I. K. Papazachariu Hoi anēlikoi enklēmatiai kata ta par' ēmin kai allachu kratunta
Papazachariu, Iōannēs K
Athēnai. Tzaka & Delagrammatika.

IKP-Arbeitsberichte, Abteilung LDV
Bonn. Inst. für Angewandte Kommunikations- und Sprachforschung.

I. K. Peristianē historia tōn hellēnikōn grammatōn: apo tēs turkikēs kataktēseōs mechri tēs anglikēs katochēs (1571 - 1878)
Peristianēs, Ierōnymos K ; Papadopullos, Theodōros
Leukōsia. Ekd. Epiphaniu. 2000. XV, 512 S.
ISBN 9963576702

IKPL (Ich Kann Probleme Lösen) - Global: Modifikation und Evaluation eines sozialen Kompetenztrainings für Vorschulkinder aus international mobilen Familien
Korenic, Dijana
2008. III, 198 S.

Die IKPO (Interpol) als imperialistische internationale kriminalpolizeiliche Organisation
Hounsinou, Jean ; Petzold, Dieter
1971. 384 Bl.

Die IKPO-Interpol-Struktur, Arbeitsweise und ihre ungesetzliche Inanspruchnahme bei der Verfolgung politischer Straftaten in Westdeutschland
Lerche, Heinz
Berlin. 1965. 43 S.

Ik probeer mijn pen..., Atlas van de Nederlandse letterkunde
Lodewick, H.J.M.F
Amsterdam. 1979.
ISBN 9060196600

I. K. Prompona Hē mykëmaïkē epikē poiēsē me basē ta mykēnaïka keimena kai ta homērika epē
Promponas, Giannēs K
1980.

Ik proober mijn pen ... Atlas van de Nederlandse letterkunde
Lodewick, H. J. M. F ; Moor, W. A. M. de ; Nieuwenhuijzen, K
1979.

IK publication
Lyngby. Techn. Univ. of Denmark.

Ikö-Publikationen
Münster [u.a.]. LIT. 24 cm.

IKR: Industriekontenrahmen ; Theorie u. Praxis d. industriellen Rechnungswesens
Andres, Karl
Wuppertal. Verl. Europa-Lehrmittel. 1973. 320 S. + 1 Faltbl.
ISBN 3808500522

IKR: Industriekontenrahmen ; Theorie u. Praxis d. industriellen Rechnungswesens
Andres, Karl
Wuppertal. Verl. Europa-Lehrmittel. 1976. 117 S.
ISBN 3808500530

Ikra
Olsen, Olger M
1977.

Ḏikrā aš-šāʿirain-šāʿir an-nīl wa-amīr aš-šuʿarā': dirāsāt wa-mirāṯ wa-muqāranāt mudabbaǧa bi-yarāʿ a'immat al-bayān wa-aʿlām al-kalām fi-'l-bilād al-ʿarabīya
ʿUbaid, Aḥmad
Dimašq. al-Maktaba al-ʿArabīya bi-Dimašq. [ca. 1970]. 760 S.

Ḏikrā Abī-ṭ-Ṭaiyib baʿda alf ʿĀm
ʿAzzām, ʿAbd-al-Wahhāb
al-Qāhira. Dār al-Maʿārif bi-Miṣr. 1968. 320 S.

Ḏikrā Abi ṭ-Ṭaiyib ba 'da alf 'ām. aṭ-Tab'a 3
'Azzām, 'Abdalwahhāb
1968.

Ḏikrā Abi ṯ-Ṯanā' al-Alūsī 'Aṣruhu wa-muǧtama 'uhu wa-ẖayātuhu l-'ilmīya wal-adabī-ya wat-ta 'rīhīya was-siyāsiya wa-mu 'allafātuhu
'Azzāwī, 'Abbās al-
1958.

Ḏikrā Ṭāhā Ḥusain
Qalamāwī, Suhair al-
al-Qāhira. Dār al-Maʿārif. 1974. 159 S.

