Yi xian: 4 juan, shou 1 juan
Shen, Hong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 179-292.

Yi xian
Wang, Wenlu
Changsha. 1937.

Yi xian chuan
Wang, Jian
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962]. 3 juan.

Yi xiang bu dao de hun li
Sang Yen
Beijing. Wen hua yi shu chubanshe. 1996. 4, 196 S.
ISBN 7503914424

Yi xiang chan wei: 5 juan ; fu Da Yi tu jie : 1 juan
Xiao, Yinxian
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 287-440.

Yi xiang chan wei
Zhang, Zhirui
[S.l.]. 1910.

Yi xiang chao: [18 juan]
Hu, Juren
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 131-420.

Yi xiang da yi cun jie
Ren, Chenjin
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 421-449.

Yi xiang da zhi: 8 juan
Xue, Jia
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 573-.

Yi xiang di liu bian
Taibei. Lian jing chu ban shi ye gong si. 1983. 7, 586 S., Abb.

Yi xiang gou jie: [4 juan]
Chen, Shiyuan
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 2, 1, 112 p.

Yi xiang gou jie: [4 juan]
Chen, Shiyuan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 651-732.

Yi xiang gou jie
Chen, Shiyuan
[S.l.]. 1844. 4 juan.

Yi xiang guan kui: 15 juan
Huang, Zhengxian
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 406-589.

Yi xiang guan kui: [15 juan]
Huang, Zhengxian
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 195-377.

Yi xiang hui jie: [2 juan]
Chen, Shiyuan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 697-713.

Yi xiang jie: 4 juan
Liu, Lian
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 243-288.

Yi xiang ji jie: [10 juan]
Huang, Shouping
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 79-235.

Yi xiang qing huai
Zhao, Shuxia
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she. 1988. 208 p.

Yi xiang ren: di shi wu jie Shi bao wen xue jiang de jiang zuo pin ji
Yang, Ze
Taibei Shi. Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si. 1992. 314 p.

Yi xiang ren yu
Zhuang, Xinzheng
Taibei Shi. Hong fan shu dian. Minguo 75 [1986]. 2, iv, 228 p.

Yi xiang tong yi: [6 juan]
Qin, Duhui
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 3 v. (3, 24, 166 p.).

Yi xiang tong yi
Qin, Duhui
[S.l.]. 1923. 6 juan.

Yi xiang tu shuo nei pian: 3 juan, fu wai pian
Zhang, Li
[S.l.]. 1445.

Yi xiang tu shuo nei pian: [shang zhong xia juan]
Zhang, Li
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 371-434.

Yi xiang tu shuo nei pian. 1, Ch. 1
Zhang, Li
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi xiang tu shuo nei pian. 2, Ch. 2-3
Zhang, Li
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi xiang tu shuo wai pian
Zhang, Li
[S.l.]. 1445. 3 juan.

Yi xiang tu shu wai pian
Zhang, Li
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962]. 3 ch.

Yi xiang yang
Ts'ang Kio-chia
Beijing. Bei jing ren min chubanshe. 1978. 4, 89 S.

Yi xiang yi: [16 juan]
Ding, Yidong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 473-787.

Yi xiang yi yan: [1 juan]
Cai, Yuan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 107-122.

Yi xiang yi yan
Cai, Yuan
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 48 p.

Yi xiang zheng: [juan shou 2 juan, 12 juan, juan mo 2 juan]
Huang, Daozhou
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 101-455.

Yi Xian san zhi
Xie, Yongtai
[S.l.]. 1870. 2 ce, 18 juan.

Yixian xiang tu zhi
Zhou, Fengming
[S.l.]. 1904. 1 ce.

Yi Xian zhi
Zhao, Xingde
[S.l.]. 1930. 8 ce, 6 juan.

Yi Xian zhi: [8 juan, juan shou]
Taibei Shi. Cheng wen chu ban she. Minguo 65 [1976]. 4 v. (1428 p.).

Yi xian zhuan: san juan
Yinfuyujian
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1995. p. 411-468.

Yi xian zhuan: 3 juan
Yü-Chien
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 404-417.

Yi xiao san: mei ren di xiao wo, Yuan Ming min ke, su qu xuan = Yuan ming : Yi xiao san
Li, Kaixian
[Taibei]. Wen hua du shu gong si zong jing shou. [ca. 1950]. 64 S.

Yi xiao san
Li, Kaixian
Beijing Shi. Wen xue gu ji kan xing she. 1955. 128 S.

Yi xiao tie: [5 juan]
Mao, Qiling
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 549-607.

Yi xiao zhuan: [6 juan]
Shen, Gai
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 459-651.

Yi xi dan zeng: Mi mang de da di
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1985. 564 S.

Yi xie: 6 juan
Hang, Xinzhai
[China]. Yan ji xue she. 1922. 2 v.

Yi xi hua
Duoduofu
Taibei Shi. Guang wen shu ju. Minguo 65 [1976]. 2, 624 p., [6 juan].

