Yi fa: 8 juan
Dong, Yue
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi fang bian jing tu chuan deng gui yuan jing san zu shi lu: [er juan] = Jing tu chuan deng gui yuan jing
Zhida ; Deri
[Peking]. Long wang miao. Qing Qianlong jia chen [49 nian, 1784]. 1 han, liang ce.

Yi fang cong hua: 8 juan
Xu, Shiluan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 577-704.

Yi fang da cheng lun
Sun, Yunxian ; Fang, Dao ; Li, Gao
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban she. Min guo 76 [1987]. 4, 353 p.

Yi fang ji jie: [6 juan]
Wang, Ang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 381-513.

Yi fang ji jie ben cao bei yao he ke. 1, ce 1-4 : Yi fang ji jie
Wang, Ang
[S.l.]. Hong bao shu ju. [1887]. 6 ce in 1 tao.

Yi fang ji jie ben cao bei yao he ke. 2, ce 5-6 : Ben cao bei yao
Wang, Ang
[S.l.]. Hong bao shu ju. [1887]. 6 ce in 1 tao.

Yi fang ji lüe
Guo, Yunxian
Beijing. Zhong yi gu ji chu ban she. 2005. 4, 3, 894 p.

Yifang kao
Wu Kun
Beijing. Renmin weisheng chubanshe. 1990. 20, 516 S.
ISBN 711701010X

Yifang leiju: Jiaodian ben
Beijing. Renmin weisheng chubanshe.

Yi fang lun: [4 juan]
Fei, Boxiong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 345-424.

Yi fang xuan yao: 10 juan
Zhou, Wencai
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 499-748.

Yi fang yi pan zhu: 10 juan
Hong, Jinding
Taibei. Xin wen feng. Min 65 [1976]. 1 v.

Yi fa qing shan
Yang, Naifan
Taibei. Jiu ge chu ban she. 69 [1980] ((1983 Printing). 224 p.

Yifa-yanjiu
Wang, Shoukuan
Shanghai. Shanghai Guji Chubanshe. 1995. 461 S.
ISBN 7532518582

Yi fei fan jing wen jian lu
Beijing. Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin. 1995. 5, 528 p.

Yifeng
Shanghai. Yingying Shushi.

Yifeng cang shu ji 8 juan, xu ji 8 juan
Miao, Quansun
Taibei. Guang wen shu ju. Minguo 56 [1967]. 2 v. (8, 3, 5, 752 p.).

Yi feng ji
Wang, Ruan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 537-569.

Yifenglaoren ri ji. 10, Di 10 ce, Ren ming suo yin
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. 885 S.

Yifenglaoren ri ji. 1, Di 1 ce, 1888-1891
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [13], 428 S., 1 Portr.

Yifenglaoren ri ji. 2, Di 2 ce, 1892-1896
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [9], 429-920 S.

Yifenglaoren ri ji. 3, Di 3 ce, 1897-1900
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 921-1326.

Yifenglaoren ri ji. 4, Di 4 ce, 1901-1904
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 1327-1727.

Yifenglaoren ri ji. 5, Di 5 ce, 1905-1908
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 1729-2134.

Yifenglaoren ri ji. 6, Di 6 ce, 1909-1912
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 2135-2560.

Yifenglaoren ri ji. 7, Di 7 ce, 1913-1916
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 2561-3032.

Yifenglaoren ri ji. 8, Di 8 ce, 1917-1919, Fu lu : Yifenglaoren nian pu, Miu Yifeng xian sheng xing zhuang
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. [7], S., S. 3033-3447.

Yifenglaoren ri ji. 9, Di 9 ce, Shu ming suo yin
Miao, Quansun
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1986. 462 S.

Yifenglaoren zi ding nian pu
Miao, Quansun
Taibei. Wen hai chu ban she. [1970].

Yi feng, min jian zhuan hao
Sun, Fuxi
[Taibei]. Dong fang wen hua shu ju. [1974]. 214 S.

"Yifeng" minjian zhuanhao
[Shanghai]. Shanghai Wenyi Chubanshe. 1991. 142, 134 S.
ISBN 7532107418

Yi feng tang jin shi wen zi mu: shi ba juan
Miao, Zhuansun
Nanjing Shi. Jiangsu gu ji chu ban she. 1998. p. 193-492.

