Huučin hėrėm: tuužuud
Garmaa, D
Ulaanbaatar. Ulsyn Hėvlėlijn Gazar. 1990. 189 S.

Huučryn surah
Cėvėlmaa, S
Ulaanbaatar. Ulsyn Hėvlėlijn Gazar. 1977. 224 S.

Huub Stevens
Vaessen, Theo ; Fischer, Martina
München. riva. 2009. 173 S.
ISBN 9783868830088

Huuch de gleezsche Sprooche!
Graebisch, Friedrich
Mittelwalde <Schles.>. Walzel. 1921. 16 S.

Huuhkajalaakso
Garner, Alan ; Juva, Kersti
Porvoo, Helsinki, Juva. W. Söderström. 1978. 174 S.

Huţulii, o minoritate din Bucovina
Andronic, Mugur
Suceava. Soc. Culturală "Stefan cel Mare" u.a. 1998. 96 S.
ISBN 9730005664

Huulte vŏnkehäälik eesti keeles
Ariste, Paul
Tartu. (Mattiesen). 1935. 16 S.

Huumori suomalaisessa kirjallisuudessa
Kupiainen, Unto ; Kivi, Aleksis
Tampereella. 1939. 450 + 1 p. 8".

Huḏunī 'ilā Bīsān
Halaf, ʿAlīḤ
Beirut. Dār Ibn Haldūn. 1977. 117 S.

Huê, un chef-d'oeuvre de poesie urbaine
Lê, Vǎn H
Paris. Sudestasie. 1982. 193 S.
ISBN 285881001X

Huß und Hieronymus: Trauerspiel in fünf Akten
Hick, Georg
(Leipzig. Leiner). 1868. 156 S.

Huurder
Witte, Arjan
Amsterdam. In de Knipscheer. 1996. 184 S.
ISBN 9062654347

Huurders en onderhuurders: Een fictie
Haasse, Hella S
Amsterdam. Querido. 1971. 148 S.

Huur en conjunctuur: de woningmarkt in Amsterdam, 1550 - 1850
Lesger, Clé
Amsterdam. Hist. Seminarium van de Univ. van Amsterdam. 1986. 191 S.

Huurkoop en afbetalingstransacties
Stoffels, P
Deventer. Kluwer. 1967. 126 S.

Huurkoop en krediet aan de consument
Stoffels, P
Deventer. Kluwer. 1974. XII,168 S.
ISBN 9026807767

Huus in'n Snee: Spiel in einem Akt
Rieck, Friedrich
Verden/Aller. Mahnke. [ca. 1979]. 19 S.

Huusmeistergeschichten: 10 plattdeutsche Kurzspiele
Kahrs, Hans-Hinrich ; Schirmer, Bodo
Verden (Aller). Mahnke. 1999. 64 S.

Huusmusig: für Sie von Krompholz
Bern. Musikhaus Krompholz.

Huuto aavikolta: Seikkailuromaani
Penttilae, Simo ; Vesanto, Poika
Helsinki. Otava. 1957. 197 S.

Huutomerkki-sarja: [Hrsg.:] Kimmo Kevätsalo [u.a.]
Kevätsalo, Kimmo
Helsinki. Tammi. 1974 -.

Huuu, das kleine Gespenst
Schlinkert, Martha ; Schönwalter, Horst
Göttingen. W. Fischer. 1974. 78 S.

Huṭuwāt fi 'n-naqd
Ḥaqqī, Yaḥyā
<<al->> Qāhira. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1976. 263 S.
ISBN 9772011875

Huuza güi dees is schüi
Lodes, Rudolf
Kallmünz. Lassleben. 1989. 97 S.
ISBN 3784782426

Huvig case: (4/1989/164/220) ; judgment ; Strasbourg 24 April 1990
Strasbourg. Council of Europe. 1990. II, 19 S.

Huviksi ja hyödyksi: Keittokirja pienille ja isoille tytöille ja pojille. Laatineet
Enckell, Lea ; Lauri, Annikki
Helsinki. Otava. 1955. 79 S.

