Huo: fu lu : "Huo" di san bu chu ban ben de "Shu wei", zhi shu ji [dai ba]
Ba, Jin
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1988. 620 S., 2 Portr., 2 Taf.

Huo. 1
Ba, Jin
Beijing. Kai ming shu dian. 1951. 252 S.

Huo. 2
Ba, Jin
Beijing. Kai ming shu dian. 1951. 289 S.

Huo. 3
Ba, Jin
Beijing. Kai ming shu dian. 1951. 343 S.

Huo ba
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1977. 212 S.

Huo Baoshu xian sheng shi shi wu zhou nian ji nian wen ji
Zhang, Gongquan
Taibei. Wen hai chu ban shi. 1974.

Huobi
Wang, Qingzheng
Shanghai. Shanghai Jiaoyu Chubanshe. 1965. [18] Bl.

Huobi-chengce
Issing, Otmar
Hangzhou. Zhejiang Jiaoyu Chubanshe. 1993. 4, 2, 293 S.
ISBN 7533811283

Huo bi de mi mi
Lu, Li
Xianggang. Shanghai shu ju. 1979. 4, 88 p.

Huobi-jinrong-lunwen-fenlei-suoyin: (1945 - 65) = A classified index to articles on money and banking
Yuan, Frank K. S ; Ma, Jingxian
Taipei. Chinese Materials and Research Aids Service Center. 1967. XLIII, 329 S.

Huo bing Xiao Shiyilang
Gu, Long
Taibei Shi. Hua xin chu ban you xian gong si. Minguo 66 [1977]. 2 v. (658 p.).

Huo bi xin yong lun da gang
P'eng Ti-hsien ; Ho Kao-chu
Beijing. San lian shu dian. 1955. 374 S.

Huo bi xue gai lun
Yang, Chenghou
Taibei Shi. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. Minguo 45 [1956]. 4, 233 p.

Huobi yinhangxue
Yu, Jianyin
Taibei. Shijie Shuju. Minguo 53 [1964]. 15, 2, 296 S.

Huo bi yin hang xue gang yao
Spero, Herbert
Taibei. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. Minguo 47 [1958]. 1, 2, 256 p.

Huo bi yu jin rong, guo ji jing ji xue
Taibei Shi. Lian jing chu ban shi ye gong si. Minguo75 [1986]. 3, 5, 2, 469, 16 p.

Huochai dawang Liu Hongsheng
Zhang, Qifu ; Wei, Heng
[Zhengzhou]. Henan Renmin Chubanshe. 1992. Getr. Zählung.
ISBN 7215006042

Huo che ji: Pin xue ji ; Ji wai
Lao, She
Beijing : Ren min wen xue chu ban she. 1986. 508 S.

Huo che nü ci ji
Chang Lin
Shanghai. Xin wen yi chubanshe. 1954. 77 S.

Huocheng juan
Beijing. Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she. 1994. 5, 6, 474 p.

Huochetou-da-lüxing =: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivfuhrer
Ende, Michael (Schriftsteller) ; Li, Changchuan ; Tripp, Franz J
Taibei. Youmuzu-Wenhua-Shiye-Youxiangongsi. 2000. 325 S.
ISBN 9577452531

Huodendron, a new genus of Styracaceae
Rehder, Alfred
1935. S. 341 - 346.

Huo de wen xue
Lin, Huanping
Shanghai. Wan ye shu dian. [1947]. v, 95 p.

Huodexingjun que zai bao jing
Huang, Fuquan
Zhanghua Xian. Yi qun tu shu you xian gong si. 2007. 15, 40, [24] p.
ISBN 9789866762192

Huo di yu
Li, Baojia
Nanchang. Jiangxi ren min chu ban she. 1988.

Huo di yu
Li, Boyuan
Taibei Shi. Guang ya chu ban you xian gong si. Minguo 73 [1984]. 2, 12, 5, 4, 4, 264 p., [84] p. of plates.

Huo'erwate yu Zhong dong tie lu
Wu, Wenxian ; Zhang, Xiulan
[Changchun shi]. Jilin wen shi chu ban she. 1993. 2, 4, 3, 304 p., [5] p. of plates.

õhu�ss: ehtekunstirühmitus - jewellery group
Tallinn. 2003. [32] Bl.

Huo fa ji yao
Zhu, Zhenheng ; Zhu, Zhenheng
Changsha. Shang wu yin shu guan. Minguo 26 [1937]. 52, 26 p.

