Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie
Czerniak, Lech
Pułtusk. Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora [etc.]. 2008. 262, [1] s., [4] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. luzem.
ISBN 9788361287193

Osada wielokulturowa w Jankowie, gmina Piątek, województwo łódzkie
Czerniak, Lech
Pułtusk. Instytut Antropologii i Archeologii WSH. 2006. 319 s., [3] k. tabl. złoż., [5] k. tabl. luź.
ISBN 8389709619

Osada z doby bronzovej v Pobedime
Studeníková, Etela ; Paulík, Jozef
Bratislava. Vydav. Osveta. 1983. 291 S.

Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym 1, gmina Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie: Autostrada A2
Łódź. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk. 2002. 137 S.
ISBN 8385463968

Osada z lateńska w żółwinie pow. Międzyrzecz - Wlkp: z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej
Kres, Bogdan
Zielona Góra. Muzeum Okręgowe. 1965. 16 S.

Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
Karczewska, Małgorzata ; Karczewski, Maciej
Białystok. Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna. 2002. 188 S.
ISBN 8391817350

Osada z późnego okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Rogowie (stan. 4), woj. Koszalin
Machajewski, Henryk
Koszalin. Muzeum Okręgowe. 1980. 57 S.

Osada z późnego okresu rzymskiego w Iglomi, woj Krakowskie
Dobrzańska, Halina
Wrocław u.a. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1990.

Osada z przełomu naszej ery w chociemyślu pow. Głogów: z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej
Kres, Bogdan
Zielona Góra. Muzeum Okręgowe. 1965. 14 S.

Osada z póznego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Krakowskie
Dobrzańska, Halina
Wrocław u.a. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1990. 148 S.

Os Adelfos de Terêncio
Tonioli, Armando
1961.

Osaždennaja krepost: roman, rasskazy
Ch'ien Chung-shu
Mosjva. Chusož. lit. 1989. 509 S.

Osaždennaja Odessa
Azarov, Il'ja I
Moskva. Voennoe izd.Minist.Oborony SSSR. 1966. Portr.,253 S.m.Taf.

Osaždennyj Sevastopolʹ
Evseev, Aleksandr K
1959.

Osaždennyj Sevastopol': istoričeskij roman
Filippov, Michail M. (Publizist)
Moskva. Izdat. Pravda. 1989. 445 S.

Osaždennyj Sevastopol'. Istor. roman
Filippov, Michail Michajlovič
1977.

Osadki Arktičeskogo Bassejna po materialam drejfa l/p 'G. Sedov'
Klenova, M. V
Moskva. Akad. Nauk SSSR. 1962. 103 S.

Osadki cholodnych frontov v centralʹnoj časti Evropejskoj territorii SSSR v teploe vremja goda
Vetlov, Ivan P ; Petrenko, Nikolaj V
Leningrad. GIMIZ. 1955. 63 S.

Osadkonakoplenie i genezis uglej karbona SSSR: Sbornik stateǐ = Sedimentation and genesis of carboniferous coals in the USSR
Moskva. Izd. "Nauka". 1971. 274 S.

Osadkonakoplenie i klimaty Vnutrennej Azii v antropogene
Ravskij, Ė. I
Moskva. Izd. "Nauka". 1972. 334 S.

Osadkonakoplenie v Atlantitčeskom Okeane: okeanologičeskie issledovanija = Sedimentation in the Atlantic Ocean
Lisicyn, Aleksandr P
Kaliningrad. Kaliningradskaja Pravda. 1975. 461 S.

Osadkonakoplenija v silure Pribaltiki
Jürgenson, Erika
Tallinn. Valgus. 1988. 174 S.
ISBN 5440002405

Osadkoobrazovanie v okeanach: Količestvennoe raspredelenie osadočnogo materiala
Lisicyn, Aleksandr P
Moskva. "Nauka". 1974. 437 S.

