Ittiǧāhāt ar-riwāya al-ʿarabīya al-muʿāṣira
Waraqī, As-Saʿīd al-
al-Iskandarīya. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1982. 382 S.
ISBN 9777345615

Ittiǧāhāt ar-riwāya al-miṣrīya munḏ al-ḥarb al-'ālamǐya aṯ-ṯāniya ilā sanat 1976
Saiyid, Šafī' as-
1976.

Ittiǧāhāt ar-riwāya al-miṣrīya munḏu 'l-ḥarb al-ʿālamīya aṯ-ṯānīya ilā sanat 1967: dirāsa naqdīya
Saiyid, Šafīʿ
al-Qāhira. Dār al-Maʿārif. 1987. 319 S.

Ittiǧāhāt ar-riwāya fi 'l-Maġrib al-ʿarabī
Bin-Ǧumʿa, Bū-Šūša
[Tūnis]. al-Maġāribīya. 1999. 724 S.
ISBN 997331199X

Ittiǧāhāt aṣ-ṣiḥāfa al-isrā'īlīya
al-Qāhira. Markaz ad-Dirāsāt as-Siyāsīya wa-'l-Istrātīǧīya.

Ittiǧāhāt aṣ-ṣiḥāfa al-isrā'īlīya min Yanāyir ilā Yūnyū 1978
Hilāl, 'Alīaddīn
1978.

Ittiǧāhāt at-taǧdīd fī tafsīr al-qurʾān al-karīm fī Miṣr
Šarif, Muḥammad I
al-Qāhira. Dār at-Turāṯ. 1402 h. [1982]. 767 S.

Ittiǧāhāt at-taǧdīd fī tafsīr al-qur'ān al-karīm fī Miṣr
Šarif, Muḥammad I
al-Qāhira. Dār at-Turāṯ. 1982. 767 S.

Ittiǧāhāt at-tafsīr fī Miṣr fi 'l-ʿaṣr al-ḥadīṯ
Šarqāwī, ʿIffat aš-
al-Qāhira. Maṭbaʿat al-Kīlānī. 1972. 414 S.

Ittiǧāhāt at-tafsīr fī Miṣr fi l-'aṣr al-ḥadīt
Šarqāwī, 'Iffat Muḥammad aš-
1972.

Ittiǧāhāt at-tafsīr fi 'l-ʿaṣr ar-rāhin
Muḥtasib, ʿAbd-al-Maǧīd ʿAbd-as-Salām al-
ʿAmmān. Maktabat an-Nahḍa al-Islāmīya. 1982. 335 S.

Ittiǧāhāt at-tafsīr fi 'l-qarn ar-rābiʿ ʿašar
Rūmī, Fahd I. ar-
S.l., [Saudi-Arabien]. 1986. 412 S.

Ittiǧāhāt fī t-tarbiya al-ḥadīṯa
Ǧalāl, Muḥammad Fuʾad
[al-Qāhira]. <<al->>Maṭbaʿa an-Namūḏaǧīya. [ca. 1947]. 142 S.

Ittiǧāhāt fannīya fī šiʿr an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī
Dāwūd, Muḥammad A
Miṣr. Maṭbaʿat al-Amāna. 1985. 253 S.

Ittiǧāhāt fi 'l-falsafa al-muʿāṣira
Islām, ʿAzmī
al-Kuwait. Wikālat al-Maṭbūʿaṭ. [1980]. 280 S.

Ittiǧāhāt ḥadīṯa fī ʿilm as-siyāsa
Ġānim, As-Saiyid ʿA
al-Qāhira. Maktabat an-Nahḍa al-Miṣrīya. 1987. 17, 359 S.

Ittiǧāhāt muʿāṣira fī manāhiǧ wa-ṭuruq tadrīs al-ʿulum
Našwān, Yaʿqūb Ḥusain
ʿAmmān. Dār al-Furqān. 1404 [1984]. 176 S.

