KSZE/OSZE: Dokumente der Konferenz und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
Fastenrath, Ulrich
Neuwied [u.a.]. Luchterhand. 1992 -. Losebl.-Ausg.

Der KSZE-OSZE-Prozess: ein Abschnitt europäischer Friedensgeschichte
Pöllinger, Sigrid
Wien. Braumüller. 1998. XIV, 153 S.
ISBN 3700312466

Der KSZE-Prozeß: Perspektiven u. Probleme für d. Verfriedlichung d. europ. Staatenordnung
Seidelmann, Reimund
Bonn- Bad Godesberg. Stiftung Entwicklung u. Frieden. 1989. 36 S.
ISBN 3927626031

Der KSZE-Prozeß muß weitergehen!
Bruns, Wilhelm
1980.

Der KSZE-Prozess: von der Zähmung zur Auflösung des Ost-West-Konflikts
Bredow, Wilfried von
Darmstadt. Wiss. Buchges. 1992. X, 199 S.
ISBN 3534109937

Der KSZE-Prozess: Perspektiven und Probleme für die Verfriedlichung der europäischen Staatenordnung
Seidelmann, Reimund
Bonn- Bad Godesberg. SEF. 1989. 36 S.
ISBN 3927626031

Der KSZE-Prozess: vom Kalten Krieg zu einem neuen Europa 1975 bis 1990
Altrichter, Helmut
München. Oldenbourg. 2011. 126 S.
ISBN 9783486598070

Der KSZE-Prozess als Gegenstand der deutsch-deutschen Beziehungen: (1972/73 - 1975)
Bresselau von Bressensdorf, Agnes
Augsburg. 2009. 116 S.

Der KSZE-Prozess der 1970er-Jahre aus der Perspektive der DDR-Staatssicherheit
Süß, Walter
2010.

Der KSZE-Prozeß und das Madrider Treffen in polnischer Sicht
Konarski, Włodzimierz
1983.

Der KSZE-Prozeß und die Grundzüge einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur
Barth, Peter
Tutzing. Akad. für Politische Bildung. 1991. 45 S.

Ékszerek régen és ma =: Schmuckstücke ehemals und heute
Villányi, Éva B
Szombathely. 1985. [14] Bl.

Ékszer - és viselettörténet
Müller, Robert ; Petánovics, Katalin ; Virág, Zsuzsanna
Keszthely. 1987. 52 S.

Die KSZE-Schlußakte und ihre Anwendung auf Deutschland: Tagung am 8. und 9. Dezember 1982 aus Anlaß des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember 1982
Bonn. Wegener. [1982]. 46 S.

Die KSZE-Spillover-Monitormission in Makedonien: 1992 - 1993 ; präventive Friedenssicherung durch internationale Beobachtermissionen ?
Troebst, Stefan
Ebenhausen. Stiftung Wiss. u. Politik. 1994. 54 S.

Die KSZE-Spillover-Monitormission in Makedonien, 1992 - 1993: präventive Friedenssicherung durch internationale Beobachtermissionen?
Troebst, Stefan
Ebenhausen, Isartal. Stiftung Wissenschaft und Politik. 1994. 54 S.

KSZE und Abrüstung
Bader, Herbert
Köln. Deutsche Friedens-Union, Kommission Abrüstung u. Sicherheit. 1975. 16 S.

Die KSZE und die europäische Sicherheit: Kooperative Konfliktverhütung für Gesamteuropa
Staack, Michael ; Meier, Oliver
1992.

Die KSZE [Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa] und die Menschenrechte
Blumenwitz, Dieter
1977.

Die KSZE und die Wirtschaftsbeziehungen in Europa
Freiberg, Paul ; Nitz, Jürgen
1979.

KSZE und MBFR: eine neue Ordnung für Europa?
Männing, Peter
Berlin. Landeszentrale f. Polit. Bildungsarbeit. 1973. 32 S.

KSZE, VVSBM: vom Wiener Dokument 1990 zum Wiener Dokument 1992 ; Chronik
Palmisano, Simon
Wien. Landesverteidigungsakad. 1992. Getr. Zählung.

