Hu qian jing: 20 juan
Xu, Dong
4 v.

Hu qian jing. 1: 20 juan
Xu, Dong
Shanghai. 1936.

Hu qian jing. 2: 20 juan
Xu, Dong
Shanghai. 1936.

Hu Qiu diao Zhenniang mu wen
Yao, Xie
[Taibei]. Xin xing shu ju. [1980]. p. 4221-4222.

Huqiu Shan zhi: 1 juan, zong ji wen, 1 juan, shi 1 juan
Wang, Bin
1486. 2 v.

Huqiu shan zhi
Taibei. Wen hai chu ban she. [1975]. 24 juan, 2 ben, 922 S.

Huqiushaolong chan shi yu lu
Huqiushaolong
Taibei. Wen shu chu ban she. 1989.

Hu Qi yanjiu zhuanji
Li, Dasan ; Hu, Qi
Beijing. Jiefangjun Wenyi Chubanshe. 1987. II, 3, 255 S.
ISBN 7503300159

Ḥuqūl al-abadīya: šiʿr
ʿAuwād, Sulaimān
Dimašq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʿArab. 1978. 260 S.

Huqūl al-lauz
Ḥarb, Ǧūzif
1974.

Ḥuqūl dā'ima al-ẖuḍra: qiṣaṣ
Ṣaẖī, ʿAbdallāh
Bairūt. Dār al-Fārābī. 1979. 80 S.

Ḥuqūq ġair al-muslimīn fi bilād al-islām
ʿĀyid, Ṣāliḥ Ibn-Ḥusain al-
ar-Riyāḍ. Dār Išbīliyā. 2003 = 1423 [islam. Zeit]. 112 S.
ISBN 9960862127

Ḥuqūqī bilgiler meǧmūʿasï =: Revue des sciences juridiques
İstanbul. Soc. Anonyme de Papeterie et d'Impr.

Huqqē Hmwrpj
Hammurapi ; Czarno, S. J
Berlin. ʿAjānōt. 1923. XXII, 49 S.

Ḥuqūq Āl al-bait baina 's-sunna wa-'l-bidʿa
Ibn-Taimīya, Aḥmad Ibn-ʿAbd-al-Ḥalīm ; ʿAṭā, ʿAbd-al-Qādir Aḥmad
<<al->> Ǧīza. 1981. 72 S.

Ḥuqūq ahl aḏ-ḏimma
Maudūdī, Abu-'l-Aʿlā al-
[al-Qāhira]. Kitāb al-Muẖtār. [ca. 1987]. 38 S.

Ḥuqūq ahl aḏ-ḏimma fi 'd-daula al-islāmīya
Maudūdī, Abu-'l-Aʻlā al-
al-Qāhira. Dār al-Anṣār. O.J. 37 S.

Ḥuqūq aṭ-ṭifl fi š-šarīʿa al-islāmīya: dirāsa muqārana bi-'l-iʿlān al-ʿālamī li-ḥuqūq al-insān wa-'t-tašrīʿāt al-waṭanīya
Mahdī, Ḥusain Ibn-Muḥammad al-
[Ṣanʿāʾ]. Muʾallif. 2009. 346 S.

Ḥuqūq al-afād izā' al-marāfiq al-āmma wal-masrū āt al-'m̄ma
Muhannā, Muhammad Fu'ād
1970.

Ḥuqūq al-insān
Basyūnī, Maḥmūd Š ; Daqqāq, Muḥammad A. ad- ; Wazīr, ʿAbd-al-ʿAẓīm
Bairūt u.a. Dār al-ʿIlm lil-Malāyīn u.a. 1988. 410 S.

Ḥuqūq al-insān: aṯ-ṯaqāfa al-ʿarabīya wa-'n-niẓām al-ʿālamī ; dirāsāt muẖtāra qāma bi taḥrīrihā Markaz Ittiḥād al-Muḥāmīn al-ʿArab
al-Qāhira. Ittiḥād al-Muḥāmīn al-ʿArab. 1993. 362 S.