Ittiǧāhāt muʿāṣira fi 't-tarbiya al-aẖlāqīya
Kīlānī, Māǧid ʿA
ʿAmmān. Dār al-Bašīr. 1991. 120 S.

Ittiǧāhāt naqd aš-šiʿr fī Miṣr: 1940 - 1965
ʿAllām, ʿAbd-al-Wāḥid
[al-Qāhira]. Makt. aš-Šabāb. 1990. 337, [2] S.

Ittiǧāhāt naqd aš-ši'r fī Miṣr 1970-1965
'Allām, 'Abdalwāḥid
1979.

Ittiǧāhāt siyāsīya fi 'l-masraḥ qabla ṯaurat 1919
ʿAwaḍ, Ramsīs
[al-Qāhira]. al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1979. 284 S.

Ittiǧāhāt taǧdīdīya mutaṭarrifa fi 'l-fikr al-islāmī al-muʿāṣir
Zanǧīr, Muḥammad Rifʿat
Dimašq. Manār lin-Našr wa-'t-Tauzīʿ. 2001. 192 S.

Ittiǧāhāt wa-aʿlām: ḥiwārāt fikrīya fī šu'ūn al-marǧiʿīya wa-'l-ḥaraka al-islāmīya
Faḍlallāh, Muḥammad Ḥusain
Bairūt. Dār al-Malāk. 2002. 204 S.

Ittiǧāh al-mauǧāt al-bašarīya fī Ǧazīrat al'Arab
Ḫaṭīb, Muḥibbaddīn al- ; Ḫaṭīb, Quṣai Muḥibbaddīn al-
1974.

Ittiǧāh at-tafsīr fī l-ʿaṣr al-ḥadīṯ: munḏu ʿahd al-imām Muḥammad ʿAbduh ilā mašrūʿ at-tafsīr al-wasīṭ
Ṭair, Muṣṭafā Muḥammad al-Ḥadīdī aṭ
al-Qāhira. Maǧmaʿ al-Buḥūṯ al-Islāmīya. 1395 [1975]. 308 S.

Ittiǧāh at-tafsīr fī 'l-ʿaṣr al-ḥadīṯ: munḏu ʿahd al-imām Muḥammad ʿAbduh ilā mašrūʿ at-tafsīr al-wasīṭ
Ṭair, Muṣṭafā Muḥammad aṭ-
al-Qāhira. al-Azhar, Maǧmaʿ al-Buḥūṯ al-Islāmīya. 1975. 308 S.

Ittiǧāh at-tafsīr fi l-'asr al-ḥadīṯ munḏ 'ahd al-Imām Muḥammad 'Abduh il̇ā mašrū' at-tafsīr al-wasīṭ
Ṭair, Muṣṭafā Muḥammad al-Ḥadīdī aṭ
1975.

Ittiʿāẓ al-ḥunafā bi-aẖbār al-a'imma al-fāṭimīyīn al-ẖulafā
Aḥmad, Muḥammad Ḥilmī Muḥammad ; Maqrīzī, Aḥmad Ibn-ʻAlī al-
<<al->> Qāhira. [Muʾassasat Dār at-Taḥrīr liṭ-Ṭabʿ wa-'n-Našr]. 1983. 502 S.

Ittiʿāẓ al-ḥunafā bi-aẖbār al-a'imma al-fāṭimīyīn al-ẖulafā
Maqrīzī, Aḥmad Ibn-ʻAlī al-
<<al->> Qāhira. [Muʾassasat Dār at-Taḥrīr liṭ-Ṭabʿ wa-'n-Našr]. 1967 = 1387 [h.]. 319 S.

Itti'āẓ al-ḥunafā bi-aḫbār al-a'imma al-fāṭimīyīn al-ḫulafā
Maqrīzī, Aḥmad b. 'Alī al- ; Šaiyāl, Ǧamāl-ad-Dīn aš-
1967.

Ittiǧahāt al-adab wa maʿārikuhu fī l-maǧallāt al-adabīya fī Miṣr: 1939 - 1952
Šalaš, ʿAlī
al-Qāhira. al-Haiʾa al-Miṣrīya al-ʿĀmma li-l-Kitāb. 1991. 239 S.