Huo fo tu: zong jiang. Song he zi : xia ben : quan chuan guan. Song deng : quan chuan guan. Ying xiong pu : zong jiang. Bei deng zi : quan chuan guan. Xiangshan huan yuan : quan chuan guan
[Beijing. Beijing gu ji chu ban she. 1996]. 1 v. (unpaged).

Huo fu man duan pian xiao shuo xuan
Hoffmann, Ernst T. A ; Wang Yin-pao
Changsha. Wen yi chubanshe. 1996. 1, 7, 407 S.
ISBN 7540414987

Huo gai ta he lao jiang
Boyang
Taibei Shi. Xing guang chu ban she. Minguo 71 [1982]. 3, 3, 249 p.

Huo gong qie yao: [3 juan]
Schall von Bell, Johann Adam
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 711-766.

Huo gong qie yao: fu huo gong zhu qi tu
Schall von Bell, Johann Adam
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 1, 40, 3, 58 p.

Huo-Guang
Qi, Xin
Beijing. Zhonghua Shuju. 1981. 72 S.

Huo guang zai qian
Liu Pai-yü
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1953. 140 S.

Huo guang zai qian
Liu, Baiyu
Beijing. Xin hua shu dian. 1950. [2], 141 p.

Huo guan xi fu bao chan
Huang, Fuquan ; Zhang, Xianglan
Zhanghua Xian Erlin Zhen. Yi qun tu shu you xian gong si. 2007. 32 p.
ISBN 9789867853042

Huo guo yang min de jiang jia wang chao
Li T'ung-he
Beijing. Zhong guo qing nian chubanshe. 1965. 58 S.

Huohong de zhanqi
Haoran
Beijing. Renmin dabanshe. 1975.

Huo hong di qing chong
Chao Ao
Shanghai. Ren min chubanshe. 1973. 152 S.

Huo huai feng jiang lu: 1 juan
Wei, Yingjia
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 688-691.

Huo huai feng jiang lu: [1 juan]
Wei, Yingjia
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 87-89.

Huo hua ji
T'ien Chien
T'ien-chin. Bai hua chubanshe. 1959. 91 S.

Da shuo huang jia
Zhang, Dachun
Taibei Shi. Yuan liu chu ban gong si. 1990. 318 p.

Huojia fang yan yan jiu
He, Wei
Beijing. Shang wu yin shu guan. 1989. v, 267 p.
ISBN 7100004284

Huojia Xian zhi (He'nan Sheng)
Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976. 16 juan, 2 ben.

Huoji jishu zhuanrang falü yu shiwu
Yu, Guoqing
Beijing. Renmin Fayuan Chubanshe. 2000. 564 S.
ISBN 7800568032

Huo jing huo wen: 1 juan
Ming Shizong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-4.

Huo jing tang chu gao: 8 juan
Wang, Sheng
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 247-308.

Huojuva talo: romaani
Jotuni, Maria
Helsinki. Otava. 2000. 577 S.
ISBN 9511118064

Huo lang dan: xiao xing ge ju xuan
Beiping. Xin hua shu dian. 1949. 63 p.

Huo li feng huang
Feng, Yuqi
Xianggang. Chang xing shu dian. [195-?]. 149 p.

Huo li feng huang
Huang Yung-yü
Shanghai. Wen hui chubanshe. 2002. 11, 199 S.
ISBN 7806760687

Huolimattomat
Hotakainen, Kari
Helsinki. Söderström. 2006. 267 S.
ISBN 9510323020

Huolimattomia unelmia: kertomuksia
Itkonen, Juha
Helsingissä. Otava. 2008. 253 S.
ISBN 9789511224105

Huo long shen qi zhen fa
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 293-320.

Huoltajan tuottamusperusteinen korvausvastuu: Tutkimus huoltajan vastuusta huollettavan sivulliselle aiheuttamasta henkilö- tai esinevahingosta
Kämäräinen, Mikko
Jakaja. Akateeminen Kirjakauppa. 1972. XXII,299 S.

Huoltajien käsityksiä 3-6 -vuotiaiden lasten uskontokasvatuksesta päiväkodissa: tarkasteltuna päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnön (1980:31) sitä koskevien esitysten näkökulmasta
Hälinen, Kaisa
1981. 193 S.
ISBN 9514523512

Huome di lettere difeso et emendato
Bartoli, Daniello
S.l. um 1666. 12-o.

