Hvad giver I for Johan?
Jonsson, Runer ; Palmqvist, Eric ; Sandal, Elly
København. Jespersen og Pio. 1972. 124 S.

Hvad gør bjørnefamilien til jul ... og hvad gør grise, mus og saeler?
Hejgaard, Janne ; Kasparavičius, Kestutis ; Maar, Paul
[København]. Haase. 1997. [14] Bl.
ISBN 8755910629

Hvad gør du så?
Joslin, Sesyle ; Rud, Anine ; Sendak, Maurice
København. Gyldendal. 1969. 24 ungez. Bl.

Hvad går vi ud fra?: om forudsaetninger i sprog og handling
Harder, Peter
[København]. Gyldendal. 1980. 111 s.
ISBN 8701979612

Hvad har jeg gjort?: En historie om Jens
Berliner, Bibi ; Berliner, Franz ; Stevens, Lisbeth
København. Munksgaard. 1989. 129 S.

Hvad hedder det?: Politikens billed-ordbog. Danks, engelsk, fransk, tysk
Backhausen, Nelly
København. Politikens Forl. 1947. 608 S.

Hvad Hitler saaede
Ringsted, Henrik V
Køebenhavn. Thaning & Appels. 1946. 214 S.

Hvad hjertet begaerer: kvinders kaerlighed til kvinder 1825 - 1985
Lützen, Karin
København. Tiderne Skifter. 1986. 343 s.
ISBN 8774452606

Hvad innebär en modern ståndpunkt i filosofien?
Norström, Vitalis
Göteborg. Wald. Zachrisson. 1898.

Hvad jeg saa og hørte i Moskva
Langemark, C
København. Arbejderforl. 1932. 20 S.

Hvad kaemper vi for: [Kopft.]
Berlin. [Dr.:] Dt. Verl. 1944. 31 S. m. Abb.

Hvad kan den moderne atomteori yde til forklaring av kjemiske lover: [foredrag]
Hylleraas, Egil Anderson
Bergen. 1937. 24 S.

Hvad kan der fra Lovgivningens side udrettes imod plantesygdomme?
Rostrup, Frederik Emil Georg
1892. S. 1 - 7.

Hvad kan der naas ved undersøgelse ad fotografisk vej af dagslyset ?
Prytz, K
1903. 3 S.

Hvad kan Olivia blive?
Broksø, Keld ; Tolstrup, Thomas
København. Forum. 2002. 45 S.
ISBN 8755332390

Hvad kommer efter velfaerdssamfundet?: om rigdom og arbejde
Thyssen, Ole
Copenhagen. Gyldendal. 1991. 73 S.
ISBN 8700108022

Hvad kommer under hammeren ... Arne Bruun Rasmussen, Kunstauktioner
Rasmussen, Arne Bruun
1965.

Hvad kubisme er
Berger, John
1968.

Hvad kufferten gemte: grafik fra de danske kongers samling 1500 - 1700
Kofoed Christensen, Claes
[København]. 2002. 64 S.
ISBN 8790096568

Hvad laerer vi i skolen?
Scherfig, Hans
Risskov. Forl. Sirius. 1975. [15] Bl.

Hvad laeser børn og unge i fritiden? - og hvordan?
Bayer, Martin ; Johansen, Jens
København. Danmarks Paedagogiske Institut. 1989. 80 S.
ISBN 8774162586

Hvad lærer børn når de fortæller?: børns læreprocesser gennem narrativ praksis
Gjems, Liv
Dafolo. Dafolo. 2009. 144 S.
ISBN 9788772814148

Hvad med Christiania: en redegørelse af Niels Munk Plum
Plum, Niels Munk
[København]. Eget forl. 1975. 88 S.
ISBN 8787498243

Hvad med de andre?
Schjødt, Peter Johannes
København. Fremad. 1996. 167 S.
ISBN 8755719961

Hvad med kulturen?
Henningsen, Poul
Copenhagen [u.a.]. Monde. 1933. 55 S.