Ittiǧahāt al-baḥṯ al-luġawī al-ḥadīṯ fī 'l-ʿālam al-ʿarabī
Qāsim, Riyāḍ
Bairūt. Mu'assasat Naufal. 1982.

Ittiǧahāt ar-raʾī al-ʿām al-ʿarabī naḥwa masʾalat al-waḥda: dirāsa maidānīya
Ibrāhīm, Saʿd-ad-Dīn
Bairūt. Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-ʿArabīya. 1980. 367 S.

Ittiǧahāt aṣ-ṣuḥuf al-miṣrīya naḥwa aḥdāṯ fibrāyir 1986: aḥdāṯ ǧunūd al-aman al-markazī
Fuāl, Naǧwa Amīn al-
al-Qāhira. Dār aṭ-ṭibāʿa al-ḥadīṯa. 1987. 158 S.

Žittie Protopopa zbbajuma im samim napisannoe i drugie ego sočinenija
Avvakum ; Gudzij, Nikolaj K
1960.

Ittifāq Ġazza - Arīḥā auwalan: as-salām al-muḥāṣar baina ḥaqā'iq al-laḥẓa wa-ḥaqā'iq at-tārīẖ
Haikal, Muḥammad Ḥasanain
Bairūt. Mu'assasat ad-Dirāsāt al-Filasṭīnīya. 1994. 40 S.

Ittifāq Ġazza - Arīḥā auwalan wa-māḏā baʿd?
Ṭauq, Ǧūzīf al-Hūrī
Bairūt. Smīṯ Mīdiyā Mārkitīnġ. ca. 1994. 454 S.

Ittifāq Ġazza wa-Arīḥā: at-taḥaddiyāt, al-maẖāṭir, at-tadāʿīyāt
ʻAbd-al-Fadị̄l, Mahṃūd
Bairūt. Dār aṭ-Ṭalīʿa. 1994. 159 S.

Ittifāqīya baina al-Ḥukūma al-ʿArabīya as-Suʿūdīya wa-baina al-Šarika 't-tiǧārīya 'l-Yābānīya li-'l-bitrūl al-maḥdūda =: Agreement between the Saudi Arab Government and the Japan Petroleum Trading company Ltd
[S.l.]. Maṭbaʿa al-ḥukūma. 1964. getr. Zählung.

Ittifāqīyāt as-salam al-misrīya -al- isrāīlīya fī nazr al-qānūn ad-daulī
Rifāʾī, Muhhamad Ḫadr ar-
Ammān. Dārmal Ǧalīl. 1983. 206 S.

Ittifāqīyāt baina 'l-ḥukūma 'l-ʿarabīya 's-suʿūdīya wa-šarika 'l-zait al-ʿarabīya 'l-amrīkīya =: Agreements between the Saudi Arab Government and the Arabian American Oil Company
Makka. Maṭbaʿa al-ḥukūma. 1384=1964. getr. Zählung.

Ittifāqīyāt inšā' munaẓẓamat al-aqṭar al-ʿarabīya al-muṣaddira lil-bitraul wa-'š-šarikāt al-munbaṯiqa ʿanhā
al-Kuwait. Munaẓẓamat al-Aqṭār al-ʿArabīya al-Muṣaddira lil-Bitraul. 1983. 229 S.

Ittifāqīyāt wa-ʿuqud al-bitrūl fī l-bilad al-ʿarabīya
Šuqair, Muḥammad Labīb
al-Qāhira. Ǧāmiʿat ad-Duwal al-ʿArabiya, Maʿhad al-Buḥuṯ wa-d-Dirāsāt al-ʿArabīya.

Ittifāqīyāt wa-' uqud al-bitrul fi l-bilad al̇-' arabīya
Ḏahab, Ṣāhib ; Šuqair, Muḥammad Labīb
1969.

