
1975.

Czy brak rodzimych konserwatorów organów?
Polcyn, Halina
1970.

Czy był kryzys prawosławnej?
Dąb-Kalinowska, Barbara
1988.

Czyżby nieznany obraz Bartłomeja Strobla?: Assunta z Goszczy
Wrabec, Jan
1993.

Czy było warto?: wspomnienia
Kownacki, Andrzej
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 2000. 675 S.
ISBN 8387703761

Czyżby renesansowa "Città ideale" na Mazowszu?
Lodyńska-Kosińska, Maria
1971.

Czyżby spuścizna po katedrze płockiej?
Chrzanowski, Tadeusz
1998.

Czy Chrystusowi wolno być Hucułem?: o początkach ruskiej sztuki religijno-narodowej na przykładzie twórczości Juliana Pańkiewicza
Rudenko, Oleh
2007.

Czyściec: Powieść
Bieńkowska, Flora
Warszawa. Ksiąźka i ẇiedza. 1949. 261 S.

Czyściec
Ozga-Michalski, Józef
Warszawa. Lud. Spółdz. Wyd. 1970. 304 S.

Czyściec zwany Kortau
Piechocki, Stanisław R
Olsztyn. Kisążnica Polska. 1993. 153 S.

Czyńcie to na moją pamiątkę
Modzelewski, Zenon
Paris. Ed. du Dialogue. 1988. 277 S.

Czy de Mezerom był potrzebny indygenat szlachecki?
Stadnicki, Zbigniew Michał
1981.

Czy diabel może być zbawiony i 27 innych kazań
Kołakowski, Leszek
Londyn. Aneks. 1984. 333 S.
ISBN 0906601134

Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań
Kołakowski, Leszek
Londyn. Aneks. 1982. 333 S.
ISBN 0906601029

Czy Dürer naśladował "Bitwe pod Orsza"?
Bialostocki, Jan
1969.

Czy drugi Katyń?
Rekulski, Antoni T
1980.

Czy dzieci muszą mieć wszystko?: drogi wyjścia ze spirali konsumpcji ; poradnik dla rodziców i wychowawców
Braun, Andrea
Kielce. Jedność. 2004. 88 S.
ISBN 8372246882

Czy dzieło modelowe może być wieloznaczne?: rozważania na przykładzie ratusza Antwerpii
Filippi, Elena
1997.

Czy dzisiejsza sztuka jest romantyczna?
Tatarkiewicz, Wladyslaw
1976.

Czy Elbląg był kontynuacją Truso?: jeszcze jeden głos w dyskusji
Jagodziński, Marek F
2004.

Czy Europa Środkowo-Wschodnia mogła się wybić na wolność?: materiały z sesji naukowej, Olsztyn, 26 października 1995
Kisielewski, Tadeusz
Olsztyn. Wydawn. WSP. 1996. 145 S.
ISBN 8385513833

[Rezension von:] Czyżewski, Adam; ...: "Polska bibliografia sztuki 1801 - 1944". - Wrocław : Zakład Narodowy, 1991
Kowalczyk, Jerzy
1996.

Czy fatalizm wrogośći?: refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933
Stomma, Stanislaw
Wrocław. Atut. 2005. 162 S.
ISBN 8374320427

Czy fatalizm wrogości?: refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871 - 1933
Stomma, Stanislaw
Kraków. Znak. 1980. 177 S.

Czy fatalizm wrogości?: refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871 - 1933
Stomma, Stanisław
Wrocław. Atut - Wrocławskie Wydawn. Oświatowe. 2005. 162 S.
ISBN 8374320427

Czy Ferdynand Nax przebudowywał krakowska rezydencje Urszuli Debińskiej?
Komorowski, Waldemar
1985.

Czy foka jest biała?
Centkiewicz, Czesław
Warszawa. Czytelnik. 1973. 326 S.

Czy historia może się cofnąć?
Baszkiewicz, Jan ; Łagowski, Bronisław
Kraków. Wydawn. i Dr. Secesja. 1993. 169 S.
ISBN 838607700X

Czy historyk sztuki powinien być generałem?
Jaroszewski, Tadeusz Stefan
2000.

Czyim herbem jest herb Szeliga w Kodeksie Behema?
Ameisenowa, Zofia
1954.

