Huai nan hong lie jie
Liu, An
5 ce, 21 juan.

Huainan hong lie jie: 21 juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 1-230.

Huainan hong lie jie. 1, Ch. 1-8
Liu, An
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huainan hong lie jie. 2, Ch. 9-14
Liu, An
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huainan hong lie jie. 3, Ch. 15-18
Liu, An
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huainan hong lie jie. 4, Ch. 19-23
Liu, An
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huainan hong lie jie. 5, Ch. 24-28
Liu, An
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huai nan hong lie jie ji lüe: bu fen juan
Zhang, Bang ; Li, Bing
[s.l.]. [s.n.]. Spät-Ming, zwischen 1573 and 1644]. 1 ce in 1 han.

Huainan hong lie ji jie
Haui-nan tzu ; Liu, Wendian
Shanghai. Shanghai shu dian. 1996. 1 v. (various pagings).

Huai nan hong lie ji jie
Liu Wen-tien
Taibei. Wen shi zhe chubanshe. 1992. getr. Zählung.
ISBN 9575471776

Huainan hong lie ji jie
Liu, Wendian ; Feng, Yi ; Qiao, Hua
Beijing. Zhonghua shu ju. 1997. 2 v. (925 p.).

Huainan hong lie lun wen ji
Yu, Dacheng
Taibei Shi. Li ren shu ju. 2005. 860 S.
ISBN 9789867908797

Huainan hong lie xian gu: [2 juan]
Xu, Shen
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 381-404.

Huainan jiu zhu jiao li
Wu, Chengshi
Beijing. Zhongguo shu dian. 1980?.

Huainan-jiuzhu-xiaoli
Wu, Jianzhai
Beijing. Beijing Shifan Daxue Chubanshe. 1985. 134 S.

Huainan lun wen san zhong
Yu, Dacheng ; Huainan zi ; Huainan zi
Taibei. Wen shi zhe chu ban she. Minguo 64 [1975]. 1, 2, 199 p.

Huainan min ge =: Folksongs from Huainan
Tai, Jingnong
Taibei. Dong fang wen hua shu ju. 1970. 164 S.

Huainan shui li kao: [2 juan]
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 275-316.

Huainan tian wen xun bu zhu: [2 juan]
Qian, Tang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 501-583.

Huai-Nan Tzu: philosophical synthesis in early Han thought ; the idea of resonance (Kan-Ying) ; with a translation and analysis of chapter six
LeBlanc, Charles ; Liu, An
Hong Kong. Hong Kong Univ. Press. 1985. XIV, 253 S.
ISBN 9622091695

Huai-nan tzu: philosophical synthesis in early Han thought: the idea of resonance (kan-ying). With a transl. and analysis of chapter six
Le Blanc, Charles
Hong Kong. Hong Kong Univ. Pr. 1985. XIV, 253 S.
ISBN 9622091695

The Huai-nan-tzu, book eleven: behavior, culture and the cosmos
Wallacker, Benjamin E ; Liu, An
New Haven, Conn. American Oriental Soc. 1962. VII, 88 S.

Huai-nan-tzu [engl. Ausz.,] book eleven: Behavior, culture and the Cosmos
Liu, An ; Wallacker, Benjamim E
1962.

"Huai-nan-tzu" yü Liu-An te fa-lü ssu-hsiang
Tuan, Ch'iu-kuan
Pei-ching. Ch'ün-chung ch'u-pan-she. 1986. 106 S.

Huainan wan bi shu
Huainanzi ; Liu Xiang
Beijing Shi. Zhongguo shu dian. 1984?. 1 v.

Huainan wan bi shu: [1 juan]
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 405-410.

Huai-Nan-Wang-shu
Hu, Shi
Taibei. Taiwan Shangwu Yinshuguan. 1962. 179 S.

Huainan Wu Chai'an si zhong. [2], An wei zhu, shang xia ce
Wu, Sheng
Taibei. Wei wen tu shu chu ban she. [1976]. 3 v. in 6.

Huainan Wu Chai'an si zhong. [3], Shu ji, shang zhong xia ce
Wu, Sheng
Taibei. Wei wen tu shu chu ban she. [1976]. 3 v. in 6.

Huainan Wu Chai'an si zhong. [1], Wu yan - Yi ji
Wu, Sheng
Taibei. Wei wen tu shu chu ban she. [1976]. 3 v. in 6.

