Huwa ʿanā' radi'
Nāšid, Aḥmad
al-Qāhira. Maktabat Madbūlī. 1988. 254 S.
ISBN 9771330748

Huwa .. ar-raǧul: riwāya
Dāwūd, ʿAbd-al-Wahhāb
Bairūt. al-Waṭan al-ʿArabī. [1985]. 200 S.

Huwīyatī
Abu-'n-Nūr, Sāmī
S.l. 1980 ca. 47 S.

Huwīyatī al-arḍ: ši'r
Daġaš, Sulaimān
'Akkā. Al-Aswar. 1979. 76 S.

Huwīyat-i millī dar tarānahā-i aqwām-i īrānī
Kāẓimī, Bahman
Tihrān. Mu'assasa-i Muṭālaʿāt-i Millī. [2001] = 1380 h.š. 246 S.
ISBN 9649336516

Huwīyat-i mūsīqī-i millī-i Īrān wa sāzhā: az āġāz tā imrūz = Mahdī Āṯārī
Āṯārī, Mahdī
Tihrān. Intišārāt-i Dihḫudā. [2002] = 1381 [h.š.]. 622 S.

Huwa & hiya .. wa-'l-āẖarūn!
Muṭāwiʿ, ʿAbd-al-Wahhāb
al-Qāhira. Dār al-Amīn. 1997. 207 S.
ISBN 9772791153

Huwaidā: sīyāsatmadār-i pīp, ʿaṣā, gul-i urkīda
Muʿtaḍid, Ḫusrau
Tihrān. Intišārāt-i Zarrīn. 1999 = 1378 h.š. 616, [31] S.
ISBN 9644071875

Huwa kitāb Hazīnat al-ǧawāhir fī zīnat al-manābir
Nahāwandī, ʿAlī Akbar
Tihrān. Intišārāt-i Islāmīya. 1997. 722 S.
ISBN 9644810066

Huwa Kullīyāt-i dīwān
Niʿmatallāh Walī ; ʿIlmī, Maḥmūd
Tihrān. Kitābfurūšī-i Muḥammad Ḥasan ʿIlmī. 1962 = 1341 h.š. 600 S.

Huwa 'llaḏī raʾā: (Malḥamat Qalqamīš)
Fāḍil, ʿAbd-al-Ḥaqq ; Fāḍil, ʿAbd-al-Ḥaqq
Bairūt. Dār an-Naǧāḥ. 1972. 414 S.

Huwa... muntaha 'l-ḥubb: an tarā nafsaka fi 'l-āẖarīn... ḏalika huwa... muntaha 'l-ḥubb
Maḥmūd, Aḥmad Farīd
al-Qāhira. Dār Qabā'. 1998. 159 S.
ISBN 9773030075

Ḫuḏ wardat aṯ-ṯalǧ, ḫuḏ al-qairawānīya
Yūsuf, Saʿdī
Bairūt. Dār al-Kalima. 1987. 170 S.

Huwa risāla-i maʿrifat
Kubrā, Naǧm-ad-Dīn Aḥmad Ibn-ʻUmar
Šīrāz. Aḥmadī. [1957] = 1377 [h.]. 134, [1] S.

Huwa tārīḫ-i Fārsnāma-i Nāṣirī
Fasā'ī, Ḥasan Ḥusainī
Tihrān. Intišārāt-i Kitābḫāna-i Sanāʾī. ca. 1961. 347, 339, 33 S.

Huwa tārīḫ-i fārs-nāma-i Nāṣirī
Fasāʾī, Ḥasan Ibn-Ḥasan
Tihrān. Kitābhāna-i Sanāʾī. ca. 1339 [ca.1961]. 347, 339, 33 S.

Huwa w-alladina kānu ma'ahu
Qadri, Husain
1976.

Huwa wan-nisā' wal-ḥubb
Qabbānī, Ḥusain al ; Rizq, Yūnān Labīb
1975.

Hu Weilin ji: 34 juan
Hu, Weilin
[Beijing]. Beijing chu ban she. [2000]. 2 v.
ISBN 7200034703

Huweliji en hierarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat
Veen, Klaas Willem van der
1969.

Huwelijk
Cats, Jacob ; Sneller, A. A
Amsterdam. Querido. 1993. 159 S.
ISBN 9021405792

Huwelijk: moraal en praktijk
Plutarchus ; Dolen, Hein L. van
Amsterdam. Athenaeum [u.a.]. 1993. 94 S.
ISBN 902534321X

Huwelijk bij curateele op eigen verzoek
Dumoulin, Eugène F
1894. 64 S.