Ittifāqīyat "Ġazza - Arīḥa": al-malāmiḥ wa-natā'iǧ as-siyāsīya wa-'l-iqtiṣādīya
Rifʿat, Nādiya ; Šaʿbān, Aḥmad Bahā'-ad-Dīn
al-Qāhira. 1994. 192 S.

Ittifāqīyat Rūdūs baina l-'Arab wa-Isrā'īl, 1949
Mutawallī, Mahmūd
1974.

Ittifāq al-mabādi' al-filasṭīnī al-isrā'īlī: muwāǧaha am muṣālaḥa
al-Qāhira. Markaz Buḥūṯ aš-Šarq al-Ausaṭ. 1993. 239 S.

Ittifāq al-waḥda
Baġdād. Dār al-Ǧumhūrīya. 1964. 58 S.

Ittifāq al-waḥda
1963.

Ittifāq faṣl al-quwāt aṯ-ṯānī fī Sīnā' 1975
Aiyūbī, al-Haitam al-
1975.

Ittifāqiet huqūq al-mulkīya al-fikrīya wa sina'et al-dawa'fī masr
Gadallah, Yasser M
Kairo. Ǧaddalla. 2001. 219 S.
ISBN 9770434582

Ittifāqiyyāt ins̆ā' munaẓẓama al-aqṭār al-'arabiyya al-muṣaddira lil-batrawl wal-s̆arikāt al munbaṯiqa 'anhā
Kuwait. 1983. 229 S.

Ittifāq Ṣanʿā': masār ǧadīd fī ṭarīq al-waḥda al-yamanīya ; dirāsa waṯā'iqīya
Qāsimī, Ḫālid Ibn-Muḥammad al-
aš-Šāriqa. Dār aṯ-Ṯaqāfa al-ʿArabīya. 1990 [erschienen] 1989. 352 S.

Ittifāq tiǧārī wa-iqtiṣādī baina ḥukūmat al-Mamlaka al-ʿArabīya as-Suʿūdīya wa ḥukūmat al-Ǧumhūrīya al-Lubnānīya: ṣadara bi-l-marsūm al-malikī raqm A/58 wa-tārīḫ 19.12.1391 hiǧrī wa bi-qarār Maǧlis al-wuzarāʾ raqm 957 wa-tārīḫ 06.-07. 10.1391 hiǧrī
Makka. Maṭbaʿa al-Ḥukūma bi-Makka. 1972. 20 S.

Ittifãq ·Gazza - Ar¯i.hã
ʿAbdalfadil, Mahmud
Bair¯ut. 1994. 159 S.

Ittigāhāt al-qisn̄sa al-misrīya al-qasīra
Nassāg, Hāmid an-
1978.

Ittigāh al-fatāh al-muta'allime nahw'amal al-mar'a. at-Ṭab'a 1
Qandīl, Butaina̮ Amīn Mursī
1976.

Ittigahat al-balaga al-'arabiya
Maṭlūb, Aḥmad
Bagdad. 1962. 28 S.

Ittigen: eine junge Gemeinde mit alter Geschichte
Gugger, Hans ; Lindt, Johann ; Wagner, Gerhart
Bern. Stämpfli. 1998. XVI, 446 S.
ISBN 3727292776

Ittihad ve Terakki anıları Ibrahim Temo'nun Ittihad ve Terakki anıları
Temo, Ibrahim
Istanbul. Arba. 1987. XV, 278 S.

Ittiḥād al-ʿāqil wa-'l-maʿqūl
Mullā Ṣadrā Šīrāzī ; ʿAbbās, Qāsim Muḥammad
Dimašq. al-Madā. 2004. 118 S.
ISBN 9782843057090

Ittiḥād al-Maġrib al-ʿarabī
Yusufi, Fu'ad al-
Ṭarāblus. ad-Dār al-Ǧamāhīrīya. 1989. 440 S.

Ittiḥād al-Maġrib al-ʿarabī fi 'l-ʿālam al-ʿarabī: tarkīb fi 't-tanmiya wa-'l-indimāǧ al-iqtiṣādī
Ṣiddīq, Aḥmad
A.l. Ifrīqīyā aš-Šarq. 1990. 149 S.