Czyim ja żyłem życiem
Mularczyk, Andrzej
Warszawa. Iskry. 1983. 274 S.
ISBN 8320706661

Czy istniała barokowa teoria sztuki?
Bialostocki, Jan
1970.

Czy istniała ruska ekfraza?
Dąb-Kalinowska, Barbara
2005.

Czy istniał wzór rezydencji krzyżackiej
Żuchowski, Tadeusz J
2001.

Czy istnieje czwarty wymiar w sztuce?
Gola, Jola
2005.

Czy istnieje estetyka psychologiczna?
Rosińska, Zofia
1972.

Czy istnieje historia sztuki Europy Środkowej XX wieku?
Szczerski, Andrzej
2002.

Czy istnieje historia sztuki XX wieku?
Porębski, Mieczysław
1971.

Czy istnieje teoria przekładu?
Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga
Kraków. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 1995. 211 S.
ISBN 8370522572

Czy istnieje walka o świat?
Kisielewski, Stefan
1976.

Czy istnieje życie na Marsie?
Ivanov, I ; Lobodowski, Józef
Paryż. Inst. literacki. 1961.

Czy istnieje zależność krakowskich przedstawień św. Wacława od ikonografii czeskiej?
Kliś, Zdzisław
2005.

Czy ją znamy?: ziemia środowisko życia ; informator o wystawie
Wiśniewski, Rafał
Warszawa. Muzeum i Inst. Zoologii PAN.

Czy język jest wrodzony?: językoznawstwo Chomsky'ego a hipoteza natywizmu
Zabrocki, Władysław
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1990. 86 S.
ISBN 8323202915

Czy ja jestem mordercą?
Perechodnik, Calel ; Szapiro, Paweł
Warszawa. Wydawn. Karta. 1993. 272 S.
ISBN 8390067617

Czy ja jestem mordercą?
Perechodnik, Calel ; Szapiro, Paweł
Warszawa. Wydawn. Karta. 1995. 326 S.
ISBN 8390067676

Czyja jest moja żona
Worcell, Henryk
Wroclaw [u.a.]. 1979.

Czyja ma być Polska?!: myśli nieustannie drążące świadomość
Stankiewicz, Lech
Toruń. Wydawn. Ethos. 1992. 95 S.

Czy Jan Maria Padovano był w Rzymie?
Estreicher, Karol Józef Teofil ; Pagaczewski, Julian
Kraków. 1937. 30 S.

Czy Jan Maria zwany "Il Mosca" albo Padowano byl klasycysta?
Hornung, Zbigniew
1957.

Czy Janowiec naprawdę leży nad Wisłą?
Kosiński, Wojciech
1996.

Czyja własność?: niemiecka polityka wobec ziem zachodnich i północnych Polski
Walichnowski, Tadeusz
Warszawa. Wydawn. Placówka. 2001. 278 S.
ISBN 8387714011

Czy jest możliwa inna historia literatury?
Walas, Teresa
Kraków. Universitas. 1993. 213 S.
ISBN 837052141X

Czy jeszcze słychać głos romantyzmu?
Prussak, Maria
Warszawa. Oficyna Wydawn. Errata. 2007. 198 S.
ISBN 9788360950005

Czy jezuici zgubili Polskę?
Zaleski, Stanisław
W Krakowie. [Dr.:] W Drukarni "Czasu". 1883. IX, 527 S.

Czy Karl G. Langhans był twórcą Pałacu Hatzfeldów?
Kos, Jerzy Krzysztof
1995.

Czy klasztory wpływały na rozwój notariatu publicznego w Polsce do początków XV wieku?
Skupieński, Krzysztof
1996.

Czy koniec Śląska jaki znamy ?
Opole. Wydawnictwo Instytut Śląski. 2010. 172 s.
ISBN 9788362105557

Czy Kraków zasługuje na operę?: 45-lecie Opery i Operetki w Krakowie
Woźniakowska, Anna
Kraków. Opera i Operetka. [ca. 2000]. 318, [16] S.
ISBN 8391000397

Czy królobójstwo?
Scheuring, Herman Zdzislaw
1964.

Czy ktoś przebije ten mur?: sprawa Stanisław Pyjasa
Pyjas, Florian
Kraków. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego [u.a.]. 2001. 315 S.
ISBN 8371884656

Czy kto widział
Marianowicz, Antoni ; Mikulski, Kazimierz
Warszawa. Krajowa Agencja Wydawn. 1986. 56 S.

Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?
Woźniakowski, Jacek
Kraków. Znak. 1988. 306 S.
ISBN 837006115X

Czy Ślązacy są narodem?: przemilczana historia Górnego Śląska
Faruga, Arkadiusz
Radzionków. ROCOCO. 2004. 112, XVI S.
ISBN 838629342X

Czy Lubiąż można uratować...?
Skrzywanek, Paweł
2008.

Czy Matejko był malarzem?
Porębski, Mieczysław
1994.

Czy "mały realizm"?
Kajtoch, Jacek ; Skórnicki, Jerzy
Warszawa. Iskry. 1967. 404 S.

Czym byłaby Opolszczyzna bez nich?
Miś, Engelbert
Opole. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki. [ca. 2006]. 187 s.
ISBN 8388146602

Czym był i czym nie był warszawski Festiwal Sztuki
Kostyrko, Krzysztof
1976.

Czym był klasycyzm w polskim malarstwie XIX wieku
Lewicka-Morawska, Anna
1994.

Czym był romantyzm?: Alina Kowalczykowa
Kowalczykowa, Alina
Warszawa. Ludowa Spóldzielnia Wydawn. 1990. 189 S.
ISBN 8320541549

Czym język za młodu nasiąknie
Zgółkowa, Halina
Poznań. Wydawn. Poznań. 1986. 81 S.
ISBN 8321005489

Czym jest dla ciebie miasto Poznań?: 2 konkursy: 1928/1964
Znaniecki, Florian ; Ziółkowski, Janusz
Warszawa u.a. Państw. Wydawn. Naukowe. 1984. 444 S.
ISBN 8301046929

Czym jest dla mnie Oświecenie
Klimowicz, Mieczysław
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 1993. 36 S.
ISBN 8385810102

Czym jest dusza?
Grün, Anselm ; Müller, Wunibald
Kraków. Wydawn. WAM. 2010. 189 S.
ISBN 9788375053722

Czym jesteśmy, czym być możemy i chcemy w rodzinie narodów?
Chmielewska, Agnieszka
2007.

Czym jest EPL i do czego zmierza
Wahl, Jürgen
Gliwice. Wokół Nas. 1997. 186 S.
ISBN 8385338667

Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza: przewodnik Fundacji Roberta Schumana
Wahl, Jürgen
Gliwice. Wydawn. "Wokół Nas". 1998. 215 S.
ISBN 8385338837

Czym jest klasycyzm: Manifesty poetyckie
Rymkiewicz, Jarosław Marek
Warszawa. PIW. 1967. 181 S.

Czym jest to, co zwiemy nauką?: rozważania o naturze, statusie i metodach nauki ; wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki
Chalmers, Alan F
Wrocław. Siedmioróg. 1997. 216 S.
ISBN 8385193448

Czy mogliśmy przetrwać: Polska a Niemcy w latach 1918 - 1939
Szeremietiew, Romuald
Warszawa. Wydawn. Bellona. 1994. 334 S.
ISBN 8311083142

Czy możliwa jest ikonologia sztuki nowoczesnej?: refleksje wokół książki Edgara Winda
Wacławek, Marek
1992.

Czy możliwe jest stworzenie "metody naukowej krytyki malarskiej"?: (w związku z koncepcją Mariana Olszowskiego)
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
1992.

Czy można dopisać dalszy ciąg Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego?
Lachowski, Marcin
2003.

Czy można poznać ostateczne odpowiedzi?
Adamski, Władysław
[Ostrowiec Świętokrzyski]. [Biuro Poselskie Sojuszu Lewicy Demokratycznej]. [2009]. 151 S.
ISBN 9788390587127

Czy można przeoczyć cerkiew?
Sosnowska, Danuta
2003.

Czy można przesadać kwiaty rzepaku?
Kossowski, Łukasz
2005.

Czy można przewidzieć?: socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych
Sitek, Wojciech
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich - Wydawn. 1995. 158 S.
ISBN 8304042924

Czy można stosować promieniowanie ultrafioletowe do dezynfekcji malowideł ściennych?
Fausek, Marcin
2007.

Czy można zapomniec?
Karczewski, Marian
1969.

Czy monstrancja włostowska jest dziełem Macieja Stosza?
Pietrusiński, Jerzy
1978.

Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem?: studia o nacjonaliźmie rosyjskim
Lazari, Andrzej de
Katowice. Śląsk. 1996. 120 S.
ISBN 8371640064

Czym są wartości?: zarys aksjologii
Ostasz, Lech
Olsztyn. Wydawn. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. 2009. 152 S.
ISBN 9788372996152

Czym to się je?: czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów
Fleming, George J
Paryż. Inst. Literacki. 1966. 131 S.

Czym to siȩ je?
Flemming, George J
1966.

Czy musisz śnić?
Umiński, Zdzislaw
Warszawa. 1978.

Czy mówisz po polsku?: Sprichst du polnisch? oder Polnischer Dolmetscher, enthaltend: poln.-deutsche Gespräche, Redensarten und Vokabeln, nebst grammatischen Andeutungen
Thorn. Lambeck. 1878.

Czyn
Kotarbinski, Tadeusz
Lwów. Polskie Tow. Filozof. 1934. 32 S.

Czy należy spalić Luwr
Stromenger, Karol
1970.

Czy nazwa może być wizytówką ulicy?
Handke, Kwiryna
2002.

Czy nektarij autor "tipika" był twórcą malowideł supraślskich?
Stawicki, Stanisław
1972.

Czyngis-chan
Podhorodecki, Leszek
Warszawa. Wydawn. Foox. 1991. 246 S.

Czyngis-Chan
Zatorski, Wacław
Warszawa. Główna Księgarnia wojskowa. 1939. 263 S.

"Czynię prośbę o pobożność i pamięć": troska o upamiętnienie w testamentach staropolskich
Sulewska, Renata
2009.

Czynić słowami: studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej
Długosz-Kurczabowa, Krystyna ; Karaś, Halina
Warszawa. Nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2006. 399 S.
ISBN 8389663228

Czynić sprawiedliwość w miłości: księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej
Chrostowski, Waldemar ; Glemp, Józef
Warszawa. Wydawn. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2001. 502 S.
ISBN 8370721982

Czy Niemcy powinni dłużej pracować?: wydłużenie czasu pracy jako instrument rozwiązywania problemów gospodarki RFN
Płóciennik, Sebastian
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2005. 40 S.
ISBN 8322925972

Czyn i słowo
Irzykowski, Karol
Kraków. Wyd. Literackie. 1980. 722 S.
ISBN 830800038X

Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności: Lemiesz i szpada przed sa̧dem publicznym. Karol Irzykowski
Irzykowski, Karol
Kraków. Wydawn. Literackie. 1980. 722 S.
ISBN 830800038X

Czyn jako wyraz postawy moralnej Augusta Cieszkowskiego
Keller, Józef
Lublin. Tow. Naukowe K.U.L. 1948. 288 S.

Czynna walka narodowowyzwoleňcza na Śląsku Cieszyńskim w latach 1939-1945
Prášil, Roman
1969.

Czynnik ekonomiczny a dzietność rodzin rolników indywidualnych w Polsce: studium statystyczno-demograficzne dla lat 1926 - 1984
Chromińska, Maria
Poznań. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1996. 287 S.

Czynnik etnograficzny w środowiskowym różnicowaniu postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin: badania na Warmii i Mazurach
Augustyniak, Hanna
Warszawa. 1989. 262 S.

Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej: (na przykładzie Polski.)
Gruchman, Bohdan
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1967. 150 S.

Czynniki determinuja̧ce pelnienie spolecznej roli ucznia
Wasylkowska, Ksenia ; Chamcówna, Miroslawa
1974.

Czynniki determinuj ace sprawnosc studiów na kierunkach technicznych
Pachulicz-Pawlikowska, Danuta
Warszawa. Panstw. Wydawn. Nauk. 1976. 300 S.

Czynniki determinujące pełnienie społecznej roli ucznia
Wasylkowska, Ksenia
Wrocław. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1974. 161 S.

Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka
Kornafel, Danuta
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1995. 148 S.
ISBN 832291217X

Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej: studium socjologiczne
Majkowski, Władysław
Kraków. Wydawn. Księ·zy Sercanów. 1999. 252 S.
ISBN 8386789077

Czynniki długotrwałego przechowywania owocow, warzyw i ziemniakow
Kolesnik, A. A
Warszawa. Panstw. Wyd. Roln. i Leśne. 1966. 403 S.