Huwelijk en echtscheiding in bijbel en moderne samenleving
Rinzema, J
1961.

Huwelijk en echtscheiding in het Belgische conflictenrecht
Eeckhout, Veerle
Antwerpen. Intersentia Rechtswetenschappen. 1998. XI, 340 S.
ISBN 9050950604

Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw: Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven
Haks, Donald
Utrecht. HES Publ. 1985. XX, 305 S.
ISBN 906194015X

Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw: processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven
Haks, Donald
Assen. Van Gorcum. 1982. XVI, 296 S.
ISBN 9023219384

Huwelijk en huwelijksmoraal bij vreemde volken: Met 22 illustr
Fischer, Henri Théodore
Utrecht. de Haan. 1952. 199 S. m. Abb., 8 Taf.

Huwelijken tusschen bloedverwanten, in hunne gevolgen, betreffende den gezondheidstoestand der progenituur, historisch-ethnographisch-kritisch beschouwd, en getoetst aan de wetten der herediteit: door N. P. van der Stok
Stok, N. P. van der
's Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1888.

Huwelijk en vermogensrecht: door M. J. A. van Mourik
Mourik, M. J. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1983. XIII, 148 S.
ISBN 9027121125

Huwelijk en vermogensrecht
Mourik, M. J. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1972. 140 S.
ISBN 9027107688

Huwelijk en vermogensrecht
Mourik, M. J. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1981. XIV, 137 S.
ISBN 9027117780

Huwelijk en vermogensrecht
Mourik, M. J. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1988. XIV, 204 S.
ISBN 9027128391

Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550 - 1700
Heijden, Manon van der
Amsterdam. Bakker. 1998. 360 S.
ISBN 9035120051

Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550 - 1700 = Marriage in Holland
Heijden, Manon van der
1998. 367 S.
ISBN 9035120051

Huwelijk in Kristus: Een teologisch onderzoek over het kristelijk huwelijk
Spee, H
1960. VIII, 154 S.

Huwelijk of kunst?: het onbekende talent van Alida Pott (1888 - 1931) en Pau Wijnman (1889 - 1930)
Roodenburg-Schadd, Caroline
Groningen. Elchers. 2009. 63 S.
ISBN 9789050481045

Huwelijks-betrekkingen en huwelijks-leven: in brieven
Ewald, Johann Ludwig
Amsterdam. van der Hey. 1810 - 1811. 2 Vol.

Huwelijksgeluk en andere verhalen
Emants, Marcellus ; Maas, Nop
Nijmegen. Cadans. 1989. 128 S.
ISBN 9051320124

Huwelijksgoederendrecht
Ghijsels, Frans
Gent. Story-Scientia. 1966. VIII,187 S.

Huwelijksgoederen- en erfrecht: Handleiding bij studie en practijk
Klaassen, J. G
Arnhem. Quint. 1909. 498 S.

Huwelijksgoederen- en erfrecht
Luijten, Emilius A ; Klaassen, J. G
Zwolle. Tjeenk Willink. 1964. XVII, 360 S.

Huwelijksleeftijd in Nederland
Heeren, Hendrik Jan
1973.

Huwelijksrecht: canon 1055 - 1165 van het wetboek van canoniek recht
Hendriks, J. W
Oegstgeest. Colomba [u.a.]. 1995. 253 S.
ISBN 9065970797

Huwelijksspeculatie: tooneelspel in één bedrijf ; (zonder vrouwen)
Van den Branden, Frans Jozef Peter
Antwerpen. Marchand [u.a.]. 1868. 23 S.

Huwelijkstrouw als publiek belang: voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk = Marital fidelity as a public interest
Klostermann, Wilhelmus E
Leiden. Brill. 1988. 301 S.
ISBN 9004089691

Huwelijksvermogensrecht
Joppe, Ingrid S
Deventer. Kluwer. 1999. XVI, 171 S.
ISBN 9026824300

Huwelijksvermogensrecht
Mourik, M. J. van
Zwolle. Tjeenk Willink. 1994. XVI, 245 S.
ISBN 9027139873

Huwelyk, dat is, het gantsche beleyt des echten staats
Cats, Jacob
Amsterdam. Cornelis. 1779. [22], 538 S.

