Hurenglanz
Fennelly, Tony ; Ruschmeier, Sigrid
Berlin. Rotbuch-Verl. 1993. 199 S.
ISBN 3880221073

Hur en Gullviva blir till
Dahlgren, Karl Vilhelm Ossian
1928. 5 Bl.

Das Hurenhaus: Auskünfte über den Umgang mit einem Bedürfnis
Schmidt, Michael
Rostock. Weymann Bauer. 1997. 190 S.
ISBN 3929395258

Huren, Helden, Heilige: biblische Porträts aus prominenter Feder
Dorgerloh, Stephan
Gütersloh. Gütersloher Verlagshaus. 2004. 191 S.
ISBN 3579065041

Huren, Henker, Hugenotten: das Leben in London um 1700
Waller, Maureen
Bergisch Gladbach. Bastei Lübbe. 2002. 494 S.
ISBN 3404641868

Huren, Henker und Hexen im alten Amberg
Laschinger, Johannes
2010. S.

Huren, Hexen, Heilige: zur Ambivalenz d. Frauenbildes in d. abendländ. Tradition
Bernauer, Marion
Erlangen. 1987. 186 Bl.

Huren, Hänger und Hanutas: Roman
Breuer, Thomas C
Siegen. Affholderbach & Strohmann. 1987. 248 S.
ISBN 3922524281

Hurenkind: Roman
Grän, Christine
München. Bertelsmann. 2001. 254 S.
ISBN 3570003930

Hurenkind: Roman
Grän, Christine
München. Goldmann. 2002. 254 S.
ISBN 3442453852

"Hurenmaler": Karlsruher Veristen in den 20er und 30er Jahren
Bolz, Jürgen ; Demant, Ebbo ; Mayer-Pappenberg, Annette
Baden-Baden. Südwestfunk. c 1987. 1 Videokassette.

Die Hurenmutter singt
Krtschil, Henry ; Mehring, Walter
1 Schallplatte.

Hur en region nybildas: Öresundssymposium 98, Alnarp 13 maj 1998 ; papers
Skärbäck, Erik
Lund. Öresundsuniv. 1998. 377 S.
ISBN 916307320X

Hurensöhne
Díez, Rolo ; Díez, Rolo ; Rosenberger, Horst
Heilbronn. Distel-Literatur-Verl. 2005. 190 S.
ISBN 3923208766

Hurensohn
Krämer, Sabine M
Mainz. [Dreieck]-Verl. Neumann. 1997. 20 S.
ISBN 3930559277

Hurensohn: Roman
Loidolt, Gabriel
Berlin. Fest. 1998. 155 S.
ISBN 3828600468

Hurensohn
Sturminger, Michael
[S.l.]. [u.a.]. 2003. 1 DVD-R.

Huren-Stigma: wie man aus Frauen Huren macht
Pheterson, Gail
Hamburg. Galgenberg. 1990. 104 S.
ISBN 3925387641

Hurentaxi: aus dem Leben der Callgirls
Auer, Martin
Wien ; Berlin ; Münster. Lit. 2006. IV, 297 S.
ISBN 3700005598

Huren unter Honecker
Herr, Katja ; Herr, Katja ; Jacobi, Wolf-Dieter ; Schreiber, Lars-E
[Leipzig]. MDR [u.a.]. c 1996. 1 Videokassette.

Huren van kunst
Welters, L. A ; Eykman, C
1978.

Hurenwaibel: ein Krimi aus dem Unterallgäu und der Geschichte
Schregle, Achim
Memmingen. Dietrich. 2011. 169 S.
ISBN 9783871641763

Der Hurenwirt: Eins Hurenwirts aber doch schrifftlich Gesprech mit eim onerkanten Bischoff, wie sie ongefer gen Trient auffs Concilium zureysen im Feldt zusamen kommen
Cammerlander, Jakob
Straßburg. 1546. 46 S.

Der Huren-Wirth: eins Hurenwirts, aber doch Schrifftlich gesprech, mit ein onerkannten Bischoff, wie sie ongefer gen Trient aufs Concilium zureysen, im feldt zuamen kommen
[Strassburg]. [1546].

