Gdańsk i Ateny: o demokracji bezpośredniej w Polsce
Świderski, Bronisław
Warszawa. Wydawn. IFiS PAN. 1996. 238 S.
ISBN 8386166576

Gdański cech stolarski w późnym średniowieczu
Mellin, Krystyna
1976.

Gdański cech stolarzy i syncerzy od połowy XVI od połowy XVII wieku
Mellin, Krystyna
1978.

Gdański cech zlotników od XIV do końca XVIII w
Rembowska, Irena
1971.

Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w
Rembowska, Irena
Gdańsk. Towarzystwo naukowe. 1971. 252 S.

Gdański cech złotników od XIX do końca XVIII w
Rembowska, Irena
Gdańsk. 1971. 252 S.

Gdańskie aspekty zaginionej kroniki dominikańskiej
Wenta, Jarosław
2003.

Gdańskie czytanie Liwiusza i Owidiusza: obrazy Mistrza Georga w Dworze Artusa
Kaleciński, Marcin
2009.

Gdańskie Dni Opieki nad Zabytkami
Guć-Jednaszewska, Teresa
1976.

Gdańskie drewniane malowane talerze
Iwanoyko, Eugeniusz
1971.

Gdańskie dwory i pałace
Samp, Jerzy
Gdańsk. Wydawn. Marpress. 1998. 156 S.
ISBN 8387291382

Gdańskie dzieło Joosa van Cleve: z dziejów artystyczanych stosunków Gdańska z Niderlandami
Bialostocki, Jan
1957.

Gdańskie Gimnazjum Akademickie
Głombiowska, Zofia
Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2008. 260 S.
ISBN 9788373264854

Gdańskie Gimnazjum Akademickie: księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego 1558 - 1958
Gdynia. Wydawn. Morskie. 1959. 344 S. 18 Taf.

Gdańskie i lubeckie stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytków w XIX i początkach XX wieku
Barylewska-Szymańska, Ewa
2003.

Gdańskie i pomorskie media po 1989 roku: wybór szkiców i esejów z lat 1991 - 2001
Pepliński, Wiktor
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2007. 163 S., [16] Bl.
ISBN 9788373264175

Gdańskie kolekcje bursztynu od XVIII do XIX wieku
Chodyński, Antoni Romuald
1994.

Gdańskie kolekcje numizmatów i medali od XVII do końca XIX wieku
Chodyński, Antoni Romuald
1994.

Gdańskie lata Kazimierza Wiłkomirskiego
Gdańsk. Akad. Muzyczna Im. Stanisława Moniuszki. 2002. 107 S.

Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVIII wieku
Trzoska, Jerzy
Gdańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawn. 1973. 339 S.

Gdańskie młynarstwo i piekarnictwo w II połowie XVII i w XVIII wieku
Trzoska, Jerzy
Gdańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawn. 1973. 339 S.

Gdańskie piece kaflowe w XVII wieku
Kilarska, Elżbieta ; Kilarski, Maciej
1994.

Gdańskie rodowody pedagogiczne: geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia znaczeń wychowawczych
Rodziewicz, Ewa
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2004. 295 S.
ISBN 8373261753

Gdańskie rzemioslo tekstylne od XVI do polowy XVII wieku
Bogucka, Maria
1956.

Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku
Bogucka, Maria
Wrocław. Zakł. im. Ossolińskich. 1956. 317 S.

Gdańskie Seminarium Duchowne 1957 - 2007: księga jubileuszowa ; [praca zbiorowa]
Kwiecień, Maciej
Gdańsk. Gdańskie Seminarium Duchowne [u.a.]. 2007. [4], 234, [3] s.
ISBN 9788390512730

Gdańskie studia językoznawcze
Bukowski, Andrzej
Gdańsk. GTN. 1975. 251 S.

Gdańskie studia z dziejów nowożytnych =: Danziger Studien zur Geschichte der Neuzeit
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego [u.a.].

Gdańskie studia z dziejów średniowiecza
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego.

Gdańskie szafy sieniowe 2 połowy XVII wieku
Betlejewska, Czesława
1994.

Gdańskie wspomnienia mlodości
Schopenhauer, Johanna
1959.

Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w
Friedrich, Jacek
Gdańsk. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. 1997. 308 S.
ISBN 8370176062

Gdańskie zegary, dzwony i karyliony
Januszajtis, Andrzej
Pelplin. Bernardinum. 2003. 163 S.
ISBN 837380076X

Gdańskie zeszyty humanistyczne: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku. [Ab 3:] ... Wydział Humanistyczny. [V.] Seria: Filologia. [Ab 3 z. T. auch m. d. Tit.:] Seria: Filologia polska
Gdańsk. Wyższa Szkoła Pedagog., Katedra Metodyki Języka Polskiego [ab 3:] Wyższa Szkoła Pedagog., Wydział Humanist. [ab 4:] Wyższa Szkoła Pedagog., Wydział Humanist., Katedra Języka Polskiego. 1966 (1967) -.

Gdański fenomen: próba naukowej interpretacji
Michałowski, Lesław
Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2011. 325 s.
ISBN 9788373835177

Gdański Grudzień '70: rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią
Cenckiewicz, Sławomir
Gdańsk [u.a.]. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2009. 311 p.
ISBN 9788376290546

Gdański inwentarz mienia domowego Magdaleny Szumanowej z 1706 roku
Szumanowa, Magdalena ; Chodyński, Antoni Romuald
Wrocław u.a. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1984. 82 S.
ISBN 8304007967

Gdańsk i okolice: prace z lat 1800 - 1920 ; wystawa 15 lipca - 30 września 1997, Pałac Opatów w Oliwie = Danzig und Umgebung : Künstlerarbeiten 1800 - 1920 ; Ausstellung 15. Juli bis 30. September, Schloß Oliva
Reisinger-Weber, Jutta ; Schuch, Hans-Jürgen ; Ziętkiewicz, Iwona
Münster. Westpreussisches Landesmuseum. 1997. 56 S.
ISBN 3927111295

Gdański okres Hansa Vredemana de Vries: (studium na temat cyklu malarskiego z ratusza w Gdańsku)
Iwanoyko, Eugeniusz
Poznań. Uniwersytet. 1963. 324 S.

Gdański pas kontuszowy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku
Sztyber, Beata
2000.

Gdańsk i Pomorze: mała ojczyzna Kaszubów ; praca zbiorowa pod red. Józefa Borzyszkowskiego
Borzyszkowski, Józef
Gdańsk. Sejmik Samorządowy Województwa Gdańskiego [u.a.]. 1995. 57 S.
ISBN 8385011846

Gdańsk i Pomorze Wschodnie: [galerie, architektura, hotele, muzea, miasta, kościoły, trasy, mapy, restauracje]
Omilanowska, Małgorzata ; Majewski, Jerzy S
Warszawa. Wydawn. Wiedza i Życie. 1997. 295 S.
ISBN 838680534X

Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku: studia z dziejów i kultury regionu
Borzyszkowski, Józef
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 1999. 370 S.
ISBN 8370178472

Gdańsk i Pomorze w XX wieku: księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Mikosowi z okazji 70. rocznicy Jego urodzin
Andrzejewski, Marek ; Mikos, Stanisław
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 1997. 344 S.
ISBN 8370177433

Gdański port sprzed tysiaca lat
Zbierski, Andrzej
Gdynia. Wydawnictwo Morskie. 1968. 63 S.

Gdański przemysl okrȩtowy od XVII do pocza̧tku XIX wieku
Binerowski, Zbigniew
1962.

Gdański rocznik kulturalny
Gdańsk. Wydawnictwo Morskie.

Gdański rynek nieruchomości w latach 1770 - 1776
Barylewska-Szymańska, Ewa
2004.

Gdański Sierpień '80
Kruk, Marzena
Gdańsk. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010. 199 s.
ISBN 9788376291444

Gdański socjaldemokrata Erich Brost
Andrzejewski, Marek
Gdańsk. Wydawn. Gdańskie. 1995. 139 S.
ISBN 8385843507

Gdański teatr "elżbietański"
Limon, Jerzy
Wrocław u.a. Ossolineum. 1989. 195 S.
ISBN 8304028794

Gdański tryptyk Hansa Memlinga Sa̧d Ostateczny
Białstocki, Jan
1967.

Gdański Zakon Synów Przymierza: dzieje żydowskiego wolnomularstwa w Gdańsku i Sopocie ; lata 1899 - 1938
Domańska, Hanna
Gdynia. Uraeus. 2002. 252 S.
ISBN 8385732896

Gdańsk i ziemia Gdańska
Mamuszka, Franciszek ; Zalęski, Antoni
1966.

Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV - XVII wieku
Bogucka, Maria
Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1962. 423 S.