Yi feng tang wen ji: [7 juan, wai pian]
Miao, Quansun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 1-160.
ISBN 7532524604

Yi feng tang wen ji
Miao, Quansun
Taibei. Wen hai chu ban she. 1972.

Yifeng tang wen man cun
Miao, Quansun
Taibei Shi. Wen shi zhe chu ban she. Minguo 62 [1973]. 12, 558 p.

Yi feng tang wen xu ji: [8 juan, wai ji]
Miao, Quansun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 161-294.
ISBN 7532524604

Yi feng wei ji di qing shu
Li, Ang
Taibei Shi. Hong fan shu dian. Minguo 75 [1986]. 4, 226 p.

Yifeng wen ji: [14 juan]
Luo, Lun
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 629-792.

Yifeng xian sheng wen ji: 14 juan
Luo, Lun
[China]. Yongfeng zhi xian Zhang Yan. Ming Jiajing ji you [28 nian, 1549]. 4 v.

Yifeng Xian zhi
Ji, Huangzhong
[S.l.]. 1935. 2 ce, 14 juan.

Yi fen ji wen: [5 juan]
Liang, Tingnan ; Chong, Shi
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 59 i.e. 1970]. 144.

Yi fen ji wen
Liang, Tingnan
Shanghai. Shang wu yin shu guan. [1937]. 1, 7, 116, 9, 1, 3 S.

Yi fen quan gao: [18 juan]
Qi, Biaojia
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 175-833.

Yi fen wei san: Zhong guo chuan tong si xiang kao lü = Twenty years in publishing
P'ang P'u
Shenzhen. Hai tian cps. 1995. 2, 355 S.
ISBN 7806151826

Yi fen wen ji: 5 juan
Liang, Tingnan
2000. p. 233-350.

Yif ic of love can: Sacred and profane ; op. 91 (1975) ; (eight medieval lyrics)
Britten, Benjamin
P 1984.

Yiftāḥ un zein ṭochṭer: biblišer roman fun di tzeiṭen fun di šofṭim
Saphire, Saul
New York. United Publ. Co. 1937. 324 S.

Yiftaḥʾel: salvage and rescue excavations at a prehistoric village in lower Galilee, Israel
Braun, Eliot
Jerusalem. Israel Antiquities Authority. 1997. 248 S.
ISBN 9654060302

Yiftah: tragedia en kuatro aktos, tirada de la eskritura santa
Djaen, Shabetai Yosef ; Suzin, Avraham
Viena. 1921. 94 S.

Yi fu: [shang xia juan]
Huang, Sheng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 295-366.

Yi fu
Huang, Sheng
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 2 juan, 2, 102, 2 p.

Yi fu ji: 18 juan
Xiang, Chun
1998. p. 113-344.

Yi fu lu zuan zhu: [15 juan]
Hu, Yigui
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 9-198.

Yi fu yu yi tu
Zhang, Qicheng
Beijing Shi. Zhongguo shu dian. 1999. 2, 4, 6, 296 p.

Yig'āl Allôn: avîv ḥeldô ; biyyôgrafyā
Shapira, Aniṭah
[Tēl-Āvîv]. Haq-Qîbbûṣ ham-Me'ûḥād. 2004. 588 S.

Yigael Yadin memorial volume
Ben-Tor, Amnon ; Yadin, Yigaʾel
Jerusalem. Israel Exploration Soc. 1989. Getr. Zähl.

Yi gai
Liu Hsi-tsai
Shanghai. Shang hai gu ji chubanshe. 1982. 6, 1, 1, 184 S.

Yi gai: [6 juan]
Liu, Xizai
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 473-554.
ISBN 7532524604

Yi gai tang shi ji: 1 juan
Yu, Guanggeng
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 458-512.

Yigal Allon, native son: a Biography
Shapira, Aniṭah
Philadelphia. Univ. of Pennsylvania Press. 2008. X, 384 S.

Yi gan yan yu: Zheng Banqiao shi ci xiao pin wen xuan
Liao, Yuhui ; Zheng, Xie
Taibei Shi. Shi gu chu ban you xian gong si. Minguo 71 [1982]. 254 p.