Ḏikrā al-ʿāqil wa-tanbīh al-ġāfil
ʿAbd-al-Qādir ; Ḥaqqī, Mamdūḥ
[Bairūt]. Dār al-yaqẓa al-ʿArabīya [u.a.]. 1966. 158 S.

Ḏikrā al-amīr Šakīb Arslān: al-marāṯī wa-ḥafalāt at-taʾbīn wa-aqwāl al-ǧarāʾid
Ṭāhir, Muḥammad 'Alī aṭ-
al-Qāhira. aš-Šūrā. 1366 [1947]. 526 S.

Ḏikrā al-baṭal al-fātiḥ Ibrāhīm Bāšā, 1848 - 1948: maǧmūʿat abḥāṯ wa-dirāsāt li-tārīẖīya tanšuruhā al-ǧamʿīya bi-munāsabat inqiḍā' mi'at ʿām ʿalā wafātihi
Ibrāhīm Pāšā
al-Qāhira. Makt. Madbūlī. 1990. 24, 405 S.

Ḏikrā al-baṭal al-fātiḥ Ibrāhīm Bāšā 1848 - 1948: maǧmūʿat abḥāṯ wa-dirāsāt li-tārīḫihi tanšuruhā al-ǧamʿīya bi-munāsabat inqiḍāʾ māʾat ʿām ʿalā wafātihi
Ibrāhīm Pāšā
al-Qāhira. Maktabat Madbūlī. 1418 [1998]. 24, 405 S.

Ḏikrā al-Yāzǧī aw ḫitām al-maǧlis: Baḥṯ luġawī fī lafẓ ar-rā' bi-maʿnā ar-ra'y
Naḥḥās, Gubrān an-
[s.l.]. Ǧarīdat al-Baṣīr. 1931. 14 S.

Ḏikrī faqīd al-waṭan wa-zaʿīm an-nahḍa al-miṣrīya al-marḥūm Muḥammad Farīd Bik ra'is al-ḥizb al-waṭanī
Fū'ad, Faraǧ Sulaimān
[al-Qāhira]. [Selbstverl.]. [1920]. 13, 274 S.

Ḏikrā l-maġfūr lahu al-amīr ʿUmar Ṭūsūn: tārīḫ ḥayāt al-faqīd wa-marāṯī l-haiʾāt wa-l-afrād
[Al-Qāhira]. Al-Ǧamʿīya az-Zirāʿīya al-Malikīya. 1365 [1946]. D - K, 260 S.

Ikrām aḍ-ḍaif
Ḥarbī, Ibrāhīm Ibn-Isḥāq al- ; Bindārī, ʿAbd-al-Ġaffār S. al-
Bairūt. Dār al-Kutub al-ʿIlmīya. ca. 1986. 72 S.

Ikrām man yaʿīš bi-taḥrīm al-ẖamr wa-'l-ḥašīš
Aqfahsī, Aḥmad Ibn-ʻImād-ad-Dīn al-
Ṭanṭā. Dār aṣ-Ṣaḥāba lit-Turāṯ. 1991. 67 S.

Ḏikrā murūr alf wa-ṯalāṯumi'a sana ʿalā ta'sīs al-Baṭriyarkīya al-Mārūnīya: 686 - 1986
Baṭriyarkīyat Anṭākīya wa-sā'ir al-Mašriq al-Mārūnīya
al-Kaslīk. 1992. 78 S.

Ḏikrā Sulaimān al-Bustānī
Hāšim, Ǧūzif al-
1956.

Ik rītiņu saule lec: pa senu domu pēdām Vidzemē
Ozoliņš, Ojārs
Valmierā. SIA Imanta. 1996. 120 S.

Ḏikrāyāt ʿala 's-šāṭi': fi 'l-adab wa-fi 'l-fann wa-'l-ḥayāt
Ḥumaida, ʿAbd-al-Qādir
al-Qāhira. Mu'assasat Rūz al-Yūsuf. [1989]. 135 S.

Ḏikrāyāt ṯaqāfīya
Saʿd-ad-Dīn, Mursī
al-Qāhira. al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīṯ. [1989]. 85 S.