Huomenta, herra Murmeli!
Reich, Károly ; Rossi, Leena-Maija
[Helsinki]. Söderström. 1974. [14] Bl.
ISBN 9510066001

Huomenta maailma: nyt alkaa suuri seikkailu
Louhi, Kristiina ; Miettinen, Mervi
[Helsinki]. Tammi. 1991. [46] S.
ISBN 9513096858

Huomenta Suomi
Haapakoski, Aira ; Koski, Seija ; Välkesalmi, Mirja
Helsinki. Painatuskeskus. 1993. 104 S.
ISBN 9518611750

"Huomini della nostra età": Tintoretto's preposterous modernity
Loh, Maria H
2009.

Huomini illustri di Ravenna antica
Pasolino, Serafino
Bologna. 1703.

Huomio!: Lähetyshäiriö
Ruhanen, Ritva ; Petäjäniemi, Tuula
Helsinki. Tammi. 1982. 145 S.

Huomioita lainasanatutkimuksemme alalta
Toivonen, Yrjö H
Helsinki. Suomalais-Ugrilainen Seura. 1917. 47 S.

Huomioita Suomen mainoskielestä
Andersson, Milja
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1974. 170 S.

Huomioita suomen mainoskielstae
Andersson, Milja
Uppsala. 1974. 170 S.

Huon de Bordeaux: Mélodrame féerique
Arnoux, Alexandre
Paris. Bordas. 1947. 89 S.

Huon de Bordeaux: Mélodrame féerique
Arnoux, Alexandre
Paris. Michel. 1922. 159 S.

Huon de Bordeaux: a tage in the development of old French narrative
Mealy, Kenneth Charles
1974. V, 179 Bl.

Huon de Bordeaux: Chanson de geste du 13. siècle. Les aventures merveilleuses
Audiau, Jean
Paris. Boccard. 1964. 134 S.

Huon de Bordeaux: chanson de geste ; publiée . pour la première fois d'après les manuscrits de Tours, de Paris et de Turin
Grandmaison, Charles ; Guessard, François
Paris. Vieweg. 1860. CXXV, 329 S.

Huon de Bordeaux: chanson de geste
Guessard, François
Nendeln, Liechtenstein. Kraus. 1966. CXXV, 329 S.

Huon de Bordeaux: chanson de geste du XIIIe siècle, publiée d'après le manuscrit de Paris BNF fr. 22555 (P)
Kibler, William W
Paris. Champion. 2003. XLII, 638 S.
ISBN 2745309153

Huon de Bordeaux
Ruelle, Pierre
Bruxelles [u.a.]. Presses Univ. de Bruxelles. 1960. 497 S.

Huon de Bordeaux et l'évolution du genre épique au treizième siècle
Rossi, Marguerite
Paris. Champion. 1975. 676 S.

Huon de Bordeaux et l'évolution du genre épique au XIIIe siècle
Rossi, Marguerite
1975.

Huon de Bordeaux und Herzog Ernst
Engelhardt, Otto
Witten. 1903. 54 S.

Huoneiden kirja: proosarunoja
Susiluoto, Saila
Helsinki. Otava. 2003. 88 S.
ISBN 9511188380

Huonekalupiirtäjästä tuotesuunnittelijaksi: kalusteiden ideonnista ja tuottamisesta sotien jälkeisessä Suomessa, esimerkkinä Ilmari Tapiovaara
Korvenmaa, Pekka
1996.

Huon en de ganzenjonkvrouw
Schouten, Alet
Baarn. Fontein. 1981. 147 S.

Huon en de ganzenjonkvrouw
Schouten, Alet
Bussum. van Holkema & Warendorf. 1975. 147 S.

Huone taivaan kellarissa: romaani
Pakkanen, Jukka
[Jyväskylä]. Gummerus. 1988. 218 S.
ISBN 951203283X

Huonetta ja sukua
Inkala, Jouni
Porvoo u.a. Werner Söderström Osakeyhtiö. 1994. 62 S.
ISBN 9510196495

Hu-o-ng hoa dat nu' o-c: cau hat paanloai
Trong Toàn
Saigon. Khà xuat ban dan chu. 1949. 305 S.

Huong Sác Tràng An
Lý Khac Cung
Hanoi. Nhà Xuât Ban Van Hoc. 1996. 274 S.