Yig bskur rnam bźag me tog phreṅ ba
Karma-rgyal-mtshan
[Ch'eng-tu]. Si-khron mi rigs dpe skrun khaṅ. 1998. 6, 352 S.
ISBN 7540919981

Yig bskur rnam gźag: The modern Tibetan letter writer, by Kadung Nornang
bKa'-druṅ-nor-rgyas-naṅ-pa
Kalimpong. Tharchin. 1931. 16, 128 S.

Yig bskur rnam gźag: the modern Tibetan letter writer
dBaṅ-'dus-tshe-riṅ
Kalimpong. Tharchin. 1931. 16, 128 S.

Yig bskur rnam gźag: being a collection of letters, both official and private, and illustrating the different forms of correspondence used in Tibet = Yig kur nam shag
Das, Sarat C
Calcutta. (Bengal Secretariat Press). 1901. III, II, XII, 88 S.

Yig bskur rnam gźag =: Letter writing
Dharamsala. Sherig Parkhang. [1994]. 6, 106 S.

Yig-bskur rnam gshag =: Letter-writers
Kalon Shadra, H. E
Kalimpong. Tibet Mirror Press. 1954. 262 S.

Yig cha material for study use in Bonpo higher learning establishments concerning the esoteric and exoteric topics such as Sa lam, Bden gñis etc: reprod. from copies of mss. and blockprints from Dolpo and Tibet
Dolanji. Gyatso. 1985. 3 Bl., 587 S.

Yigdal: for baritone solo, SATB choir, and organ
Wolpe, Stefan
Hamburg. Peer [u.a.]. © 1991. 68 S.

Yi ge Bali nüzi de lasa lixian ji
David-Neel, Alexandra ; Geng, Sheng
Chengdu. Xizang renmin chubanshe. 1997. getr. Zählung.
ISBN 7223009365

Yi ge bei fang qi di xuan ze: Liang QiChao tiao shi si xiang zhi yan jiu
Huang, Kewu
Zhonghua min guo Taibei Shi Nan'gang. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo. Min guo 83 [1994]. 3, 217, 17 p.

Yi ge bei guan zhe di chuang zao xing bei pan: Shubenhua di "Zuo wei yi zhi he biao xiang di shi jie"
Tao, Liming
Kunming. Yunnan ren min chu ban she. 1990. 3, 118 p.

Yi ge cunluo gongtongti de bianqian: guanyu Jianshanxiacun de danweihua de guancha yu chanshi
Mao, Dan
Shanghai. Xuelin Chubanshe. 2000. 2, 317 S.
ISBN 7806169253

Yige-dou-bu-nengshao: Not one less
Zhang, Yimou ; Zhao, Yu ; Zhang, Weiping ; Li, Yan ; Shi, Xiangsheng ; Wei, Minzhi
[Guiyang]. Guizhou Dongfang Yinxiang Chubanshe. [1999]. 1 DVD.

Yi ge gaixie Minguo lishi de nüren: Jiang Jieshi di-san furen Chen Jieru zizhuan
Chen, Jieru
[Beijing]. Beijing Shifan Daxue Chubanshe. 1992. 10, 430 S.
ISBN 7303022406

Yi ge ge ming gen ju di de cheng chang: Hang ri zhan zheng he jie fang zhan zheng shi qi de pu ji lu yu bian qu gai kuang
Ch'i Wu
Beijing. Ren min chubanshe. 1957. 323 S.

Yi ge ge ming gen ju di di cheng zhang
Ch'i Wu-pien
Beijing. Ren min chubanshe. 1957. 323 S.

Yi ge Gongqu xiaoxue nü jiaoshi =: A primary school woman teacher in the Communist-held area
Wen, Ying
Xianggang. Ziyou Chubanshe. Minguo 42 [1953]. 2, 94 S.

Yi ge "gu du" zhe dui zi you di tan suo: du Sate di "Cun zai yu xu wu"
Yu, Yuanpei ; Xi, Geng
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1989. 3, 3, 144 p.

Yi ge guo jia, liang zhong zhi du: Wen xian he zi liao zong shu
Beijing. Zhongguo wen shi chu ban she. 1988. 5 v. in 6.

Yi-ge'i bśad-pa mkhas-pa'i kha rgyan
Ṅag-bdaṅ-bstan-dar
Pe-cin. Mi rigs dpe skrun khaṅ. 1982. 2, 43 S.