Hvad mener Danmark om EF's landbrugspolitik?: mål og midler
København. EF-Set, EF-Direktoratet. 1977. 100 s.

Hvad må jeg ?: en håndbog om ophavsret
Bender, Hanne
Københaven. Dansk IT. 2003. 154 S.
ISBN 8788972305

Hvad mon der sker?
Karrebæk, Dorte
[København]. Gyldendal. 1997. [24] Bl.
ISBN 8700289167

Hvad nu
Malinovski, Ivan
[København]. Borgen. 1983. 101 s.
ISBN 8741856376

Hvad nu Annelise?
Ditlevsen, Tove ; Svensson, Kamma
København. Høst. 1961. 139 p.

Hvad nu hvis: 40 alternative verdenshistorier
Dahlberg, Rasmus
København. Dingbat. 2008. 175 S.
ISBN 9788791418136

Hvad oplysning gir våre dialekter om det gamle navn på byen Trondhjem
Reitan, Jørgen
Trondhjem. Brun i Komm. 1928. 11 S.

Hvad är det högsta i historien?
Sahlin, Carl Yngve
Upsala. Edqůist. 1881. 62 S.

Hvad är en tourist?
Almqvist, Carl Jonas Love ; Aspelin, Kurt
1961.

"Hvad är ni' egentligen allegori af?": Parodien und verwandte Rezeptionsformen auf Ibsens Gesellschaftsdramen
Kühne, Lena
Wien. Praesens Verlag. 2008. 409 S.
ISBN 3706901560

Hvad siger Brand-Majoren?: Kierkegaards opgør med sin samtid
Nordentoft, Kresten
København. Gad. 1973. 295 S.
ISBN 8712650471

Hvad siger du?: en begynderbog i dansk
Nielsen, Lone
[København]. Studieskolen.

Hvad siger du så?
Joslin, Sesyle ; Rud, Anine ; Sendak, Maurice
København. Gyldendal. 1969. 24 ungez. Bl.

Hvad siger hunden?: en dyrelyd-bog
Lindenbaum, Pija
København. Gyldendal. 2004. [14] Bl.
ISBN 8702030756

Hvad siger loven: [Politikens leksikon over dansk lovgivning]
Elmelund, Nils
København. Politikens Forl. 1973. 527 S.
ISBN 8756717873

Hvad siger sneugleungen Ulla?
Moestrup, Mette ; Pardi, Charlotte
[København]. Gyldendal. 2009. [15] Bl.
ISBN 9788702070767

Hvad siger Søren Kierkegaard: en kort indføring i hans tankeverden
Nordentoft, Eva
Valby. Unitas. 1998. 96 S.
ISBN 8775174472

Hvad skal det nytte?: de radikale og forsvaret 1894 - 1914
Kaarsted, Tage
Aarhus. Univ.-Forl. 1969. 102 S.

Hvad skal man stille op med ham?
Thorvall, Kerstin ; Madsen, Viggo
København. Høst. 1969. 124 S.

Hvad skal vi forstaa ved Aand ?: et Fundamentalspørgsmaal i Forhandlingerne imellen Religion og Videnskab
Feilberg, K
Christiana. Dybwad i. Komm. 1900. 74 S.

Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv: Aftensangsprædiken på femte Søndag efter Paaske
Grundtvig, Nicolai F. S
Kjøbenhavn. Schubothe. 1813. 31 S.

"Hvad skal vi gøre ved tyska bagefter?": det dansk-tyske forhold efter 1945
Lammers, Karl Christian
[København]. Schønberg. 2005. 322 S.
ISBN 8757016704

"Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter?": Det dansk-tyske forhold efter 1945
Lammers, Karl Christian
København. Det Schønbergske forl. 2005. 322 S.
ISBN 8757016704

Hvad skal vi ha'bagefter?
Blay, Charlotte ; Blay, Peter
København. Borgen. 1972. 39 S.

