Yi i
Sŏng, Nak-hun
Sŏul Tʻŭkpyŏl-si. Tonghwa chʻulpʻan kongsa. 1972. 509 p.

Yii 1.1 Application Development Cookbook: over 80 recipes to help you master using the Yii PHP framework
Makarov, Alexander
Birmingham [u.a.]. Packt Publ. 2011. IV, 371 S.
ISBN 9781849515481

Yi Ik: in'gan sooe kŭkpok ŭi sirhakcha
Kang, Kyŏng-wŏn
Sŏul. Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu. 2002. 352 S.
ISBN 8979864817

Yi In-mun-ŭi Kangsan-Mujin-do
O, Chu-sǒk
Sŏul. Sin'gu Munhwasa. 2007. 365 S.
ISBN 9788976681294

Yiinpunsüksaa
Chaiwat Khamchuu
Bangkok. Inst. of Asian Studies. 1990. Getr. Zählung.

Yi In-Seong
Kim, Tae-Hwan ; Ko, Bong-jun
Frankfurt am Main [u.a.]. KOGAF. 2005. 28 S.

Yiji
Hu, Linyi ; Zheng, Dunjin
Taibei. Taiwan Huawen Shuju. Minguo 54 [1965]. S. 3173 - 3792.

Yi ji: 4 juan
Wu, Shen
[Beijing]. Beijing chu ban she. [2000]. p. 677-722.
ISBN 7200034703

Yiji
Wu, Wenrong
Taibei. Chengwen Chubanshe. Minguo 57 [1968]. S. 1529 - 2082.

Yi jia er yao: 3 juan (shang zhong xia juan)
Yan, Zhi
[China. s.n.]. Ming Chongzhen jian [between 1628 and 1644]. 1 v.

Yi jia jiang
Li, Qiao
Chengdu. Sichuan wen yi chu ban she. 1989. 236 p.
ISBN 7541104078

Yi jian: [8 juan]
Chen, Fa ; Yan, Sisheng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 692 p.

Yi jian: 1 juan
Chen, Yubi
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 343-362.

Yi jian
Chen, Yubi
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 23 p.

Yi jian: 9 juan, shou 1 juan ; fu Yi jian qi meng 2 juan
Gong, Weibin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 76-512.

Yi jian duo qing
[Beijing. Beijing gu ji chu ban she. 1996]. 1 v. (unpaged).

Yijian fang
Wang Shuo
Beijing. Renmin weisheng chubanshe. 1995. 9, 2, 56 S.
ISBN 7117022345

Yi jian fang ; Xin ke hai shang xian fang ; Xin ke guan ban mi chuan jia jian shi san fang
Wang, Shuo ; Wen, Daming ; Xu, Yonghe
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban gong si. Min gu 76 [1987]. 10, 311 p.

Yi jiang bi lu: [2 juan]
Wu, Xiongguang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 475-521.

Yi jiang jian: 3 juan
Mao, Qiling
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 61-83.

Yi jiang nan guan ci
Chen, Li
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 671-678.
ISBN 7532524604

Yi jian ha ha xiao
Yu, Yue
[S.l.]. 20. Jh. 4 ce, 1 han.

Yi jian lun ji
Zhang, Shouren
Taibei Shi. Lan tai chu ban she. Min guo 89 [2000]. 221 p.

Yi jian mei
Wu, Dongquan
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 61 [1972]. 347 p.

Yi jian wen: 1 juan
Shu, Fen
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 345-365.

Yi jian zhai shi chao: [4 juan]
Heying
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 453-541.

Yijian-zhi
Hong, Mai ; He, Zhuo
Beijing. Zhonghua Shuju.

Yi jian zhi bu yi
Hong, Mai ; Zha, Shenxing
Taibei Shi. Xin xing shu ju. Minguo 74 [1985]. 603 p.

Yi jian zhi tong jian
Zhang, Furui ; Hong, Mai
Taibei. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 66 [1977]. vii, 352 p.