Gdańsk jako samorządna społeczność lokalna
Załęcki, Jaroslaw
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2003. 107 S.
ISBN 8373261184

Gdańsk jako wyzwanie
Adamowicz, Paweł
Gdańsk. Słowo / Obraz Terytoria. 2008. 239 S., [ca. 12] Bl.
ISBN 9788374538954

Gdańsk [dt.] Landschaft u. Architektur d. Städtekomplexes
Stankiewicz, Jerzy ; Bechler, Maria ; Kupiecki, Edmund ; Szermer, Bohdan
1972.

The Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences =: Bibliotheca Senatus Gedanensis
Babnis, Maria
Gdańsk. Biblioteka Gdańska PAN. 1999. 34 S.
ISBN 8390707977

Gdańsk literacki: (1793 - 1945)
Loew, Peter Oliver
Gdańsk. Wydawn. Mestin. 2005. 198 S.
ISBN 8390155974

Gdańsk literacki: informator o gdańskim środowisku literackim
Kowalewska, Maria
Gdynia. Wydawn. Morskie. 1964. 174 S.

Gdańsk Maritime Museum's proceedings
Gdańsk, w Gdyni [ab 3:] Gdańsk. Muzeum Morskie, Wyd-wo Morskie [ab 3:] Wyd-wo Morskie [ab 4:] Ossolineum. 1963 -.

Gdańsk między wojnami: opowieść o życiu miasta 1918 - 1939
Tarkowska, Aleksandra
Łódź. "Księży Młyn" Dom Wydawniczy. 2010. 134 p.
ISBN 9788377290064

Gdańsk napoleoński: oblężenia 1807, 1813 ; katalog wystawy ; Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk, Ratusz Głównomiejski 22 lipca - 13 sierpnia 2000
Paczuski, Adam
Gdańsk. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 2000. 149 S.
ISBN 8391125130

Gdańsk na starej pocztówce =: Danzig auf alten Ansichtspostkarten
Popiński, Piotr
Gdańsk. Wydawn. Holm. 1996. 105 S.
ISBN 8390575302

Gdańsk-ośrodek morskich obrotów drewnem
Więcko, Edward
Gdańsk [u.a.]. Inst. Bałtycki. 1948. 105 S. m. Abb. u. Taf., 1 Kt.

Gdańsk oświecony: szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia = Die Aufklärung in Danzig
Grześkowiak-Krwawicz, Anna
Warszawa. Inst. Badań Literackich, Wydawn. 1998. 202 S.
ISBN 8387456144

Gdańsk - Polska - Europa: praca zbiorowa
Gdańsk. Fundacja Promocji i Rozwoju "Ekspert". 2001. 242 S.
ISBN 8391027228

Gdańsk - pomnik historii
Kostarczyk, Artur
Gdańsk. (1998). 127 S.
ISBN 8390389428

Gdańsk - pomnik historii
Kostarczyk, Artur
Gdańsk. (2001). 139 S.
ISBN 8390389444

Gdańsk, Rathaus der Rechtstadt
Domagała, Tadeusz
Gdańsk. Krajowa Agencja Wydawnicza. 1981. 52 S.

Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych: [materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska (997 - 1997)]
Paner, Henryk
Gdańsk. Muzeum Archeologiczne. 1998. 229 S.
ISBN 8385824804

Gdańsk - sierpień 1980
Lapiński, Ireneusz
1981.

Gdańsk sierpień 80
Giełżyński, Wojciech ; Stefański, Lech
1981.

Gdańsk sierpień '80: rozmowy
Drzycimski, Andrzej ; Skutnik, Tadeusz
Gdańsk. Oficyna Wydawn. Aida. 1990. 445 S.
ISBN 8385120009

Gdańsk, Sopot, Gdynia: Przewodnik
Krzyżanowski, Lech ; Calkowa, Henryka ; Rutkowska, Janina
1970.

Gdańsk, Sopot, Gdynia: Führer durch d. Dreistadt
Krzyżanowski, Lech
Warszawa. Verl. "Sport i Turystyka". 1972 ca. 177 S.

Gdańsk - Sopot - Gdynia: przewodnik turystyczny
Małkowski, Kazimierz ; Drzemczewski, Jerzy
Gdańsk. Promare. [ca. 1996]. 135, [48] S.
ISBN 8390248654

Gdańsk, Sopot, Gdynia: plan nowy
Gawrysiak, Barbara
Warszawa. Demart. 1998. 1 Kt. auf Vorder- u. Rücks.
ISBN 8387137065

Gdańsk teatralny: historia i współczesność
Ciechowicz, Jan
Gdańsk. Państwowy Teatr Wydrzeże. 1988. 250 S.