Yi xin cun gu: 2 juan
Zhang, Liutu
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 329-388.

Yi xin da xia
Meng, Yao
Taibei Shi. Jiu ge chu ban she. Minguo 75 [1986]. 213 p.

Yi xin fang
Tanba, Yasuyori ; Zhai, Shuangqing
Beijing. Huaxia chubanshe. 1993. 14, 513 S.
ISBN 7508000420

Yixing Jingxi Xian zhi
Wu, Jingqiang
[S.l.]. 1882. 3 ce, 12 juan.

Yixing tao qi tu pu
Taibei Shi. Jiu hu guan. Minguo 71 [1982]. 308 p.

Yixing Xian xiang cun xin yong zhi gai kuang ji qi yu di quan yi dong zhi guan xi
Xu, Hongkui ; Li, Fan ; Liu, Maozeng
Taibei. Cheng wen chu ban she. Minguo 66 [1977]. 4 p., p. 46327-46970, [1] fold. leaf of plates.

Yixing Xian zhi
Ruan, Shengji
[S.l.]. 1797. 2 ce, 12 juan.

Yi xing zhuan
Zhang, Mosheng
Yunlin Douliu. Lan deng chu ban she. Minguo 60 [1971]. [3], 22, 162 p.

Yixing zi sha zhen shang
Gu, Jingzhou ; Li, Changhong ; Xu, Xiutang
Xianggang. San li shu dian (Xianggang) you xian gong si. 1992. 400 p.
ISBN 9620409639

Yi xin pu du san jiao zheng zong
[S.l.]. 1876. 1 ce, 4 juan.

Yi xin ru she
Beijing. Zhong guo qing nian chubanshe. 1956. v, 222 S.

Yi xin yi jiu de yi dai
Nan Huai-chin
Beijing. Fu dan da xue chubanshe. 1996. 185 S.
ISBN 7309015770

Yi xi shi gao: 12 juan
Li, Jian
[China. s.n.]. Ming Wanli 3 [1575]. 2 v.

Yi xuan: 12 juan
Zhang, Xingcheng
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 17-141.

Yi xuan: [12 juan]
Zhang, Xingcheng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 101-224.

Yi xuan ji: [shang zhong xia juan]
Wu, Hang
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 597-625.

Yi xu cong shu: 10 juan (yuan que juan 3-5)
Zhao, Rumei
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 80-188.

Yi xue: 12 juan
Shen, Yiguan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-206.

Yi xue: [12 juan]
Shen, Yiguan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 115-319.

Yi xue: [1 juan]
Wang, Shi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 667-695.

Yi xue bian: 13 juan
Zhu, Yingkui
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 211-460.

Yi xue bian huo: [1 juan]
Shao, Bowen
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 401-412.

Yi xue bian tong: 6 juan
Zeng, Guan
Nanchang. Delu. Minguo 5 [1916]. 2 v.

Yi xue bian tong: [6 juan]
Zeng, Guan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-67.

Yi xue can shuo nei bian: 1 juan ; wai bian 1 juan
Feng, Changlin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-20.

Yi xue chuan xin lu
Qian, Letian
Shijiazhuang. He bei ren min chubanshe. 1983. 4, 4, 104 S.

Yi xue da ci dian
Zhang, Qicheng
Beijing. Hua xia chu ban she. 1992. 46, 1060 p.

Yi xue du shu ji: [3 juan, xu ji 1 juan]
You, Yi ; You, Yi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 503-552.

Yi xue fa ming: [1 juan]
Li, Gao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 531-562.

Yi xue gang mu
Lou, Ying ; Gao, Dengying ; Lu, Chaolin
Beijing Shi. Ren min wei sheng chu ban she. 1987. 2 v.

Yi xue gang mu: 40 juan
Lou, Ying
[China]. Cao Zhuo. Ming Jiajing yi chou [44 nian, 1565]. 24 v.

Yi xue gang mu: [40 juan]
Lou, Ying
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Yi xue guan jian: 4 juan
Hong, Qichu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 281-578.

Yi xue guan kui: Yi wen yan zhuan
Yu, Tan ; Yu Tan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1995. p. 553-655.

Yi xue guan kui
Zhang, Zhi
[China. 1832?]. 1 v.

Yi xue hui tong
Su, Yuanlei
Shanghai. Shi jie shu ju. 1935. 97 p.

Yi xue jian neng: [4 juan]
Tang, Zonghai ; Liu, Shilian
Taibei. Xin wen feng chu ban gong si. Minguo 65 [1976]. 247 leaves in various foliations, [4] fold. leaves of plates.

Yi xue jie jie: [5 juan]
Ding, Ze'an
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 121-148.

Yixue-kexue-shigang
Dong, Guangbi
Wuhan. Wuhan Chubanshe. 1993. 2, 311 S.
ISBN 7543011425

Yi xue ke xue yan jiu ru men
Hou Hsien
Shanghai. Shang hai ke xue ji shu chubanshe. 1983. 541 S.