Yijianzhi-tongjian
Zhang, Furui
Paris. Inst. des Hautes Etudes Chinoises, Collège de France. 1975 [erschienen] 1976. VII, 352 S.
ISBN 2857570015

Yi jian zhi xuan =: Selections from Record of the Listener
Hong, Mai ; Wang, Xiting ; Teng, Yilan ; Inglis, Alister David
Beijing. Wai wen chu ban she. 2008. 25, 547 p.
ISBN 7119055798

Yi jiao cong bian: [6 juan
Su, Yu
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 60 i.e. 1971]. 478 p., [1] p. of plate.

Yi jiao cong bian
Cai, Changlin ; Jiang, Qiuhua ; Su, Yu
Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo. Minguo 94 [2005]. 8, 2, 7, 434 p.

Yi jiao cong bian: 6 juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 229-344.

Yi jiao cong bian: 6 juan
[Wuchang ?. s.n.]. Guangxu 24 [1898]. 6 ce, 1 han.

Yi jia ping yuan bu qu xin
Zhang, Tianxin
Taibei Shi. Li ming wen hua shi ye gong si. Minguo 72 [1983]. 3, 2, 263 p.

Yi jia tang cong shu: [11 zhong]
Yu, Songnian
[Shanghai. Yu song nian]. [1840-1842]. 64 v. in 8 cases.

Yi jia yan wen ji: 4 juan ; Shi ji : 6 juan
Li, Yu
Beijing. Beijing chu ban she. 2005. 1 v.
ISBN 7200060208

Yi jia yu yi ji
Liang Nai-kuei
Beijing. Ren min wei sheng chubanshe. 1983. 76 S.

Yi jie: 8 juan
Lu, Zhenqi
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 274-357.

Yi jie shi yi: 7 juan ; fu Zhou yi du ben 4 juan
Zhou, Shijin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 591-.

Yi jie tang wen chao: Bao jing zhai shi wen ji. Rong zhai shi ji. Chun jiu tang xuan gao
Haikou Shi. Hainan chu ban she. 2000. 431 p.

Yi jie tang zi ding shi ji: 8 juan ; Yi jie tang shi hou ji : 8 juan
Kuixu
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 401-710.

Yijing: quartet for bamboo flutes, pipa, percussions and huchins ; (1995/96)
Pan, Hwang-long

Yijing: das Buch der Wandlungen
Fiedeler, Frank
München. Diederichs. [1999?]. 591 S.
ISBN 3424013366

Yijing: das Buch der Wandlungen ; erstmalig von Grund auf entschlüsselt und neu aus dem chinesischen Urtext übersetzt
Fiedeler, Frank
München. Diederichs. 1996. 591 S.
ISBN 3424013366

Yi Jing: das Buch der Wandlung
Gia, Fu Feng
München u.a. Theseus Verl. 1991. 476 S.
ISBN 3859360477

Yi jing: das Buch der Wandlungen ; die einzige vollständige Ausgabe der altchinesischen Orakeltexte mit Konkordanz = (I-ging)
Ritsema, Rudolf
Bern. Barth. 2000. 958 S.
ISBN 3502610533

Yijing =: Das Buch der Wandlungen
Schilling, Dennis R
Frankfurt, M. ; Leipzig. Verl. der Weltreligionen. 2009. 934 S.
ISBN 9783458700166

Yi Jing
Wu, Jing-Nuan
Washington, DC. Taoist Center. 1991. 297 S.
ISBN 0824813626

YI jing. 1, ch. 1-4: Zhou yi zheng yi
Beijing. Zhonghua shu ju. 1957. 3 gez. Bl., 256 S.

YI jing. 2, ch. 5-10: Zhou yi zheng yi
Beijing. Zhonghua shu ju. 1957. S. 257-536.

The Yijing and Chinese politics: classical commentary and literati activism in the northern Song Period, 960 - 1127
Hon, Tze-Ki
Albany. State Univ. of New York Press. 2005. XI, 217 S.
ISBN 0791463117

Yi jing ao lun
Zheng, Qiao
[S.l.]. 1680. 1 juan.

Yi jing bai hua li jie
Chu Kao-cheng
Taibei. Tai wan shang wu yin shu guan. 1996. 5, 12, 409 S.
ISBN 9570512016

Yi jing ben yi
He, Zhigao
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 537-726.

Yi jing bian yi: 7 juan
Zhang, Wenda
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 434-709.

