Qurʾān-i quds: kuhantarīn bargardān-i Qurʾān bi-fārsī ; [bar asās-i nusḫa-i maḥfūẓ dar Kitābḫāna-i Āstān-i Quds-i Raḍawī]
Rawāqī, ʻAlī
Tihrān. Muʾassasa-i Farhangī-i Šahīd Muḥammad Rawāqī. 1985 = 1364 h.š. 192 Doppels.

Qurān karīm: bi-tafsīr al-imāmaīn al-Ǧalīlaīn al-alāma Ǧalāladdīn Muḥammad Ibn-Aḥmad al-Maḥalli wa-l-Šaiẖ al-mutabaḥḥir Ǧalāladdīn Abdarraḳmān Ibn-Abī-Bakr as-sujūṭī
Maḥallī, Ǧalāl-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Aḥmad al-
al-Qāhira. [nicht angegeben]. [ca. 250 S.].

Qurʾān karīm: lā yasauwī ilā l-muṭahharūn
Ṣābūnī, Muḥammad Naǧīb aṣ-
[al-Qāhira]. [Ǧāmiʿat al-Azhar]. [ca. 1985]. 548 S.

Qurʾān karīm: tarǧamsi
Saʿīd, Ǧamīl
[S.l.]. [S.n.]. [ca. 1920]. 720 S.

Qur'ān karīm: bi-riwāyat al-Imām Warš
Warš, ʿUtmān Ibn-Saʿīd Ibn-ʿAbdallāh al-Qurašī al-Qairawānī
ad-Dār al-Baiḍā'. Maṭbaʿat ar-Rašād. ca. 1970. 645 S.

Qurʾān Karīm
Šaraf-ad-Dīn, Muḥammad R
[s.l.]. <<al->>Zahra aš-Šarīf. [1974]. 851 S.

Qur'ān karīm
al-Kuwait. Maṭābiʿ al-Maqhawī. 1981. 827 S.

Qurʾān karīm
Istanbul. Tabʿat al-Maktaba al-Mulūkīya. [1892] = 1309. 527 gez. S.

Qurʾān karīm
Miṣr. Maktabat al-Ǧumhūrīya al-ʿArabīya. 1972. 527 S.

Qur'ān karīm fī lauḥ maḥfūẓ
Mirzā'ī, Abu-'l-Qāsim
Tihrān. Mu'assasa-i Intišārāt-i Farāhānī. [1973 = 1393 h.]. 605, 26, 152 S.

Qurʾān karīm fī lauḥ maḥfūẓ: bā tarǧuma-i ḥulāṣa
Astarābādī, Ǧamāl-ad-Dīn ; Mirzā'ī, Abu-'l-Qāsim ; Ḫāliqī, Muḥammad
Tihrān. Muʾassasa-i Intišārāt-i Farāhānī. [1972] = 1392 h. = 1351 h.š. 605, 26 S.

Qu'rān [arab. u. franz.] Le Coran
Ḥamza, Būbakr
1979.

Qurʾānniwīsān wa guzīda-i Qurʾānhā-i nafīs-i īrānī
ʿAlīdūst, Muḥammad
Tihrān. Ārād. [1995] = 1374 h.š. 243 S.

The Qur'ān on space and interplanetary flights
Anweri, Fazl I
Lagos. Zafrul Islam Publ. 1971. IV, 18 S.

The Qurʾān, orientalism, and the Encyclopaedia of the Qurʾān
Iqbal, Muzaffar
Kuala Lumpur. Islamic Book Trust. 2009. III, 58 S.
ISBN 9789675062346

Qur'ān-pažūhī: (haftād baḥṯ wa taḥqīq-i qur'ānī)
Hurramšāhī, Bahā'-ad-Dīn
Tihrān. Intišārāt-i Nāhīd. 1997 = 1376 h.š. 7, 893 S.
ISBN 9646205046

Qur'ān parab.u.engl.] al-Qur'ān al-hakīm
Sher, 'Ali
1972.

Qur'āns of the Mamlūks
James, David
London. Alexandria Pr. 1988. 270 S.
ISBN 0500973679

Qurān surūda'ī bi-sabk-i pārsī: pažūhišī nūwīn az surūdahā-i payāmbar-i Īslām ka pas az wafātiš ǧamʿāwarī wa Qur'ān nāmīda šud!
ʿAbbāsī, Ḥasan
Pārīs. Intišārāt-i Hambastigī-i Millī-i Īrān. 1993 = 1372. 100 S.

(Qur'ān.) [engl.,Ausz.]- The holy Koran
Arberry, Arthur John
1953.