Ittiḥād al-Ǧumhūrīyāt al-'Arabīya
Ṭanṭāwī, Husain ; Aḥmad, Ḥasan Zakī
1971.

Ittiḥād-i ʿāqil bi-maʿqūl
Rafīʿī Qazwīnī, Abu-'l-Ḥasan ; Ḥasanzāda Āmulī, Ḥasan
Tihrān. Markaz-i Intišārāt-i ʿIlmī wa Farhangī. 1983. 72 S.

Ittiḥād-i ǧawān: wīža-i dāniš-i āmūz
Tihrān.

Ittiḥād-i buzurg
Tihrān. Ğabha-i Millī dar rā-i Ittiḥād-i buzurg.

Ittiḥād-i islām
İleri, Celâl Nuri
Istanbul. Yeni 'Otmanlı Maṭba'ası. 1331/[1913].

Ittihām: maǧmūʿat qiṣaṣ
Kīlānī, Nādiya
(al-Qāhira). al-Hai'a al-Miṣrīya al-ʿĀmma lil-Kitāb. 1997. 215 S.
ISBN 9770152021

Ittihām: qiṣṣa
Raḥīmī, Muṣṭafā
Tihrān. Intišārāt-i Raz. 1979 = 1358 [islam.-iran. Zeit]. 233 S.

Ittiǧhat al-ǧa-dīd̄a fi-l-islāṁ
Atarī, Muhammad Bahǧat al
1965.

Ittihat-Terakki ve Kürtler
Kutlay, Naci
İstanbul. Koral Yayınevi <<[u.a.]>>. 1991. 157 S.

Ittihat ve terakki: [1908 - 1914]
Aḥmad, Fīrūz
Istanbul u.a. Kaynak Yayınları. 1984. 330 S.

"Ittihat ve Terakki" hatıralarım
Duru, Kazım Nami
Istanbul. Sucuoğlu Matbaası. 1957. 78 S.

Ittijāhāt al-tanmiyah al-siyāsīyah fī lībyā
Fatḥ'alī, 'Umar I. al-
[al-Qāhirah?]. al-Muʼassasah al-dawlīyah lil-nashr wa-al-maʻlūmāt.

Ittimām al-an-ʿām: bi-tartīb warada fī Kitāb aṯ-ṯiqāt li-Ibn-Ḥibbān min al-asmā' wa-'l-aʿlām
Ibn-Ḥibbān al-Bustī, Muḥammad Ibn-Aḥmad
Būmbāy. ad-Dār as-Salafīya. ca. 1987. 632 S.

Ittingen zur Zeit des P. Procurator Josephus Wech: ein Beitrag zur Geschichte der Kartause Ittingen im 18. Jahrhundert
Dittmann, Günter ; Nyffenegger, Eugen
Kreuzlingen. Bodan. 1986. 213 S.

Ittinger Museum: kleiner Führer
Früh, Margrit
Warth bei Frauenfeld. Kartause Ittingen. 1990. 20 S.

Der Ittinger Sturm: eine historische Reportage ; wie und warum die aufständischen Bauern im Sommer 1524 die Kartause Ittingen besetzten und in Brand steckten
Kamber, Peter
Ittingen. Stiftung Kartause Ittingen. 1997. 120 S.

Ittinger Vignetten: Gedichte
Bauer, Rudolph
Warmbronn. Keicher. 1988. 15 S.
ISBN 3924316244

Das Ittinger Vortragekreuz
Knoepfli, Albert
Basel. Birkhäuser. 1948. S. 43 - 56, S. 25 - 32.

Ittioliti: pesci fossili nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste
Arbulla, Deborah
Trieste. Civico Aquario Marino. 2002. 114 S.

Ittiolitologia Veronese del Museo Bozziano: ora annesso a quello del comte Giovambattista Gazola e di altri Gabinetti di Fossili Veronesi ; con la versione Latina
Volta, Giovanni Serafino
Verona. Giuliari.