Ḏikrāyāt qadīma: malāḥim waṭanaīya, ṯaurāt wa-muẓāharāt, qatlā wa-ǧarḥā
Tillū, ʿAdnān Ḥ
S.l. 1992. 155 S.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność": stenogramy
Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Ḏikra 'l-Ǧābirī
Ǧundī, Aḥmad al-
[Dimašq]. 1983. 152 S.

Ḏikra 'l-aiyām al-māḍīya: maǧmūʿa qiṣaṣ filasṭīnīya
Abū-Šāwir, Rašād
Bairūt. Dār aṭ-Ṭalīʿa. 1970. 93 S.

Ḏikr al-aqrān wa-riwāyatihim ʿan baʿdihim al-baʿḍ
Abu-'š-Šaih, ʿAbdallāh Ibn Muḥammad ; Abu-'š-Šaih, ʿAbdallāh Ibn Muḥammad ; Saʿdanī, Masʿad ʿAbd-al-Ḥamīd Muḥammad as-
Bairūt. Dār al-Kutub al-ʿIlmīya. 1996. 183 S.

Ḏikr al-farq baina 'l-aḥruf al-ẖamsa: wa-hiya aẓ-ẓā', aḍ-ḍād, aḏ-ḏāl, aṣ-ṣād, as-sīn
Baṭalyausī, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad al- ; Našartī, Ḥamza ʿAbdallāh an-
al-Qāhira. Dār al-Mirrīẖ. 1982. 448 S.

Ḏikr al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī-ʿAbdallāh Ibn-Manda wa-man adrakahum min aṣḥābihi al-Imām Abū-ʿAbdallāh al-Ḥusain Ibn-ʿAbd-al-Malik al-Ḫallāl
Iṣbahānī, Abū-Mūsā Muḥammad Ibn-ʿUmar al- ; Iskandarānī, Manṣūr Ibn-Salīm al- ; Ṣabrī, ʿĀmir Ḥasan
Bairūt. Dār al-Bašāʾir al-Islāmīya liṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr wa-'t-Tauzīʿ. 2004. 232 p.

Ḏikr Allāh taʿālā kamā fi 'l-kitāb wa-'s-sunna
Dīb, Muḥammad R
Bairūt. Dār al-Aḥbāb. 1993. 125 S.

Ḏikra 'l-maġfūr lahu al-amīr ʿUmar Ṭūsūn: tārīẖ ḥayāt al-faqīd wa-marāṯi 'l-hai'āt wa-'l-afrād
Miṣr. al-Ǧamʿīya az-Zirāʿīya al-Malikīya. 1946. 11, 260 S.

Ḏikra 'l-marḥūm as-sar Saʿīd Šuqair Bāšā: kitāb yataḍamman tarǧamat al-faqīd wa-mā qālahu al-ẖuṭabā' wa-'š-šuʿarā' wa-našarathu aṣ-ṣuḥuf wa-'l-maǧallāt ta'bīnan wa-riṯā'an lahu
Miṣr. Maṭbaʿat al-Maʿārif. O.J. 132 S.

Ḏikr al-maut
Ibn-Abi-'d-Dunyā, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad ; Āl-Salmān, Abū-ʿUbaida Mašhūr Ibn-Ḥasan
ʿAǧmān. Maktabat al-Furqān. 2002. 427 S.

Ikram Akbarov: kompozitory i ispolniteli
Janov-Janovskaja, N. S
Taškent. Izdat. literatury i iskusstva imeni Gafura Guljama. 1990. 138 S.
ISBN 5635002498

Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie
Veillères, Claire ; Duffet, Sophie
Paris. De La Martinière Jeunesse. 2005. 45 S.
ISBN 2732433551

I. Krankheitsverlauf und Prognose beim Plasmozytom; II
Fritz, Karl-Wilhelm
1975.

Ḏikr an-nār aǧārnā Allāh minhā
Ǧammāʻīlī, ʻAbd-al-Ġanī Ibn-ʻAbd-al-Wāḥid al- ; Ġazzāwī, Adīb Muḥammad al-
Bairūt. Dār al-Bašā'ir al-Islāmīya. 1994. 151 S.

