W ptaszarni
Musiał, Grzegorz
Warszawa. Czytelnik. 1989. 231 S.
ISBN 8307019028

W.P. Tugarinow
Tugarinov, Vasilij Petrovič ; Radtke, F
1962.

W pułapce losu: pamiętnik podchorążego "Nałęcza" - ciąg dalszy
Komornicki, Stanisław
Warszawa. Oficyna Wydawn. Rytm. 2003. 543 S., [12] Bl.
ISBN 8373990100

W Puchłach, Stawku, Trześciance: z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu
Matus, Irena
Białystok. Białoruskie Tow. Historyczne. 2000. 174 S.
ISBN 8390900920

W pługu mozolnej roboty: szkice do portretu literata, artysty i działacza kultury - Mariana Turwida
Jędrzyński, Zefiryn
Toruń. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska Im. M. Kopernika. 1989. 15 S.

W pulapce
Kopczyński, Edward
Lodz. Wyd. Lodzkie. 1975. 209 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk ; Srokowski, Jerzy
Warszawa. Pans̀twowy Instytut Wyd. 1959. 301 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk ; Tomczak, Błażej
Poznań. GMP. [ca. 1997]. 299 S.
ISBN 8385311610

W pustyni i w puszczy: powieść
Sienkiewicz, Henryk ; Towpik, Janusz
Warszawa. Nasza Księgarnia. 1969. 393 S.

W pustyni i w puszczy: powieść
Sienkiewicz, Henryk
Łódź. Res Polona. 1990. 349 S.
ISBN 8385063080

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Hanover. Wyd-wo polskiego związku wychodźctwa przymusowego w Hanowerze. 1946.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Kraków. Wydawn. Zielona Sowa. 1997. 280 S.
ISBN 838674023X

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Kraków. Ziel. Sowa. 2005. 279 S.
ISBN 8373892125

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
London u.a. Panda Press. 1990. 237 S.
ISBN 1870078500

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Lwów. Zakład Narod. im. Ossolińskich. 1933. 489 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Lwów, Warszawa, Kraków. Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolins̀kich. 1928. 508 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
New York. Roy. [ca. 1945]. 507 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Warszawa. Iskry. 1977. 422 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Warszawa. PIW. 1949. 458 S.

W pustyni i w puszczy
Sienkiewicz, Henryk
Warszawa. Wydawn. Nasza Księgarnia. 1994. 316 S.
ISBN 8310097425

"W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza: analiza wartości literackich, poznawczych i wychowawczych powieści w konfrontacji z "Listami z Afryka" Henryka Sienkiewicza i reportażem Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel"
Piotrowski, Wojciech
Koszalin. Wydawn. Oddz. Doskonalenia Nauczycieli. 1984. 59 S.

W pustyni i w Tobruku
Ozimek, Stanisław
Warszawa. Książka i Wiedza. 1982. 168 S.
ISBN 8305110516

W pustyni, w puszczy i w Polsce: humoreski
Maruta, Leszek
Kraków. Wydawn. Intel-Part. 1992. 153 S.
ISBN 8385657002

W puszczy: <Opowieści o sercu zwierzęcym.> Z przedm. Józefa Weyssenhoffa
Ejsmond, Juljan
Warszawa [u.a.]. Gebethner i Wolff. (1928). 129 S.

W puszczy
Szudek, Przemysław A
Londyn. Oficyna Poetów i malarzy. 1990. 31 S.
ISBN 0948668784

WP-Verzeichnis: Auskunfts-CD
Darmstadt. Hoppenstedt. CD-ROM.

WP-Verzeichnis: Wirtschaftsprüfer, Vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland und im Ausland
Düsseldorf. IDW-Verl. 1991. XXXVIII, 2322 S.