Huainan Xu zhu yi tong gu: [4 juan, bu yi 1 juan, xu bu 1 juan]
Tao, Fangqi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 411-499.

Huainanzi
Huainanzi
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 23 [1934]. 2, 13, 1, 1, 200 p.

Huainan zi
Li, Zeng
Taibei Shi. Dong da tu shu gong si. Min guo 81 [1992]. 3, 2, 7, 344 p.

Huainanzi
Liu An
[Hangzhou]. Zhejiang Shuju. 1876.

Huainan zi: er shi ba juan
Liu, An
[China]. Wang Ying. Ming Jiajing shang zhang she ti ge [geng yin, 9 nian, 1530]. 10 v.

Huainanzi: 21 juan
Liu, An
Taibei. Guangwen Shuju. Minguo 54 [1965]. 488 S.

Huainanzi
Liu, An
Beijing. Zhonghua shu ju. 1954. 3, 3, 2, 377 S.

Huainanzi
Liu, An
Taibei. Shi jie shu ju. [1957]. 2, 3, 2, 377 S.

Huainanzi
Mao Tun
Shanghai. Shangwu Yinshuguan. 1933. 200 S.

The Huainanzi: a guide to the theory and practice of government in early Han China
Liu, An ; Major, John S
New York. Columbia Univ. Press. 2010. XI, 988 S.
ISBN 9780231142045

The Huainanzi and Liu An's claim to moral authority
Vankeerberghen, Griet
Albany. State Univ. of New York Press. 2001. VIII, 225 S.
ISBN 079145147X

Huainanzi-jiaoli
Zheng, Liangshu
Taibei. 1969. VI, 408 S.

Huainanzi Jijie
Liu An
Shanghai. Guangyi Shuju.

Huai nan zi quan yi
Liu An
Guiyang. Gui zhou ren min chubanshe.

"Huainan zi" tian dao guan zhi yan jiu
Huang, Shuzhen
Taibei Xian Yonghe Shi. Hua mu lan wen hua gong zuo fang. 2008. 162 p.
ISBN 9789866528132

"Huainan zi, Tian wen" yan jiu: cong shu shu shi de jiao du
Tao, Lei
Jinan. Qi Lu shu she. 2003. 4, 4, 9, 264 p.
ISBN 7533312066

Huai nan zi tong jian
Beiping. Zhong fa han xue yan jiu suo. 1944. XXXV, 308 S.

Huainan zi tong jian ; Chun qiu fan lu tong jian
Dong, Zhongshu ; Dong, Zhongshu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1986. 1 v. (various pagings).

Huainanzi-xiaoshi
Zhang, Yinshe
Beijing. Beijing Daxue Chubanshe. 1997. 3, 3, 2, 4, 1107 S.

Huai nan zi yi zhu
Chao Tsung-i
Hei long jiang ren min chubanshe.

Huainan zi yi zhu
Chen, Guangzhong
Changchun Shi. Jilin wen shi chu ban she. 1990. 2, 6, 1037 p.

"Huainanzi" yu "wenzi" kao bian
Ding, Yuanzhi
Taibei Shi. Wan juan lou tu shu you xian gong si. Min guo 88 [1999]. [6], 652 p.

Huainan zi zheng wen
Yang, Shuda
Beijing. Zhong guo ke xue yuan. 1953. 148 p.

Huai nan zi zhu
Han Kao-yu
Taibei. Shi jie shu ju. 1991. 3, 2, 377 S.

Huainanzi zhu zi suo yin: A Concordance to the Huainanzi
Lau, D. C
Hisanggang. Shang wu yin shu guan. 1992. v, 136, 1356 p.

Huai nan zi zhu zi suo yin =: A concordance to the Huainanzi
Liu Tien-chüeh
Taibei. Tai wan shang wu yin shu guan. 1993. getr. Zählung.
ISBN 9570505923

Huai nian jing ai di Zhou zong li
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1978. 6, 687 p., [4] leaves of plates.

Huai nian yi ge mei you fa guo de di fang
Teng I-kuang
Taiyuan. Bei yue wen yi chubanshe. 2000. 238 S.
ISBN 753782133X

Huainian - yi zhi gou de gushi
Lin, Liang
Taibei. Guoyu-Ribao-Chubanshe. 1990. 293 S.

Huai nian Youde jue shi: Sir Edward Youde: in memoriam
Xianggang. Ming bao chu ban she. 1987. 101 p.