Ittiologia popolare
Rolla, Pietro
Casale. Rossi e Lavagno. 1906. 41 S.

Ittiologia Veronese ad uso popolare e per servire alla introduzione della piscicultura nella provincia
Betha, Edoardo de
Verona. 1862. 8".

Ittiosi cornea e psorospermosi (psorospermosi ittiosiforme) =: Studio di morfologia dermopatica e di parassitologia
Campana, Roberto
Genova. Tip. dell R. Istituto Sordo-Muti. 1892. 28 S.

Ittireddu: il museo e il territorio
Galli, Francesca
Sassari. Delfino. 1991. 53 S.
ISBN 8871380231

Ittiri: notizie e immagini del passato
Faedda, Mario
Sassari. Gallizzi. 2000. 143 p.

Ittiṣāfāt: taẖruǧu min kāf at-takwīn ; šiʿr
Mirsāl, Īmān
al-Qāhira. Dār al-Ġad. [1990]. 94 S.
ISBN 9771770217

Ittiṣāl aḍ-ḍamā'ir bi-'l-afʿāl al-muʿtalla fi-'l-luġa al-ʿarabīya wa-'l-luġāt as-sāmīya al-uẖrā
Saiyid Imām, Nahla Ḥusain as-
1993. 452 S.

Žittja i dijalʹnistʹ T. Ševčenka: literaturna chronika
Kosarik, Dmitro M
Kiïv. Radjansʹkij Pisʹmennik. 1955. 388 S.

Žittja slavetnich
Kiiv. Vid. Molodʹ.

Žittja slova
Rusanivskij, Vitalij M ; Ėrmolenko, Svetlana Ja
Kiiv. Vyšča Skola. 1978. 189 S.

Žittja u chrysti: Moral'na katechyza
L'viv. Vydavnyctvo Ukraïns'koho Katolyc'koho Universytetu. 2004. 179 S.
ISBN 9667034461

ITT key issues lecture series
Indianapolis, Ind. Bobbs-Merrill.

The ITT key issues lecture series
Indianapolis. Bobbs-Merrill. 1980 -.

Ittki Pittki
Berson, Harold ; Chaikin, Miriam
New York. Parents' Magazine Press. 1971. [18] Bl.

IT-TK-Organisationen von A - Z: mit übersichtlicher Aufgabenbeschreibung, Zielsetzung der Gremien, Teilnehmerkreisen
Schulte, Heinz
Kissing. Interest-Verl. 2004. 460 S.
ISBN 382453522X

IT/TK-Organisationen von A - Z mit übersichtlicher Aufgabenbeschreibung, Zielsetzung der Gremien, Teilnehmerkreisen
Schulte, Heinz
Kissing. Interest-Verl. 2004. 460 S.
ISBN 382453522X

Itt laknak a versek
Lukić, Dragan ; Ferenc, Fehér ; Milanović, Đorđe
Forum. Novi Sad. 1965. 27 ungez. Bl.

Die Ittlinger Schiffshochzeit
Wagner, Helmut
1992. Ill.

Itt élned, halnod kell: örösmarty Mihály életének regénye
Balassa, Imre
Budapest. Singer és Wolfner. 1942. 320 S.

Itt élned kell
Illyés, Gyula ; Borsos, Miklós
1976.

Itt magyarul beszélnek
Kovácsi, Mária ; Aranyi, Krisztina
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 110 S.
ISBN 9631868605

Itt magyarul beszélnek
Kovácsi, Mária
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1993. 297 S.
ISBN 9631852555

ITT micro computer system
Cupertino, Calif. Apple Computer. 1978.

Ittî mil-Levānôn: sîppûrîm
Shamosh, Amnon
[Rāmat Gan]. haq-Qîbbûṣ ham-Me'ûḥād. 1981. 104 S.