WP-Verzeichnis 1980
Düsseldorf. 1980. 1154 S.
ISBN 380210188X

WP-Verzeichnis 1994: Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland und im Ausland
Darmstadt [u.a.]. Hoppenstedt. 1994. XLIV, 2717 S.
ISBN 3820302999

WP-Verzeichnis 1996: Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland und im Ausland
Darmstadt [u.a.]. Hoppenstedt. 1996. XLIV, 2814 S.
ISBN 3820303693

WP-Verzeichnis 1998: Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland und im Ausland
Darmstadt [u.a.]. Hoppenstedt. 1998. XLII, 3019 S.
ISBN 3820304495

WP-Verzeichnis 2000: Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland und im Ausland
Darmstadt [u.a.]. Hoppenstedt. 2000. XXXIX, 2306 S. +.
ISBN 3820305629

W.P. voor de vrouw. Encyclopaedie, Deel 1
Delrue, Rosa (red.)
Amsterdam. 1952.

W.P. voor de vrouw. Encyclopaedie, Deel 2
Delrue, Rosa (red.)
Amsterdam. 1953.

W.P. woordenboek van 2000 neologismen
Reinsma, Riemer
Amsterdam. 1975.
ISBN 9010013057

Das WPW-Syndrom: Formenvielfalt, Diagnostik und Verlauf im Kindesalter
Semp, Regina
1987. 97, IV Bl.: graph. Darst.

Das WPW-Syndrom im Kindesalter: Unters. zur Klinik u. körperl. Belastbarkeit mittels d. PWC u. d. Impedanzkardiographie
Glück, Alfred
1983. V, 147 S.

Wpłym imigrantów z Azji mniejszej na przemiany społeczno-ekonomiczne w Grecji międzywojennej
Paszkiewicz, Jędrzej
2010.

Wpłym ubezpieczen maja̜tkowych i osobowych na zabezpieczenie materialnych potrzeb rodziny
Wąsiewicz, Andrzej
Poznan. Uniw. 1981. 182 S.

W. P. Young's catalogue of books, for sale, on the most reasonable terms, at Franklin's Head, No. 43, Broad-Street, Charleston. June 1793
Young, William Price
S.l. s.n. [1793]. 16p.

[iehungs]w[eise] Pyrrolin-onen] Synthese und photochemisches Verhalten von 3-Hydroxypyrrolen bzw. 2-Pyrrolin-4-onen
Ghaffari-Tabrizi, Ramin
1984. 135 S.

Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego
Skwarek, Beata
Opole. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 2006. 175 s.
ISBN 8373951814

Wpływ amoniaku na ureogeneze̜ i glukoneogeneze̜ w izolowanych hepatocytach szczura
Wiechetek, Maria
Warszawa. SGGW-AR. 1987. 48 S.
ISBN 8300021019

Wpływ antropopresji na florę Górnego Śląska i terenów przyległych
Rostański, Krzysztof
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 1994. 131 S.

Wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego województwa łódzkiego: w granicach z lat 1975 - 1998
Papińska, Elżbieta
Łódź. Łódzkie Tow. Naukowe. 2001. 171 S.

Wpływ antropopresji na przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Województwa Łódzkiego: z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
Majchrowska, Anna
Łódź. Łódzkie Tow. Naukowe. 2002. 175 S.

Wpływ łatwo strawnych cukrowców w dawkach pokarmowych dla przeżuwaczy na skład i przechodzenie zwia̜zków azotowych do dwunastnicy oraz ich wchłanianie w jelicie cienkim
Leontowicz, Hanna
Warszawa. SGGW. 1991. 63 S.
ISBN 8300027211

Wpływ bilansu tlenowego i czasu składowania materiałów wybuchowych na zawartość toksycznych składników w produktach detonacji =: Vlijanie kislorodnogo balansa i vremeni chranenija na sklade vzryvčatych veščestv na soderzǎnie toksičeskich komponentov v produktach detonacii = The influence of oxygen balance and storage time of explosives on the content of toxic constituents in the products of detonation
Świetlik, Mieczysław
Katowice. 1991. 16 S.

Wpływ blokady receptorów opioidowych naloksonem na wydzielanie hormonów tropowych przysadki i kortyzolu u chorych z jadłowstrętem psychicznym =: The effect of opioid receptors blockade by naloxone on pituitary hormone and cortisol secretion in patients with anorexia nervosa
Krzyżanowska-Świniarska, Barbara
Szczecin. Pomorska Akad. Medyczna. 1996. 99 S.
ISBN 8386342250

Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922 - 1939
Ciągwa, Józef
1979.