Kősziklán épült vár: a Debreceni Református Kollégium története
Győri, L. János
Debrecen. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma. 1993. 214 S.
ISBN 9630433494

Küszködni lettél: vers, verspróza, próza
Kondor, Béla
Budapest. Kortárs K. 2006. 460 S.
ISBN 9639593265

Készülödés: a tanú elött
Németh, László
Budapest. Magyar Élet K.

Készülődés (A kárpátaljai magyar írás): irodalomtörténeti esszé
Benedek, András S
Ungvár [u.a.]. Intermix Kiadó. 2007. 100 S.
ISBN 9789638750167

Készülődés a számadásra: Hatvani Dániel beszélgetése Csoóri Sándorral
Csoóri, Sándor ; Hatvani, Dániel
New York. Püski. 1982. S. 17 - 32.

Készülődés a számadásra
Csoóri, Sándor
Budapest. Magvető Könyvk. 1987. 460 S.
ISBN 9631411303

Készülödés a számadásra
Csoóri, Sándor
Budapest. Magvtö K. 1987. 561 S.

Készült Bajkó Anikó "Emlékeztető" kiállítása alkalmából
Székesfehérvár. 2003. 51 S.
ISBN 9639279331

Öksüz Musa
Dinamo, Hasan Izzettin
İstanbul. May Yayınları. 1973. 256 S.

Köszönöm, jól!: álnapló
Tóth, Lívia
Újvidék. Fórum Könyvk. 2000. 85 S.
ISBN 8632305018

Köszöntö: 1918-1919
Lendvai, István
Budapest. Táltos K. 1920. 63 S.

Köszöntö beszéd: Dr. Dégen Árpád föigazgatónak, a budapesti ... 1926 XII. 12
Györffy, István ; Degen, Árpád von
1926. 2 S.

Köszöntjük Románia elnökét
Bucuresti. Kriterion. 1984. 217 S.

Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára
Hoffmann, István ; Jakab, László
Debrecen. 2000. 501 S.

Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára
Hoffmann, István ; Sebestyén, Árpád
Debrecen. 1999. 515 S.

Köszöntökártyák az empire és biedermeier korból
Balogh, Sára
1966.

Köszöntö Nyíri Tamás 70. születésnapjára =: Festschrift für Tamás Nyíri zum 70. Geburtstag
Gelejiné Neubauer, Irén ; Nyíri, Tamás
Budapest. Reprograf Kft. 1990. 525 S.
ISBN 9634002374

Köszöntés Tolnay Károly nyolcvanadik születésnapjára
Vayer, Lajos
1979.

Köszobrászati emlékeink helyreállitási módszerei
Köfalvi, Imre
1975.

Kászoni székely népmvűészet
Kós, Károly ; Nagy, Jenő ; Szentimrei, Judit
1972.

Kászonszéki krónika: 1650 - 1750
Imreh, István ; Pataki, József
Budapest u.a. Európa Könyvk. u.a. 1992. 370 S.
ISBN 9732603208

Kész és félkész katasztrófák
Tandori, Dezső
Budapest. Magvető. 1997. 249 S.
ISBN 9631420841

Kształcenia kadr naukowych w szkolnictwie wyższam
Szarras, Henryk
Warszawa. Panstw. Wyd. Naukowe. 1975. 257 S.

Kształcenie akademickie w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ; praca zbiorowa pod redakcją naukową Józefa Wojakowskiego
Wojakowski, Józef
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1989. 129 S.
ISBN 8323002169

Kształcenie a plany zyciowe młodziezy: analiza badan radzieckich
Kwiecinska, Felicja E ; Kwieciński, Zbigniew
Torun. Uniw. 1979. 206 S.

Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji : model kompetencji zawodowych: materiały z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 2 grudnia 2009 r
Poznań. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 2010. 142 s.
ISBN 9788390625270

Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego: materiały konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UMCS, Lublin, 23 - 24 października 2008 r
Warszawa. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 2009. 145 s.
ISBN 9788390625249

Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje =: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos
Malinowski, Jerzy ; Woźniak, Michał
Toruń. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1996. XVII, 700 S.
ISBN 8323107351

Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22 - 24 października 1995
Zybert, Elżbieta Barbara
Warszawa. Wydawn. SBP. 1996. 286 S.
ISBN 8385778616

Kształcenie bibliotekarzy szkolnych
Jarowiecki, Jerzy
Kraków. Wydawn. Naukowe WSP. 1993. 299 S.