Ḥuqūq al-insān al-ʿarabī
Ġalyūn, Burhān
Bairūt. Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīya. 1999. 300 S.

Ḥuqūq al-insān baina 'š-šarīʿa al-islāmīya wa-'l-qānūn ad-duwalī: buḥūṯ wa-dirāsāt fi 'l-qānūn ad-duwalī li-ḥuqūq al-insān muqārana bi-'š-šarīʿa al-islāmīya
Muṣailiḥī, Muḥammad A. al-
al-Qāhira. Dār an Nahḍa al-ʿArabīya. 1988. 48, 455 S.

Huqūq al-insān baina hadī ar-rahmān wa-iǧtihād al-insān
ʿAita, Muhammad Ahmad Muhammad Faraǧ
Bairūt. Dār Ibn-Hazm u.a. 2006 = 1426 [islam. Zeit]. 176 S.
ISBN 9953810605

Huqq̄ al-insān baina l-ams wal-yaum
Mallāt, Waědī
1974.

Ḥuqūq al-insān baina l-islām wal-maḏāhib al-mu 'āṣira
Maḥmūd, 'Abdallāh b. 'Alī
1976.

Ḥuqūq al-insān baina taʿālīm al-islām wa-Iʿlān al-Umam al-Muttaḥida
Ġazālī, Muḥammad al-
al-Iskandarīya. Dār ad-Daʿwa. 1999. 189 S.
ISBN 9772530260

Ḥuqūq al-insān baina taʿālīm al-islām wa-Iʿlān al-Umam al-Muttaḥida
Ġazālī, Muḥammad al-
al-Qāhira. Maktabat Nahḍat Miṣr. 2003. 227 S.
ISBN 9771421247

Ḥuqūq al-insān fī Miṣr: mudāwalāt al-multaqa 'l-fikrī al-auwal, 8 - 9 dīsimbar 1988
Baiyūmī, Ašraf al- ; Saʿīd, Muḥammad A
al-Qāhira. Dār al-Mustaqbal al-ʿArabī. 1990. 256 S.
ISBN 9772390051

Ḥuqūq al-insān fī Miṣr al-muʿaṣ̄ira
Fattūḥ, Amīra
al-Qāhira. az-Zahrā' lil-Iʿlām al-ʿArabī. 1992. 171 S.
ISBN 9772570963

Ḥuqūq al-insān fi 'ḍ-ḍabṭ al-qaḍā'ī
ʿAbd-al-ʿAzīz, ʿIṣām Zakarīyā
al-Qāhira. Dār an-Nahḍa al-ʿArabīya. 2001. 423 S.
ISBN 9770434310

Ḥuqūq al-insān fi 'l-ʿālam al-ʿarabī: al-wāqiʿ al-lubnānī
Niʿmān, Ǧihād
Ǧūniya. Dār Niʿmān liṯ-Ṯāqāfa. 1992. 154 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-ʿālam al-muʿāṣir
Ṣabāḥ, Suʿād aṣ-
al-Kuwait. Dār Suʿād aṣ-Ṣabbāḥ. 1996. 273 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-fikr al-ʿarabī: dirāsāt fi 'n-nuṣūṣ
Jayyusi, Salma Khadra ; Ǧābirī, Muḥammad ʿĀbid al-
Bairūt. Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīya. 2002. 1207 S.
ISBN 995343106X

Ḥuqūq al-insān fi 'l-funūn wa-'l-ādāb
al-Qāhira. Markaz al-Qāhira li-Dirāsāt Ḥuqūq al-Insān.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-Halīǧ al-ʿArabī
S.l. 1994. 263 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-Halīǧ wa-'l-Ǧazīra al-ʿArabīya: (at-taqrīr as-sanawī al-auwal, 1989)
S.l. ca. 1990. 160 S.