Hure oder Hüterin des Hauses: das Bild der jüdischen Frau in I. B. Singers Werk ; ein Vexierbild seines religiösen, sozio-kulturellen und biographischen Hintergrundes
Baulsom-Löwy, Cornelia
Trier. WVT, Wiss. Verl. Trier. 2004. 371 S.
ISBN 3884766325

Hure oder Muse?: Klio in der DDR ; Dokumente und Materialien
Eckert, Rainer
Berlin. GSFP-Ges. für Sozialwiss. Forschung und Publizistik. 1994. 448 S.
ISBN 3929666138

Hure oder Muse?: Klio in der DDR ; Dokumente und Materialien des Unabhängigen Historiker-Verbandes
Eckert, Rainer
Berlin. Berliner Debatte. 1994. 448 S.
ISBN 3929666138

Hure oder Muse? Klio in der DDR: Dokumente und Materialien des Unabhängigen Historiker-Verbandes
Eckert, Rainer
Berlin. 1994. 448 S.
ISBN 3929666138

Hur ett modernt fartyg blir till
Ambjoern, Gustaf
1933.

Hure und Heilige: Verhandlungen über die Päpstin zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit
Obenaus, Michael
Hamburg. Kovač. 2008. 239 S.
ISBN 9783830040255

Die Hure und ihr Bruder: Roman
Marednow, Cesar J
Würzburg. Zettner. 1997. 192 S.

Die Hure von Rom: Roman
Walz, Eric
München. Blanvalet. 2008. 442 S.
ISBN 9783442367191

Hurezi
Florescu, Radu ; Miclea, Ion
Bucureşti. Ed. Meridiane. 1989. 41, [94] S.
ISBN 9733300306

Ḥurūf ʿāšiqa
Miqṭarī, Muḥammad Aḥmad Qā'id al-
Ṣanʿā'. Wizārat at-Tarbīya wa-'t-Taʿlīm. 1996. 121 S.

Ḥurūfīya dar tārīẖ
Āžand, Yaʿqūb
Tihrān. Našr-i Nai. 1990 = 1369 h.š. 13, 193 S.

Ḥurūf al-ǧarr fi-'l-luġa al-ʿarabīya ʿinda-'n-nuḥāt al-ʿarab min Sībawaih ilā Ibn-Mālik: dirāsa waṣfīya taḥlīlīya fi-'l-binya wa-'d-dalāla wa-niẓām al-ǧumla
Dāwūd, Aḥmad Ibrāhīm
al-Qāhira. 1989. 576 S.

Ḥurūf al-iǧāba: maʿānīhā wa-'stiʿmālātihā fi 'n-naḥw al-ʿarabī
ʿAmrūsī, Muḥammad A. al-
([al-Qāhira]. Maṭbaʿat al-Amāna). 1991. 86 S.

Ḥurūf al-ma'ānī
Kamāl, 'Adalḥaiy Ḥasan
1971.

Ḥurūf al-maʿānī baina daqā'iq an-naḥw wa-laṭā'if al-fiqh
Saʿd, Maḥmūd
al-Iskandarīya. Munša'at al-Maʿarif. [1988]. 511 S.
ISBN 9771034006

Ḥurūf al-muʿǧam fī fawātiḥ as-suwar: wa-radd at-ta'wīlāt al-bāṭila
Abū-Farrāẖ, Muḥammad A
al-Kuwait. Šarikat wa-Maktabat al-Buẖārī. 1992. 246 S.

Huérfano de mujer
Zavaleta, Carlos Eduardo
Lima. Alfaguara. 2008. 109 S.
ISBN 9786034016323

Hur Finland styres
Meinander, Ragnar
1957.

Hur Finland vanns för Sverige: en historia för nationalstater
Sjöstrand, Per Olof
Uppsala, Sweden. Historiska Inst. 1996. 124 S.
ISBN 9150611461

Hur finskspråkiga uppfattar svenskans vokaler
Määttä, Taisto
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1983. 211 S.
ISBN 9171741410

Hur flickor blir kloka: om flickuppväxt i nyare finlandssvensk litteratur
Stenwall, Åsa
[Helsingfors]. Schildt. 1987. 179 S.
ISBN 9515003997

Hurûfîlik metinleri kataloğu
Gölpınarlı, Abdülbâki
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1989. VII, 160, XVI S.
ISBN 9751601991

Hur flyttar djuren?
Sutton, Ann ; Sutton, Myron ; Svedberg, Ulf
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1970. 111 S.

Ḥurūf mulauwana
Bibāwī, Tīrī
[al-Qāhira]. Madbūlī. [1993]. 144 S.
ISBN 9772081199

Hur framgangsrik är ryggrebalitering?: Utvärdering av verksamheten vid Rygginstitutet i Sundsvall
Åberg, Jonas
Stockholm. Socialmedicinsk Tidskrift. 1980. 172 S.