Huong uoc trong qua trinnh thuc hien dan chu o nong thon Viet nam hien nay
Dao Tri Uc
Chinh tri quoc gia. 2003.

Huon le Roi: Le vair Palefroi
Besançon. Fac. des Lettres et Sciences Humaines. 1975 ca. 166 Sp.

Huon of the Horn: Being a tale of that Duke of Bordeaux who came to sorrow at the hands of Charlemagne and yet won the favor of Oberon, the elf king, to his lasting fame and great glory
Norton, André ; Krush, Joe
New York. Harcourt, Brace. 1951. 208 S.

Huono käsiala psykologisena ongelmana: kansakoululapsilla suoritettu tutkimus
Oinonen, Päivi
Jyväskylä. Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu, Jyväskylän Yliopistoyhdistys. 1960. 170 S.

Huonot tiet hyvät hevoset: suomen suuriruhtinaskunta vuoteen 1870
Meri, Veijo
Helsingissä. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1994. 416 S.
ISBN 9511134035

Huon's aus Auvergne Höllenfahrt: Nach d. Berliner u. Paduaner Hs. Mitgeteilt v. Edmund Stengel. Festschr. d. Univ. Greifswald. Ausgegeben zum Rektoratswechsel am 15. Mai 1908
Stengel, Edmund
Greifswald. Kunike. 1908. 85 S.

Huons aus Auvergne Suche nach dem Hölleneingang: Nach d. Berliner HS. Festschrift d. Univ. Greifswald. Ausgeg. zum Rektoratswechsel am 15. Mai 1912
Stengel, Edmund
Greifswald. Hartmann. 1912. XI,74 S.

Huons von Auvergne Keuschheitsprobe, Episode aus der franco-venezianischen Chanson de geste von Huon d'Auvergne nach den drei erhaltenen Fassungen, der Berliner, Turiner und Paduaner: [Hrsg.:] E.[dmund] Stengel
Stengel, Edmund
Paris. Honoré Champion. 1910.

Huoquan: Haoran de zizhuanti xiaoshuo
Haoran
Beijing. Renmin Wenxue Chubanshe. 1998. 363 S.
ISBN 7020016200

Huo ren shi zheng fang hou ji
Liu, Xinfu
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban gong si. Min guo 76 [1987]. 434 p., [1] leaf of plates.

Huo ren shu: [20 juan]
Zhu, Gong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 349-504.

Huo ren tang
Ch'en Teng-k'o
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1952. 129 S.

Huo ren tang
Chen, Dengke
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1951. 2, 129 p.

Die Huß-Orgel in Stade, St. Cosmae
Winter, Helmut ; Edskes, Cor H ; Meyer-Bruck, Heinz
1979.

Huo Rong's observation programme of A.D. 102 and the Han Li solar table
Cullen, Christopher
2007. S.

Huo sang duan pian xiao shuo xuan
Hawthorne, Nathaniel ; Huang Chien-jen
Changsha. Wen yi chubanshe. 1996. 2, 14, 389 S.
ISBN 754041491X

Huoshan-dizhi-yu-kuangchan =: Volcanology and mineral resources
Nanjing.

Huoshan Xian zhi. 1: 16 juan
Qin, Dazhang
[S.l.]. 1905.

Huoshan Xian zhi. 2: 16 juan
Qin, Dazhang
[S.l.]. 1905.

Huoshan Xian zhi. 3: 16 juan
Qin, Dazhang
[S.l.]. 1905.

Huo shao Chibi
Zhu, Fu ; Luo, Guanzhong
Shanghai. Shanghai wen hua chu ban she. 1955. 2,212 p.

Huo shao wang hai lou
Tianjin. Ren min chubanshe. 1973. 28 S.

Huoshengsheng-de-diqiu
Liu, Jianzhi ; Wang, Yongxian
Taibei. Dongfang-Chubanshe. 1994. 123 S.
ISBN 9575704495

Huosi: eine Spurensuche zwischen Lech und Isar
Mader, Eric-Oliver
Diessen. 2011. 52 S.

Huosigau, Grafschaft und Landgericht Dachau
Liebhart, Wilhelm
1992. S.

Huosigau, Landgericht und Landkreis Dachau: ein Gang durch die Geschichte des Dachauer Landes
Liebhart, Wilhelm
2006. S.

Huotong
Mao, Shuixian ; Xiao, Ye
Taibei. Yuanliu-Chuban-Gongsi. 1994. [16] Bl.
ISBN 957321119X

Huo Xiaoyu zhuan
Jiang, Fang
[S.l.]. 1911.

