Hukuk felsefesi
Güriz, Adnan
Ankara. Siyasal Kitabevi. 2007. XVI, 464 S.
ISBN 9757351377

Hukuk felsefesi dersleri
Yörük, Abdülhak Kemal
1961.

Hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri
Hirsch, Ernst E
Ankara. Adalet Matbaacılık. 1996. XVII, 324 S.
ISBN 9755370595

Hukuk felsefesi ve sosyolojisi arkivi
Istanbul. Barosu.

Hukuk felsefesi ve sosyolojisi arkivi
İstanbul. Alkım Yayınevi.

Hukuk gazetesi: her on beş günde bir çıkar hukukı̇, ilmı̇, içtimaî (ve iktisadi̇) gazetedir
Istanbul. Daküs Matb.

Hukuki açıdan elektrik piyasası: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği
Karakılıç, Hasan
İzmir. Güncel. 2006. XII, 171 S.
ISBN 9756187069

Hukuk-i aile
Abdurrahman Necib
İstanbul. Darülfünun Matbaası. 1924 = 1340 [h.]. 720 S.

Hukuki idare
Göreli, Ismail H
İstanbul. Kanaat Matbaası. 1912.

"Hukuki islamiyye ve istilahati fikhiyye" kamusu
Bilmen, Ömer Nasuhi
1967.

Hukuki ve siyasi tetebbülar
Ahmed Salahaddin
İstanbul. İkdam Matbaası. [1923] = 1339 m. [6], 98 S.

Hukuk kitapları dizisi
Ankara. Seçkin.

Hukuk kitapları serisi
İstanbul. Legal.

Hukuk Muhakemeleri Usulü: esaslari
Karafakih, Ismail Hakki
Ankara. Yeni. 1952. V, 298 S.

Hukuk muhakemeleri usulü el kitabi
Kuru, Baki
Istanbul. Alfa. 1995. 1316 S.
ISBN 9757368822

Hukuk muhakemeleri usulü kanunu: yargıtay içtihat birleştirme karaları ışığında ; yargıtay kanunu, tebliğat kanunu, avukatlık kanunu ve ilgili diğer kanunlar
Bilge, Necip ; Arslan, Ramazan
Ankara. Olgaç. 1977. XV, 623 S.

Hukuk olgular araştirmasi ve hukuk devleti: hukuk devleti uygulamasi ve görgül araştirilmasinin bilimsel temelleri; işbirlig̮iyle 17-19.11.1994 tarihinde Istanbul'da gerçekleştirilen sempozyumun bildirileri ve tartişmalari = Die Rechtstatsachenforschung und der Rechtsstaat
Ökçesiz, Hayrettin
Istanbul. Alkim Yayinevi. 1996. 314 S.
ISBN 9753370229

Hukuk postası: aylık meslek dergisi
Ankara. Işık.

Hukuk rehberi: (adlî yazı ve yazışma usulleri) ; dilekçeler, adli yazışmalar, kararlar, ilânlar, icra iflâs uygulaması, noterlik işlemleri, sözleşmeler
Yılmaz, Ejder ; Yılmaz, H. Ümit
Ankara. Yetkin Basım, Yayım ve Dağitim. (1995). XVI S., S. 3136 - 4427.
ISBN 9754640602

Hukuk rehberi
Özden, Yekta Güngör
Ankara. Seçkin Kitapevi. 1985. XXVI, 1475 S.

Hukuksal olgular araştırması ve hukuk devleti: hukuk devleti uygulaması ve görgül araştırılmasının bilimsel temelleri ; Alman Kültür Merkezi İstanbul ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA) işbirliğiyle 17 - 19.11.1994 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen sempozyumun bildirileri ve tartışmaları = Die Rechtstatsachenforschung und der Rechtsstaat
Ökçesiz, Hayrettin
İstanbul. Alkım Yayınevi. 1996. 314 S.
ISBN 9753370229

Hukuksal ve siyasal karar organı olarak: divan-ı Hümayun
Mumcu, Ahmet
Ankara. Birey Toplum. 1986. XXXI, 187 S.

Hukuksal ve Siyasal Karar Organi Olarak Divan-I Hümayun
Mumcu, Ahmet
Ankara. Birey Toplum. 1986. IXXX, 187 S.

Hukuk savaşımı ve İstanbul: tarihi ve doğal çevre korumasında
İstanbul.

Hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta, rücu davaları ve trafik suç ve kabahatleri: karayollari trafik kanunu'na göre hukukî sorumluluk, tazminat, sigorta, rücu davaları ve trafik suç ve kabahatleri
Gökcan, Hasan Tahsin ; Kaymaz, Seydi
Ankara. Seçkin. 2008. 1311 S.
ISBN 9789750206030

Hukuk sosyolojisine giriş
Gürkan, Ülker
Ankara. Siyasal Kitabevi. 2005. IX, 110 S.
ISBN 975735144X

Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri ve genel gelişim çizgisi
Can, Cahit
Ankara. Seçkin. 2003. 301 S.
ISBN 9753474733

Hukuksuz adalet
Beşikçi, İsmail
Ankara. Yurt Kitap-Yayın. 1994. 302 S.

Hukuksuz demokrasi
Çelenk, Halit
Cağaloğlu/İstanbul. Çagdaş Yayınları. 1985. 250 S.

Hukuk Sözlüǧü
Yılmaz, Ejder
Ankara. Seçkin Kitabevi. 1986. 819 S.

Hukuk sözlüǧü: Türkçe - Almanca ; Almanca - Türkçe
Çakar, M. Sait
Ankara. Seçkin. 2007. 551 S.
ISBN 9789750205569

Hukuk sözlüğü
Yılmaz, Ejder
Ankara. Yetkin. 1992. 1021 S.

Hukuk tarihinde Islam hukuku
Ansay, Sabri Şakir
Ankara. (Ajans Türk Matbaası). 1958. XIV, 323 S.

Hukuk tarihi ve tefekkürü bakımından mecelle: hukuk sosyolojisi ve felsefesi üzerine bir kalem denemesi
Gür, A. Refik
İstanbul. Çeltüt Matbaası. 1951. 102 S.

Hukuk tarihi ve tefekkürü bakimindan Mecelle
Gür, A. Refik
1977.

Hukuk terimleri: die wichtigsten Fachausdrücke des türkischen Rechts
Laciner, Hediye ; Laciner, Vedat
Passau. Passauer Publikationen Gruppe. 2003. 72 S.
ISBN 3980924122

Hukuk terimleri sözlüğü
Şafak, Ali
Ankara. Rehber Yayıncılık. 1992. 666 S.

Hukukumuzda ateşli silahlar biçaklar ve patlayici maddeler
Alasu, Yılmaz
Ankara. Demircioğlu Matbaacilik. [ca. 1990]. 440 S.

Hukukumuzda taşınır rehninin, özellikle teslime bağlı taşınır rehninin kuruluşu
Ergüne, Mehmet Serkan
İstanbul. Filiz Kitabevi. 2002. 204 S.
ISBN 9753682417

Hukukun genel ilkeleri ve danıs̨tay
Bereket, Zuhal
Ankara. Yetkin Yayınları. 1996. XX, 219 S.
ISBN 9754640661

Hukukun temel kavramları
Görgün, L. Şanal
Ankara. Yetkin Yayınları. 1996. 241 S.
ISBN 9754640890

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ve ilgili mevzuat: ders kitabı
Kuru, Baki ; Arslan, Ramazan ; Yılmaz, Ejder
Ankara. Yetkin. 2000. 960 S.
ISBN 9754640300

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ve ilgili mevzuati
Yener, M. Serhat
Ankara. Sec̩kin Yayinevi. 1998. 396 S.
ISBN 975347086X

Hukuk ve ekonomi dergileri üzerine bir bibliyografya denemesi
Karayalçın, Yaşar
Ankara. 1956. 82 S.

Hukuk ve emniyet terimleri sözlüğü
Şafak, Ali
Ankara. Rehber Yayıncılık. 1992. 665 S.

Hukuk ve idare adamı olarak Osmanlı devletinde kadı
Ortaylı, İlber
Ankara. Turhan Kitabevi. 1994. 82 S.
ISBN 9757425303

Hukuk ve ilgili terimler sözlügü: Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca
Akgün, Taner
İstanbul. Alfa Basım Yayın Dağıtım. 1999. [5], 1166 S.
ISBN 975316209X

Hukuk ve sosyal bilimler sözlügü
Altay, Şakir
Ankara. 1983.

Hukuk yayınlari dizisi
Ankara. Adalet Yayınevi.

Hukum acara hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia
Djamal
Bandung. Pustaka Reka Cipta. 2009. VIII, 154 S.
ISBN 9789791956116

Hukum acara pengadilan negeri: pelajaran untuk mahasiswa pedoman untuk pengacara dan hakim
Amin, S. M
Jakarta. Pradnya Paramita. 1981. XII, S. 13-284.