Hur framgångsrik är ryggrehabilitering?: Utvärdering av verksamheten vid Rygginst. i Sundsvall
Åberg, Jonas
Stockholm. 1980. 173 S.

Hur förbattra både kvalitet och likvärdighet?: slutsatser från PISA 2000
Stockholm. Skolverket. 2003. 37 S.

Hur freden vinnes
Hambro, Carl Joachim ; Lundström, Ingrid
Stockholm. Natur och Kultur. 1943. 308 S.

Hur företagschefer beslutar innan de blir överraskade: ett försök till förklaring av svarsmönster i svagsignalsituationer
Kylén, Brian
1989. IX, 208 S.
ISBN 9172582898

Hur får kunskap liv?: Om konst och eget skapande i undervisning
Nobel, Agnes
Stockholm. Statens Kulturåd u.a. 1984. 118 S.
ISBN 9138905973

Hur förståelsen av verkligheten utvecklas
Göransson, Kerstin
Stockholm [u.a.]. Stiftelsen ALA [u.a.]. 1982. 50 S.

Hur förstår vi och varför: om begåvning och begåvningsutveckling
Göransson, Kerstin ; Wallgren, Annika
Stockholm. Stiftelsen ALA. 1982. 44 S.
ISBN 9176700186

Ḥurūf ʿumānīya muḍīʿa
ʿUbarī, Sulaimān Ibn-ʿAlī Ibn-Sālim al-
ʿUmān. Maktabat al-Istiqāma. 2002. 362 S.

Hur fungerar skolan?: en jämförande studie av lärares värderingar och beskrivningar av verksamheten i öppna och vanliga låg- och mellanstadieskolor
Gran, Bertil
Malmö. Lärarhögskolan. 1976. 50 S.

Hurghada
[Cairo]. Survey of Egypt. 1936. 1 Kt.

Hur gick Andrée-expeditionen under?: ett inlägg ur synpunkten Nansen-Andrée
Liljedahl, Ernst T
Linköping. Carlson. 1931. 31 S.

Hur gick det sedan?
Stockholm. Liber Utbildningsförl. 1983. 56 S.
ISBN 9140709574

Hur Gick det Sen?
Jansson, Tove
Stockholm. Gebers. 1953. s.p.

Hur gick det sen?: Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My
Jansson, Tove
Helsingfors. Schildt. 1952. 12 ungez. Bl.

Hur gör djur?: [roliga frågor och svar av författaren till flera populära TV-serier]
Hallgren, Lasse ; Alvner, Christina
[Stockholm]. BonnierCarlsen. 1996. 175 S.
ISBN 9163833751

Hur har andra det ?: noveller
Collarp, Björn
Stockholm. Bonnier. 2008. 203 S.
ISBN 9100115207

Hur har det gått?: En halvtidsrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 2001 - 2003
Lövgren, Britta ; Nitzler, Ragnhild ; Wahlén, Staffan
Stockholm. Högskoleverket. 2004. 43 S.

Hur Hitler-diktaturen kunde ha förhindrats: det tyska fackets sysselsättningsprogram, 1931-33
Bromma. Europeiska Arbetarpartiet. 1997. 31 S.
ISBN 9928301840

Hurá, hokej!
Ďurišin, Ivan ; Mráz, Igor
Bratislava. Mladé letá. 1966. 117 S.

Hurá, horí!
Janík, Pavol
Bratislava. Atrakt. ca. 1991. 105 S.
ISBN 8085543001

Huḍūr-i ābī-i Mīnā
Ṭabāṭabāʾī, Nāhīd
Tihrān. Našr-i Čišma. 1378 [1999]. 67 S.
ISBN 9649221212

Dashuria e meteorëve që shuhen: roman
Selimi, Valbona
Tiranë. Botimet Toena. 1996. 132 S.

Dashuria e nënës: tregime
Pasmaçiu, Ramadan ; Taçi, Llazar
Tiranë. Drier. 2000. 32 S.

Dashuria e robotëve
Topi, Flamur
1976.

Dashuria në bunker: roman
Lika, Ramiz ; Spasse, Ilinden
Lezhë. Enti Botues Poligrafik Gjergj Fishta. 1995. 140 S.

Dashuria - parajsa e zemrave: [roman]
Tartari, Musa
Tiranë. Shtëpia Botuese "Vllamasi". 2010. 181 S.
ISBN 9789995694296

Dashuri apo urrejtje: roman
Zllami, Brunilda
Tiranë. Toena. 1996. 267 S.