Huo xi lue
Zhao, Xuemin
[Tientsin. Tianjin tu shu guan gu ji bu. 1986?]. 2 v.

Huo yan zhi ni, tao ci shi yi: Art of firing clay, a ramble on Chinese ceramics
Cheng, Qiren
[Taibei shi]. Guo li li shi bo wu guan. Min guo 84 [1995]. 272 p., [30] p. of plates.

Huo yao de fa ming
Zhao, Tiehan
Taibei Shi. Zhonghua cong shu wei yuan hui. Min guo 49 [1960]. Getr. Zählung.

Huoyao-de-faming-he-xizhuan
Feng, Jiasheng
Xianggang. Rixing Shudian. 1956. 96 S.

Huo yong cheng yu fen lei ci dian: fu lu : Chang yong tong yi ci yu
Chen, Chuncheng
Gaoxiong Shi. He pan chu ban she. Minguo 77 [1988]. Shang xia ce, 2 v. (12, 853, 76 p.).

Huo yong Ying wen zao ju fa: A working English composition = Working English composition
Zhong, Ziyan
Xianggang. Shanghai yin shu guan. [ca. 1935]. 240 p.

Huo you kouyi
Zeng, Shirong
Beijing. Zhongyi guji chubanshe. 1985. 3, 14, 359 S.

Huo you xin fa: [9 juan]
Nie, Shangheng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 425-616.

Huo you xin shu
Zeng, Shirong
Beijing. Beijing shi Zhongguo shudian. 1985. getr. Zählung.

Huo-yuan-jia: Fearless
Li, Jet ; Sun, Betty ; Yu, Ronny
Guangzhou. Liaoning Wenhua Yishu Yinxiang Chubanshe. 2006. 1 DVD.

Huo Yuanjia zhuan
Lin, Zhen
Xianggang. Xiangjiang chu ban gong si. 1986. 306 p.

Huo yuan wen cun: [3 juan]
Zhu, Qiqian
[Taibei]. Wen hai chu ban she. Minguo 57 [1968]. 436 p.

Huo-yung Yin-wên tsao-chüfa: [Auch m. engl. Tit.:] A working English composition. [Umschlagt.]
Chung, Tzu-shih
Hong - Kong. Shang-kai-yin-shu-kuan. [ca. 1935]. 240 S.

Huo-yung zheng-yu fen-lei zu-dian
Chén, Chun-zheng
Gaoxiong. Heban chubanshe.

Huo yun pian wen ji: 16 juan
Li, Wuying
[Beijing]. Beijing chu ban she. [2000]. p. 419-644.
ISBN 7200034703

Huo yu xie zhi zhen xiang: Zhongguo da lu min zhu yun dong ji shi
Taibei Shi. Zhong gong yan jiu za zhi she. 1989. 1 v. (various pagings).

Huo-yu-xue-zhi-zhenxiang: Zhongguo daling mingzhu yundong jishi 1989
Yang, Xueyan
Taibei. 1989. Getr. Zählung.

Huo zai kuai le zhong
Chen, Huoquan
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she. [1986]. 248 p.

Huo zai mao ze dong tong zhi xia
Chiu Kao
Xianggang. Zi luo lan shu ju you xian gong si. 2005. 621 S.
ISBN 9889730359

Huo zhai shi hua: 2 juan
Shi, Runzhang
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 497-515.

Huozhe
Yu, Hua
Shanghai. Shanghai Wenyi Chubanshe. 2005. 11, 194 S.
ISBN 7532125947

Huo zhe huo zhe jiu lao le
Feng, Tang
Chenyang. Wan juan chu ban gong. 2010. 283 S.
ISBN 9787547008218

Huo zhen jia shi bao luo wan you jiao dui wu e
Tang, Yizhong
Xianggang. Chen chun lan you gong si.

Huo zhong
Ai Ming-chih
Beijing. Zuo jia chubanshe. 1963. 648 S.

Huo zhong lian
Tianxuwosheng
Taibei. Guang wen shu ju. Minguo 69 [1980]. 2, 64 p.

Huo zi ben
Xu, Yinong
Nanjing shi. Jiangsu gu i chu ban she. 2002. [6], 198 p.

Huo zi yin shua yuan liu
Beijing. Yin shua gong ye chu ban she. 1990. 2, 2, 276 p.