Yi jing bu yi: 12 juan ; Za ji 1 juan
Ye, You
1997. p. 81-312.

Yi jing cun yi: [12 juan]
Lin, Xiyuan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 195-642.

Yi jing da kan
Wang Hsiao-ch'iang
Changsha. Yue lu shu she fa xing. 1995. 6, 8, 558 S.
ISBN 7805205620

Yi jing dan wo yin zhi: 8 juan
Zhang, Rulin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-283.

Yi jing da quan hui jie. 1, Di 1 juan (di 1 ce) =: Chong dao tang Yi jing da quan hui jie
[S.l.]. Zi yang Zhu shi. 1719.

Yi jing da quan hui jie. 2, Di 2 ce, di 2, 3, 4 juan =: Bian zhi tang yi jing ti zhu he jiang
[S.l.]. Zi yang Zhu shi. 1719.

Yi jing da wen
Feng, Dengfu
[S.l.]. 1887.

Yi jing de ao mi
Wen Ching-hua
Taibei. Wen jin chubanshe. 1992. 2, 567 S.
ISBN 9576680808

Yijing de zhexue yuanli
Zeng, Chunhai
Taibei. Wenjin Chubanshe. 2003. 6, 4, 417 S.
ISBN 9576687101

Yi jing di ao mi
Wen, Jinghua
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 81 [1992]. 2, 567 p.

Yi jing di sheng ming zhe xue
Li, Huanming
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 81 [1992]. 6, 3, 438 p.

Yi jing guan yi: 22 juan
Jin, Cheng
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi jing gu ben: [1 juan]
Liao, Ping
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 339-351.

Yi jing huang ji jing shi mi ben: zhen cang ben chong xin biao dian
Shao, Yong
Yonghe Shi. Wu ling chu ban she. Minguo 74 [1985]. 195 p.

Yijing-huazhuan
Li, Yan
Beijing. Zhongguo Heping Chubanshe. 1993. 12, 465 S.
ISBN 7800378810

Yi-jing in der Lyrik Else Lasker-Schülers
Jiang, Aihong
Göttingen. Cuvillier. 2000. 169 S.
ISBN 3897128985

Yi jing jie
Zhu, Changwen
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 499-612.

Yi jing jie xing: [4 zhuan]
Hong, Shoumei ; Zheng, Linxiang
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 381-805.

Yi jing kao
Dai, Zhen
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 38 p.

Yi jing kui yi: [14 juan ; Yi xue qi meng bu : 2 juan]
Liang, Xiyu ; Liang, Xiyu
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 309-669.

Yi jing Lai zhu tu jie
Lai, Zhide
Taibei Xian Xindian Zhen. Min le chu ban she. Minguo 60 [1971]. Juan mo, 3, 2, 605, 18, 32, 3 p.

Yi jing lun de xing cheng: Tang dai yi jing lun yan jiu
Huang, Jingjin
Taibei Shi. Xue sheng shu ju. 2004. 1 v.

Yi jing meng yin: [12 juan]
Cai, Qing
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 793 p.

Yi jing meng yin: [8 juan]
Cai, Qing
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 4 v. (1685 p.).

Yi jing pang xun: [3 juan]
Li, Shu
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 1-47.

Yi jing qian jiang
Sung Tso-yin
Changsha. Hu nan shi fa da xue chubanshe. 1993. 4, 197 S.

Yijing rensheng zheli
Takemoto, Kōsen ; Chen, Zhiqing
Taibei. Dingyuan wenhua shiye youxian gongsi. 1993. 272 S.
ISBN 957949066X

Yi jing ri chao
Peng, Qifeng
[S.l.]. 1764.

Yi jing ru hua: [12 juan, shou 1 juan]
Wang, Fu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-247.

Yi jing ru men
Tainan Shi. Han feng chu ban she. Min guo 79 [1990]. 7, 191 p.

Yi jing shao jie: 3 juan
Lin, Yuji
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 358-451.

Yi jing shen ru
Xu, Jinting
[Zhongli shi]. Pu xian chu ban she. 1991. 5 v.

Yi jing shi yi: 4 juan
Shen, Changji ; Sheng, Zeng
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 499-652.