Gdańsk - Vergangenheit und Gegenwart
Szermer, Bohdan
Warszawa. Verl. Interpress. 1971. 214 S.

Gdańsk Vergangenheit und Gegenwart Gdańsk - przeszłość i współczesność, dt..-
Szermer, Bohdan ; Kwiatkowski, Aygmunt
1971.

Gdańsk wczesnośredniowieczny
Piaskowski, Jerzy
Gdańsk. Gdańskie Towarzystwo naukowe. 1960. 171 S.

Gdańsk wczesnośredniowieczny
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn.

Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk
Jażdżewski, Konrad
Gdynia. Wyd-wo Morskie. 1961. 59 S.

Gdańsk wczoraj i dziś
Kukliński, Jerzy
Marki. Wydawn. Parma Press. 2005. 95 S.
ISBN 8374190531

Gdańsk w dawnych rycinach: Gdańsk in alten Stichen
Jakrzewska, Zofia
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1985. 147 S.

Gdańsk w dawnych rycinach
Jakrzewska-Śnieżko, Zofia
1977.

Gdańsk wedlug Stefana Chwina
Lars, Krystyna
Gdańsk. Morze możliwości. 2008. 115 S.
ISBN 9788391516683

Gdańsk według Güntera Grassa
Abramowicz, Mieczysław ; Grass, Günter
Gdańsk. Urząd Miejski. 2007. 64 S.
ISBN 9788391516669

Gdańsk według Lecha Wałęsy
Adamowicz, Piotr ; Drzycimski, Andrzej ; Kinaszewski, Adam
Gdańsk. Urząd Miejski w Gdańsku. 2008. 127, [1] s.

Gdańsk w latach 1945-1948
Stryczyński, Michal
1981.

Gdańsk w okresie przybycia dominikanów w XIII w
Zbierski, Andrzej Dominik
2003.

Gdańsk w relacjach z podróży: 1772 - 1918
Samp, Jerzy
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 1991. 173 S.
ISBN 8370173233

Gdańsk w starych rycinach: 23 ryciny prof. dr Jana Karola Schultza (1801 - 1873) = Danzig in alten Radierungen
Schultz, Johann Karl
Gdynia. Evigraf. [2000?]. [2], 23 Bl. [in Mappe].

Gdańsk zabytkowy: w roku 1950 ; rysował Zdzisław Król
Fabiani-Madeyska, Irena ; Pelczar, Marian
Gdańsk. Biblioteka miejska [u.a.]. 1951. 52 S.

Gdańsk za Czasów Stanislawa Leszczyńskiego <1704-1709, 1733-1734>
Wodziński, Alfons Michał
Kraków. Gebethner & Wolff. 1929. 158 S. 8".

Gdańsk zapomniany: szkice z dziejów miasta 1914 - 1939
Romanow, Andrzej
Gdańsk. Inst. Kaszubski. 2000. 141 S.
ISBN 8391280993

Gdańszczanie
Zwarra, Brunon
1976.

Gdańszczanie P. P. Rubens i J. Brueghel Aksamitny
Chrościcki, Juliusz A
1993.

Gdańszczanin i czas u progu ery nowożytnej
Bogucka, Maria
2003.

Gdańszczanin w Berlinie: Daniel Chodowiecki i kultura 2. połowy XVIII wieku w Europie Północnej ; materiały z sesji = Ein Danziger in Berlin
Kizik, Edmund
Gdańsk. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 2002. 183 S.
ISBN 8391125173

"Gdańszczanin we Wrocławiu": czy można mówić o ekspozyturze sztuki gdańskiej we Wrocławiu na przełomie XVI i XVII wieku?
Oszczanowski, Piotr
2000.

Gdańszczanki w ruchu oporu lat 1939 - 1945
Zawacka, Elżbieta
1987.

Göda tausendjährig
Schütze, Theodor
Bautzen. Rat des Kreises / Abt. Kultur. 1966. 51 S.

Göda - tausendjährig: Festschrift zum Jubiläum ; [Geschichte, Kirche, Ortschaften, Kultur, Vereinsleben, Natur] = Hodźij - tysaclětny
Bautzen. Lusatia-Verl. 2006. 247 S.
ISBN 3936758212

The GDAT debate
Manchester. Univ. of Manchester.

Gd́ay ya pommie b...!: and other cricketing memories
Lloyd, David ; Whittock, Colin
London. Weidenfeld & Nicolson. 1992. 152 S.
ISBN 0297812793