Hukum acara perdata pengadilan negeri
Supomo, R
Jakarta. Pradnya Paramita. 1985. 135 S.

Hukum adat Ambon Lease
Effendi, Ziwar
Jakarta. Pradnya Paramita. 1987. XVII, 231 S.
ISBN 9794081398

Hukum Adat Indonesia
Sukanto, Suryono ; Taneko, Soleman b
Jakarta. Rajawali. 1990. X, 413 S.
ISBN 9794210587

Hukum adat Minangkabau dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari dan Kerapatan Nagari di Sumatera Barat: (laporan penelitian)
Thalib, Sjofjan
[Jakarta]. [Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan]. 1980. VI, 70 Bl.

Hukum adat Minangkabau dalam keputusan pengadilan negeri di Sumatera-Barat
Sihombing, Herman ; Salim, Mahjuddin
Bandung. Pb. Alumni. 1975. 180 S.

Hukum agraria dalam perspektif
Bachsan Mustafa
Bandung. Pb. Remadja Karya. 1985. VII, 116 S.

Hukum Agraria Indonesia: himpunan peraturan - peraturan hukum tanah
Harsono, Boedi
Jakarta. Penerbit Djambatan. 1986. XXXVI, 879 S.
ISBN 9794280542

Hukum agraria Indonesia: dalam teori dan praktek
Ardiwilaga, R. Roestandi
Bandung [u.a.]. Penerbit N. V. Masa Baru. 1960. 492 S.

Hukum Anak: die Kinderrechte in Indonesien in ihrer Theorie und Praxis
Ganser, Martina
2007. V, 104 Bl.

Hukum dagang Indonesia: Kapita selekta
Soekardono, R
Jakarta. Rajawadi. 1982. VI, 305 S.

Hukum dalam revolusi dan revolusi dalam hukum
Abdulgani, Roeslan
Djakarta. B.P. Prapantja. 1965 ca. 87 S.

Hukum dan konstitusi Indonesia: karangan tersebar
Simorangkir, J. C. T
Jakarta. Gunung Agung.

Hukum ekonomi dalam dinamika
Usman, Rachmadi
Jakarta. Djambatan. 2000. X, 247 S.
ISBN 9794283886

Hukum hak cipta
Damian, Eddy
Bandung. Penerbit P.T. Alumni. 2003. XIV, 474 S.
ISBN 979414150X

Hukum hak kekayaan intelektual
Djaja, Ermansjah
Jakarta. Sinar Grafika. 2009. xiv, 588 p.

Hukum internasional publik: the role of equity in delimitation of maritime boundaries and intellectual property rights
Syafrinaldi
[Pekanbaru]. UIR Press. 2009. 128 p.
ISBN 9798885252

Hukum & kebebasan pers
Simorangkir, J. C. T
Bandung. Percetakan Offset Angkasa Bandung. 1980. VIII, 148 S.

Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat islam ; disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, undang-undang perkawinan 1974
Thalib, Sayuti
Jakarta. Penerbit Univ. Indonesia. 1986. XVIII, 220 S.
ISBN 9798034511

Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat islam ; disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, undang-undang perkawinan 1974
Thalib, Sayuti
Jakarta. Yayasan Penerbit Univ. Indonesia. 1974. XV, 187 S.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia bidang: jaminan sosial tenaga kerja
Manullang, Sendjun
Jakarta. Pustaka Aksara. 1987. X, 112 S.

Hukum kewarisan Islam: (...) dan K. U. H. perdata (BW)
Ramulyo, Mohamed I
Jakarta. Pb. Ind-Hill. 1987. XXVII, 441 S.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia
Thalib, Sayuti
Jakarta. Bina Aksara. 1982. 194 S.

Hukum Komunikasi Jurnalistik
Amar, M. Djen
Bandung. Penerbit Alumni. 1984. X, 168 S.

Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia
Suhasril ; Makarao, Muhammad Taufik
Ciawi, Bogor. Ghalia Indonesia. 2010. X, 290 S.
ISBN 9789794505861

Hukum mati Njono-Untung: MAHMILLUB ke-1 pengadilan gembong2 gestapu-PKI
Djakarta u.a. Harris. 1966. 191 S.

Hukum, negara, masyarakat, hak-hak asasi manusia & Islam
Mansoer, Moh. Tolchah
Bandung. Penerbit Alumni. 1979. 165 S.