Ittî mil-Levānôn: ḥaṭîvat haṣ-ṣanḥānîm be-milḥemet šālôm lag-Gālîl
Yā'îr, Yôrām
[Tel Aviv]. Miśrad hab-Biṭṭāḥôn. 1990. 170 S.
ISBN 9650504591

ʿIttîm lam-mišnā: ʿiyyûnîm be-šiššā sidrê mišnā
Ûnnā, Avîgdôr
Yerûšālayim. Mas. 1982. 184 S.
ISBN 9650900187

Ittōnā ūt
Dor-On, Ami
1978.

ʿIttônā'ût û-firsûm
Halperin, Noaḥ ; Yešaʿyā, Ṭôvā
Tēl-Āvîv. Ṣaḥ. 1987. 111 S.

'Ittōn rĕfū'í Jiśrā'ēl =: Israel medical journal : publication of the Israel Medical Association
Jerusalem. Ass.

'Ittōnūt- ham-mahteret haj-jehūdīt be-Waršā
Bialostocki, Yiśrā'ēl ; Kermisz, Josef
1979.

ʿIttônût-ham-maḥteret hay-yehûdît be-Waršā
Bialostocki, Yiśrā'ēl ; Kermisz, Yôsēf
Yerûšālayim. Yād we-Šēm. 1979. 517 S.

Itto: Récit Marocain d'amour et de bataille
Le Glay, Maurice
Paris. Plon. (1923). 4 Bl., IV, 239 S.

ITTO Guidelines for the establishment and sustainable management of planted tropical forests
Yokohama. ITTO. 1993. IV, 38 S.

Itto itto
Cacciatore, Edoardo
Lecce. Manni. 1994. 599 S.

It tolled for New Mexico: New Mexicans captured by the Japanese, 1941 - 1945
Matson, Eva J
Las Cruces. Yucca Tree Press. 1994. IX, 467 S.
ISBN 096229408X

"Ittonût yehûdît šehayyetā
Gotthelf, Yehuda
Tel-Aviv. Igûd ha-"Olamî šel ha-"Ittona'îm hay-Yehûdîm. 1973. 538 S.

It Took Courage: Tales of adventureus Discovery
Rogers, Stanley ; Busoni, Rafaello
New York. Holiday House. 1948. 268 S.

It took four years for the rising sun to set: (1941 - 1945) ; recollections of an unforgettable ordeal
Malate, Manila, Philippines. De La Salle Univ. Press. 2001. VIII, 221 S.
ISBN 9715553877

It took heroes: a cavalry chaplain's memoir of Vietnam
Newby, Claude D
New York, N.Y. Ballantine Books. 2003. X, 542 S.
ISBN 034545913X

It took more than 200 years to get this work printed
Schiff, Bennett
1983. S. 76 - 82, S. 1 - 7.

Ittoqqortoormiit =: Scoresbysund
Schjøtt, Tage
Kort-og Matrikelstyrelsen. 1992. 1 Kt.

Itt othogh // om kiöp-handelen // eller commercierne: medh thess bestÅnd // nyttor // och wesentelige deelar // som äro warorne // penningarne, och wäxelen och om thess instrument och redskap // som är seglationen, sampt hwad mehra som handelen widkommer
Risingh, Johann Classon
Stockholm. Tryckt hoos Nicolaum Wankijff. 1669. 123 p.

ITTO tropical forest update: a newsletter from the International Tropical Timber Organization to promote conservation and sustainable development of tropical forests
Yokohama. ITTO. Online-Ressource.

Ittūrīm le-sēfer Tōrā
Bernheim, Alfred ; Nahon, Umberto
1966.

Ittūrē Sebī 'al Sǔ[lhān] 'Ā[ruk] Jō[re] D[ē'ā]
Adler, Zvi Isaac Hacohen
1975.

Der IT-Trainer: Trainingshandbuch für Einsteiger und Profis
Rinke, Michael
München [u.a.]. Addison-Wesley. 2000. 185 S.
ISBN 3827315891

IT-Training: Virtuell und OnDemand
Pohl, Volker
Saarbrücken. VDM, Müller. 2007. 207 S.
ISBN 3836404125

ITTraining
[S.l.]. Online-Ressource.