Qur'ān, [arab. u.engl.] The Holy Qur'ān with English translation and commentary
Bašīraddīn Maḥmūd Aḥmad, Mirzā
1964.

Qur'ān wa-ṭ-ṭabā'iʿ an-nafsīya
ʿImārī, ʿAlī Muḥammad Ḥasan al-
[al-Qāhira]. al-Maǧlis al-Aʿlā li-'š-šuʿūn al-Islāmīya. 1966. 244 S.

Qurʾān wa āḫirīn payāmbar
Makārim Šīrāzī, Nāṣir
Tihrān. Mašʿal-i Āzādī. [1970] = 1349 [h.š.]. 341 S.

Qurʾān wa Maṯnawī: farhangwāra-i taʾṯīr-i āyāt-i Qurʾān dar abyāt-i Maṯnawī
Hurramšāhī, Bahā'-ad-Dīn ; Muḫtārī, Siyāmak
Tihrān. Našr-i Qaṭra. 2004 = 1383 h.š. 728 S.
ISBN 9643412865

Qur'ān wa-saif: min al-Afġān ilā Ibn-Lādin ; min milaffāt al-islām as-siyāsī
Aḥmad, Rifʿat Saiyid
al-Qāhira. Madbūlī. 2002. 295 S.
ISBN 9772083744

Qur'ānwissenschaften
Leibner, Tim ; Razavi Rad, Mohammad
[Hamburg]. Inst. für Islam. Bildung. 2003. IX, 300 S.
ISBN 3937050000

Qurā Qaḍā' Ṣafad fī ʿahd al-intidāb
ʿAbbāsī, Muṣṭafā al-
[S.l.]. Dā'irat at-Tarbīya al-ʿArabīya wa-'l-Maǧlis aš-Šaʿbī li-'ṯ-Ṯaqāfa wa-'l-Funūn. 1996. III, 259 S.

Quraiš min al-qabīla ilā d-daula l-markazīya
ʿAbd-al-Karīm, Ḫalīl
al-Qāhira. Sīnā. 1993. 238 S.
ISBN 977514034X

Quran: the final testament ; authorized English version with the Arabic text
Halīfa, Rašād
Tucson. Islamic Productions. 1989. XVIII, 709 S.

Qur'an =: Der Koran
Ṣadr-ad-Dīn
Berlin. Verl. d. Moslem. Revue. 1939. LXIV, 1022 S.

Qura'n: maulavi Abdul Qa'dir Ka'Tarjuma, zuba'n i urdú meṉ auṛ ha'ṣhiye nasa'ra musannif ke
Walīallāh ad-Dihlawī
Ila'ha'ba'd. Presbiterian Mishan Pres. 1844. IV, 456 S.

Quran: a Reformist translation
Yüksel, Edip
[S.l.]. Brainbow Press. 2007. 520 S.

The Qur'an: an introduction
Abu-Hamdiyyah, Mohammad
London. Routledge. 2000. x, 136 p.

The Qur'an: an overview
Baldick, Julian
Taipei. Tamkang Univ. 2002. XIII, 44 S.

The Qur'an: modern Muslim interpretations
Campanini, Massimo
London [u.a.]. Routledge. 2011. 149 S.
ISBN 9780203845509

The Qurʿan: a short introduction
Esack, Farid
Oxford. Oneworld. 2002. IX, 214 S.
ISBN 1851682317

The Qurʿan: a user's guide
Esack, Farid
Oxford. Oneworld. 2005. IX, 214 S.
ISBN 1851683542

The Qur'an: an introduction
Gade, Anna M
Oxford. Oneworld Publ. 2010. XIV, 304 S.
ISBN 1851687041

The Qurʾan: a biography
Lawrence, Bruce B
London. Atlantic Books. 2006. XIV, 231 S.
ISBN 1843543982

The Qur'an: an encyclopedia
Leaman, Oliver
London. Routledge. 2006. XXVII, 771 S.
ISBN 0415326397

The Qur'an: an introduction
Saeed, Abdullah
London [u.a.]. Routledge. 2008. XVI, 268 S.
ISBN 9780203938454

The Qur'an: Transl. with a critical re-arrangement of the Sarahs
Bell, Richard
Edinburgh. Clark.