Yi-ge'i bklag thabs byis-pa bde blag-tu 'jug-pa
dGe-bsñen-bsod-nams-rtse-mo
[lHa-sa]. Bod ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ. 1994. 35 S.
ISBN 7223002980

Yi ge ji zhe de jing li
Ch'en Fan
Guangdong. Guang dong ren min chubanshe. 1985. 2, 492 S.

Yi ge Meiguo waijiaoguan shi Hua ji: 1913 - 1919 nian Meiguo zhu Hua gongshi huiyilu
Reinsch, Paul Samuel ; Li, Baohong
Beijing. Shangwu Yinshuguan. 1982. 306 S.

Yige-nühai-de-xilingshi
Qin, Wenjun
Nanjing. Jiangsu-Wenyi-Chubanshe. 2000. 269 S.
ISBN 7539914629

Yi ge nü ren de zi zhuan: Zhuan ji wen xue cong kan zhi qi
Yang Pu-wei
Taibei. Zhuan ji wen xue chubanshe. 1983. 6, 6, 217 S.

Yi ge nü ren di zi zhuan
Yang, Buwei
Taibei. Zhuan ji wen xue chu ban she. [1979]. [3], 2, 5, 6, 307 S.

Yi ge nü ren fan shen di gu shi: duan pian xiao shuo xuan
Kong, Jue
[Beijing]. Xin hua shu dian. 1949. [1,2],172 p.

Yige-nuhai-de-Xiangxi-guzu
Shi, Ling
Nanchang. Ershiyishiji-Chubanshe. 2000. 142 S.
ISBN 7539117605

Yi ge pu tong zhan shi di cheng chang
Li Nan-li ; Wu Jui
Beijing. Zhong guo qing nian chubanshe. 1954. 1, 267 S.

Yi ge qingnian de meng
Mushanokōji, Saneatsu ; Lu, Xun ; Erošenko, Vasilij J
Beijing. Renmin Wenxue Chubanshe. 1959. 2, 2, 533 S.

Yi ge qingnian de meng
Mushanokōji, Saneatsu ; Lu, Xun ; Erošenko, Vasilij J
[S.l.]. Lu Xun Quanji Chubanshe. 1938. 767 S.

Yi ge ren de dan sheng
Ding, Ling
Shanghai. Xin yue shu dian. 1931. 5, 204 p.

Yi ge ren de liang ge gu shi
Wu, Hongda
Washington, D.C. Lao gai ji jin hui. 2003-. v.

Yi ge ren de su zao: Zhang Mingzhe jiao shou de sheng zhi zhui xun
Zhang, Mingzhe
Taibei Shi. Jidu jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou. 2006. 332 p.
ISBN 9577272967

Yi ge ren he yi ge shi dai: Qu Qiubai zhuan
Wang, Guanquan
Tianjin. Tianjin ren min chu ban she. 1989. 4, 7, 669 S.
ISBN 7201002031

Yi ge shidai de ceying: Zhongguo 1931 - 1945
Chen, Xiaoqing ; Li, Jifeng ; Zhu, Lexian
Guilin. Guangxi Shifan Daxue Chubanshe. 2006. 405 S.
ISBN 756335509X

Yi ge shi liu shu de guo wang: Wei wu er min jian gu shi ji
Beijing. Zuo jia chubanshe. 1956. 49 S.

Yi ge shi yuan jun di wei hun ji: Oper in 13 Bildern
Ting I ; T'ien Ch'uan
Beijing. Zhong guo qing nian chubanshe. 1954. 93 S.

Yi ge si xing fan de xin sheng
Tang, Meisheng
Taibei. Lin bai chu ban she. Minguo 64 [1975]. 2, 207 p.

Yi ge Taiwan lao xiu zuo jia di wu shi nian dai
Ye, Shitao
Taibei Shi. Qian wei chu ban she. 1991. 171 p.

Yi gevi bshad pa mkhas pavi kha rgyan zhes bya ba
Ngag-dbang-bstan-dar
Beijing. Mi rigs dpe skrun khang. 1980. 2, 43 S.

Yi gevi dag sdeb skor
Nor-bu-bstan-'dzin
Chengdu. Si khron mi rigs dpe skrun khang. 1992. 4, 6, 129 S.
ISBN 7540900520

Yi ge wei da ai guo zhe qian jin di zu ji: Lu Xun ai guo zhu yi si xiang lun ji
Tianjin Shi. Tianjin ren min chu ban she. 1984. 5, 214 p.

