Got vision?: unity of vision in politics and strategy ; what it is, and why we need it
Simons, Anna
Carlisle, PA. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. 2010. VI, 30 S.
ISBN 1584874538

Got who acts: biblical theology as recital
Wright, George Ernest
London. SCM Press. 1969.

Gotya
Tāmhanakara, Nārāyaṇa D ; Panandikar, Surekha ; Zaidi, S. N
New Delhi. Sahitya Akademi. 1995. 55 S.
ISBN 8172015321

Gotycka architektura Katedry Św. Jana w Warszawie
Zagrodzki, Tadeusz
Warszawa. Wyd. DiG. 2000. 86 S.
ISBN 8371811632

Gotycka architektura kościoła św. Jakuba we Wroclawie
Eysymontt, Janina
1971.

Gotycka architektura kościoła św. Mikołaja w Głogowie
Eysymontt, Janina ; Kutzner, Marian
1963.

Gotycka Architektura nowej Marchii: Budownictwo sakralne w okresie Askanczykðw i Wittelsbachðw. Religious buildings at the time of the Ascanians and the Wittelsbachs
Jarzewicz, Jaroslaw
Poznan. Wyd. Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk. 2000. 366 S.
ISBN 8370632637

Gotycka architektura Nowej Marchii: budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów
Jarzewicz, Jarosław
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk. 2000. 366 S.
ISBN 8370632637

Gotycka architektura pocysterskiego kościoła w Koronowie
Skibiński, Szczęsny
Bydgoszcz. Państwowe Wydawnictwo naukowe [u.a.]. 1967. 57 S., 3 Faltbl.

Gotycka Ars docta: Chrystus u Marrii i Marty na skrzydle Tryptyku z Wielowsi w Muzeum Naraodowym w Warszawie
Dobrzeniecki, Tadeusz
1999.

Gotycka dekoracja malarska zewnętrznego muru obronnego w Warszawie
Pela, Włodzimierz
2005.

Gotycka grupa "dźwiganie krzyźa" z Nowego Miasta Lubawskiego
Kalinowska, Krystyna
1972.

Gotycka Hodegetria z dawnego kościoła pw. Wszystkich Świętych w krakowie: historia konserwacji
Schuster-Gawłowska, Małgorzata
2007.

Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju: 'Retabulum ze ęScinawy' (1514) w kościele klasztornym w Mogile
Marcinkowski, Wojciech
Kraków. Wydawnictwo i Drukarnia Secesja. 2006. 200 S.
ISBN 8388341243

Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju w kościele klasztornym w Mogile: retabulum ze Ścinawy (1514)
Marcinkowski, Wojciech
Kraków. Secesja. 2006. 200 S.
ISBN 8388341243

'Gotycka niemal przewiązka nieklasycznie spiętrzonych kolumn' w górnej galerii arkadowej dziedzińca wawelskiego
Kalinowski, Lech
1988.

Gotycka płaskorzeźba alabastrowa z Brodnicy
Jurkowlaniec, Tadeusz
1987.

Gotycka płaskorzeźba ze sceną Pokłonu Trzech Króli: odnaleziony pierwowzór znanych od dawna jego kopii ; analiza stylistyczna i ikonograficzna
Dobrzeniecki, Tadeusz
1979.

Gotycka polichromia w kościele w strzelcach świdnickich
Orosz, Anna
1955.

Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach
Jurkowlaniec, Tadeusz
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich - Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1989. 278, [160] S.
ISBN 8304029359

Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy: plastyczna interpretacjawizji mistycznej
Błażejewska, Anna
Toruń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja opernika. 2005. 252 S.
ISBN 8323118639

Gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzeciątkiem w Miejscu Piastowym
Śnieżyńska-Stolot, Ewa
1976.

Gotycka rzeźba z kościoła urszulanek we Wrocławiu
Stankiewicz, Daniela ; Ziomecka, Anna
1963.

Gotycka sala posiedzeń kapituły: w sprawie zmiany metryki domu kapituły katedry wrocławskiej
Kaczmarek, Romuald
2007.

Gotycka wieźa mieszkalna w Witkowie i jej renesansowa dekoracja
Gumiński, Samuel ; Olszewski, Andrzej M
1963.

Gotycki Chrystus Boleściwy w farze poznańskie
Boberska, Maria
1955.

Gotyckie bazyliki Krakowa: czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?
Węcławowicz, Tomasz
Kraków. Wydawn. Wawelskie. 1993. 75, [24] S.
ISBN 838534764X

Gotyckie cerkwie na Litwe: inne spojrzenia
Rokicki, Robert
2006.

Gotyckie Hodegetrie polskie
Mroczko, Teresa ; Dąb, Barbara
1966.

Gotyckie kafle z zamku w Golczewie, woj. zachodniopomorskie
Kaminski, Roman
2004.

Gotyckie kielichy cerkiewne
Kałamajska-Saeed, Maria
1996.

Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu
Kornecki, Marian
Kraków. Wydawn. Literackie. 1987. 147 S.
ISBN 8308012744

Gotyckie kościoły w Wielkopolsce =: Gothic churches in Wielkopolska
Maluśkiewicz, Piotr
Poznań. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. 2008. 302, [2] s.
ISBN 9788360746141

Gotyckie malarstwo ścienne na Śląsku
Karłowska-Kamzowa, Alicja
1965.

Gotyckie malarstwo ścienne w Europie Śkodkowo-Wschodniej: Materiały konferencji naukowej instytutu historii sztuki (Poznán, 20-23 X 1975)
Karłowska-Kamzowa, Alicja
Poznán. 1977. 180 S.

"Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowowschodniej": konferencja w Poznaniu i we Wrocławiu
Karłowska-Kamzowa, Alicja
1976.

Gotyckie Malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej
Karłowska-Kamzowa, Alicja
1977.

Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce
Domasłowski, Jerzy
Poznań. UAM. 1984. 535 S.

Gotyckie malarstwo tablicowe Malopolski: 1420 - 1470
Gadomski, Jerzy
Warszawa. Panstw. Wyd. Naukowe. 1981. 165, [134] S.
ISBN 8301012005

Gotyckie malarstwo tablicowe Malopolski 1420-1470
Gadomski, Jerzy
1981.

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski: 1420-1470
Gadomski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1981. 165 S.

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski: 1460 - 1500
Gadomski, Jerzy
Warszawa. Państw. Wydawn. Nauk. 1988. 231, [200] S.
ISBN 8301056010

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski: 1500-1540
Gadomski, Jerzy
Warszawa [u.a.]. Wydawnictwo Naukkowe PWN. 1995. 131 S., 354 Ill.
ISBN 8301118075

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1450 - 1540: addenda
Gadomski, Jerzy
2009.

Gotyckie malarstwo tablicowe Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej
Domasłowski, Jerzy
Poznań. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki. 1989. 129 Bl.

Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce
Otto-Michałowska, Maria
Warszawa u.a. Wydawn. Arkady u.a. 1982. 14 S., 28 Bl.
ISBN 8321328512

Gotyckie malowidła ścienne w kościele Św. Jakuba w Toruniu: problematyka badawczo-konserwatorska ; konserwacja zabytkowych wnętrz
Woźniak, Michał
Toruń. Związek Polskich Artystów Plastyków. 2001. 306 S.
ISBN 8388735101

Gotyckie malowidla ścienne w kościele Św. Jakuba w Toruniu: problematyka badawczo-konserwatorska
Woźniak, Michał
Toruń. Związek Polskich Artystów Plastyków. 2001. 306 S.
ISBN 8388735101

Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce
Trelińska, Barbara
Lublin. Wydawn. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej. 1991. 178 S.
ISBN 8322703767

Gotyckie płyty nagrobne w kościele św. Mikołaja w Gdańsku
Kowalski, Krzysztof Maciej
2003.

Gotyckie relikwiarze medalionowe na Śląsku
Regulska, Grażyna
1998.

Gotyckie rzeźby alabastrowe pochodzenia angielskiego w Polsce
Olszewski, Andrzej M
1960.

Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce: studia o formie i treściach ideowych = Gothic monumental brasses in Poland
Jarzewicz, Jarosław ; Karłowska-Kamzowa, Alicja ; Trelińska, Barbara
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk. 1997. 194 S.
ISBN 8370631916

Gotyckie stalle na Pomorzu Zachodnim
Rehorowski, Marian
1959.

Gotyckie stalle w Pelplinie
Pietrusiński, Jerzy
1959.

Gotyckie tabernakula w Diecezji Warmińskiej
Obłąk, Jan
1978.

Gotyckie tablice erekcyjne i romańskie tympanony fundacyjne jako wyraz odmiennej sytuacji prawnej fundatorów
Mrozowski, Przemysław
1984.

Gotyckie świątynie powiatów: koszalińskiego i kołobrzeskiego
Kubicki, Dominik
Pelplin. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum". 2001. 234 S.

Gotyckie świątynie Wrocławia: Kościół Bożego Ciała, Kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty
Łużyniecka, Ewa
Wrocław. Oficyna Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1999. 151 S.
ISBN 8370853854

Gotyckie złotnictwo kóscielne województwa śląskiego =: L' orfèvrerie gothique en Silésie polonaise
Skórkowska Smolarska, Jadwiga
Katowice. Muzeum Sląskiego w Katowicach. 1936. 36 S.

Gotyckie złotnictwo na Śląsku
Regulska, Grażyna
Warszawa. Inst. Sztuki PAN. 2001. 224 S., [ca. 100] Bl.
ISBN 8385938745

Gotycki grobowiec Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej: Weryfikacja podstaw rekonstrukcji
Białłowicz-Krygierowa, Zofia
1998.