The Quran: a new interpretation ; in English with Arabic text
Bihbūdī, Muḥammad Bāqir ; Turner, Colin
Richmond. Curzon. 1997. XVI, 719 S.
ISBN 0700704078

The Quran: a modern English version
Faḫrī, Mağīd
Reading. Garnet. 1997.
ISBN 1859640869

The Qurʾan
Haleem, M. A. S. Abdel
Oxford [u.a.]. Oxford Univ. Press. 2004. XLI, 464 S.
ISBN 0192805487

The Qur'an
Haleem, Muhammad Abdel
Oxford [u.a.]. Oxford Univ. Press. 2010. XXXIX, 624 S.
ISBN 019957071X

The Qur'an: a new translation
Khalidi, Tarif
London. Penguin Books. 2008. XXVI, 530 S.

The Qur'an: The eternal revelation vouchsafed to Muhammad. The seal of the prophets. Arabic text with a new transl
Khan, Muhammad Zafrulla
London. Curzon. 1971. 673 S.

The Quran
Khan, Muhammad Zafrulla
1975.

The Quran
Maqsood, Ruqaiyyah W
Oxford. Heinemann. 1994. 48 S.
ISBN 043530352X

The Qur'an
Muḥammad ; Palmer, Edward Henry
Delhi [u.a.]. Motilal Banarsidass. 1965. CXVIII, 268 S.

The Qur'an
Muḥammad ; Palmer, Edward Henry
Oxford. Clarendon Press. 1880. CXVIII, 268 S.

The Qur'an: formative interpretation
Rippin, Andrew
Aldershot [u.a.]. Ashgate. 2004. XXXIV, 363 S.
ISBN 086078701X

The Qur'an: style and contents
Rippin, Andrew
Aldershot [u.a.]. Ashgate [u.a.]. 2001. XXXIII, 429 S.
ISBN 0860787001

The Qurʾan: the basics: the basics
Campanini, Massimo
London [u.a.]. Routledge. 2009. 157 S.
ISBN 0415411629

The Quran: unchallengeable miracle: [the Quran's irrefutable relationship with modern science]
Taslaman, Caner ; Gürol, Ender
Istanbul [u.a.]. Nettleberry/Çitlembik Publications. 2006. 430 p.
ISBN 9756663944

Qur'an and Bible: Studies in interpretation and dialogue
Seale, Morris S
London. Croom Helm. 1978. 124 S.
ISBN 0856648183

The Qur'an and calligraphy: a selection of fine manuscript material
Stanley, Tim
London. Bernard Quaritch Ltd. 1995. IV, 145 S.

Quran and Diatheke: the four Gospels ; a literary approach to the New Testament
Wormhoudt, Arthur
Oskaloosa, Iowa. William Penn College.

The Qur'an and its biblical subtext
Reynolds, Gabriel Said
London [u.a.]. Routledge. 2010. XI, 304 S.
ISBN 9780203856451

The Qur'an and its interpretative tradition
Rippin, Andrew
Aldershot [u.a.]. Ashgate Variorum. 2001. Getr. Zählung.
ISBN 0860788482

The Qur'an and its interpreters
Ayoub, Mahmoud
Albany. State University of New York Press. (1984). XII, 290 S.
ISBN 087395727X

The Qur'an and its interpreters
Ayoub, Mahmoud
Albany. State University of New York Press. 1992. X, 433 S.
ISBN 0791409937

Qur'an and modern jurisprudence
Sherwani, Mustafa Kamal
Lucknow. New Royal Book Co. 2004. IV, 429 S.
ISBN 8185936773

The Quran and the contemporary challenges
Ismail, S. M
New Delhi, India. Commonwealth Publ. [1992]. XI, 98 S.
ISBN 8171691927

The Quran and the evolutionary behoviour of the universe
Hasnuddin, Mohamed
West Berlin. 1965. 19 S.

The Quran and the secular mind: a philosophy of Islam
Akhtar, Shabbir
New York, NY [u.a.]. Routledge. 2008. VIII, 400 S.
ISBN 9780203935316

The Qurʾan and the West
Cragg, Kenneth
Washington, DC. Georgetown University Press. 2006. 235 S.
ISBN 1589010868

Qur'an and woman: rereading the sacred text from a woman's perspective
Wadud, Amina
New York. Oxford Univ. Press. 1999. XXVI, 118 S.
ISBN 0195128362

Qur'an and woman
Wadud, Amina
Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti. 1993. X, 118 S.
ISBN 9676519766

Qur'an and woman
Wadud-Muhsin, Amina
New York [u.a.]. Oxford Univ. Pr. 1993. XXVI, 118 S.
ISBN 0195128362

The Qur'an as text
Wild, Stefan
Leiden [u.a.]. Brill. 1996. XI, 298 S.
ISBN 9004103449

Quranen
Buhl, ṟants
Kobenhavn. Marcus. 1921. XXII, 121 S. 8".