Hukum pajak internasional Indonesia: perkembangan dan pengaruhnya
Soemitro, Rochmat
Bandung. PT. Eresco. 1986. XVI, 418 S.

Hukum pelajaran dan perdagangan amanna gappa: pembahasan philologis-kulturil dengan edisi jang diperpendek dalam bahasa inggris
Tobing, Philip O. Lumban
Makassar. Jajasan Kebudajaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. 1961. 202 S.

Hukum perburuhan bidang kesehatan kerja: (perlindungan buruh)
Soepomo, Iman
Jakarta. Pradnya Paramita. 1986. X, 157 S.
ISBN 9794080101

Hukum perdata adat karo dalam rangka pembentukan hukum nasional: (Sumatera Utara - Indonesia) ; hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum tanah, hukum waris
Meliala, Djaja S ; Peranginangin, Aswin
Bandung. Pb. "Tarsito". 1979. 134 S.

Hukum perdata internasional Indonesia: Teil 1
Gautama, Sudargo
Bandung. Alumni. 1981. XII, 334 S.

Hukum perdata internasional Indonesia: Teil 2
Gautama, Sudargo
Bandung. Alumni. 1973. 192 S.

Hukum perdata internasional Indonesia: Teil 4
Gautama, Sudargo
Bandung. Alumni. 1965. 253 S.

Hukum perkawinan di Indonesia
Wirjono Prodjodikoro
Bandung. Vorkink-Van Hoeve. 1959. 122 S.

Hukum persaingan usaha: filosofi, teori, dan implikasi penerapannya di Indonesia
Ibrahim, Johnny
Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bayumedia Pub. 2006. XII, 364 S.

Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia
Rokan, Mustafa Kamal
Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2010. XXVIII, 304 S.
ISBN 9789797692933

Hukum persaingan usaha
Siswanto, Arie
Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. 2004. 139 S.
ISBN 9794504491

Hukum perusahaan mengenai penanaman modal di Indonesia
Dirdjosisworo, Soedjono
Bandung. Mandar Maju. 1999. X, 318 S.
ISBN 9795381598

Hukum tata negara: Republik Indonesia dalam masa peralihan
Assaat
Jogjakarta. Pb. "Revue Indonesia". 1947. 48 S.

Hukum tata negara perkembangan otonomi daerah
Soehino, S. H
Yogyakarta. BPFE. 1991. X, 170 S.

Hukum tata negara Republik Indonesia: buku pelajaran di bidang hukum, pemerintahan dan sosial-politik untuk siswa, mahasiswa, negarawan, aparatur negara/pemerintah
Kansil, Charles S. T
Jakarta. Bina Aksara.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan
Assaat
Jogjakarta. Revue Indonesia. [ca. 1963]. 47 S.

Hukum tata pemerintahan Indonesia
Kansil, Charles S
Jakarta Timur. Ghalia Indonesia. 1985. 495 S.

Hukum tentang perlindungan hak milik intelektual: dalam menghadapi era globalisasi
Syafrinaldi
Pekanbaru. UIR Press. 2001. XII, 133 S.

Hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dalam menghadapi era globalisasi
Syafrinaldi
Pekanbaru. UIR Press. 2010. ix, 186 p.

Hukumu za Sharia
Mazrui, Muhammad K
Mombasa. Adam.

Hukum waris adat
Hadikusuma, Hilman
Bandung. Penerbit Alumni. 1980. 164 S.

Hukum waris testamenter
Soerjopratiknjo, Hartono
Yogyakarta. 1984. XI, 307 S.

Hukvaldské miniatury
Sládek, Jan Václav
1979.

Hukvaldský nonet: (1974)
Tausinger, Jan ; Tausinger, Jan
Praha. Panton. 1978. 19 S.

Hukvaldská poéma Milana Báchorka: skladatele, sbormistra, pedagoga a organizátora hudebního života v kraji Leoše Janáčka
Steinmetz, Karel
Ostrava-Mariánské Hory. Vyd. Montanex. 2004. 151 S.
ISBN 8072251287

Hukvaldské siluety
Sládek, Jan V
V Ostravě. Profil. 1990. 111 S.
ISBN 8070340436

Hukvaldské Studánky
Janáček, Leoš ; Fišerová, Marie
1954.

Hukvaldy: státní hrad a památky v okolí
Menclová, Dobroslava
Praha. Nakl. Sport. a Tur. 1963. 44 S.

Hukvaldy fantasy - Hommage à Janáček
Petráš, Miroslav ; Ericsson, Mikael