Osadnaja zapis': blokadnyj dnevnik
Boldyrev, Aleksandr N
Sankt-Peterburg. Fond Regional'nogo Razvitija Sankt-Peterburga [u.a.]. 1998. 365 S.
ISBN 5801500111

Osadnictwo a rekreacja
Romiszewski, Andrzej
Warszawa <<[u.a.]>>. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1983. 150 S.
ISBN 8301037172

Osadnictwo celtyckie w Polsce
Woźniak, Zenon ; Hensel, Witold
Wroclaw [u.a.]. Ossolineum, Polska Akad. Nauk. 1970. 353 S., LIII Bl.

Osadnictwo epimezolityczne w Korzeczniku, woj. Konińskie Stanowiski 6/7
Olszewski, Piotr A
Inowrocław. Drukarnia Kujawska. 1987. 85 S.

Osadnictwo epimezolityczne w Korzeczniku, woj. Konińskie Stanowisko 6/7
Olszewski, Piotr A
Inowrocław. Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1987. 95, [11] S.

Osadnictwo, gospodarka, społeczeństwo: studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim
Pelisiak, Andrzej
Rzeszów. Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego. 2003. 262 S.
ISBN 8373380426

Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII w. <1511-1772>
Szafran, Przemysław
1961.

Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie zjazdu gnieźnieńskiego
Buko, Andrzej ; Świechowski, Zygmunt
Warszawa. 2000. 371 S.
ISBN 8385345116

Osadnictwo i gospodarka powiatu radomskiego w XVI - XVIII wieku
Guldon, Zenon
Radom. Radomskie Tow. Naukowe [u.a.]. 1995. 228 S.
ISBN 8390077760

Osadnictwo i krajobraz: od schyłku średniowiecza po współczesność ; praca zbiorowa pod red. Zdzisława Nogi
Noga, Zdzisław
Kraków. Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 1997. 135, [48] S.
ISBN 8390147173

Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych: studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy
Kruk, Janusz
Kraków. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk. 1996. 139 S.
ISBN 838546347X

Osadnictwo i zmiany 'srodowiska naturalnego wyżyn lessowych: studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy
Kruk, Janusz
Kraków. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk. 1996. 139 S.
ISBN 838546347X

Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
Szyszman, A
Wilno. Zakł. Graficzne "Znicz". 1936. 45 S.

Osadnictwo kasztelanii Łowickiej: 1136 - 1847
Warężak, Jan
Łódź.

Osadnictwo kasztelanii łowickiej <1136 - 1847>
Warężak, Jan
Łódź. Łódzkie Tow. Naukowe. 1952.

Osadnictwo kaszubskie w Ontario
Jost, Izabela
Lublin. Katol. Uniw. 1983. 147 S.
ISBN 8300002030

Osadnictwo Kotliny Kolskiej: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
Bednarczyk, Józef
Poznań. Wydawnictwo Poznańskie. 2010. 713, [2] s., [1] k. tabl., [12] k. tabl. złoż. kolor.
ISBN 9788371777592

Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900 - 1400/1300 przed. Chr. = Settlement of late neolithic cultures and the neolithic/bronze age transition
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 2000. 624 S.
ISBN 8371771622

Osadnictwo kultury przeworskiej we wschodniej części Niecki Nidziańskiej
Garbacz, Krzysztof
Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Semper. 2009. 391 s.
ISBN 9788375070675

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych we wschodniej cześci Niecki Nidziańskiej =: The settlement of the Funnel Beaker Culture in the Eastern part of the Nida Basin
Nowak, Marek
Kraków. Inst. Archeologii, Uniw. Jagielloński. 1993. 159 S.
ISBN 8323306621

Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych we wschodniej czesci Niecke Nidzianskiej
Nowak, Marek
Kraków. 1993. 159 S.

Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948
Szarota, Tomasz ; Bartnik, Maria
1969.