Gotycki klasztor dominikański we Lwowie w świetle gdańskiego rękopisu z XVI w
Markowski, Feliks
1969.

Gotycki kościól pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie
Wiliński, Stanislaw
1953.

Gotycki kościoł pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie
Wiliński, Stanislaw
Poznań. Nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1953. 77 S.

Gotycki kościół w Dzierzgoniu
Korpysz, Ewa
2004.

Gotycki krucyfiks z ołtarza Świętego Krzyża w kościele św.św. Janów w Toruniu
Pilecka, Elżbieta
2008.

Gotycki obraz z kościola Augustianów w Warszawie
Dobrzeniecki, Tadeusz
1969.

Gotycki obraz z Olbierzowic: zagadnienia ikonografoo i stylu
Dobrzeniecki, Tadeusz
1969.

Gotycki ołtarz główny kościoła Świętych Piotra i Pawła w Legnicy
Witkowski, Jacek
Legnica. Muzeum Miedzi. 1997. 85, [20] S.
ISBN 8390523663

Gotycki ołtarz główny kościoła św. Jakuba w Nysie: dzieło Mistrza Wilhelma z Akwizgranu
Szewczyk, Aleksandra ; Witkowski, Jacek
2008.

Gotycki ratusz w Środzie Śląskiej
Golasz, Hanna
Wrocław. Państwowe Wydawnictwo naukowe. 1971. 53 S.

Gotycki ratusz w Środzie Śla̧skiej
Golasz, Hanna ; Rozpędowski, Jerzy
1971.

Gotycko-manierystyczny ołtarz z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie: historia, konserwacja i restytucja zabytku w świetle badań technologicznych
Basiul, Elżbieta
2003.

Gotyk i pisarze: topika opisu katedry
Czermińska, Małgorzata
Gdańsk. Słowo/Obraz Terytoria. 2005. 423 S.
ISBN 8389405024

Gotyk wielkopolski: architektura sakralna XIII - XVI wieku
Kowalski, Jacek
Poznań. Fundacja Świętego Benedykta. 2010. 343 S.
ISBN 9788360758205

Gotyk w kodeksach iluminowanych i malowidłach ściennych Wielkopolski: (od końca XIII do pocza̧tku XVI w.)
Karłowska-Kamzowa, Alicja
1994.

Gotyk w Krakowie
Pencakowski, Paweł
Kraków. Centr. Ośrodek Informacji Turystycznej. [1986]. 156 S.

Got you covered!
Carpenter, Dave ; Conte, Luis ; Corea, Chick ; Erskine, Peter (Musiker) ; Ferrante, Russell ; Freeman, Russ ; Marienthal, Eric
Beverly Hills, Calif. Peak Records. P 2004. 1 CD.

Got your back: the life of a bodyguard in the hardcore world of gangsta rap
Alexander, Frank ; Cuda, Heidi Siegmund
New York. St. Martin's Press. 1998. VIII, 213 S.
ISBN 0312181116

Goty v ėpochu Velikogo pereselenija narodov
Budanova, Vera P
Sankt-Peterburg. Izdat. "Aletejja". 1999. 319 S.
ISBN 5893291409

Goty v Severnom Pričernomor'e i na Balkanach v II - IV vekach
Budanova, Vera P
Moskva. 1983. 1 Mikrofilm.

Gotze Deltscheff: Dt. von Meli M. Schischmanowa
Javorov, Pejo K
Wien. Makedon. Studenten-Vereine im Auslande. 1925. 23 S.

Die Gotzenalm: Beschreibung der Anstiege und der Abstiege, der Alm selbst, der Aussicht und der näheren Umgebung ; mit Panorama
Kindler, W
Berchtesgaden. Vonderthann. [s.a.]. 28 S.

Der Gotzferchtige eerentreiche Fraw Hilgart von Freyburg seiner christenliche allerliebsten schwester
Hilgard
[Augsburg]. [Ramminger]. 1524. [8] Bl.

[Rezension von:] Gotzkowsky, Bodo: Die Buchholzschnitte Hans Brosamers zu den Frankfurter "Volksbuch"-Ausgaben und ihre Wiederverwendungen. - Baden-Baden : Koerner, 2002
Spyra, Ulrike
2006.

"Gotzkowsky erhabene Blumen": ein Meissener Porzellanservice für Friedrich den Großen
Schepkowski, Nina Simone
2008.

Got-zuchenišn fun der moderner inteligentz
Halpern, Jechiel
Warschau. "Uniwersum". [1931]. 187 S.

Got zu eren, und der allerrainysten ... jungfraw Marie zu lob ist dyß Alphabet zu Augspurg ... in den Druck gegeben worden
Augspurg. 1521.

Got zu lob dem menschen zu besserung sind dise figur und Exempel vom aygen gericht und Sterbenden me[n]sche[n] zu munichen gehalte[n] worden
München. Schobser. 1510. [46] Bl.