Hua yan yi sheng fen qi zhang yi yuan shu: [10 juan]
Daoting ; Fazang
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. Minguo 62 [1973]. 352 leaves in various foliations.

Huayan yuan ren lun he jie
Yuanjue ; Yang, Jiazuo
Taibei Shi. Guang wen shu ju. Minguo 66 [1977]. 4, 196 p.

Hua yan zong zhe xue
Fang, Dongmei
Taibei shi. Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Minguo 93 [ 2004]. 584 p.

Hua yan zong zhi pan jiao ji qi fa zhan
Taibei. Da sheng wen hua chu ban she. Minguo 67 [1978]. 2, 2, 360 p.

Hua yao bian: bu fen juan
Jia, Sanjin
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 353-529.

Huayculi: Los Indios Quichua del Valle de Cochabamba, Bolivia
Goins, John F
México. Inst. Indigenista Interamericano. 1967. XI, 242 S.

Hua ye ji
Yang, Zi
[Taibei]. Lian he bao she. Minguo 65 [1976]. 8, 2, 305 p.

Hua-yen Buddhism: The jewel net of Indra
Cook, Francis H
University Park, Pa. Pennsylvania State Univ.Pr. 1977. XIV,146 S.
ISBN 0271012455

Huaye shu gao: [5 juan]
Guo, Xiu
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 729-821.

Hua yü hsü chih: including a topical dictionary of 5000 everyday terms
Aldrich, Harry S
New Haven, Conn. Dep. of Oriental Studies, Yale Univ. 1942. 276 S.

Hua yi feng tu zhi
Hu, Wenhuan
Yangzhou. Guangling shu she. 2003. 1 v.

Hua yi guan shi chao: [16 juan, xu cun 1 juan] ; Wu qiang cun di : [2 juan]
Wu, Zhenyu ; Wu, Zhenyu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-181.

Hua yi hua mu niao shou zhen wan kao: 12 juan
Shen, Maoguan ; Ming Taizu
[China]. Wuxing Shen shi. Ming Wanli xin si [9 nian, 1581]. 12 v.

Hua yi hua mu niao shou zhen wan kao: [12 juan]
Shen, Maoguan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 397-646.

Hua yi hua mu niao shou zhen wan kao: 12 juan
Shen, Maoguan
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 434-643.

Huayi,-jijin,-Lang-Jingshan
Lang, Jingshan ; Xiao, Yongsheng
Taibei Shi. Xiongshi Tushu Gufen Youxian Gongsi. 2004. 202 S.

Hua yi jin zhou
Chen, Jiying
Taibei. Di qiu chu ban she. Minguo 64 [1975]. 6, 4, 412 p.

Hua yi kuai le xiao lie che xi lie
Tai bei shi. Hua yi shu ju.

Hua yin
Gu, Ningyuan
Shanghai. Shen zhou guo guang she. [1928]. 1 juan.

Hua-ying-chieh-ching: short cut to western Mandarin ; first hundred steps (romanized)
Amundsen, Edward
Shanghai [u.a.]. Kelly and Walsh. XII, 69 S.

Hua-ying chin-chen: Quellentexte zur erot. Literatur
Hamburg. Bell.

Hua-ying-chu-shu-chi-shu-ching-he-pien
Shanghai. Shang-hai-shu-chü. 1904. getr. Zählung.

Hua ying ge lian lu
Han, Jingzhi
Xianggang. Gu yi xiao shuo hui. [1978?]. [8], 70 p.

Hua-ying-jin-zhen
Qi, Xiuzi
[Tokyo]. [Gulik]. [ca. 1951]. [ca. 50] Bl.

Hua-ying-te-fa-tz'u-tien
Wang An-kuo
Shanghai. Shang-wu-yin-shu-kuan. 1936. 424, 7 S.

Hua-yin-wan-Azŭ-tien: A Chinese and English Dictionary arranged according to radicals and sub-radicals, containing 12650 Chinese characters with the pronunciation in the Peking Dialect according to Sir Thomas Wade's system, and the pronunciation in the general language of China in Dr. Williams' spelling. By P. Poletti
Poletti, P
Shanghai. American Presbyterian Press. 1905. 2 Bl., 406 S., 1 Bl.