Kształcenie cudzoziemców: materiały międzynarodowej konferencji naukowej
Wróblewska, Hanna
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1989. 189 S.

Kształcenie dla innowacji pedagogicznych
Schulz, Roman
Toruń. Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika. 1992. 115 S.
ISBN 8323103585

Kształcenie dla potrzeb gospodarki
Zakrzewski, Zbigniew
Warszawa u.a. Państw. Wydawn. Nauk. 1985. 140 S.
ISBN 8301057440

Kształcenie dorosłych a społeczny system wychowania
Harwas, Edmund
Poznań. Panstw. Wydawn. Nauk. 1959. 89 S.

Kształcenie dorosłych w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształca̜cych w województwie szczecińskim: (1945 - 1965)
Bereźnicki, Franciszek
Poznań. Wydawn. Uniw. 1972. 115 S.

Kształcenie dorosłych w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w Województwie Szczecińskim <1945 - 1965>
Bereźnicki, Franciszek
1972.

Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia
Skwarek, Janusz
Zamość. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Centrum Badawczo-Szkoleniowe. 2006. 173 S.
ISBN 838836796X

Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo
Opiat, Jan
Warszawa. Opiat. 1994. 156 S.
ISBN 8390138107

Kształcenie dziennikarzy w Polsce: wybrane problemy
Wallas, Tadeusz
Poznań. Wydawn. Naukowe Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniw. Im. Adama Mickiewicza.
ISBN 8390213397

Kształcenie dziennikarzy w Polsce: opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego
Rzeszów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. 2009. 151, [1] s.
ISBN 9788360583470

Kształcenie dziewcząt i kobiet w systemach oświatowych RFN i NRD: studium porównawcze roli kobiet w odmiennych warunkach ustrojowych
Górak, Krystyna
Opole. Inst. Śląski. 1983. 283 S.

Kształcenie ekonomistów w systemie studiów dla pracujących: (dynamika, struktura, sprawność)
Lepiech, Józef
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1972. 192 S.

Kształcenie głosu
Zielińska, Halina
Lublin. Wydawn. Muzyczne Polihymnia. 1996. 217 S.
ISBN 8385684727

Kształcenie i badania w zakresie urządzania lasu na wydziałach leśnych w Polsce
Warszawa. Wydawnictwo SGGW. 2009. 300 s.
ISBN 9788375831641

Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych, elementarnych, w Polsce w XVIII - XX wieku
Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1989. 182 S.

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej
Mikołajewicz, Wojciech
Kraków. Impuls. 2001. 291 S.
ISBN 8373080996

Kształcenie i doskonalenie pedagogiczne nauczycieli akademickich
Wenta, Kazimierz
Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego. 1988. 216 S.

Kształcenie i formacja dziennikarzy w ramach studiów uniwersyteckich: praca zbiorowa
Zasępa, Tadeusz
Lublin. Norbertinum. 2004. 58 S.
ISBN 837222188X

Kształcenie instrumentalistów i wokalistów: stan i problemy ; materiały z konferencji naukowej w Radziejowicach w dniach 27 - 29 listopada 1990 roku
Jankowski, Wojciech
Warszawa. 1992. 277 S.

Kształcenie i szkolenie zawodowe pracowników publicznych służb zatrudnienia
Brejnak, Andrzej ; Wolinska, Irena
Warszawa. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Depatrament Rynku Pracy. 2008. 207 s.

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne: zadania pedagoga
Hulek, Aleksander
Wrocław <<[u.a.]>>. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. 1992. 242 S.
ISBN 8304040506

Kształcenie i wychowanie ideologiczno-polityczne w systemie oświatowym PRL
Gąsior, Henryk
Katowice. Uniw. Śląski. 1982. 152 S.