Osadnictwo miejskie na Dolnym Śla̧sku w latach 1945 - 1948
Szarota, Tomasz
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1969. 328 S.

Osadnictwo miejskie na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 - 1950
Łach, Stanisław
Słupsk. Wydawn. Uczelniane Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 1996. 274 S.
ISBN 8387006157

Osadnictwo nad Dolną Wisłą w średniowieczu
Gierszewski, Stanisław
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1989. 180 S.
ISBN 8323004781

Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu
Sperka, Jerzy
Sosnowiec [u.a.]. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica [u.a.]. 2005. 127 S.
ISBN 8388204246

Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV w
Długokęcki, Wiesław
Malbork. Muzeum Zamkowe. 1992. 212 S. +.

Osadnictwo na ziemiach obecnego województwa legnickiego w latach 1945 - 1950: materiały pod red. Janusza Chutkowskiego przygotowane na sesję organizowaną 21.04.1989 r
Chutkowski, Janusz
Legnica. 1989. 148 S.

Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach Woj. Włocławskie, stanowisko 29
Czebreszuk, Janusz ; Szmyt, Marzena
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1992. 224 S.

Osadnictwo neolityczne i wczesnobrazowe w Debach, woj. wloclawskie, stanowisko 29
Czebreszuk, Janusz ; Szmyt, Marzena
Poznan. Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1992. 224, 63 S.

Osadnictwo neolityczne i wczesnobra̧zowe w Opokach, Woj. Włocławskie, Stanowisko 7
Andrałojć, Mirosław ; Woźniak, Marek
Inowrocław. Uniw. Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1988. 90, 36 S.

Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej: próba zarysu organizacji przestrzennej
Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna
Wrocław. Polska Akad. Nauk, Inst. Archeologii i Etnologii. 1993. 223 S.
ISBN 8385463208

Osadnictwo niemieckie w Prusach Wschodnich
Muennich, Aleksander
Toruń. Wydawn. Inst. Bałtyckiego. 1934. 51 S.

Osadnictwo obcoetniczne i innoplemienne w Polsce wczesnego średniowiecza
Modrzewska, Halina
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszaw. 1984. 150 S.

Osadnictwo obcoetniczne i innoplemienne w Polsce wczesniejszego sredniowiecza
Modrzewska, Halina
Warszawa. Uniw. 1984. 150 S.

Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego: V w. p. n. e. - XII w. n. e
Pyrgała, Jerzy
Wrocław u.a. Ossolineum. 1987. 177 S.
ISBN 8304026953

Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w rejonie Woźnej Wsi, Woj. Łomżyńskie
Kempisty, Elżbieta ; Sulgostowska, Zofia
Warszawa. Semper. 1991. 158 S.
ISBN 839002134X

Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu
Hołub-Pacewiczowa, Zofja
W Krakowie. Akademja. 1931. XX, 508 S., 11 Kt. 8".

Osadnictwo plemienne Pomorza: VI-X wiek
Łosiński, Władysław
Wrocław u.a. Ossolineum. 1982. 308 S.
ISBN 8304010194

Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne nad dolną Narwią
Wieçkowska, Hanna
Wrocław u.a. Ossolineum. 1985. 167 S.
ISBN 8304018926

Osadnictwo Podhala w okresie międzywojennym
Leszczycki, Stanisław
Zakopane. Muzeum Tatrzańskie u.a. 1990. 190 S.

Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w
Janeczek, Andrzej
Warszawa. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk, Dawniej Inst. Historii Kultury Materialnej PAN. (1993). 386 S.

Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w
Janeczek, Andrzej
Wrocław u.a. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1991. 386 S.
ISBN 8304035677

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim: mity i rzeczywistość ; materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie, 5 grudnia 2002 roku ; praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego
Kozłowski, Kazimierz (Historiker)
Szczecin. Wydawn. "Dokument". (2003). 184 S.
ISBN 8389341042

Osadnictwo polskie na ziemiach zachodnich i północnych na tle powojennych migracji ludnościowych: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Wyższej Skoły Pedagogicznej w Słupsku Ustka, 12 listopad 1993 r
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedag. w Słupsku, Inst. Historii. 1993. 163 S.