Ḏikr an-niswa al-mutaʿabbidāt aṣ-ṣūfīyāt
Sulamī, Muḥammad Ibn-al-Ḥusain as- ; Ṭanāḥī, Maḥmūd Muḥammad aṭ-
al-Qāhira. Maktabat al-Hānǧī. 1993. 157 S.

Ḏikr asmā' at-tābiʿīn wa-man baʿdahum: mim-man ṣaḥḥat riwāyatuhu ʿan aṯ-ṯiqāt ʿinda 'l-Buẖārī wa-Muslim
Dāraquṭnī, ʿAlī Ibn-ʿUmar ad- ; Ḍannāwī, Būrān aḍ- ; Ḥūt, Kamāl Yūsuf al-
Bairūt. Mu'assasat al-Kutub aṯ-Ṯaqāfīya.

Ḏikr asmā' man takallama fihi wa-huwa muwaṯṯaq
Ḏahabī, Muḥammad Ibn-Aḥmad aḏ- ; Mayādīnī, Muḥammad Šakkūr Amrīr
az-Zarqā'. Makt. al-Manār. 1986. 224 S.

Ḍikr asmāʾ man tukullima fīhī wa-huwa muwaṯṯaq
Ḏahabī, Muḥammad Ibn-Aḥmad aḏ- ; Mayādīnī, Muḥammad Š. al-
az-Zarqāʾ. Maktabat al-Manār. 1406 [1986]. 224 S.

Ḏikrayāt
Ḥakīm, Yūsuf al-
Bairūt. Dār an-Nahār li-'n-Našr. 1983. 356 S.

Ḏikrayāt: al-maʿārik fi 'ṣiḥāfa wa-'s-siyāsa wa-'l-fikr baina 1919 - 1952
Maḥmūd, Ḥāfiẓ
<<al->> Qāhira. [1969]. 251 S.

Ḏikrayāt
Rifā'ī, Fauzī ar-
1976.

Ḏikrayāt 1917 - 1977
Qirṭās, Wadād al-Maqdisī
Bairūt. 1982. 210 S.

Ḏikrayāt ṭabība ʿirāqīya
Zakī, Sāniḥa Amīn
Landan. Dār al-Ḥikma. 2005. 858 S.
ISBN 1904923151

Ḏikrayātī
Abū-ʿAssāf, Amīn
S.l. ca. 1997. 611 S.

Ḏikrayātī
Ǧawāhirī, Muḥammad Muḥammad al-
Dimašq. Dār ar-Rāfidain.

Ḏikrayātī
Ṭanṭāwī, ʿAlī aṭ-
Ǧidda. Dār al-Manār.

Ḏikrayātī al-adabīya
Hiḍr, ʿAbbās
[al-Qāhira]. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-kitāb. 1986. 239 S.
ISBN 977010910X

Ḏikrayātī fī 'ahdain
Šāhid, Ṣalāḥ aš-
1976.

Ḏikrayātī fī dār-'l-ʿUrūba
Nuǧaila, Haṣan
al-Hartūm. Dār Ǧāmiʿat al-Hurṭūm. [ca. 1970]. 318 S.

Ḏikrayāt ʿāšiq: Rāmī wa-Umm-Kulṯūm
Tabārak, Muḥammad
[al-Qāhira]. Mu'assasat Aẖbār al-Yaum. [1990]. 126 S.

Ḏikrayātī maʿa Ǧamāʿat al-Muslimīn: at-takfīr wa-'l-hiǧra
Abu-'l-Hair, ʿAbd-ar-Raḥmān
al-Kuwait. Dār al-Buḥūṯ al-ʿIlmīya. 1980. 208 S.

Ḏikrayātī maʿa Ǧibrān: Bārīs 1909 - 1910
Ḥuwaiyik, Yūsuf al-
Bairūt. Dār al-Aḥad. 1957. 222 S.