̣Huqūq al-insān fi 'l-̣harb wa-'l-islām: baina 'š-šarīʿa al-islāmīya wa-'l-qānūn ad-duwalī al-ʿāmm
Ṭayyār, ʿAlī Ibn-ʿAbd-ar-Raḥmān aṭ
ar-Riyāḍ. Maktabat at-Tauba. 1422. 342 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-ʿIrāq: min taqārīr al-Munaẓẓama al-ʿArabīya li-Ḥuqūq al-Insān
Rā'if, Aḥmad
al-Qāhira. az-Zahrā' li-l-Iʿlām al-ʿArabī. ca. 1990. 97 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-islām: dirāsa muqārina fī ḍau' al-iʿlān al-ʿālamī li-ḥuqūq al-insān
Fatalāwī, Suhail Ḥusain
Bairūt. Dār al-Fikr al-ʿArabī. 2001. 128 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-Islām
Ḥātimī, ʿAbd-al-Laṭīf al-
Bairūt u.a. Dār al-Ǧīl u.a. 1990. 128 S.

Ḥuqūq al-insān fi l-islām
Wāfī, 'Alī 'Abdalwāhid
1967.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-islām
Ġāmidī, ʿAbd-al-Laṭīf Ibn-Saʿīd al-
ar-Riyāḍ. 2000. 292 S.
ISBN 9960853160

Ḥuqūq al-insān fi 'l-islām
ʿAbd-al-ʿAzīz, Amīr
al-Qāhira. Dār as-Salām. 1997. 190 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-islām
ʿAbd-al-ʿĀl, Aḥmad Ǧ
al-Qāhira. Dār at-Tauzīʿ wa-'n-Našr al-Islāmīya. 1991. 215 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-Mamlaka al-ʿArabīya as-Suʿūdīya
Muḥammad, Ṣādiq M
S.l. al-Laǧna ad-Duwalīya lid-Difāʿ ʿan Ḥuqūq al-Insān fi 'l-Halīǧ wa-'l-Ǧazīra al-ʿArabīya. 1989. 520 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-waṭan al-ʿarabī
Ǧamīl, Ḥusain
Bairūt. Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīya. 1986. 178 S.

Ḥuqūq al-insān fi 'l-waṭan al-ʿarabī: taqrīr al-munaẓẓama al-ʿarabīya li-ḥuqūq al-insān ʿan ḥālat ḥuqūq al-insān fi 'l-waṭan al-ʿarabī
Munaẓẓama al-ʿarabīya li-ḥuqūq al-insān, al-
al-Qāhira. al-Munaẓẓama al-ʿArabīya li-Ḥuqūq al-Insān. 1997. 253 S.

Ḥuqūq al-insān wa-asbāb al-ʿunf fi 'l-muǧtamaʿ al-islāmī: fī ḍau' aḥkām aš-šarīʿa
Yusrī, Aḥmad
al-Iskandarīya. Munša'at al-Maʿārif. 1993. 150 S.
ISBN 9770301213

Ḥuqūq al-insān wa-ḥurrīyātuhu al-asāsīya fī 'n-niẓām al-islāmī wa-'n-nuẓum al-muʿāṣira
Šīšānī, ʿAbd-al-Wahhāb ʿA. aš-
S.l. Maṭābiʿ al-Ǧamʿīya al-ʿIlmīya al-Malakīya. 1980. 9, 764 S.

Ḥuqūq al-insān wa-'l-qānūn al-ǧinā'ī
Ǧamīl, Ḥusain
(al-Qāhira). Maʿhad al-Buḥūṯ wa-'d-Dirāsāt al-ʿArabīya. ca. 1970. 298 S.

Ḥuqūq al-insān wa-ta'aẖẖur Miṣr
[al-Qāhira]. Markaz ad-Dirāsāt wa-'l-Maʿlūmāt al-Qānūnīya li-Ḥuqūq al-Insān. [1993]. 294 S.
ISBN 9775421012

Ḥuqūq al-ǧiwār fi'š-šarīʿa al-islāmīya wa-'l-qawānīn al-waḍʿīya
Fāẖūrī, ʿAbd-al-Laṭīf
Bairūt. Mu'assasat ar-Riḥāb al-Ḥadīṯa. 2002. 192 S.