Kształcenie i wychowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku
Kosznicki, Michał
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 1999. 187 S.
ISBN 8370178847

Kształcenie i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG w latach 1955 - 1975: studium porównawcze
Butkiewicz, Michał
Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1979. 159 S.

Kształcenie językowe
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Kopeć, Urszula
Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010. 238 s.
ISBN 9788373385290

Kształcenie językowe w szkole
Dudzik, Maria
Wrocław. Uniw. 1981.

Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych: projekt nowej metodyki
Bakuła, Kordian
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1997. 228 S.
ISBN 8322915373

Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym
Komorowska, Hanna
Warszawa. Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica". 2009. 270 s.
ISBN 9788389281777

Kształcenie jȩzykowe w szkole
Dudzik, Maria
Wrocław. Wydawn. Uniw. (1981). 230 S.

Kształcenie kadr naukowych w latach 1961 - 1970
Figurski, Maciej ; Kryczyński, Walenty
Warszawa. PWN. 1977. 82 S.

Kształcenie kadr naukowych w szkolnictwie wyższym
Szarras, Henryk
1975.

Kształcenie kadr technicznych dla budownictwa: Krynica 2009 : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kielce-Krynica, 20 - 25 września 2009 r
Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. 2009. 187 s.
ISBN 9788388906770

Kształcenie kadr technicznych dla krajów rozwijających się: na podstawie raportu sekretarza generalnego ONZ przedłożonego na 37. sesję rady gospodarczej i społecznej w czerwcu 1964 r
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1965. 53 S.

Kształcenie kadr technicznych polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918 - 1967
Kmiecik, Tadeusz
Warszawa. Wojskowy Inst. Historyczny. 1992. 389 S.

Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej
Poznań. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania. 2010. 178 s.
ISBN 9788392702948

Kształcenie konserwatorów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Zachwatowicz, Jan
1971.

Kształcenie konserwatorów zabytków w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Domasłowski, Wiesław
1971.

Kształcenie kultury audiowizualnej młodziezy
Wawrzak-Chodaczek, Mirosława
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2000. 220 S.
ISBN 8322920806

Kształcenie literacki
Uryga, Zenon
Kraków. Wydawn. Naukowe WSP. 1986. 225 S.

Kształcenie literackie
Uryga, Zenon
Kraków. Wydawn. Naukowe Wyższej Szkoły Pedag. 1986. 225 S.

Kształcenie literackie w systemie edukacji początkowej
Karlińska-Włodarczyk, Alicja
Opole. 1991. 73 S.
ISBN 8385012796

Kształcenie literackie w szkołach zawodowych w Polsce w 1918 - 1939
Budrewicz, Zofia
Kraków. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 1994. 146 S.
ISBN 8370522211

Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Karkut, Dorota
Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010. 240 s.
ISBN 9788373385245

Kształcenie menedżerów: procesy kształcenia na kierunkach zarządzania, marketingowych, ekonomicznych, bankowych, prawnych, administracyjnych i socjologicznych oraz wojskowych i policyjnych
Tyrała, Paweł
Toruń. Mado. 2006. 249 S.
ISBN 8389886154

Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej
Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. 2010. 175 s.
ISBN 9788372833778

Kształcenie muzeologów konserwatorów i restauratorów
Malinowski, Kazimierz
Poznań. Muzeum narodowe. 1976. 122 S.

Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku: materiały sympozjum zorganizowanego przez Zakład Muzyki Kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim w dniach 21 - 22.11.1995 z okazji 20-lecia Studium Muzyki Kościelnej w Opolu
Pośpiech, Remigiusz
Opole. Wydział Teologiczny Uniw. Opolskiego. 1997. 254 S.
ISBN 8386865598

Kształcenie na kierunku Budownictwo: ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna, Kielce - Cedzyna 22 - 24 października 2003 r
Kielce. 2003. 411 S.