Ḏikrayātī min fasād al-malakīya ila 'stibdād an-nāṣirīya
Ḥāǧǧ, Ǧābir al-
al-Qāhira. Dār al-Iʿtiṣām. 1995. 255 S.

Ḏikrayāt ʿārīya
Abū an-Naǧā, as-Saiyid
[al-Qāhira]. Dār al-Maʿārif bi-Miṣr. 1971. 159 S.

Ḏikrayāt ʿAlī Ǧaudat: 1900 - 1958
Ğaudat, ʿAlī
Bairūt. Maṭābiʿ al-Wafāʾ. 1387 [1967]. 366 S.

Ḏikrayāt al-ǧīl aḍ-ḍā'iʿ
Šukrī, Ġālī
S.l. Wizārat al-Aʿlām. ca. 1970. 252 S.

Ḏikrayāt al-'Afārīt
Saiyid, Ǧamāl as-
1975.

Ḏikrayāt al-Ḥakīm
Ḥakīm, Yūsuf al-
Bairūt. al-Maṭbuʿat al-Kāṯūlīkīya.

Ḏikrayāt al-amīr Šakīb Arslān: ʿan al-ḥarb al-kaunīya al-ūlā wa-ʿan al-maǧāʿa fī Sūriyā wa-Lubnān
Buʿainī, Naǧīb al-
Bairūt. Naufal. 2001. 272 S.

Ḏikrayāt ʿan maktab al-maġrib al-ʿarabī fī 'l-Qāhira
Idrīs, ar-Rašīd
Tūnis [u.a.]. ad-Dār al-ʿArabīya li-'l-Kitāb. 1981. 209 S.

Ḏikrayāt 'an ma'rakat Ailūl
Ḥattār, Ǧihād
1970.

Ḏikrayāt ʿArab Afġānī: Abū-Ǧaʿfar al-Miṣrī al-Qandahārī
Faraǧ, Aiman Ṣabrī
al-Qāhira. Dār aš-Šurūq. 2002. 326 S.

Ḏikrayāt baġdādīya: al-ʿIrāq baina l-iḥtilāl wa-l-istiqlāl
Šābandar, Mūsā aš-
London [u.a.]. Riyāḍ ar-Raiyis. 1993. 533 S.
ISBN 1855131994

Ḏikrayāt dirāsātī fī Fās
Warṭāsī, Qadūr al-
ad-Dār al-Baiḍāʾ. Dār aṭ-Ṭibāʿa l-Ḥadīṯa. [ca. 1985]. 189 S.

Ḏikrayāt fī ʿālam al-biḥār
Hāṭir, Muḥammad S
al-Iskandarīya. [1991]. 163 S.

Ḏikrayāt fannān
Ṣaffār, Fādil Ǧāsim aṣ
1975.

Ḏikrayāt ḥarb al-Yaman: 1962 - 1967
Aḥmad, Maḥmūd ʿA
[al-Qāhira]. 1992. 758 S.
ISBN 977004105X

Ḏikrayāt ṭifl filasṭīnī
ʿAzab, Zainab
al-Qāhira. Maktabat an-Nahḍa al-Miṣrīya. [1989]. 143 S.

Ḏikrayāt lā muḏakkirāt
Abāẓa, T̲arwat
[al-Qāhira]. Maktabat Ġuraiyib. [1988]. 119 S.
ISBN 9771721984

Ḏikrayāt lā muḏakkirāt
Tilimsānī, ʿUmar at-
<<al->> Qāhira. 1985. 287 S.

Ḏikrayāt maʿa 'l-fann as-sūdānī
Fu'ād, ʿUmar
al-Qāhira. Ṣaut al-Qāhira. 1994. 150, [10] S.
ISBN 9770063371

Ḏikrayāt Maqdisīya: sīra ḏātīya = Jerusalemites : living memory
Nusaiba, Ḥazim Zakī
Bairūt. Riyāḍ ar-Raiyis lil-Kutub wa-'n-Našr. 2010. 556 S.
ISBN 9789953214610

Ḏikrayāt min aṯ-ṯaura al-ǧazā'irīya: 1954 - 1958
Rukaibī, ʿAbdallāh
al-Ǧazā'ir. al-Mu'assasa al-Waṭanīya lil-Kitāb. 1985. 243 S.