Huqūq al-mada-nīyīn taht al-ihtilal al-ḥarbī ma'a dirāsa hāṣṣa bi-ntihākāt Isrā'īl li=ḥuqūq al-insãn fi l-arädi l- 'arabīya al-muhtalla
'Ašmāwī, Muhy̱iddīn 'Alī
1971.

Ḥuqūq al-mar'a: al-Ittifāqīyāt ad-duwalīya wa-'ṯ-ṯaqāfa aš-šaʿbīya
Halīl, Ġassān ; ʿAbdū, Walīd
Bairūt. Šimālī. 1999. 207 S.

Ḥuqūq al-mar'a al-madanīya wa-'s-siyāsīya fi 'l-islām
Abū-Fāris, Muḥammad ʿAbd-al-Qādir
ʿAmmān. Dār al-Furqān. 2000. 252 S.

Ḥuqūq al-mar'a baina 'š-šarīʿa al-islāmīya wa-'l-ittifāqīya ad-duwalīya
Širbīnī, Nāzilī aš-
al-Qāhira. ʿUyūn Ǧadīda. 1994. 82 S.
ISBN 977007845X

Ḥuqūq al-mar'a fi 'l-kitāba al-ʿarabīya munḏu ʿaṣr an-nahḍa
Yāsīn, Bū-ʿAlī
Dimašq. Dār aṭ-Ṭalīʿa al-Ǧadīda. 1998. 208 S.

Ḥuqūq al-mar'a fi 'l-muǧtamaʿ al-islāmī
Maḥmūd, Ǧamāl-ad-Dīn M
[al-Qāhira]. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma. 1986. 125 S.
ISBN 9770110752

Ḥuqūq al-mar'a fi 'l-qānūn ad-daulī al-ʿāmm wa-'š-šarīʿa al-islāmīya
Maḥmūd, ʿAbd-al-Ġanī
al-Qāhira. Dār an-Nahḍa al-ʿArabīya. 1991. 134 S.

Huqūq al-milkīyah al-fikrīyah fī al-manzūr al-Islāmī
Murād, Barakāt Muhammad
Al-Riyād. Muʻassasat al-Yamāmah al-Suhufīyah. 2002. 176 S.

Huqûq al-milkîya al-fikrîya lî-l-asnâf al-nabâtîya al-mu'adala wirâthîan
Al- bahji, 'Isam Ahmed
Alexandria. Dâr Al-Jâmi'a Al-Jadîda. 2007. 287 S.

Huqūq 'al-mu'alif al-adabīya tibqān li-l-qānūn raqam 354 li-sanat 1954
Al-Matīt, Abu-l-Yazīd 'Alī
Kairo. Maktabāt An-Nahda Al-Misriya. 1960. 112 S.

Huqūq almu'allif al-ma'nawīya fi l-qānūn al-'irāqī
Fatlāwī, Suhail Ḥusain al-
1978.

Ḥuqūq al-muwāṭana: ḥuqūq ġair al-muslim fi 'l-muǧtamaʿ al-islāmī
Ġannūšī, Rāšid al-
[Herndon]. al-Maʿhad al-ʿĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1993. 136 S.
ISBN 1565641019

Ḥuqūq al-wālidain
Aḥmad, Muḥammad Ẓ
Būmbā'ī. ad-Dār as-Salafīya. 1991. 144 S.

Ḥuqūq an-nisā' fi 'l-islām: nidā' li-l-ǧins al-laṭīf
Riḍā, Muḥammad Rašīd
Bairūt [u.a.]. <<Al->>Maktab al-islāmī. (2003 = 1424 h.). 104 S.

Ḥuqūq an-nisā' fi 'l-islām
Riḍā, Muḥammad Rašīd
Bairūt. Dār al-Aḍwā'. 1989. 224 S.

Ḥuqūq az-zauǧain: dirāsa naqdīya li-qānūn al-aḥwāl aš-šaẖṣīya
Maudūdī, Abu-'l-Aʻlā al- ; Idrīs, Aḥmad
al-Qāhira. al-Muẖtār al-Islāmī. 1980. 141 S.