Osadnictwo polskie w Szczecinie 1945-1950
Kaczkowski, Sylwester
1963.

Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem
Dulinicz, Marek
Warszawa. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk. 1998. 251 S.
ISBN 8385463712

Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku - starostwo leckie (giżyckie) i rynskie
Białuński, Grzegorz
Olsztyn. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 1996. 251 S.

Osadnictwo rolne na terenie województwa kieleckiego w latach 1945 - 1947
Iwniak, Stefan
1984.

Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych
Dziurzyński, Patrycy
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawn. 1983. 401 S.
ISBN 8320534550

Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Zakolu Załęczańskim doliny Warty
Cyrek, Krzysztof
Łódź. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. 1996. 194 S.
ISBN 8390138271

Osadnictwo schyłkowopaleotiyczne w Zakolu Załe̜czańskim doliny Warty
Cyrek, Krzysztof
Łódź. 1996. 194 S.
ISBN 8390138271

Osadnictwo społecznbości neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 22
Czebreszuk, Janusz ; Przybył, Agnieszka
Poznań. Uniw. im. Adama Mickiewicza. 2002. 151 S.
ISBN 8385795170

Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły =: Settlement of linear pottery communities in the upper Vistula river basin
Czekaj-Zastawny, Agnieszka
Kraków. Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 2008. 246 s., [14] s. tabl., [2] k. tabl. złoż., [3] k. tabl. złoż. luzem.
ISBN 9788392355618

Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 22
Czebreszuk, Janusz ; Przybył, Agnieszka
Poznań. Uniw. im. Adama Mickiewicza. 2002. 151 S.
ISBN 8385795170

Osadnictwo społeczności z wczesnej epoki brązu w Rybinach: woj. Kujawsko-Pomorskie, stanowisko 17
Makarowicz, Przemysław
Poznań. UAM. 2000. 186 S.
ISBN 8390860635

Osadnictwo społeczności z wczesnej epoki brązu w Rybinach, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 17
Makarowicz, Przemysław
Poznań. Uniw. im. Adama Mickiewicza. 2000. 186 S.
ISBN 8390860635

Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia w okolicach Głogowa
Pogorzelski, Wacław
Głogów. Wydawn. WERK. 1995. 86 S.
ISBN 8390196468

Osadnictwo strefi wschodniobałtyckiej w I. tysiacleciu przed nasza era
Okulicz, Lucja
Wroclaw [u.a.]. Ossolineum. 1976. 338 S.

Osadnictwo strefy wschodniobałtyckiej: w i tysiącleciu przed naszą erą = Occupation in the East Baltic Zone
Okulicz, Lucja
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1976. 338 S.

Osadnictwo strefy wschodniobałtyckiej w I tysiącleciu przed naszą erą
Okulicz-Kozaryn, Łucja
1976.

Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV - XVIII w
Grygajtis, Krzysztof
Gdańsk. Rada Centralna i Oddz. w Gdańsku Związku Tatarów Polskich. 2003. 280 S.

Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim
Pollakówna, Marzena
Poznań. Institut Zachodni. 1953. 186 S.

Osadnictwo wczesnej kultury luzyckiej w Narkowie gmina Dobre stanowisko 9: z badań nad kultura na Nizu Polskim
Czebreszuk, Janusz ; Ignaczak, Marcin ; Łoś, Józef
Poznań. Uniw. im. A. Mickiewicza. 1997. 110 S.
ISBN 8385795138

Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, staniowisko 9: z badań nad kultura̧ łużycka̧ na Niżu Polskim
Czebreszuk, Janusz ; Ignaczak, Marcin ; Łoś, Józef
Poznań. Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1997. 110 S.
ISBN 8385795138