Yi jing shu: bu fen juan
Chen, Shen
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 298-349.

Yi jing shuo: [2 juan]
Yang, Shen
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 88 p.

Yi jing shuo
Zou, Shouqi
[S.l.]. 1910.

Yi jing shuo yi: 7 juan
Chen, Jitai
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 317-459.

Yi jing su hui ji: [shang xia juan]
Wang, Lü
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 937-981.

Yijing suhui ji
Wang, Lü
Beijing. Renmin weisheng chubanshe. 1993. 11, 100 S.
ISBN 7117019123

Yi jing sui yan: 2 juan, shou 1 juan
Ying, Lin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 653-696.

Yi jing ti zhu da quan
[S.l.]. Wen sheng tang. 1719. 2 ce.

Yi jing tong lun: 12 juan
Cao, Xuequan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 293-414.

Yi jing tong zhu: [9 juan]
Fu, Yijian
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-200.

Yi jing tong zhu
Fu, Yijian
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 4 juan, 2 v. (2, 3, 1, 155 p.).

Yi jing tu shi: [12 juan]
Liu, Dingzhi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 371-459.

Yi jing xiang jie
Xu, Jinting
[Zhongli shi]. Pu xian chu ban she. 1991. 2 v. (1489 p.).

Yi jing xiang lei
Ding, Yan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 625-635.

Yi jing xiang shuo: 50 juan
Ran, Jinzu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi jing xi ci zhuan jie yi
Wu, Yi
Taibei Shi. San min shu ju. Min guo 80 [1991]. 3, 2, 202 p.

Yi jing xi zhuan bie jiang
Nan, Huaijin
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1997. 11, 559 p.

Yi jing xi zhuan bie jiang
Nan, Huaijin
Taibei Shi. Lao gu wen hua shi ye gong si. 1991. 2 v. (386, 210 p.).

Yi jing xun jie: [4 juan]
Xiong, He
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 201-440.

Yi jing yi shuo: bu fen juan
Wang, Shu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 627-.

Yi jing yi wen shi: [6 juan]
Li, Fusun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 661-713.

Yi jing yi wen shi
Li, Fusun
[Jiangyin]. Nan jing shu yuan. Guangxu 14 [1888]. 2 v., 6 juan.

Yi jing yuan yi de fa ming: wen hua yuan yu zong jiao lun
Du, Erwei
Taibei. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 67 [1978]. 3, 5, 262 p.

Yi jing yuan zhi: 3 juan
Gui, Youguang
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 724-.

Yijing yuanzhi
Xue, Xue ; Hung P'i-mo ; Chiang Yü-chen
Shanghai. Shanghai zhongyi xueyuan chubanshe. 1992. 6, 4, 372 S.

"Yi jing" yu dong fang ying yang xue
Xie, Wenwei
Beijing. Hua xia chu ban she. 1995. 3, 273 p.

Yi jing yun da yi: [12 juan]
Xie, Meng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 537-783.

Yi jing yun du
Jiang, Yougao
[S.l.]. 1814.

Yi jing za shuo
Nan, Huaijin
Shanghai. Fu dan da xue chu ban she. 1997. 8, 338 p.

Yi jing zeng shan Lai zhu: 8 juan, shou 1 juan
Zhang, Zuwu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 191-446.

Yi jing zeng zhu: 10 juan
Zhang, Jingxin
[China]. Guangxu yi mao [1879]. 4 v.

Yi jing zeng zhu: 10 juan, fu Yi kao 1 juan
Zhang, Jingxin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 86-206.

Yi jing zeng zhu: [10 juan, Yi kao : 1 juan]
Zhang, Jingxin
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 655-774.

Yi jing zeng zhu: fu Yi kao
Zhang, Jingxin
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 24 [1935]. 2 v., 10 juan (2, 1, 8, 173 p.).

Yi jing zheng ben shu: [1 juan]
Cheng, Jiong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 171-177.

Yi jing zheng e
Hu, Yinglin
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 36 p.

Yi jing zheng shi jie: [1 juan]
Hu, Xiangying
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 653-673.

Yi jing zheng yi: [6 juan]
Yan, Maoqing
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 149-409.