Huqūq bigīrān-i inglīsī dar Īrān
Rā'īn, Ismaʿīl
Tihrān. 1968 = 1347 h.š. 476 S.

Huqūq-i asāsī
Qāsimzāda, Qāsim
1961.

Ḥuqūq-i asāsī āšnā'ī bā qānūn-i asāsī Ǧumhūrī-i Islāmī-i Īrān: baʿd az iṣlāḥāt
Ṣaffār, Muḥammad Ǧ
[Teheran]. Markaz-i Āmūziš-i Mudīrīyat-i Daulatī. 1992 = 1371 h.š. 15, 211 S.

Ḥuqūq-i asāsī āšnā'ī bā-qānūn-i asāsī Ǧumhurīya-i islāmī-i Īrān: baʿd az iṣlāḥāt
Ṣaffār, Muḥammad Ǧ
[Teheran]. Markaz-i Āmūziš-i Mudīrīyat-i Daulatī. 1372. 15, 211 S.

Ḥuqūq-i asāsī dar Ǧumhūrī-i Islāmī-i Īrān
Madanī, Ǧalāl-ad-Dīn
Tihrān. Surūš. 1988 = 1367 h.š. 284 S.

Ḥuqūq-i asāsī wa nihādhā-i sīyāsī Ǧumhūrī-i Islāmī-i Īrān
Madanī, Ǧalāl-ad-Dīn
Tihrān. Našr-i Hamrāh. 1370 [1991]. 556 S.

Ḥuqūq-i bain al-milal-i 'umūmī
Muẓāhir, Muḥammad
Teheran. Čāpḥāna-i Dānišgāh. 1326/[1947].

Ḥuqūq-i bainulmilal-i islāmī: kullīyāt ; [taḷīlī-i nuwīn dar mubāḥiṯ-i ḥuqūqī-i Islām]
Halīlīyān, Halīl
Tihrān. Daftar-i Našr-i Farhang-i Islāmī. 1989 = 1368 h.š. 319 S.

Ḥuqūq-i bešer: Demōqrāsī mesleǧiniṅ ḫādim we-müdāfi 'ī. Houkouk-i béchére. Journal democrate. Directeur propriétaire Mouhlis Sébahéddin [Muhlis Sabaheddin]
Istanbul. M. Ṣabāḥeddīn. 1326/1910.

Ḥuqūq-i ǧinā'ī
ʻIbādī, Šīrīn ; ʿAlīābādī, ʿAbd-al-Ḥusain
Tihrān. Mu'assasa-i Intišārāt-i Firdausī. 1988 = 1367 h.š. 2, 230 S.

Ḥuqūq-i ǧinā'ī
ʿAlīābādī, ʿAbd-al-Ḥusain
Tihrān. Mu'assasa-i Intišārāt-i Firdausī. 1988 = 1367 h.š. 7, 307 S.

Ḥuqūq-i kār dar Īrān
Īrawānī, Muḥammad Kāẓim
[Tihrān]. Cāp-i Ufsit-i Gulšin. [ca. 1973]. 204 S.

Ḥuqūq-i kaifarī-i muḥīṭ-i zīst
Taqīzāda Anṣārī, Muṣṭafā
Tihrān. Našr-i Qūmas. 1997 = 1376 h.š. 191 S.
ISBN 9645516188

Ḥuqūq-i kudak: bi inḍimām: matn-i kāmil-i Kunwānsiyūn-i Ḥuqūq-i Kūdak, muṣawwab 1989 wa iʿlāmiya-i iǧlās-i ǧihānī-i Sarān-i Dawlathā barāyi Kūdakān, 1990
ʿIbādī, Šīrīn
Tihrān. Intišārāt-i Kanūn.

Ḥuqūq-i madanī: Čāp-i 5
ʿAdl, Muṣṭafā
Teheran. Amīr-i Kabīr. 1331/[1952]. 627, 8 S.