Huai nian yu zhui ji
Chang Wei
Guangzhou. Hua cheng chubanshe. 2004. 544 S.
ISBN 7536042884

Huainian Zhang Yun dajie
Beijing. Zhongguo Funü Chubanshe. 1996. 3, 3, 248 S.
ISBN 7801311035

Huaiqing fu zhi [Henan Sheng]: [32 juan]
Tang, Shibi
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. min guo 57 [1968]. 6 v. (2640 p.).

Huai qing fu zhi: He nan
Taibei. Tai wan xue sheng shu ju. 1968. 476 S.

Huai qing tang ji: [20 juan]
Tang, Youzeng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 433-632.

Huaiqing yi gao
Shen, Yanqing
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [1969]. 740 p.

Huairapamushcas: hijos del vento
Icaza, Jorge
Quito. Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1962. 297 S.

Huai ren cong shu
Taibei. Guang qi wen hua shi ye = Kuangchi cultural group.

Huairen Xian zhi. Leping Xian zhi. Wuxiang Xian zhi
Haikou Shi. Hainan chu ban she. 2001. 390 p.

Huairou Xian xin zhi
Wu, Jingguo
[S.l.]. 1935. 1 ce, 8 juan.

[Wanli] Huairou Xian zhi
Zhou, Zhongshi
4 juan.

Huai shang ying jie: Bo Wenwei zhuan
Xuan, Jianren
Taibei Shi. Jin dai Zhongguo chu ban she. Min guo 72 [1983]. 4, 2, 146 p., [8] p. of plates.

Huai sheng ji
Zheng, Yanfen
Taibei Shi. Dong da tu shu gong si. 1989. 1, 2, 256 p., [36] p. of plates.
ISBN 957190046X

Huai-su and the beginnings of wild cursive script in Chinese calligraphy
Schlombs, Adele
Stuttgart. Steiner. 1997. 304 S.
ISBN 3515071725

Huai-Su and the beginnings of wild cursive sript in Chinese calligraphy
Schlombs, Adele
Stuttgart. Steiner. 1997. 304 S.
ISBN 3515071725

Huaisu zi xu tie zhen ji
Huaisu
[Beijing]. Wen wu chu ban she. 1974. [36] double leaves.

Huai-t'e shih teng shou ts'ang chia ku wen chi [chin.u.engl.] Oracle bones from the White and other collections
Hsü, Chin-hsiung
1979.

Huai ting man lu: bu fen juan
Yan, Yaofu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 157-279.

Huai ting zai bi: [20 juan]
Fa, Shishan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 345-524.

Huai ting zai bi: [20 juan]
Fa, Shishan
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 58 i.e. 1969]. 716 p.

Huai xiang yu ren tong: Taiwan fang zhi ba jing tu yan jiu = Homesickness and identification : research of eight views in Taiwan's local recordings books = Homesickness and identification : research of eight views in Taiwan's local recordings books ; Taiwan fang zhi ba jing tu yan jiu
Xiao, Qiongrui
Taibei Shi. Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si. 2007. 346 p.
ISBN 9789867519795

Huai xia xin bian ya shuo ji: 20 juan (yuan que juan 20)
Wei, Yijie
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 127-269.

Huai xie xuan yi yong: 1 juan ; Shen mu Song tai Ru ren jing jie lu : 1 juan
Hongjian
Beijing. Beijing chu ban she. 2005. 1 v.
ISBN 7200060208

Huai xing tang ji: [30 juan]
Zhu, Yunming
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 363-785.

Huaixi nianbiao quanbian
Wu, Tongju
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wenhai Chubanshe.

Huai xuan ji: 10 juan
Wang, Yuegao
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 592-.

Huai xuan quan shu
Liu, Yuan
Chengdu. Ba Shu shu she. 2006. 396 S.
ISBN 7806598588

Huaiyang ji: [1 juan]
Zhang, Hongfan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. P. 703-721.

Huaiyang Xian zhi: 3 ce, 9 juan
Zhu, Zhuanqing
[1934] ((Reprint 1966). v.

Huaiyang Xian zhi: Henan Sheng : [8 juan bing fu juan]
Taibei. Cheng wen chu ban she. Minguo 65 [1976]. 4 v. (1368 p., [5] fold. leaves of plates).

Huaiye xian sheng cun si gao: [38 juan]
Wang, Weizhen
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-387.

Huai yi san bu qu
Wang Hsiao-po
Beijing. Wen hua yi shu chubanshe. 2002. 5, 538 S.
ISBN 7503921668

Huai yuan luo ji
Hsü Han-hsiong
Pasadena. Shi he yin zhi qi ye you xian gong si. 1985. 352 S.