Hvad skal vi med historien?: og andre essays
Lauring, Palle
[København]. Sesam. 1995. 206 S.
ISBN 8778014352

Hvad skal vi med solnedgangen?: [digte]
Sørensen, Knud
[København]. Gyldendal. 1987. 46 S.
ISBN 8700035424

Hvad skal vi svare Antisemiterne?
Hofman-Bang, Inge
København. Israelsmissionens Bogfond; Lohse in Komm. 1938. 14 S.

Hvad sker der i dansk arkaeologi?
Becker, Carl Johan
1980.

Hvad sker der i elfenbenstårnet?: humanistiske forskningsrapporter 1983
København. 1983. XXI, 247 S.
ISBN 8787848120

Hvad sker der i kvarteret?: en fabel fra mellemstanden
Rifbjerg, Klaus
[København]. Gyldendal. 1983. 178 S.
ISBN 8700393010

Hvad sker der i trafikken?
Kaufmann, Erik ; Weimar, Stig
København. Carlsen. 1976. 32 S.

Hvad sker der med vore penge
Reinhardt, Fritz
Berlin. Terramare Institut. 1943. 36 S.

Hvad sker når musikken spiller: musiksyn og musikbrug i kristent perspektiv
Munk, Claus L
[Hillerød]. Dansk Luthersk Forl. 1995. 180 S.
ISBN 8774254286

Hvad skete der med Chris?
Korschunow, Irina ; Jespersen, Iver
København. Jespersen og Pio. 1978. 127 S.

Hvad skete der og hvorfor?
K/obenhavn. Nordisk Informator.

Hvad skete med radioen under krigen
Christiansen, Ernst ; Christiansen, Ernst ; Nørgaard, Peder ; Nørgaard, Peder
København. Fremad. 1945. 224 S.

Hvad skovsøen gemte: detektiv-roman
Rosenkrantz, Palle
[Kbh.]. Cicero. 2003. 206 S.
ISBN 8777145704

Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse?: debatten fra 1840'erne til 1990'erne
Jensen, Bent
København. Rockwool Fondens Forskningsenhed [u.a.]. 2008. 369 S.
ISBN 9788702030013

Hvad Spillede Hyrderne På Marken?
Falcon Møller, Dorthe
1972.

Hvad sproget gør: H. C. Andersen og folkeeventyrerne
Tveden, Jesper
[Frederiksberg]. Dansklærerforeningen. 2004. 172 S.
ISBN 8779960677

Hvad taber Slesvig okonomisk ved en Indlemmelse i Danmark?
Alnor, Karl
[Flensbg. J. B. Meyer]. 1919. 20 S.

Hvad taenkte egentlig Arendse?
Drewsen, Jette
[København]. Gyldendal. 1979. 103 s.
ISBN 8701703714

Hvad taenkte egentlig Købke?
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard
1989.

Hvad tales der om, mens der herskes?: en diskussion af medieforskningens placering og funktion i forhold til analysen af andre sociale processer, samt et studie over mediernes rolle, ved ændringen af ejerlejlighedsloven, foråret 1977
Laursen, Erik
Aalborg. Aalborg universitetsforlag. 1980. 219 S.

Hvad vide vi om Epipogon Aphyllums forekomst i Danmark
Schjotz, Th
1885. S. 1 - 11.

Hvad vil Danmarks National-Socialistiska Arbejder Parti?: 8 Taler om DNSAPs program
Clausen, Frits
Bovrup. DNSAPs Forl. 1940. 110 S.

"Hvad vil du?" "Aner det ikke"
Thorvall, Kerstin ; Sandal, Elly
København. Jespersen og Pio. 1975. 132 S.

Hvad vil du her
Andersen, Erik S
København. Gyldendal. 1979. 176 S.
ISBN 8701805614

Hvad vil du vaere?
Hernov, Else ; Cartwright, Stephen
Copenhagen. Hernov. 1987. 38 S.
ISBN 8759020520

Hvad vil Kommunisterne?: Udg. af Danmarks Kommunist. Partis Oplysnings-Udvalg
(København). Arbejderforl. 1938.