Ḏikrayāt min 'ālam almuḥāmāt wal qadā'
Tādrus, Tādrus Mīḫā'īl
1966.

Ḏikrayāt min ʿālam al-muḥāmāt wa-'l-quḍā'
Tādrus, Tādrus Mīḫā'īl
al-Qāhira. ad-Dār al-Qaumīya li-'ṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr. [ca. 1970]. 176 S.

Ḏikrayāt musāfir
Kīb, Naǧm-ad-Dīn Ġālib al-
Tūnis. ad-Dār al-ʿArabīya lil-Kitāb. 1977. 154 S.

Ḏikrayāt mustašār
'Abdalġaffār, Ḥasan
1978.

Ḏikrayāt muẖtāra
Laḥḥūd, ʿAbdallāh
Bairūt. Dār al-ʿIlm lil-Malāyīn. 1996. 235 S.

Ḏikrayāt muʿtaqal al-ʿAqaila
Maimūnī, Ibrāhīm al-ʻArabī al-ʿAmarī al- ; ʿAmarī, Fatḥī Abu-l-Qāsim al-ʿArabī al-
Ṭarābulus. Markaz Ǧihād al-Lībīyīn li-d-Dirāsāt al-Tārīḫīya. 2006. 200 S.
ISBN 995923116X

Ḏikrayāt nāʾib
Birǧāwī, Muḥammad
Bairūt. Manšūrāt ʿUwaidāt. [1969]. 55 S.

Ḏikrayāt Saʿd ʿAbd-al-ʿAzīz: māhir wa-rifāquhu fī ṯaurat sanat 1919 - taṣarrufāt ḥukūmīya
Naḥḥās, Yūsuf
al-Qāhira. Dār an-Nīl. 1952. 108 S.

Ḏikrayāt sīnaṁa' Iya
Saḥḥār, ʿAbd-al-Ḥamīd Ǧūda as-
1975.

Ḏikrayāt ṣaḥafīya ẖilāla 50 sana
Hūrī, Fāyiq al-
Lubnān. al-Hūrī. 1980. 215 S.

Ḏikrayāt sibtimbarīya
Ḥannā, Mīlād
al-Qāhira. Dār al-Mustaqbal al-ʿArabī. 1986. 104 S.
ISBN 9770631531

Ḏikrayāt siyāsīya
Ḥasan, 'Abdalfattāh
1974.

Ḏikrayāt wa-ʿibar
Hụsṣ,̣ Salīm al-
Bairūt. Dār al-ʿIlm lil-Malāyīn. 1994. 236 S.

Ḏikrayāt wa-munāsābāt
Mālikī, Muḥammad b. 'Alawī al-
1981.

Ḏikrayāt wa-wuǧūh wa-qiṣaṣ min al-masraḥ
Ṭulaimāt, Zakī
al-Qāhira. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1981. 220 S.

Ḏikrayāt Yūsuf Idrīs
Idrīs, Yūsuf ; Kāmil, Rašād
[al-Qāhira]. al-Markaz al-Miṣrī al-ʿArabī. 1991. 205 S.

Ḏikrayati maʿa ʿAbbās al-ʿAqqād
Ǧiblāwī, Ṭahir al-
S.l. [1996]. getr. Zählung.
ISBN 9771906003

Ḏikr ǧazīrat al-ʿarab
Abu-'l-Fidā Ismāʿīl Ibn-ʿAlī ; Gagnier, Jean
[Oxford]. [1740]. 72 S.

Ḏikr bilād al-Maġrib =: Description des pays du Magreb
Abu-'l-Fidā Ismāʻīl Ibn-ʻAlī ; Solvet, Charles
Alger. Brachet. 1839. III, 190 S.

Ḏikr bilād al-maġrib =: Abulfedae Africa
Abu-'l-Fidā Ismāʿīl Ibn-ʿAlī ; Eichhorn, Johann Gottfried
Gottingae. Dieterich. 1791. IV, 35 S.