Ḥuǧr Ibn-ʿAdī lā yusāwimu fi 'l-ḥaqq
Muhāǧir, ʿAbd-al-Ḥamīd al-
Bairūt. Dār al-Kitāb wa-'l-ʿItra. 1992. 327 S.

Dashuri bujku: poezi
Bardhi, Aleksandër
Tiranë. Shtëpia Botuese Naim Frashëri. 1984. 87 S.

Huršid: tanlangan asarlar
Huršid
Toškent. Ŭzbekiston SSR Fan Našriëti. 1967. 330, [5] S.

Huršid: ḩaëti va ižodi ḩaķyda monografik očerk
Nasriddinov, Baḩriddinov
Toškent. Ġafur Ġulom Nomidagi Adabiët va San'at Našriëti. 1975. 229, [3] S.

Dashuri & dashuri: poezi = Love & love : poetries
Ruço, Altin
[Tirana]. Instituti Ndërkombëtar i Drejtës Intelektuale. [2007?]. 189 S.

HURIDOCS standard formats for the recording and exchange of information on human rights
Stormorken, Bjørn
Dordrecht u.a. Nijhoff. 1985. XII, 175 S.
ISBN 9024731879

Dashuri e harruar: roman
Xhuvani, Dhimitër
Tiranë. Ombra GVG. 2007. 203 S.
ISBN 9789994344451

Huriel: Donjon
Deschamps, Paul
[1939?].

Huriel et ses environs
Bourgougnon, G
Paris. Res Universis. 1990. 144 S.
ISBN 2877605108

Hur Imre blev scout: en ungersk skolpojkes upplevelser under krigs- och revolutionsaren
Farkas, Gyula
Stockholm. Fritz. 1925. 138 S.

Dashuri në ikje: roman
Canosinaj, Viktor
Tiranë. Shtëpia Botuese "Globus R". 2007. 220 S.
ISBN 9992744448

Dashuri & plumba: Ramize Gjebrea & Zaho Koka ; (ditari & gjyqi partizan)
Gjidede, Pavllo
Tiranë. Himara Press. 2002. 322 S.

Dashuri që s'u venit: roman
Tartari, Musa
Tiranë. "Gervis". 2009. 252 S.

HuriSearch: the Human Rights Search Engine
[S.l.]. HURIDOCS, Human Rights Information and Documentation Systems, International. Online-Ressource.

Huržiïvsʹki Istoryčni čytannja: (materialy konferenciï, prysvjačenoï 90-riččju z dnja narodžennja člena-korespondenta AN USSR Ivana Oleksandrovyča Huržija)
Smolij, Valerij A
Čerkasy [u.a.]. 2006. 247 S.
ISBN 9662980202

Hur jag blev författare
Ahrne, Marianne
Stockholm. Norstedt. 1996. 170 S.
ISBN 911964292X

Hur jag fann Livingstone i Centralafrika
Stanley, Sir Henry Morton ; Ehrngren, Signe
Lund. Gleerup. 1959. 220 S.

Hur jag lärde mig älska tuben, reflexioner kring ett stockholmsbesök
Granath, Olle
1966.

Hurja Hamsteri
Marttinen, Tittamari ; Bast, Terese
Helsinki. Kirjapaja. 2010. 61 S.
ISBN 9789522470454

Hurja Kunnari
Honka, Aaro
Porvoo, Helsinki. W. Söderström. 1968. 156 S.

Hurja-Mum o eli mitä seuraa jos ei pääse pienenä pianistiksi
Veijola, Laura ; Kaipainen, Teuvo
Jyväskylä. Gummerus. 1980. 88 S.

Hurjapää puussa
Routio, A. I
Porvoo. Söderström. 1964. 110 S.

Hurja Tyttö: Toinen painos
Ottnen, Liisa
Hämeenlinna. Karisto. 1948. S.

Hurá, jdeme do světa
Pechová, Jaroslava ; Janoušková, Alena
v Praze. Albatros. 1979. 6 ungez. Bl.

Hurjiatunut etana: Ynnä muita satuja
Kilpi, Rauha ; Ketonen, Anna-Stina
Hämeenlinna. Karisto. 1955. 85 S.

Hur kommer brevet fram?
Ribrant, Katarina
Stockholm. Saga, Almqvist & Wiksell. 1973. 12 ungez. Bl.