"Hua yi xue zhi" Zhong yi biao ti mu lu 1-50 ce, 1935-2002: A catalogue of titles and contents of Monumenta serica, Journal of oriental studies, volumes 1-50, 1935-2002 with Chinese translation = Catalogue of titles and contents of Monumenta serica, Journal of oriental studies, volumes 1-50, 1935-2002 with Chinese translation
Taibei Xian Xinzhuang Shi. Fu ren da xue chu ban she. Minguo 93 [2004]. 423 p.
ISBN 9789867587220

"Hua yi xue zhi" Zhong yi lun wen jing xuan: wen hua jiao liu he Zhongguo Jidu zong jiao shi yan jiu = A Selection of Monumenta Serica Articles Translated into Chinese : Cultural Exchange and Research on the History of Christianity in China
Wesołowski, Zbigniew
Taibei Xian Xinzhuang Shi. Fu ren da xue chu ban she. Minguo 98 [2009]. 468 p.
ISBN 9789866922725

Hua yi yi yu: 1 juan
Huo, Yuanjie
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 289-331.

Hua yi yi yu: bu fen juan ; fu Gao Chang guan lai wen : 1 juan ; Yi wen bei lan : 1 juan
Huo, Yuanjie
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1995. [335] p.

Hua yi yi yu: 1 juan
[China. s.n.]. Ming Hongwu jian [between 1368 and 1398]. 1 v.

Huaylas: an Andean district in search of progress
Doughty, Paul L
Ithaca, N.Y. Cornell University Press. 1968. xxvii, 284 p.

Huayna Capac, Atahuallpa und Huascar
Engl, Lieselotte
1954.

Hua yong yue ling: [1 juan]
Xu, Shiqi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 305-317.

Huayopampa: zur Diskussion über Dorf, Dorfgemeinschaft und Migration
Alber, Erdmute
1990. 232 Bl.

Hua you lu: 1 juan
Huang, Yue
Shanghai. Shanghai ren min mei shu chu ban she. 1963. 18, 4 S.

Hua yu: 1 juan
Chen, Yu
2000. p. 618-622.

Huayuan: Luxun Meishu Xueyuan biyesheng zuopin xuanji
Shenyang. Liaoning Meishu Chubanshe.

Hua yuan duo ying
Shanghai. Shang hai ren min mei shu chubanshe.

Hua yuan feng tu ci
Gu, Zengxuan
Yangzhou. Guangling shu she. 2003. 1 v.

Huayuan manbu
Mao, Chengzhi
Chengdu. Sichuan wenyi chubanshe. 1986. 2, 9, 280 S.

Hua yuan shu yuan zhi
Li, Yuanchun
Nanjing. Jiangsu jiao yu chu ban she. 1995. 1 v.

Huayuan zhuang dong di jia gu lun cong
Wang, Jiansheng ; Zhu, Qixiang
[Taibei Xian Banqiao Shi]. Sheng huan tu shu gu fen you xian gong si. Minguo 95 [2006]. 426 p.

Hua yue chi du
Xu, Zhenya
Taibei. Minguo 69 [1980]. 138 p. in various pagings.

Hua yue hen
Bai, Xiaosheng
Taibei. Shui fu rong chu ban she. Minguo 63 [1974]. 2, 6, 206 p.

Hua-yue-hen
Wei, Xiuren
Taibei. Heluo Tushu Chubanshe. 1980 = 69 [Minguo]. Getr. Zählung.

Hua yue hen: [52 hui]
Wei, Zi'an ; Rong, Zhaozu
Taibei Shi. Guang ya chu ban you xian gong si. Minguo 73 [1984]. 471, [35] p., [16] p. of plates.

Hua yue hen: [52 hui]
Wei, Zi'an
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1990. 2 v. ([44], 1214 p.).