Wpływ "centrum wawelskiego" na kształtowanie się przestrzeni społeczno-religijnej Krakowa pod koniec XVI i w pierwszej połowie wieku XVII
Gapski, Henryk
2003.

Wpływ chorób umysłowych na ważność umowy małżeńskiej w prawie kanonicznem: [Zugl. Theol. Diss. Lublin]
Bensch, Teodor
Lublin. Tow-wo naukowe KUL. 1936. X, 310 S.

Wpływ ciȩżkiej zimy 1928 - 29 na roślinność drzewiasta̧ w dolinie rzeki Raby
Ziobrowski, Stefan
Warszawa. Polskie Towarzystwo Botaniczne. 1933. S. 50 - 111.

Wpł yw ci'snienia hydrostatycznego na wł asno'sci dielektryczne cieczy dipolowych i ich roztworòw
Hilczer, Tadeusz
Pozna'n. Wydaw. Nauk. Uniw. 1975. 58 S.

Wpływ cyklicznych polieterów na kinetykę reakcji eliminacji halogenowodorów od niektórych diarylohalogenoetanów w alkoholach
Schroeder, Grzegorz
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1987. 127 S.
ISBN 8323200785

Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie warunków klimatu: na przykładzie Wrocławia
Dubicka, Maria
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1994. 295 S.
ISBN 8322909985

Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów
Jutrzenka-Trzebiatowski, Antoni
Olsztyn. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 1999. 171 S.
ISBN 838764336X

Wpływ czynnikow przyrodniczych i organizacyjnych na zuzycie paliw silnikowych w procesach trakcyjnych w gospodarstwie rolnym
Skrobacki, Alojzy
Warszawa. Wyd. SGGW-AR. 1986. 78 S.

Wpływ czynników demograficzno-społecznych na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych
Więcek, Jan ; Zarzycka, Zofia
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1988. 170 S.

Wpływ czynników klimatycznych na razwój chorób wirusowych ziemniaka =: Vlijanie klimatičeskich faktorov na razvitie virusovych boleznej kartofelja
Kozłowska, A
Warszawa. Państwowe Wyd. Roln. i Leśne. 1957. 158 S.

Wpływ czynników otoczenia na przeżywanie i ubywanie drzewostanów w klasach wieku
Poznański, Ryszard
Kraków. Drukrol. 2003. 156 S.
ISBN 8390755394

Wpływ czynników technologicznych na wybrane właściwości sklejek trójwarstwowych wykonanych na urza̜dzeniach przemysłowych
Starecki, Andrzej
Warszawa. SGGW. 1992. 59 S.
ISBN 8300027645

Wpływ czynników zenetrznych na okres spocznykowy klaczy paproci Aspidium Filix mas Sw. i Athyrium Filix femina R. =: Einfluss äusserer Faktoren auf die Ruheperiode der Rhizome der Farne Aspidium Filix mas Sw. und Athyrium Filix femina R
Goldmanówna, Nojma
Wilno. Ministerstwa W.R.iO.P. 1931. 60 S.

Wpływ Dantego na twórczość Słowackiego w latach 1836 - 1839: <Studyum porównawcze>. [Juliusz Słowacki]
Machniewicz, Stanisław
(We Lwowie). (Fundusz nauk.). (1913).

Wpływ deklaracji polsko-niemieckiej o nieagresji na Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich w roku 1934
Kozeński, Jerzy
1963.

Wpływ diazepamu (relanium - Polfa) na obraz patomorfologiczny narza̜dów układu chłonnego i nadnerczy myszy i królików
Katkiewicz, Maria
Warszawa. SGGW. 1991. 70 S.
ISBN 8300027165

Wpływ diety na skład treści przewodu pokarmowego i poziom wolnych aminokwasów we krwi szczura
Buraczewski, Stanisław
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1970. 70 S.

Wpływ dodatku kwasu izowalerianowego i izomasłowego na synteze białka bakteryjnego w zwaczu owiec
Krasnicka, Barbara Maria
Warszawa. 1984. 36 S.

Wpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się poziomu życia ludności wsi Województwa Poznańskiego =: The effect of commuting on the standard of living of the rural population of the Poznań Voivodeship
Klebba, Ewa
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1995. 123 S.
ISBN 8370631452

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni - na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus)
Borowski, Zbigniew
Warszawa. Instytut Badawczy Lesnictwa. 2011. 124 S.

Wpływ działalności architektów z kręgu habsburskiego na rozwój architektury rezydencjonalnej w Czechach, na Morawach i Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku: (na wybranych przykładach)
Wyrzykowska, Małgorzata
2007.

Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: Zamoyscy w dziejach Polski, w kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury
Skowronek, Ewa
Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2005. 181 s.
ISBN 8322724292

W pływ działalności Ruchu Autonomii Śląska na kształtowanie tożsamości regionalnej: na podstawie badań w Katowicach
Pioskowik, Stefan
Czeladź. Hejme. 2003. 109 S.
ISBN 8390763788

Wpływ egzaminów szkolnych na układ krwionośny: Praca przedstawiona warszawskiemu Uniwersytetowi i przyjeta jako doktorska ... Ref.: Mieczysław Michałowicz: Franciszek Giedroyci. (S.-Abdr. aus: Gazeta Lekarska. Serja II. T. XXII.)
Puterman, Jakób
(Sosnowec). Zakł. Graf. Nasz Sklep-Urania. 1927. 47 S.

Wpływ ekstruzji nasion bobiku, grochu i łubinu żółtego na ich wartosć ́odżywcza̜ i wyniki tuczu sẃin ́
Skomiał, Jacek
Warszawa. Wyd. Gama-Vers. 1993. 56 S.
ISBN 8385667016

Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego: Uniwersytet Zielonogórski Pokolenia Lubuszan ; konferencja naukowa wpływu elit na rozwój spoleczno-gospodarczy i polityczny w regionie lubuskim, Zielona Góra 6.XII.2004 ; praca zbiorowa pod red. naukową Wiesława Hładkiewicza
Hładkiewicz, Wiesław
Zielona Góra. Stowarzyszenie "Pokolenia Lubuszan". 2004. 200 S.
ISBN 8388327909

Wpływ emisji przemysłu rafineryjno-petrochemicznego na wzrost roślin warzywnych oraz ich skład chemiczny
Nowakowski, Wieslaw
Warszawa. SGGW-AR. 1982. 108 S.
ISBN 8300017437

Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na pojęcie suwerenności: rozważania w świetle zasady nadrzędności prawa wspólnotowego
Potorski, Radosław
Toruń. Marszałek. 2005. 51 S.
ISBN 8374411376

Wpływ floroglucyny na powstawanie antocyanu u Tradescantia viridis
Czartkowski, Adam
1911. S. 23 - 30.

Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy
Biernacka, Anna
Warszawa. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego. 2001. 42 S.
ISBN 8387174386

Wpływ głodu na regenerację u aksolotla
Hiller, Stefan
Kraków. Akad. 1929. 32 S.

Wpływ gramatycznych transformacji zdań na poprawne zapamiętanie treści wykładu
Pleszewska, Krystyna
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1983. 112 S.

Wpływ ideologów na młodego Stendhała
Draminska-Joczowa, Maria
Wrocław [u.a.]. Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 1970. 117 S.

Wpływ impregnacji roztworami Epidianu 5 na zmiany barw warstw malarskich
Soldenhoff, Bożena
1975.

Wpływ instrumentów wspólnej polityki rolnej na poziom dochodów rolników w Polsce
Floriańczyk, Zbigniew
Warszawa. Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB. 2006. 171, [1] s.

Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu
Szczecin. Wydawn. Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akad. Rolniczej. 2004. 472 S.
ISBN 8392123409

Wpływ Internetu na prawo umów
Kocot, Wojciech
Warszawa. LexisNexis. 2004.
ISBN 8373343547

Wpływ istnieja̧cych założeń bastejowych na formȩ wczesnych bastionów w XVI wieku
Biskup, Krzysztof
1984.

Wpływ izotopu P32 na biomorfologiẹ komórek roślinnych
Bagiński, Stefan
Lódź. Państw. Wyd. Nauk. 1959. 32 S.