IT training and employability of older workers
Schleife, Katrin
Mannheim. ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 2008. 35 S.

IT-Trainings erfolgreich durchführen: Didaktische Konzepte und teilnehmeraktivierende Methoden für Trainer, Ausbilder, Lehrkräfte und Qualitätsverantwortliche
Gerbig, Christoph ; Gerbig-Calcagni, Irene
Weinheim [u.a.]. Beltz. 2005. 141 S.
ISBN 340736430X

"Itt ringatták bölcsőm, ...": híres magyarok szülőházai
Kapocsy, György
[Budapest]. Kairosz. 2004. 127 S.
ISBN 9639484970

Ittropezione II: per orchestra ; Milano 5 marzo 1963
Andriessen, Louis
[Amsterdam]. [Donemus]. [ca. 2002]. 46 S.

Ittrospezione III: (concept I) ; per due pianisti e tre gruppi strumentali
Andriessen, Louis
Amsterdam. Donemus. © 1964. 26 S.

Ittrospezione III: fragment ; voor twee piano's en tenorsaxofoon ad libitum ; 1965
Andriessen, Louis
Amsterdam. Donemus. © 1965. 2 Spielpartituren (je 8 S.) +.

It tsjil boppe op 'e skoalle
De Jong, Meindert ; Boer, Auck de ; Gall, Jo
Hoorn. West-Friesland. 1956. 236 S.

Itt és most: tanulmány a régi Korunkról
Balogh, Edgar
Kolozsvár. Dacia K. 1976. 146 S.

Itt és mást
Bretter, György ; Molnár, Gusztáv
1979.

Ittstetten
Popp, David
1841.

Ittstetten: urkundliche Beilagen
Popp, David
1842.

Itt Stycke af Konung Olaf Tryggjasons Saga
Oddr ; Verelius, Olof
Upsala. Curio. 1665. 16 S.

Itt Uthtogh, Om Kiöp-Handelen, Eller Commercierne, Medh Theß Beständ, Nyttor, och wesentelige Deelar, som äro Warorne, Penningarne och Wäxelen: Och om theß Instrument och Redskap, som är Seglationen, sampt hwad mehra som handelen widkommer
Risingh, Johan Classon
Stockholm. Wankijff. 1669. 123 S.

Itt vagyunk, Európa!: portré Horn Gyuláról
Pogány, Sára ; Horn, Gyula
Budapest. Brainman. 1990. 132 S.
ISBN 9630279215

Itt valami más van: erdélyi krónika 1911 - 1959
Kántor, Lajos
Budapest. Héttorony Könyvk. 1991. 337 S.
ISBN 9637855327

Itt van az alkony, jó takaró
Babits, Mihály ; Éva, Szabó
Budapest. Móra Könyvkiadó. 1980. 6 ungez. Bl.

Itt voltam
Vas, István
Budapest. Magvetö Könyvk. 1976. 353 S.

Žit' = tvorit': (ob izobrazitel'nom tvorčestve S. I. Paradžanova)
Step'anyan, Nonna
2006.

The ITT wars
Araskog, Rand V
New York. Holt. 1989. XIII, 241 S.
ISBN 080500825X

Itty Bitty Titty Committee: ein Film
Babbit, Jamie ; Diaz, Melonie
Berlin. Salzgeber. 2008. 1 DVD-Video.

The ITTY game: I'm only trying to teach you
Zechnich, Robert
Mesquite. Ide House. 1983. VI, 88 S.
ISBN 0866636560

Itátyáia: ascensão ás Agulhas Negras
Carvalho, Horacio de
Rio de Janeiro. Laemmert. 1900. 415 S.

Žit' tysjač'ju žiznej: povestvovanie-chronika o žizni D. N. Mamina-Sibirjaka
Starikov, Viktor A
Sverdlovsk. Sredne-Ural'. Knižnoe Izdat. 1986. 378 S.