Huviline filmikaamera
Raud, Eno ; Maisaar, Jutta
Tallinn. Eesti Raamat. 1969. 8 ungez. Bl.

Huvinäytelmäalkusoitto: op. 53 = Comedy overture. Symphony no. 3 in A major op. 55. Okon Fuoko : suite no. 1 op. 58. The Ostrobothnians : Suite op. 52
Madetoja, Leevi Antti ; Madetoja, Leevi Antti ; Madetoja, Leevi Antti ; Madetoja, Leevi Antti ; Sakari, Petri
München. Koch International. [1992]. 1 Compact Disc +.

Huvitav lugu - kiinnostava juttu: suomen ja viron välinen sanaston riskiryhmä ja sen taustaa
Laalo, Klaus
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1992. 124 S.
ISBN 9517177240

Huvittavat raamatut ja lähes 2000 muuta viron ja suomen riskisanaa
Wiren, Ulvi
Helsinki. Gummerus. 2008. 174 S.
ISBN 9789512077557

Huvizsgalat kepekben
Takács, János ; Szazados, Imre
Budapest. Mezögazdasagi Kiado. 1977. 227 S.

H. U. von Balthasar: una teologia drammatica della storia: per un discernimento dialogico nella modernità
Imperatori, Mario
Roma. Pontificio Seminario Lombardo [u.a.]. 2001. XIX, 591 S.
ISBN 8871051246

Huvudavdelning
Stockholm. Försvarets Forskningsanstalt.

Huvud av katalansk bonde
Linde, Ulf
1989.

Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden
Corswant-Naumburg, Inga von
Stockholm. Ödins Förl. 1999. 380 S.

Huvuddragen av den klimatiska växtgeografien
Skottsberg, Carl Johan Fredrik
1912. 20 S.

Huvuddragen av den svenska handels-undervisningens historia fram till ar 1830
Kaleen, Gustaf
Stockholm. Nordiska Bokh. 1952. XII, 528 S. 8".

Huvuddragen av det Tyska språkets historia
Rooth, Erik
Lund. Gleerup. 1962. 233 S.

Huvuddragen av Finlands kyrkliga geografi
Schmidt, Wolfgang A
Åbo. Åbo Akad. 1956. 28 S.

Huvuddragen av Finlands kyrklig geografi
Schmidt, W. A
1956.

Huvuddragen av forntidens krigskonst: Med 1 kt. och 14 skisser i texten
Tingsten, Lars Herman
Stockholm. Militärlitteratur-föreningens förlag. (1926). 152 S.

Huvuddragen av Garpenbergstraktens bergbyggnad: Med två planscher. English abstract
Du Rietz, Torsten
Stockholm. (Davidson). 1968. 22 S.m.Abb.

Huvuddragen av generalstabstjänsten
Tingsten, Lars Herman
Stockholm. (Militärlitteratur-föreningens Förl.). 1920. IV, 172 S.

Huvuddragen av Hägerströms filosofi
Logren, Ernst
Uppsala. Wretman. 1944. 599 S. 8".

Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens utveckling
Åstrand, John
Stockholm. Militärlitteraturföreningens Förl. (1927). 274 S. m. Abb.

Huvuddragen av medeltidens samt nya och nyare tidens krigskonst
Tingsten, Lars
Stockholm. Militärlitteraturföreningens Förlag. 1928. 4, 299 S.

Huvuddragen av Olof Håkanssons politiska verksamhet åren 1726-1743
Ström, Arne
1967.

Huvuddragen av Stockholms geografi
[Stockholm]. [Centraltryckeriet]. [1930]. 197-357 S.

Huvuddragen av Sveriges krig och yttre politik: Av Lars Tingsten
Tingsten, Lars Herman
Stockholm. P. A. Norstedt & Söners. 1925.

Huvuddragen av Sveriges Litteratur: Av Henrik Schück och Karl Warburg
Schück, Henrik
Stockholm. Hugo Geber. (1918). XII, 164 S., 2 Bl., 272 S., 3 Bl., 312 S., 1 Bl.