Kształcenie nauczycieli a reforma systemu edukacji w Polsce: praca zbiorowa
Radom. Inst. Technologii Eksploatacji. 2000. 290 S.
ISBN 8372042039

Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie: w 25-lecie likwidacji Liceum Pedagogicznego
Bieszk, Bolesław ; Szews, Jerzy
Wejherowo. Muzeum Piśmennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 1994. 243 S.
ISBN 8390135426

Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce: narodziny systemu - przykłady funkcjonowania - potrzeby ; praca zbiorowa pod red. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich
Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna
Białystok. Wydawn. Uniw. 1999. 88 S.
ISBN 8387884294

Kształcenie nauczycieli klas I - III ze szczególnym uwzglęnieniem problemu umiejętności planowania pracy dydaktycznej
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1988. 185 S.

Kształcenie nauczycieli muzyki w wybranych krajach Europy i USA: raport z badań
Jankowski, Wojciech ; Zemła, Adam
Warszawa. Akad. Muzyczna Im. F. Chopina. 1999. 125 S.
ISBN 8387759465

Kształcenie nauczycieli muzyki w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach: raport z badań
Przychodzińska, Maria ; Białkowski, Andrzej
Lublin. Wydawn. UMCS. 2002. 71 S.
ISBN 8322718926

Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w polskich uczelniach: stan obecny i perspektywy
Kwiasowski, Zbigniew
Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 2007. 186, [2] s.
ISBN 9788372714282

Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Boguszewska, Anna
Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2010. 226 s., [26] s. tabl., [6] k. tabl.
ISBN 9788322731604

Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815-1914
Stasierski, Kazimierz
1967.

Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865 - 1976
Kempa, Grażyna
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2011. 243, [5] s.
ISBN 9788322619988

Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918 - 1939 =: The Training of elementary school teachers in the years 1918 - 1939
Kulpa, Jan
Wrocław [u.a.]. Akad. 1963. 174 S.

Kształcenie nauczycieli szkół specjalnych w Polsce do 1939 r: ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Gasik, Wojciech
Warszawa. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej. 1991. 221 S.

Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej
Ochmański, Marian
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sklłodowskiej. 1997. 279 S.
ISBN 8322710712

Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa: 1944 - 1956
Chmielewski, Witold Jan
Warszawa. Wydawn. Neriton. 2006. 385 S.
ISBN 8389729598

Kształcenie nauczycieli w Polsce: rys historyczny
Szafrański, Franciszek
Wrocław. IKNiBO. 1978. 296 S.

Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej: 1945 - 1975
Jarowiecki, Jerzy
Kraków. Wydawn. Nauk. Wyższej Szkoły Pedag. 1983. 271 S.

Kształcenie nauczycieli w Polsce w seminariach nauczycielskich i liceach pedagogicznych (1918 - 1970)
Dereń, Edward
Mysłowice. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 2010. 350 s.
ISBN 9788389032423

Kształcenie nauczycieli w środkowej Galicji
Meissner, Andrzej
1974.

Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich
Szczecin. Zapol. 2004. 286 S.
ISBN 838926093X

Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej: wybrane zagadnienia
Sujak-Lesz, Krystyna
Wrocław. Oficyna Wydawnicza Atut. 2008. 285 s.

Kształcenie obronne młodzieży akademickiej
Kaliński, Mirosław
Warszawa. Agencja Wydawnicza "Egros". 2004. 140 S.
ISBN 8389986035

Kształcenie obywatelskie w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: materiały z konferencji naukowej 12.XII.1996
Radwan, Katarzyna
Warszawa. Oficyna Wydawn. Volumen. 1997. 85 S.
ISBN 8386857633

Kształcenie Obywatelskie w Wojsku
Warszawa. Dom Wojska Polskiego.

Kształcenie oficerów korpusu technicznego Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1931 - 2006
Będźmirowski, Jerzy
Gdynia. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. 2006. 131, [2] s.

Kształcenie oficerów zawodowych kawalerii Wojska Polskiego w latach 1919 - 1939
Wójcik, Teodor
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2008. 235 S., [4] Bl.
ISBN 9788322929865

Kształcenie organistów Diecezji Płockiej w latach 1902 - 2002
Domagała, Jarosław
Płock. Płocki Inst. Wydawn. 2002. 96 S.
ISBN 8387403687

Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych
Łukawska, Anna
Kraków. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1994. 147 S.
ISBN 8323308063