Quran, hadith and Islam
Halīfa, Rašād
Fremont, CA. Universal Unity. 2001. 89 S.
ISBN 9781881893042

Qur'anic and non-Qur'anic Islam
Ahmad, Nazir
Lahore, Pakistan. Vanguard. 2001. 228 S.
ISBN 9694022851

Qur'anic Arabic: (the language of the Qur'ân) ; an elementary course in Arabic for non-Arabs
Farrukh, Omar A
Chicago, Ill. Kazi Publ. 1980. 92 S.

Qur'anic Arabic: (the language of the Qur'ān) an elementary course in Arabic for non-Arabs
Farrukh, Omar A
Beirut. Khayats. 1964. 92 S.

The Quranic art of calligraphy and illumination
Lings, Martin
London. Scorpion Publ. 1987. 242, 114 S.
ISBN 0905906594

The Quranic art of calligraphy and illumination
Lings, Martin
London. World of Islam Festival Trust. 1976. 242 S.
ISBN 0905035011

The Quranic art of calligraphy an illumination
Lings, Martin
1976.

Qur'anic Botanic Garden in Sharjah (UAE): guidelines for developing the master plan
Licciardi, Guido
Doha. Unesco Office [u.a.]. 2007. 75 S.

Qur'anic commentary in the eastern Islamic tradition of the first four centuries of the Hijra: an annot. ed. of the pref. to al-Thaʿlabī's "Kitāb al-Kashf wa'l-Bayān an Tafsīr al-Qur'ān"
Taʿlabī, Aḥmad Ibn-Muḥammad at- ; Goldfeld, Isaiah
Acre. Srugy. 1984. V, 115 S.

The Qur'anic concept of history
Siddīqī, Mazheruddīn
Islamabad. Islamic Research Inst. 1975. IX, 227 S.

The qur'anic concept of umma and its function in Philippine Muslim society
Decasa, George C
Roma. Pontificia università gregoriana. 1999. xv, 440 p.
ISBN 8876528121

The Quranic concept of war
Malik, S. K
Delhi. Adam Publ. 1992. 155 S.

Qur'anic concepts and scientific theories
Kazi, M. A
Amman. Islamic Acad. of Sciences. 1999. VII, 178 S.

Qur'anic recitation: Phonological analysis
Gouda, Ahmed S
1989. VII, 347 S.

Quranic schools: agents of preservation and change
Boyle, Helen N
New York [u.a.]. RoutledgeFalmer. 2004. VIII, 148 S.
ISBN 0415946352

Quranic stories of women
Hāšimī, ʿAbd-al-Munʿim al- ; ʿAbd-ar-Raḥmān, Rafīq
Beyrout. Dar al-Kotob al-Ilmiya. 2009. 128 S.

Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation
Wansbrough, John ; Rippin, Andrew
Amherst, N.Y. Prometheus Books. 2004. xli, 316 p.
ISBN 1591022010

Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation
Wansbrough, John
Oxford. Univ. Pr. 1977. XXVI, 256 S.
ISBN 0197135889

The Quranic studies
Khan, Masood Ali
New Delhi. Mohit Publ. 2008. VIII, 423 S.
ISBN 9788174454362

Qur'anic studies series
Oxford. Oxford Univ. Press.

Qur'anic stylistics: a linguistic analysis
Abdul-Raof, Hussein
München. Lincom Europa. 2004. 251 S.
ISBN 3895868175

The Quranic Sufism
Valiuddin, Mir
Lahore. Progressive Books. 1978. VI, 216 S.

The quranic Sufism
Valiuddin, Mir
Delhi u.a. Motilal Banarsidass. 1987. VI, 216 S.
ISBN 8120803205

The Qur'¯anic term Kal¯ala: studies in arabic language and poetry, Had¯i_t, Tafs¯ir, and Fiqh ; notes on the origins of Islamic law
Cilardo, Agostino
Edinburgh. Edinburgh Univ. Press. 2005. XIII, 116 S.
ISBN 074861916X

Qur'anic variants ('Ilm Al-Quira'at): an historical phonological study
Wohaibi, Saleh S. al-
Ann Arbor. UMI Repr. 1982 [erschienen] 1992. 238 S.

Qurani Kärim: vä Azärbaycan dilinä mänaca tärcümäsi
Musayev, Älixan
Bakı. Şärq-Qärb. 2008. XI, 823 S.