Osadnictwo wczesnośredniowieczne na pobrzeżu i pojezierzu wschodniopomorskim: Wybrane obszary próbne
Lachowicz, Franciszek ; Olczak, Jerzy ; Siuchniński, Kazimierz
Poznán. 1977. 313 S.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w mikroregionie pomiędzy Huczwą, Bugiem i Bukową: na tle osadnictwa grupy masłomęckiej z młodszego okresu rzymskiego
Kokowska, Ewa ; Kokowski, Andrzej
Zamość. Wojewód. Ośrodek Archeologiczno-Konserwator. 1987. 118 S.

Osadnictwo wczesnorolnicze średniogórza niemieckiego =: Frühackerbauliche Besiedlung des Deutschen Mittelgebirges
Valde-Nowak, Paweł
Kraków. Inst. Archeologii i Etnologii Polskiej Akad. Nauk. 1995. 191, [ca. 100] S.
ISBN 8385463372

Osadnictwo wczesnosredniowieczne na Pobrzezu i Pojezierzu Wschodniopomorskim: wybrane obszary próbne; katalog
Lachowicz, Franciszek ; Olczak, Jerzy ; Siuchniński, Kazmierz
Poznan. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1977. 313 S.

Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945 - 1947
Skrago, Zdzisław
Toruń. Marszałek. 2002. 103 S.
ISBN 8373221298

Osadnictwo wiejskie
Siemiński, Janusz
1978.

Osadnictwo wiejskie i miejskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1948
Serafin, Franciszek ; Klorygowa, Barbara
1973.

Osadnictwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945 - 1950
Łach, Stanisław
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedag. 1983. 354 S.

Osadnictwo wiejskie Pomorza: L'habitat rural de la Poméranie. - Witold Kulesza. Zarys stosunków fitogeograficznych i fitosocjologicznych nad polskiem morzem. Les problèmes phytogéographiques et phytosociologiques sur le rivage maritime en Pologne. [Mit franz. Zsfassgn.]
Kiełczewska-Zaleska, Maria
W Poznaniu. Książn.-Atlas in Komm. 1934. 63 S.

Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku
Mikulski, Krzysztof
Toruń. Tow. Naukowe. 1994. 214 S.
ISBN 8385196056

Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945 - 1949
Kościk, Elżbieta
Wrocław u.a. Ossolineum. 1982. 301 S.
ISBN 8304010429

Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śla̧ska w latach 1945 - 1949
Kościk, Elżbieta
Wrocław u.a. Ossolińskich. 1982. 301 S.
ISBN 8304010429

Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945 - 1949
Kusiak, Franciszek
Wrocław u.a. Ossolineum. 1982. 303 S.
ISBN 8304009854

Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śla̧ska w latach 1945 - 1949
Kusiak, Franciszek
Wrocław u.a. Ossolińskich. 1982. 303 S.
ISBN 8304009854

Osadnictwo wiejskie Ziemi Dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji =: The country colonisation of the County of Dobrzyń in the light of plans of the XVIII and XIX century, and its changes under the influence of enfranchisement and parcellation
Kwiatkowska, Eugenia
Toruń. Wyd. z Zasiłku Polskiej Akad. Nauk. 1963. 89 S.

Osadnictwo w Małopolsce od II okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego
Michalski, Jan
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1992. 167 S.
ISBN 8323007209

Osadnictwo wojskowe marszałka Józefa Piłsudskiego na ziemiach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej 1920 - 1939
Gralak, Bronisław
Zgierz. Gralak. 2006. [6], 383 s.

Osadnictwo wojskowe na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948
Styś, Leszek
1978.

Osadnictwo wojskowe na Wołyniu
Popek, Leon
Lublin. Tow. Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. 1998. 107 S.
ISBN 8390804239

Osadnictwo wojskowe na Ziemi Lubuskiej
Mamak, Kazimierz
1979.