Hvad vil Kommunistisk Arbejderparti?
København. Forl. Oktober. 1976. 24 S.

Hvad vil vi med historie i folkeskolen?: analyser af historie som dannelsesfag i laeseplaner og historiebøger for folkeskolen
Nielsen, Vagn Oluf
København. Institut for curriculumsforskning : historie og samfundsfag. 2002. 315 S.
ISBN 8777019024

Hvad vil vi med skolen?: en debatbog med meninger
Cornelius, Hans
København. Forum. 1978. 243 S.

Hvad vi vil
Kjøbenhavn. Online-Ressource.

Hvad våre stedsnavn laerer oss
Olsen, Magnus
Oslo. Stenersen. 1934. 66 S.

Hövčijn bor
Baast, Böhijn
Ulaanbaatar. Ulsyn Hėvlėlijn Gazar. 1977. 428 S.

Hva er
Oslo. Univ.-forl.

Hvað er í blýhólknum?: leikrit
Svava Jakobsdóttir
Reykjavík. Skrudda. 2003. 42 S.
ISBN 997977228X

Hva er det ?: Fotografisk pekebok for de Minste
Aanerud, Gunnar ; Aanerud, Gunnar ; Baastad, Eva Friis
Oslo. Arne Gimnes Forlag. 1950. s.p.

Hva er det med Desi?
Torseter, Anne Margrete
[Oslo]. Cappelen. 1997. 188 S.
ISBN 8202179548

Hva er det med mor: roman
Hjorth, Vigdis
[Oslo]. Cappelen. 2000. 127 S.
ISBN 8202188652

Hvað er eldi guðs?
Guðbergur Bergsson
Reykjavík. Helgafell. 1970. 133 S.

Hva er en god skole?: rektorkonferansen på Klaekken, september 1989
Oslo. 1989. 62 S.

Hva er en kvinne: kjønn og kropp i feministisk teorie
Moi, Toril
Oslo. Gyldendal. 1998. 186 S.
ISBN 8205254354

Hva er en purpose?
Berulfsen, Bjarne
Oslo. Aschehoug. 1959. 17 S.

Hva er fascisme?: et essay om fascismens historie og sosiologi
Dahl, Hans Fredrik
Oslo. Pax. 1974. 162 s.
ISBN 8253004788

Hva er feminisme
Holst, Cathrine
Oslo. Univ.-forl. 2009. 160 S.
ISBN 9788215007632

Hva er film?: teknikk, estetikk, dramaturgi
Buzzi, Willy
Regulus forlag. 1976. 576 S.

Hva er god stil?
Bjerke, André
1955.

Hva er godt riksmål?: spørsmål og svar
Bjerke, André
Oslo. Riksmålsforbundet. 1962. 121 S.

Hva er idéhistorie
Eriksen, Trond Berg
Oslo. Univ.-forl. 2003. 160 S.
ISBN 8215003869

Hva er makt?: søkelys på studiet av makt og Maktutredningen
Albrektsen, Beatrice Halsaa ; Løchen, Yngvar ; Seip, Jens Arup
Oslo [u.a.]. Univ.-forl. 1978. 148 s.
ISBN 8200051803

Hva er medievitenskap
Ytreberg, Espen
Oslo. Univ.forl. 2008. 142 S.
ISBN 9788215012308

Hva er rase? Antropol. typer, språk, folk og nasjonalitetsproblemer i nutidens Europa
Sommerfelt, Alf Axelssøn
Oslo. Tanum. 1939. 110 S.

Hva er Russlands interesser i Nord-Europa?: [rapport]
Fedorov, Andrej V
Oslo. <<Den>> Norske Atlanterhavskomité. 2001. 31 S.

Hva er sakprosa
Tønnesson, Johan L
Oslo. Universitetsforl. 2008. 159 S.
ISBN 8215012221

Hvað er San Marino?: ferðaþættir og fleira
Thor Vilhjálmsson
Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja. 1973. 288 s.