Ik red me wel
Carmiggelt, Simon
Amsterdam. De Arbeiderspers. 1984. 159 S.
ISBN 902951101X

Ik reikhals naar het graf
Bilderdijk, Willem ; Zonneveld, Peter van
Amsterdam. Bakker. 1981. 189 S.
ISBN 9060197550

Ikrek: regény és elbeszélések
Török, Gyula ; Domokos, Mátyás
Budapest. Szépirodalmi K.

Ikrek hava: Napló
Radnóti, Miklós ; Ferencz, Győző ; Melczer, Tibor
Budapest. Osiris Kiadó. 2003. 295 S.

Ikrek hava: napló a gyerekkorról
Radnóti, Miklós
Budapest. Magyar Helikon K. 1959. 57 S.

Ikrek könyve
Mándy, Stefánia ; Heinzelmann, Emma
Budapest. Móra Könyvkiadó. 1964. 89 S.

IK-Report: Zeitschrift zum Informationswesen der Kreditwirtschaft
Frankfurt am Main.

I Kresh
Santandrea, Stefano
Bologna. 1971.

I kräftans tecken: en historiesociologisk studie av cancerforskningens samhälleliga villkor i Sverige och USA under 1900-talet
Persson, Anders
Göteborg. Dep. of Sociology, Göteborg Univ. 2002. VIII, 277 S.
ISBN 9197410624

Ḏikr-i aḫbār-i Dār-al-Īmān Qum dar siyāḥatnāmahā: az Muġūl tā āḫir-i qāǧārīya
Musawī Ḫalḫālī, Nūr-ad-Dīn
Qum. Kitābḫāna-i Buzurg-i Haḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī. 2007 = 1386 h.š. 272 S.
ISBN 964817900X

Ḏikr-i aẖbār-i Iṣfahān
Abū-Nuʿaim al-Iṣfahānī, Aḥmad Ibn-ʿAbdallāh ; Kasā'ī, Nurallāh
Tihrān. Surūš. 1998 = 1377 h.š. 836 S.
ISBN 9644353331

Ḏikr-i ǧamīʿ-i auliya'̄-i Dihlī
Ḥabīballāh ; Qāsimī, Šarīf Ḥusain
Ṭonk, Raǧasthān. ʿArabik aind Paršīn Risīrč Insṭ. 1987. 44, 17, 347 S.

Ḏikr-i ǧamīl-i Saʿdī: maǧmūʿa-i maqālāt wa ašʿār bi-munāsabat-i Buzurgdašt-i haštṣadumīn Sālgird-i Tawallud-i Šaiẖ-i Aǧall Saʿdī
[Tihrān]. Idāra-i Kull-i Intišārāt wa Tablīġāt, Wizārat-i Iršād-i Islāmī.

Ḏikr-i barẖī az ẖwušniwīsān wa hunarmandān
Salǧūqī, Fikrī
Kābul. Anǧuman-i Tārīẖ wa Adab-i Afġānistān Akadaimī. 1970. 3, 136, 34 S.

Ḍikr-i barḫī az ḫwušniwīsān wa hunarmandān
Salǧūqī, Fikrī
Kābul. Anǧuman-i Tārīh wa Adab-i Afġānistān Akadaimī. 1349 [1970]. ǧ, 136, 34 S.

I krigens fodspor: forsvarsbyggerier i Danmark
Bom, Mette
København. Kulturarvsstyrelsen. 2010. 88 S.
ISBN 9788791298653

I krigens kølvand: danske skæbner efter 2. verdenskrig
Birkeland, Sven Arvid
[København]. Gyldendal. 2009. 525 S.

I krigens lange skygge
Führer, Ragnhild Klüwer
Koppang. Sigbjørn Kristiansen. 2007. 147 S.
ISBN 9788299775502

I krigens skygge
Winther, Judith
1980.

I krigets skugga: kvinnobilder från Afghanistan
Söderberg, Maria
Stockholm. Författarförl. Fischer & Rye. 1989. 135 S.
ISBN 9170546010