Hur Kosovokonflikten kommunicerades: tre studier
Berglez, Peter ; Listerman, Thomas ; Mral, Brigitte
Örebro. Örebro Univ. 2003. 171 S.
ISBN 917668329X

Hur kär får man bli?
Bredow, Katarina von
Stockholm. Rabén & Sjögren. 2004. 318 S.
ISBN 9129660246

Hur kär får man bli?
Bredow, Katarina von
Stockholm. Rabén & Sjögren. 2007. 316 S.
ISBN 9129669243

Hur kunde det hända?: tredje rikets uppkomst i historisk och sociologisk belysning
Stechert, Kurt
Stockholm. Kooperativa Förbundets. 1943. 359 S.

Hur kunde hon!
Holm, Annika ; Lindenbaum, Pija
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1996. 153 S.
ISBN 9129638747

Hurlach am Ende der Bronzezeit: Begleitheft zur Dauerausstellung in der Gemeindebibliothek Hurlach
Mayr, Peter
Hurlach. Gemeindebibliothek Hurlach. 2004. 11 Bl.

Hurlach, Schloß und Hofmark im Landgerichte Landsberg in Oberbayern
Dellinger, Joachim
München. 1843. 12 S.

Hurlach, Schloß und Hofmark in Oberbayern
Dellinger, Joachim
München. 1843.

Hurlahutsch: Kinder schreiben eigene Sagen ; ein Projekt zum Volksmusical der Klassen 3a und 4a der Grund- und Hauptschule Bad Hindelang
Niehörster, Thomas
Bad Hindelang. Ursus-Verl. 2008. 48 S.
ISBN 9783981102826

Hurlamaboc
Deeney, Eilis
Baile Átha Cliath. Cois Life. 2007. 160 S.
ISBN 1901176622

Hur landet är indelat
Nordström, Lars ; Olsson, Ragnar
Göteborg. 1969. S. 215 - 248.

[Rezension von:] Hurlburt, Holly S.: The dogaressa of Venice, 1200 - 1500 : wife and icon. - 1. publ. - New York, NY : Palgrave Macmillan, 2006
Earnfight, Theresa
2007.

[Rezension von:] Hurlburt, Laurance P.: The Mexican muralists in the United States. - Albuquerque, 1989
Downs, Linda
1989.

Hurlbut's story of the Bible: Self-pronouncing the complete Bible story, running from Genesis to Revelation, told in the simple language of today for young and old. One hundred sixty-eight stories each complete in itself, and together forming a connected narrative of the Holy Scripture. By Jesse Lyman Hurlbut
Hurlbut, Jesse Lyman
Philadelphia, Chicago, Toronto. The John C. Winston Company. (1932). 1 Bl., 16 Taf., XXVIII, 731 S.

Hurlebois: roman
Magnon, Jean-Louis
Paris. Michel. 1999. 281 S.
ISBN 2226108580

Hurleburlebutz oder: was du auf den ersten Blick nicht siehst: mit Illustrationen aus hundert Jahren
München. Domino-Verl. 1993. 47 S.

Hurleburles Wolkenreise
Krüger, Hilde
Berlin. Dietz. 1926. 13 Bl. 8".

Hurlements: un homme qui aime chez les bêtes qui souffrent
Duquette, Marcel
Waterloo, Qc. Quintin. 1989. 336 S.
ISBN 2920438255

Hurlements en faveur de sade
Debord, Guy
[ca. 2009].

Hurlemont
Bronte,̈ Emily ; Monod, Sylvère
Paris. Garnier. 1967. LVIII, 474 S.

Hurlemort: le dernier royaume
Brussolo, Serge
[Paris]. Denoël. 1997. 451 S.
ISBN 207040224X

Hurlenfer: une histoire
Reberg, Evelyne ; Rosy
[Paris]. Bayard. 1996. 46 S.
ISBN 2227727020

Hur leoparden fick sina fläckar: ur Rudyard Kiplings Just så-historier
Hallqvist, Britt G. (Schriftstellerin) ; Kipling, Rudyard ; Kipling, Rudyard ; Klinting, Lars
Stockholm. Rabén & Sjögren. 1987. [14] Bl.
ISBN 9129578167

Hurler avec les loups, chanter avec les anges: roman
Aymard, Henri
Toulon. Presses du Midi. 1999. 280 S.
ISBN 2878672216

Hurler avec personne: Roman
Piédoue, Michel
Paris. Gallimard. 1978. 183 S.

The Hurlers
Dymond, C. W
1977.