Huwelyks-Zangen Voor Den Heere Hendrik Augustus Dreyer, En Jongvrouwe Catharina De Booys: In den Echt vereenigd binnen Amsteldam, den 22. van Lentemaand, des Jaars 1733
Ameldung, Johannes ; Dreyer, Catharina ; Dreyer, Hendrik Augustus ; Dreyer, Johannes Daniel ; Dreyer, Turbanus Emanuel ; Oortman, H ; Strander, Abraham
Amsteldam. Strander. 1733. [16] Bl.

Huwelyks Zeegen-Wensch Ter Bruylofte Van Den Heere Philippus Paulus, En Mejuffrouwe Adriana Sophia De Boys: In den Echt Vereenigt binnen Amsterdam den 29 van Lente-Maand, MDCCXLIV
Paulus, Adriana Sophia ; Paulus, Philippus
Amsterdam. Rykhoff. 1744. [6] Bl.

Hu Wenjing ji: [3 juan]
Hu, Juren
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-78.

Hu Wenmu gong wen ji: 20 juan
Hu, Guang
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. 2 v.

Hu Wenmu za zhu
Hu, Guang
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-25.

Hu-Wen-xinzheng
Yi, Ming
Xianggang. Mingjing Chubanshe. 2004. 461 S.
ISBN 1932138129

Hu Wen xin zheng: Zhongguo bian ge de xin dong li
Zheng, Yongnian
Singapore. Ba fang wen hua chuang zuo shi. 2004. xi, 345 p.
ISBN 9789814139151

Hu Wenzhong gong (Linyi) nian pu
Mei, Yingjie
Taibei. 1971.

Hu Wenzhong gong (Linyi) nian pu
Yan, Shusen
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [1967]. 255-330 p.

Hu Wenzhong gong (Linyi) yi ji
Hu, Linyi ; Xia, Xianfan
[Taibei xian, Yonghe zhen]. Wen hai chu ban she. [1973]. 2 v. (1000 p.).

Hu Wenzhong gong nian pu
Mei, Yingjie
Taibei. Guang wen shu ju. Min guo 60 [1971]. 302 S.

Hu Wenzhong gong quan ji
Hu, Linyi
Shanghai. 1901. 8 ce, 86 juan.

Hu Wenzhong gong yiji
Hu, Linyi ; Zheng, Dunjin
Taibei. Taiwan Huawen Shuju.

Huwiitawainen Hää-laulu: Kunnialisessa hää-pidossa laulettu Pawali Martin Pojalta Korhoselta ; Rautalammen pitäjästä
Korhoselta, Pawali Martin Pojalta
Turusa. Frenckellin. 1853. [4] Bl.

Huwikaluja lapsille: vanhat suomalaiset lelut
Lehto, Marja-Liisa
Hämeenlinna. Tammi. 1996. 129 S.
ISBN 9513106527

HU-Wissen: Humboldts Forschungsmagazin
Berlin. Ref. für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing u. Fundraising d. Humboldt-Univ. zu Berlin.

Huwitaw peatükk Eesti minewikust: Johann Georg Eisen von Schwartzenberg ; (Torma-Lohusoo õpetaja 1746 - 1775)
Jürgenstein, Anton
Tartus. Eesti Kirjastuse-Ühisuse Postimehe Kirjastus. 1921. 32 S.

Huwitus-Lauluja
Judén, Jaakko
Wiipurissa. Cederwaller. 1844. [4] Bl.

Huwiyat, čirāġ, Kunfirāns-i Barlīn: [guzāriš-i kāmil]
Kadīvar, Jamīlah
Tihrān. Intišārāt-i Wāžgān. 2000 = 1379 h.š. 404 S.
ISBN 9646664253

Huw-lyks dool-hof of doolende trou-zucht
Mol, Jan de
[S.l.]. 1684.

Huwlyks mintafereel: leerdicht : begrepen in III. boeken
Quillet, Claude ; Folkema, Jacob
Amsteldam. Gerard onder de Linden. 1722. [20], 108, [4] p., [4] leaves of plates.

Huwt de vrouw van uw hart: tooneelspel in één bedrijf
Van Hoorde, Jozef
Antwerpen. Legros. 1871. 29 S.

Hu Wufeng di xin xue
Wang, Kaifu
Taibei. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 67 [1978]. 2, 3, 146 p.