Hua yue hen
Wei, Zi'an
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1982. 52 hui, 3, 454 p., [4] p. of plates.

Hua yue heng
Wei Hsiu-jen
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 2006. 3, 454 S.
ISBN 7020028365

Huayue quan ji: 13 juan
Zhang, Weixin ; Feng, Jiahui
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 183-414.

Hua Yue quan ji: [13 juan]
Zhang, Weixin
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 225-418.

Hua yue zhi
Li, Rong
[S.l.]. 1883. 2 ce, 9 juan.

Huayue zhi
Li, Rong
Nanjing. Jiangsu gu ji chu ban she. 2000. 1 v. (various pagings).

Hua yue zhi: 8 juan
[Taibei Xian Yonghe Shi]. Wen hai chu ban she. [1975]. 740 p.

Hua yu huashen: Zhongguo de shenhua yu renwen
Wang, Xiaolian
Taibei. Hongfan Shudian. Minguo 73 [1984]. 3, 4, 198 S.

Hua yu jiao xue jiang xi =: Lectures on teaching Chinese as a second language
Lü Pi-sung
Beijing. Bei jing yu yan xue yuan chubanshe. 1992. 2, 3, 174 S.
ISBN 7561902077

Huayu jiaoxue shiwu gailun
Zhu, Jinghua
Taibei. Wenshizhe Chubanshe. 2006. VI, 161 S.
ISBN 9789575496975

Hua yu lu
Daoji
Taibei. Guang wen shu ju. Minguo 52 [1963]. 39-60 p.

Hua yu shan fang shi wen xiao chao: 2 juan ; Yan jing fu : 1 juan
Gu, Chengtian
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 616-653.

Huayuwen jiaoxue guifan yu lilun jichu: Huayuwen wei di-er yuyan jiaoxue chuyi
Ye, Deming
Taibei. Shida Shuyuan. Minguo 95 [2006]. VI, 206 S.
ISBN 957496275X

Huayuwen zonghe duben
Wu, Yulian
Taibei. Nantian Shuju. 2002. XIX, 404 S.
ISBN 957638432X

Hua yu yu yan xue lun wen ji
Wang Fu-Hsiang
Beijing. Wai yu jiao xue yu yan jiu chubanshe. 1989. 440 S.
ISBN 7560003567

Hua Yu zi xuan ji
Hua, Yu
Taibei Shi. Li ming wen hua shi ye gong si. Minguo 75 [1986]. 275 p., [4] p. of plates.

Hua zhen qi yan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1994. 2 v. (2, 1021 p.).

Hua zhi: 1 juan, fu ping hua xing 1 juan
Shen, Yuwen ; Ye, Mengde
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 566-572.

Hua zhi shi: Ling shu hua xiao shuo
Ling Shu-hua ; K'o Ling ; Ping Hsin
Shanghai. Shang hai gu ji chubanshe. 1997. 5, 3, 4, 2, 189 S.
ISBN 7532522857

Hua zhong di hou huo bi
Nanjing. Jiangsu ke xue ji shu chu ban she. 1989. 300 S.

Hua-zhong-jia-ju-te-zhan: nü xing de xing xiang yu cai yi = Catalogue to the special exhibition of furniture in paintings
Lin, Lina
Taibei. 1996. 154 S.
ISBN 9575622707

Huazhong-Shifan-Daxue-xuebao: Journal of Central China Normal University
Wuchang.

Huazhong-Shiyuan-xuebao: Journal of Central China Teachers College
Wuchang.

Huazhou xiang tu zhi
Taibei. 1966.

Hua Zhou zhi
Peng, Yisun
[S.l.]. 1942.

Hua zhu
Shen, Hao
Shanghai. Shen zhou guo guang she. [1928]. 1 ch.

Hua zhu san
Duan, Caihua
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she. Min guo 80 [1991]. 415 p.

Hua zhu xian tan: 1 juan
Yu, Chang
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1996. p. 6-37.

Hua zhu xian tan
Yu, Chang
Shanghai. Qun xue she. Minguo 26 [1937]. p. 153-175.