Osadnictwo w powiecie wołowskim w latach 1945 - 1947
Hajdo, Józefa
Wołów. Powiat Wołowski. 2010. 94, [2] s.
ISBN 9788392881940

Osadnictwo wschodniograweckie w dolinie Wisły pod Krakowem
Sobczyk, Krzysztof
Kraków. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1995. 149, 30 S.
ISBN 8323309132

Osadnictwo w ziemi chelminskiej w wiekach średnich =: La colonisation de la terre de Chelmno au moyen-âge = Die Besiedlung des Chełmnoer Landes (Kulmerlandes) im Mittelalter
Paradowski, Józef
Lwów. Mianowski. 1936. 150 S.

Osadnictwo z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Sośni, Woj. Łomżyńskie
Kempisty, Elżbieta ; Wieçkowska, Hanna
Wrocław u.a. Ossolineum. 1983. 124 S.
ISBN 8304012650

Osadnictwo ziemi Ciechanowskiej w XV wieku <1370-1526>
Borkiewicz-Celińska, Anna
1970.

Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650
Fastnacht, Adam ; Gierowski, Józef Andrzej
1962.

Osadniki przemysłowe: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Sobczak, Jerzy
Kraków. Politechnika Krakowska. 1985. 169 S.

Osadnyj spisok 1618 g
Anchimjuk, Jurij V
Moskva [u.a.]. "Drevlechranilišče". 2009. 682 S.
ISBN 9785936461590

Osadočnaja Chromatografija
Olšanova, Kalerija Maksimovna ; Kopylova, Valentina Dmitrievna ; Morozova, Nadezda Michajlovna
Moskva. Izd. Akad. Nauk SSSR. 1963. 103 S.

Osadočnaja oboločka zemli: (Količestvennye zakonomernosti stroenija, sostava i ėvoljucii)
Ronov, Aleksandr B
Moskva. "Nauka". 1980. 77 S.

Osadočno-vulkanogennye kompleksy rannego dokembrija i ich železonosnostʹ
Lazur, Oleg G
Moskva. GEOS. 2009. 187 S.

Osadočnye bassejny: metodika izučenija, stroenie i ėvoljucija ; posvjaščaetsja L. A. Pevzneru
Leonov, Jurij G
Moskva. Naučnyj Mir. 2004. 525 S., [12] Bl.
ISBN 589176217X

Osadočnye bassejny Severo-Vostočnoj Azii: (spravitelʹnyj neftegeologičeskij analiz)
Ivanov, Valerij V
Moskva. "Nauka". 1985. 208 S.

Osadočnye formacii i obstanovki ich obrazovanija
Žarkov, Michail A
Novosibirsk. Izdat. Nauka. 1987. 159 S.

Osadočnye formacii lemvinskoj zony Urala i perspektivy ich rudonosnosti: dokład na zasedanii Prezidiuma Komi Filiala AN SSSR 17 ijulja 1986 g
Roščevskij, Michail P
Syktyvkar. 1986. 25 S.

Osadočnye porody: klassifikacija, charakteristika, genezis
Bgatov, V. I
Novosibirsk. Izdat. Nauka. 1987. 211 S.

Osadočnye porody: sostav, tekstury, tipy razrezov
Bgatov, V. I
Novosibirsk. Nauka. 266 S.
ISBN 5020295205

Osadočnye Serii paleozoja Sibiri
Bgatov, Vasilij Ivanovič ; Kazarinov, Vladimir P
1962.

Osadočny facii v geologičeskoi istorii: doklady i diskussija na sessii Amerikanskogo geologičeskogo obščestva
Dostovalov, B. N
Moskva. izdat. Inost. Lit. 1953. 245 S.

Osadočnyj čechol dna Mirovogo okeana i suši: (po dannym sejsmorazvedki) = The sedimentary cover of the World Ocean bottom and continent
Janšin, Aleksandr L
Moskva. Izdat. Nauka. 1984. 172 S.