The Qur'an in context: historical and literary investigations into the Quranic milieu
Neuwirth, Angelika
Leiden. Brill. 2009.
ISBN 9789004176881

The Qur'an in Islam: its impact and influence on the life of Muslims
Ṭabāṭabāī, Muḥammad Ḥusain
London u.a. Zahra Publ. 1987. 118 S.
ISBN 0710302657

The Qurʾan in its historical context
Reynolds, Gabriel Said
New York. Routledge. 2007.
ISBN 0203939603

Qurani takatifu
Farsy, Abdulla S
Nairobi. Islamic Foundation. 1991. XL, 807 S.
ISBN 9966856056

Quran karim
Aķytūly, Ġäzez ; Aķytūly, Maķaš
Beyjiṇ. Ulttar Baspa Zawuti. 1990. 629, [6] S.

Qur'an kärim: 29. wä 30. pariliriniñ täfsiri
Salih, Muhämmät ; Osman, Xojaabdulla
Beyjiñ. Millätlär Näšriyati. 1991. 349 S.

Qurʾan Kärim: uyġurčä tärjimisi = Qurʾān Karīm wa-maʿānīhu bi-'l-luġa al-ūyġūrīya
Salih, Muhämmät
Beyjiñ. Millätlär Näšriyati. 1987. 636, 4 S.

Qurʿan, liberation & pluralism: an Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression
Esack, Farid
Oxford. Oneworld. 2002. XII, 288 S.
ISBN 1851681213

Qur'an manuscripts: calligraphy, illumination, design
Baker, Colin F
London. British Library. 2007. 112 S.
ISBN 9780712306898

The Qur'an manuscripts in the al-Haram al-Sharif Islamic Museum, Jerusalem
Salāma, _Hiḍr Ibrāhīm
Reading. Garnet [u.a.]. 2001. IX, 206 S.
ISBN 1859641326

The Qur'an, morality and critical reason: the essential Muhammad Shahrur
Šaḥrūr, Muḥammad ; Christmann, Andreas
Leiden [u.a.]. Brill. 2009. XLVIII, 586 S.
ISBN 9789004171039

The Qur'an on woman, marriage, birth control and divorce
Ide, Arthur F
Las Colinas, Tex. Tangelwüld. 1996. V, 81 S.
ISBN 093466711X

Qur'ans and bindings from the Chester Beatty Library: a facsimile exhibition
James, David
London. World of Islam Festival Trust. 1980. 144 S.
ISBN 0905035291

Qurantacinque percento: una critica liberale al progetto Gentiloni sulla TV
Debenedetti, Franco
Soveria Mannelli (Catanzaro). Rubbettino. 2007. 154 S.
ISBN 9788849817751

The Quran translated: message for humanity
Pickthall, Marmaduke William
Washington, DC. Internat. Comm. for the Support of the Final Propeht. 2005. 638 S.

Qur'an translation: discourse, texture and exegesis
Abdul-Raof, Hussein
Richmond. Curzon. 2001. XIV, 197 S.
ISBN 0700712275

The Qur'an, women and modern society
Engineer, Asghar Ali
New Delhi. Sterling. 1999. 231 S.
ISBN 8120719719

Qué raros son los mayores!
Dalmases, Antoni ; Espluga, Maria
Madrid. Ed. SM. 1995. 31 S.
ISBN 8434846810

Quṣūr ar-raǧʿīya
Ǧauharī, Maḥmūd M. al-
al-Qāhira. <<ad->>Dār al-Qaumīya li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-Našr.

Quérasque: l' arc de triomphe et l'église de la Madonne del Popolo
Vanuxem, Jacques
1971.

Qurbān
Malḥas, Ṯuraiyā
????.

Qurbānā [dt.] Gottesidenstordnung d. syro-malabarischen Kirche
Kolencherry, Antony
1981.

Qurbānīyān-i istiʿmār dar Īrān
Qāsimī, Abu-'l-Faḍl
Tihrān. Raz.

Qurbān-ʿAlī Bik wa nuh Dāstān-i dīgar
Qulī-zāda, Ǧalīl ; Kišāwarz, Karīm
Tihrān. Intišārāt-i Nigāh. 1976 = 2535 [Pahlawi-Ära]. 149 S.

Qurbān Moʾāb
ʿAbābinah, Yaḥya
ʿAmmān. Muʾassasa Rām. 1993. 222 S.

Qurb al-asnād
Ḥimyarī al-Qummī, ʿAbdallāh Ibn-Ǧaʿfar al-
Bairūt. Mu'assasat Āl al-Bait li-Iḥyā' at-Turāṯ. 1993. 539 S.

Qurbana: Gottesdienstordnung der syro-malabarischen Kirche. Übers. aus dem Malayalam mit einer Einf. von Antony Kolencherry
Kolencherry, Antony
Wien. Herold. 1981. 75 S.