Yi ge wei guo he de xiao zu zi: wo yu wo de guo jia ba shi nian
Zhou, Xiansong
Taibei Shi. Er ya chu ban she. Minguo 72 [1983]. 10, 9, 327, 22 p.

Yi ge xue fo zhe de ji ben xin nian: Hua yan jing pu xian xing yuan pin jiang lu
Nan, Huaijin
Taibei Shi. Lao gu wen hua shi ye gong si. Minguo 76 [1987]. 225, [7] p.

Yi ge xue fo zhe di ji ben xin nian: Hua yan jing pu xian xing yuan pin jiang lu
Nan, Huaijin
Taibei Shi. Lao gu wen hua shi ye gong si. Min guo 76 [1987]. 225, [7] p.

Yige-yige-you-yige
Chen, Yongsheng ; Zhang, Shuijin
Taibei. Qinqin Wenhua. 1992. 26 S.
ISBN 9579427356

Yi ge yin yue jia de hua xiang
Taibei Shi. You shi wen hua shi ye gong si. Minguo 67 [1978]. 2, 4, 4, 216 p., [2] leaves of plates.

Yi ge yi zhi di shi zhen: Malaiya Hua ren shi zhen sheng huo de diao cha yan jiu
Li, Yiyuan
Zhonghua Minguo Taiwan Taibei Shi. Zheng zhong shu ju. Minguo 74 [1985]. iv, vi, 2, 252 p.

Yi ge yi zhi di shi zhen: Malaiya Hua ren shi zhen sheng huo di diao cha yan jiu
Li, Yiyuan
Taibei, Nan'gang. [Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo]. Min guo 59 [1970]. 260 p.

Yige-zhende-wawa
Bi, Xi
Taibei. Taiwan Sheng Zhengfu Jiaoyuting. 1966 = 55 [Minguo]. 37 S.

Yi ge zhe xue jia de dao lu: hui yi Ai Siqi tong zhi
Kunming Shi. Yunnan ren min chu ban she. 1981. 2, 188 p., [3] p. of plates.

Yi ge zhishi fenzi de zishu
Tao, Dun
Jinan. Shandong Renmin Chubanshe. 1987. 7, 6, 679 S.
ISBN 7209000062

Yi ge Zhongguo xian dai hua jia di cheng zhang =: Liu Guosong. The growth of a modern chinese artist
Liu, Guosong
Taibei. National gallery of art and museum of history. 1969. 88 Taf.

Yi ge zuojia zhi si =: Death of a writer
Su, Yuzhen
Taibei. Shibao wenhua. 2002. 270 S.
ISBN 9571336432

Yiggāl ḥāzōn
Katsh, Abraham Isaac
1964.

Yig gzugs blo gsar dga' bskyed
Rdo-rje-tshe-ring
Beijing. Mi rigs dpe skrun khang. 2001. [ca. 20 S.].
ISBN 7105032626

Yig gzugs du-ma'i ma phyi gźon-nu mdzes-pa'i laṅ tsho
Nam-mkha'-rgyal-mtshan
Ochghat. Bon Monastic Centre. 1994. 74 S.

Yig gzugs gyu khri'i phyag bris
Bsod-nams-rgya-mtsho
[Chengdu]. Si khron mi rigs dpe skrun khang. 1986. 11, 69 S.

Yig gzugs legs bshad phreng ba
Rdo-rje-tshe-ring
Beijing. Mi rigs dpe skrun khang. 1998. [ca. 20 S.].
ISBN 7105032634

Yigitleme: oyun havasi
Ün, Ekrem Zeki ; Ün, Ekrem Zeki
Istanbul. Remzi kitabevi. 1969. [4] Bl.

Yigitlik buna derler
Sperry, Armstrong ; Huri, S
İstanbul. Amerikan bord nesriyat dairesi. 1948. 87 S.

Yi gong san ling dang an shi liao xuan bian
Zhao, Huanlin
Shenyang Shi. Liao hai chu ban she. 2003. 3, 1, 254 p.

Yi gong ti ba: 12 juan
Zhou, Bida
Shanghai. Bo gu zhai. Minguo 12 [1923]. 3 v.

Yi gong ti ba
Zhou, Bida
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 12 juan, 2 v. (16, 148 p.).