Ḥuqūq-i madanī
ʿAdl, Muṣṭafā
Tihrān. Mu'assasa-i Maṭbūʿāṭī-i Amīr Kabīr. 1952 = 1331 h.š. 627, 8 S.

Ḥuqūq-i nišānahā-i ǧuġrāfīyāī
Mīr Ḥusainī, Ḥasan
Tihrān. Našr-i Mīzān. 2007. 240 S.
ISBN 9645110440

Ḥuqūq-i selāṭīn: ḥadīs̱-i erba'īn fī ḥuqūq es-selāṭīn
Dağıstânî, Ömer Ziyāuddīn
[İstanbul]. 1908 = 1326 h. 31 S.

Ḥuqūq-i siyāsī-i zanān-i Īrān
Kār, Mihrāngīz
Tihrān. Intišārāt-i Raušangarān wa Muṭālaʿāt-i Zanān. 1997 = 1376 h.š. 110 S.
ISBN 9645512549

Huqūq-i tiǧārat
Ìbādī, Muhammad Àlī
1954.

Ḥuqūq-i tiǧārat
ʿIrfānī, Maḥmūd
Tihrān. Mu'assasa-i Intišārāt-i Ǧihād-i Dānišgāhī (Māǧid). 1995. 10, 308 S.

Huqūq-i zan dar Irān
Suhrāb, R. P
1985. 124 S.

Huqqōt šāmajim we-āres
Sambûrsqî, Šemûʾēl
1954.

Huqūq wa-wāǧibāt al-marʾa fi 'l-islām
Zaidān, ʿAbd-al-Karīm
Bairūt. Mu'assasat ar-Risāla. 2004 = 1425 [islam. Zeit]. 240 S.

Huquang, Imperii Sinarum Provincia Septima: Cum privilegio Sacrae Caesareae Majestatis
Blaeu, Joan
[Amsterdam]. [1655]. 1 Kt.

Huquang, Kiangsi, Chekiang ac Fokien: Provin. sivae praefecture Regni Sinens., versus Vulturnum, in plaga inter Orientem ac Meridiem media sitae
Schenk, Pieter ; Valck, Gerard
Amstelaedami//Amsterdam//. Gerardus Valk et Petrus Schenk. s.a. [nach 1673]. 1 Kt.

Huquang, Kiangsi, Chekiang ac Fokien: Provinciae sive Praefecturae Regni Sinensis versus Vubturnum, in plaga inter Orientem ac Meridiem media sitae
Amstelodami//Amsterdam//. Ioannes Ianssonius. ca. 1657 - 1662. 1 Kt.

Huquang, Kiangsi, Chekiang ac Fokien: Provinciae sive Praefecturae Regni Sinensis versus Vulturnum, in plaga inter Orientem ac Meridiem media sitae
Amstelodami//Amsterdam//. Ioannes Ianssonius [i.e. Jan Janssons Erben]. [1675 - 1681]. 1 Kt.

Huquier's 'second livre'
Jervis, Simon
1986.

Huquq al-intag al-dihni
Al-'Ummari, A. S
Kairo. 1967.

Huquq al-mu'alif al-ma'nawiya fi-l-qanun al-'iraqi
Al-Fatalāwī, Suhil H
Bagdad. 1977. 364 S.

Huquq al-muallif wafqan li-ittifaqiya al-masail al-tigariya al-mutaʻalliqa bi-huquq al-milkiya al-fikriya "TRIPS" wa al-tasri al-misri
Yamāma, ʻAbd Al-Sannad
Kairo. 1998. 121 S.
ISBN 9772561913

Ḥuquq-i ǧazā-i iẖtiṣāṣī
Ṣāliḥ Walīdī, Muḥammad
Tihrān. Mu'assasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr. 1987 = 1366 h.š. 138 S.

Huquq mu'alifī almusannafāt amuštaraka
Abd-Alsadek, Mohamed Samy
Kairo. Almakah Almasri Alhadith. 2002. 564 S.
ISBN 9772090783