Huvuddragen av Sveriges politik och krigföring i Tyskland efter Gustav Adolfs död till och med sommaren 1635
Tingsten, Lars
Stockholm. Militärlitteraturföreningens Förlag. 1930. 215 S. 8".

Huvuddragen av Sveriges yttre politik, krigsförberedelser m. m. från och med fredssluten 1809-1810 till mitten av Juli år 1813
Tingsten, Lars
Stockholm. Norstedt. 1923. 219 S. 8".

Huvuden som övergår i landskap
Brand, Erland
Stockholm. Rönnells Antikvariat. 2008. 420 S.
ISBN 9197795518

Huvudgestalten i Selma lagerlöfs författarskap
Kulling, Jacob
Stockholm. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförl. 1959. 134 S.

Huvudgårdar och herravälden: en studie av småländsk medeltid
Hansson, Martin
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 2001. 369 S.
ISBN 9122019103

Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken
Lindholm, Rolf H
[Vätö]. Books-on-Demand. 2006. 117 S.
ISBN 919764630X

Huvudlinjer i nordisk språkhistoria
Hesselman, Bengt ; Eriksson, Manne
Uppsala [u.a.]. Almqvist & Wiksell [u.a.]. 1948 - 1953. VIII, 487 S.

Huvudlinjer i retorikens historia
Cassirer, Peter
Lund. Studentlitt. 1997. 117 S.
ISBN 9144003005

Huvudmannaskapets dialektik: en studie av Renault/Volvo-affären
Enquist, Bo ; Javefors, Håkan
1996. XII, 493 S.
ISBN 9172461195

Huvudpunkter i köplagen
Wilhelmsson, Thomas ; Koskelo, Pauliine ; Sevón, Leif
Helsingfors. Juristförbundets Förl. [u.a.]. 1999. XIII, 189 S.
ISBN 9521401850

Huvudsaken: en berättelse om sjukdom och krig, hattar och nya vägar
Lannersten, Eva Embrink ; Ahlbom, Jens
Stockholm. Alfabeta. 2001. 144 S.
ISBN 9150100793

Huvudskallebok: roman i tre turer ; Vindsmannen, Kurri Kulum, Huvudskallebok
Gyllensten, Lars
Stockholm. Bonnier. 1981. 293 S.
ISBN 9100450952

Huvudskalleplats: oratorium ; för melodram, sopran, lyrisk tenor, blandad kör, orgel, stråkar, engelskt horn och 2 fagotter
Rosenberg, Hilding ; Gullberg, Hjalmar
Stockholm. Eriksförl. 1981. 30 S.

Huvudskalleplatsen: dikter
Falkenland, Christine
[Stockholm]. Gedin. 1992. 64 S.
ISBN 9179641237

Huvudstadens historia: sju kunskapsöversikter kring Stockholms historia från äldsta tid till idag
Nilsson, Lars
Stockholm. Stads- och kommunhistoriska institutet. 1992. 127 s.
ISBN 9197164038

Huvudstadens hjärta: filantropi och social förändring i Helsingfors - två fruntimmersföreningar 1848 - 1865
Ramsay, Alexandra
Helsingfors. Finska Vetenskaps-Soc. 1993. 183 S.
ISBN 9516532489

Huvudstadens hästar: bilder och berättelser om hästkulturen i Stockholm under fem sekler
Holmbäck, Bure
Stockholm. Höjerings. 1990. 204 S.
ISBN 919709336X

Huvudstadens skildrare: Höjerings Stockholmianaserie ; bilder och berättelser om Stockholm ; utställning Kungl. Biblioteket 20 februari - 19 maj 2001
Holmbäck, Bure
Stockholm. Kungl. Biblioteket. 2001. 55 S.
ISBN 9170002010

Huvudstad i omvandling: Stockholms planering och ombyggnad under 700 år
Hall, Thomas
Stockholm. Sveriges Radios förl. 1999. 242 S.
ISBN 9152218104

Huvudströmningar i tysk statsvetenskap
Andrén, Georg
Malmö. Malmö Boktr.; (Lund: Gleerup. 1928. VIII, 346 S. 8".