Huai yuan meng yi
Liang, Qiushi
Taibei. Yuan tong tu shu gong si. 1976. 103 S.

Huai yuan shi gao
Liu, Siying
Taibei Xian Xindian Zhen. Liu Yang Yudai. Minguo 65 [1976]. 2 v. (34, 259 [u.] 22, 260-403 S.).

Huai yuan tang pi dian yan zi jian: [2 juan]
Ruan, Dacheng
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 131-201.
ISBN 7532524604

[Jiajing] Huaiyuan Xian zhi
Sun, Weili
2 juan.

Huaizong zhuan
[Beijing. Beijing gu ji chu ban she. 1996]. 50 v.

Hua ji: 10 juan
Deng, Chun
[Changshu. Mao shi ji gu ge. 1923]. 2 v.

Hua ji: [10 juan]
Deng, Chun
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 503-551.

Hua ji: shi juan 2 ce
Deng, Chun
[o.O]. Ji gu ge. [1648]. 2 v.

Hua ji
Deng, Chun
Shanghai. Ren min mei shu chu ban she. 1962. 10 ch., 6, 80, 6 S.

Hua ji
Shi, Shuduan
Taibei Shi. Hong fan shu dian. [1985]. 18, 200 p.

Huajia-Amige
Nunes, Lygia Bojunga ; De Lorenzo, Christopher ; Xiao, Migan
Taibei. Shibao Wenhua. 1995. 116 S.
ISBN 9571317934

Hua jian: [1 juan]
Tang, Hou
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 419-439.

Hua jian
Tang, Hou
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. Minguo 56 [1967]. 21, [9] leaves.

Hua jian
Tu, Long
Shanghai. Shen zhou guo guang she. [1928]. 1 ch.

Hua jian ci lun ji
Zhang, Yiren
Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu. Min guo 85 [1996]. 10, 296 p.

Hua jian ci lun xu ji
Zhang, Yiren
Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo. 2006. 14, 297 p.
ISBN 9789860051117

Hua jian ci quan ji
Mao, Xiaofeng ; Qian, Guolian ; Xiang, Wenhui
Beijing. Dang dai shi jie chu ban she. 2002. 2, 23, 430 p.

Hua jian ci yan jiu
Gao, Feng
Nanjing. Jiangsu gu ji chu ban she. 2001. 2, 2, 15, 261 p.

Hua jian je di zhu tu yu gan jue
Hong, Huasui
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. 1999. 3, 2, 372 p.

Hua jian ji: 10 juan
Zhao, Chongzuo
Taibei. Shi jie shu ju. Minguo 45-46 [1956-1957]. 4, 65, 2 S.

Hua jian ji: [10 juan]
Zhao, Chongzuo
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-65.

Hua jian ji
Zhao, Chongzuo
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929]. 12 juan, bu 2 juan, 3 ce.

Hua jian ji
Chao Ch'ung-tso
Beijing. Wen xue gu ji kan xing she. 1955. 256 S.

Hua jian ji
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 66 [1977]. 534, [21] p.

Hua jian ji jiao
Zhao, Chongzuo ; Li, Yimang
Xianggang. Shang wu yin shu guan. 1960. 2, 12, 2, 245 p.

"Hua jian ji" jie shou shi lun gao
Li, Donghong
Jinan. Qi Lu shu she. 2006. 5, 2, 343 p.
ISBN 7533316827

Hua jian ji zhu
Hua, Lianpu
Taibei Shi. Tian gong shu ju. Min guo 81 [1992]. 2, 9, 5, 12, 248 p.

Hua jian tang shi chao: 1 juan
Yunxi
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 51-80.

Hua jia san mei: Zhu chan
Beijing. Bei jing shi zhong guo shu dian. 1983. getr. Zählung.

Hua jia san wen
Yeh Meng
Changsha. Wen yi chubanshe. 1997. 6, 595 S.
ISBN 7540417501

Hua jia xian tan: 16 juan
Zhang, Weiping
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 285-424.

Hua jia zhi xi lu: jiu juan
Li, Fang ; Li, Fang
[Taibei]. Ming wen shu ju. [1985]. 452 p.

Hua ji bu yi: 2 juan
Zhuang, Su
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 30-36.

Hua ji bu yi: [2 juan]
Zhuang, Su
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-6.