Hva er språk
Uri, Helene
Oslo. Univ.-forl. 2008. 157 S.
ISBN 9788215004556

Hva er utviklingsgeografi?: makroperspektivet ; artikkel fra seminar arrangert av Norsk Samfunnsgeografisk Forening på Oppdal 10. - 12. januar 1985
Sjøholt, Peter
Bergen. Geografisk Inst. ved Norges Handelshøyskole og Univ. i Bergen. 1986. Bl. 273 - 279.

Hva er vanskelig i grammatikken?: sentrale emner i norsk som andrespåk
Golden, Anne
Oslo. Univ.-forl. 1990. 164 s.
ISBN 8200029700

Hvaes og Fnys, plejebørn i pels
Thomsen, Poul ; Fjeldså, Jon ; Saxgren, Henrik
Tisvilde. Skarv. 1976. 64 S.

Héva et la ferme de l'Orange précédées d'une étude littéraire sur Méry par Georges Bell
Méry, Joseph
Paris. Arnauld de Vresse. [1857]. XXVIII, 248 S.

Hvěxdy nad Syslím úndolin
Stavinoha, Frǎntisek
1981.

Hvězda
Zenger, Z. M
Hvězda. Čedok. 1954.

Hvězda: pokus o vymezení pražského letohrádku jako filosofického obydlí
Stejskal, Martin
Praha. Volvox Globator. 1994. 93 S.
ISBN 8085769409

Hvězda, aneb: Charakterové: rytířská veselohra v pateru dějství
Klicpera, Václav Kliment
V Praze. Gabriel. 1849. 159 S.

Hvězda bez nebe
Ossowski, Leonie ; Houbová, Věra
Praha. Mladá Fronta. 1963. 206 S.

Hvězda kruhu knížat: [historický román]
Novotný, Aleš
Praha. Academia. 2003. 366 S.
ISBN 8020010378

Hvězda na východě
Kaplický, Václav
Praha. Práce. 1974. 311 S.

Hvězda pod Rosuticí
Moravský Beroun. Moravská Expedice. 1997. 149 S.

Hvězda v zenitu
Pavlok, Bohumil
Třebíč. Nakl. Arca JiMfa. 1992. 47 S.
ISBN 8085766000

Hvězda zvaná pelyněk
Procházka, Jiří
Plzeň. Západočeské Naklad. 1986. 137 S.

Hvězdář diplomat: životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka
Koubská, Libuše
Praha. Academia. 2011. 117 S., [16] Bl.
ISBN 9788020019684

Hvězdná hodina vrahů
Kohout, Pavel
Praha. Academia. 2009. 412 S.
ISBN 9788020017314

Hvězdná hodina vrahů
Kohout, Pavel
Praha. Mladá Fronta. 1995. 422 S.
ISBN 802040533X

Hvězdná lavina
Brandejs, Vladimír
[V Opočně]. Prameny. 1994. [36 S.].
ISBN 8090169260

Hvězdný posel: kniha o životě slavného vědce, matematika, astronoma, filozofa a fyzika Galilea Galileiho
Sis, Peter
Praha. Albatros. 1996.
ISBN 8000004739

Hvězdný prach
Procházka, Jiří ; Procházková, Lída
[Ústí nad Labem]. Západočeské Nakl. 1990. 158 S.
ISBN 8070880112

Hvězdný prach: antologie české SF
Milotová, Ivana ; Čort, Vladimír
Praha. Vera. 1996. 259 S.
ISBN 8090193161

Hvězdné střípky
Reif, Oleg ; Bartíková, Heda
Praha. Nakl. J&J. 1996. 174 S.
ISBN 8090108474

Hvězdná tuláctví: [výbor z veršů Jaroslava Bednáře]
Bednář, Jaroslav ; Mravcová, Marie
Praha. Československý Spisovatel. 1989. 64 S.
ISBN 8020200223

Hvězdná tuláctví: Retorta. 2 knihy básní
Bednář, Jaroslav
V Praze. Družstevní prȧce. 1946. 101 S.

Hvězdná země
Mazáč, Jaroslav
1980.