Wpływ języka angielskiego: na system fleksyjny rzeczownika w języku dzieci polskkich w Londynie
Otwinowska, Jadwiga
Londyn. Polski Uniw. na Obczyźnie. 1966. 64 S.

Wpływ jȩzyka angielskiego na wymowȩ polska̧ młodzieży w Londynie
Dydymski, Leon
Londyn. Wydawn. Polskiego Uniw. na Obczyźnie. 1970. 40 S.

Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych: (na przykładzie potoku Kobylanka na Wyżynie Krakowskiej) = Effect of catastrophic floods on the course of fluvial processes
Kaszowski, Ludwik ; Kotarba, Adam ; Nowak, Władisław A
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1970. 124 S.

Wpływ klasycznych literatur na umysłowość Krasińskiego: [Zygmunt Krasiński]
Pluciński, Kazimierz
W Krakowie. Nakł. Funduszu Nauk. 1912.

Wpływ koncentracji jonów wodorowych w pożywce na wzrost bakteryj brodawkowych z fasoli, koniczu czerwonego, grochu ogrodowego i wyki zimowej
Snieszko, Stanislaw
Kraków. Akad. 1930. 17 S.

Wpływ koncentracji wydobycia na warunki przewietrzania kopalń
Frycz Modrzewski, Andrzej
Gliwice. Politechnika Ślaska. 1968. 111 S.

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską: 1990 - 1995
Orzelska, Agnieszka
Warszawa. 2004. 217 S.
ISBN 8388490559

Wpływ konstrukcji na formy architektoniczne
Kuczyński, Władysław
Łódź. Towarzystwo naukowe. 1969. 91 S.

Wpływ kołysania statku na siły w linach podnoszących dźwignic okrętowych
Hann, Mieczysław
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki. 1989. 207 S.

Wpływ krazenia pozazstrojowego na czynność watroby
Bross, Tadeusz
Wrocław. Wrocł. Tow. Nauk. 1975. 76 S.

Wpływ krzemu i manganu oraz szybkości grzania i chłodzenia na temperatury przemiany A1 w żeliwie sferoidalnym
Bylica, Andrzej
Gliwice. Wydawn. Politechniki Ślaska. 1972. 90 S.

Wpływ Kwiatostanu zenskiego na ksztalt liści brzozy brodawkowatej =: The Influence of the female inflorescence on the form of leaves of Betula verrusosa Ehrh
Wieckowska, I
[S.l.]. 1965. S. 273 - 286.

Wpływ leków przeciwpłytkowych (LPP) na efektywność skojarzonego leczenia chorych na drobnokomórkowego raka płuca: rozprawa habilitacyjna
Ochmański, Władysław
Kraków. Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego. 2001. 148 S.
ISBN 8323313245

Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa
Motyka, Krzysztof
Lublin. Red. Wydawn. Kat. Uniw. Lubelskiego. 1993. 203 S.
ISBN 8322803079

Wpływ liniowych sprzężeń zwrotnych na skuteczność analizy sygnaturowej uszkodzeń
Hlawiczka, Andrzej ; Mostowski, Kazimierz
Warsaw. 1989. 63 S.

Wpływ materiału przybitki na zawartość toksycznych składników w produktach detonacji ładunków materiału wybuchowego =: Vlijanie materiala zabojki na soderžanie toksičnych komponentov v produktach detonacii zarjadov vzryvčatogo veščestva = Influence of stemming materials on content of toxic components in the products of detonation of explosive charges
Świetlik, Mieczysław
Katowice. 1991. 13 S.

Wpływ Miȩdzynarodowego Biura Pracy na konwencje i zalecenia Miȩdzynarodowej Organizacji Pracy
Paździor, Bolesław
Warszawa u.a. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 160 S.

Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce: w latach 1975 - 1996
Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław
Koszalin. Wydawn. Politechniki Koszalińskiej. 2000. 522 S.

Wpływ migracji na stan i strukturę demograficzną ludności gmin województw koszalińskiego i słupskiego
Grucza, Janina
Wrocław u.a. Ossolineum. 1983. 88 S.

Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego: ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy
Jończy, Romuald
Opole. Wydawn. Inst. Śląskiego. 2006. 184 S.
ISBN 8388672916

Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy
Grzymała-Kazłowska, Aleksandra
Warszawa. Ośrodek Badań nad Migracjami, Inst. Studiów Społecznych UW. 2002. 129 S.

Wpływ mikrostruktury i wybranych dodatków na własności żaroodporne stopów TiAl
Gil, Aleksander
Kraków. Polskie Tow. Ceramiczne. 1997. 75 S.
ISBN 8371080433

Wpływ mleka i jego składników na kumulację i metabolizm związków fluoru u szczurów: rozprawa habilitacyjna = Influence of milk and its components of cumulation and metabolism of fluorine compounds in the rats
Machoy-Mokrzyńska, Anna
Szczecin. Pomorska Akad. Med. 1999. 75 S.
ISBN 8386342536

Wpływ modyfikacji strukturalnych na własności termoelektryczne materiałów z grupy skutterudytów
Wojciechowski, Krzysztof
Kraków. Polskie Towarzystwo Ceramiczne. 2008. 140 S.
ISBN 9788360958261

Wpływ muzyki na psychikę człowieka
Zięba, Stanisław
Pelplin. Bernardinum. 2003. 147 S.
ISBN 8373801030

Wpływ nakładów na długość okresu inwestycyjnego w intensywnym sadzie jabłoniowym =: The effect of outlays on the length of investment period in the intensive apple orchard
Makosz, Eberhard
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1971. 87 S.

Wpływ nawozenia mineralnego npk na wzrost roślin poziomek, wielkośc i jakośc plonów oraz stopień porazenia liści przez biała plamistiśc
Kałoń, Jacek
Krakow. 1981. 51 S.

Wpływ neoklasycyzmu na podcieniowe budownictwo Zuław Gdańskich: budowniczy Piotr Loewen
Krzyżanowski, Lech
1963.

Wpływ niektórych podstawników w cza̜steczkach estrów na mechanizm ich fotolizy
Matuszewski, Bogdan
Poznan. Uniw. 1978. 124 S.

Wpływ niektórych środków moczopędnych i soli kuchennej na przesączanie oraz zwrotne wchłanianie w nerkach: [Diss. Lwów 1936]
Berenzon, Jakub
Lwów. Zakład Patologii Ogólnej i Doświad. U. J. K. 1936. 29 S. m. Abb.

Wpływ niektórych środków nasennych i narkotycznych na zmiany chronaksyjnej pobudliwości układu błędnikowego u królików =: L' influence de certaines substances narcotiques
Hurynowiczówna, Janina
Toruń. Wyd. z Zasiłku Nauki M-Stwaoświaty. 1947. 95 S.

Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym: (Les classiques modernes)
Koredczuk, Józef
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2007. 269 S.
ISBN 9788322928097

Wpływ obciązeńmechanicznych na uszkadzalnośc i wartośc biologiczna ziarna pszenicy (scrot pracy habilitacyjnej)
Kolowca, Janusz
Krakow. 1979. 52 S.

Wpływ Okśfordu na filozofje Jana z Mirecourt
Michalski, Konstanty
Kraków. Polska Akad. Umiejetn. [u.a.]. 1921. 74 S.

Wpływ oleju silikonowego na ŕozwój tkanek chrzestnej, kostnej i okołostawowych
Biliński, Zbigniew
Wrocław. Państw. Wyd. Nauk. 1972. 43 S.

Wpływ oleju silikonowego na zozwój tkanek chrzestnej, kostnej i okołostawoych
Biliński, Zbigniew
Wrocław. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 1972. 45 S.

Wpływ opactwa cystersów na rozwój Kamieńca Ząbkowickiego
Kamieniec Ząbkowicki. Studio Reklamy "NR". 2006. 80 S.
ISBN 8392408209

Wpływ opadów kwaśnych na zakwaszenie jezior Tatr Wysokich
Rzychoń, Dorota
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 1998. 132 S.
ISBN 8322607830

Wpływ osadu ściekowego na kierunki transformacji związków próchniczych i wybrane elementy żyzności gleby brunatnej wytworzonej z pyłu
Pisarek, Izabella
Opole. Wydawn. Uniw. Opolskiego. 2007. 130 s.
ISBN 9788373952355