Yi xue kui yu
Li Chou-lung
Taibei. Wen jin chubanshe. 1993. 5, 373 S.
ISBN 9579400865

Yi xue lan shang
Huang, Ze ; Zhao, Fang
[China]. Fu xing shu yuan. Minguo 33 [1944]. 1 v.

Yi xue lan shang: [1 juan]
Huang, Ze
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-15.

Yi xue liu yao: 19 juan
Zhang, Sanxi
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi xue lou shi ji: 2 juan
Wang, Ying
[Beijing]. Beijing chu ban she. [2000]. p. 227-300.
ISBN 7200034703

Yi xue man bu
Zhu, Bokun
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. 1996. 2, iii, 195 p.

Yi xue men jing
Hu, Anbang
Xianggang. Shi yong shu ju. 1958. 4, 261 S.

Yi xue ming ci hui bian: La - Ying - Zhong wen dui zhao = Latin - English - Chinese dictionary of medical terms
Xianggang. Shang wu yin shu guan. 1969 (1976 printing). 761 p.

Yi xue ming ci hui bian
Beijing. Ren min wei sheng chu ban she. 1958. 761 p.

Yi xue qian kun
Huang, Peirong
Taibei shi. Da an zhu ban she. 1998. v, 345 p.

Yi xue qi meng
Zheng, Can
[Taibei Shi]. Zhongguo Kong xue hui. Minguo 64 [1975]. 567, [27] p.

Yi xue qi meng tong shi: [shang xia juan]
Hu, Fangping
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 653-739.

Yi xue qi meng xiao zhuan: [1 juan]
Shui, Yuquan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-24.

Yi xue qi yuan
Chang Yüan-su
Beijing. Ren min wei sheng chubanshe. 1978. 10, 220 S.

Yi xue qi yuan: [3 juan]
Zhang, Yuansu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-58.

Yi xue quan shu: wu shi juan
Zhuo, Erkang
Jinan. Qi Lu shu she. 2001. 2 v.
ISBN 7533307909

Yixue rumen
Li, Ting
Beijing. Zhongguo zhongyiyao chubanshe. 1995. 3, 636 S.
ISBN 7800894371

Yi xue san guan Qing wen jian: Tong wen yun tong. Qin ding Qing yu
Haikou Shi. Hainan chu ban she. 2001. 327 p.

Yi xue san zi jing: [4 juan]
Chen, Xiuyuan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 401-494.

Yi xue san zi jing
Chen, Xiuyuan
Xianggang. Shi yong shu ju. 1966. III, 4, 128 S.

Yi xue san zi jing jian shi
Xianggang. Yi yao wei sheng chu ban she. 1969. 106 S.

Yi xue san zi jing qian shuo: Xiu ding ban
Fang Yao-chung
Beijing. Ren min wei sheng chubanshe. 1983. 6,406 S.

Yi xue shi yi
Li Chou-lung
Taibei. Wen jin chubanshe. 1992. 3, 1, 350 S.
ISBN 9576680239

Yi xue shi zai yi
Chen, Xiuyuan
Xianggang. Yi yao wei sheng chu ban she. 1969. 8, 128 S.

Yi xue shi zhen: 4 juan
Zhao, Shidui
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 359-400.

Yi xue si tong: 8 juan ; bie lu 4 juan (yuan que bie lu juan 1-2)
Chi, Pen
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 366-701.

Yi xue si tong: [8 juan]
Chi, Pen
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 153-400.

Yi xue si tong bie lu: [4 juan]
Chi, Pen
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 401-574.

Yi xue si xiang yu shi dai yi xue lun wen ji
Lai, Guisan
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. 2007. 2, 6, 734 p.
ISBN 9576688442

Yi xue tao lun ji
Li, Yizhuo
[S.l.]. 1941.

Yi xue tu jie
Chengdu Shi. Sichuan ke xue ji shu chu ban she. 1993. 278 p.

Yi xue tu shuo
Huang, Benying
Taibei. Yi xue yan jiu chu ban she. Minguo 64 [1975]. 5, [10], 169 p.

Yi xue tu shuo hui tong: [8 juan ; xu wen : 1 juan]
Yang, Fangda ; Yang Fangda
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 363-583.

Yi xue tu shuo hui tong: 8 juan
Yang, Fangda
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 435-626.

Yi xue wei sheng pu ji quan shu
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she.

Yi xue xiang shu ju yu: 2 juan
Wang, Jing
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 712-744.

Yi xue xiang shu ju yu: [2 juan]
Wang, Jing
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 339-370.

Yi xue xiang shu lun: [6 juan]
Huang, Zongxi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-153.

Yi xue xin jie
Wang, Guanqing
Taibei. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. Minguo 44 [1955]. 3, 229, 2 p.

Yixue xinli weisheng congshu
Taibei. Shuiniu Chubanshe.

Yi xue xin lun ; Yi jian yuan li yu bian zheng fa ; Mawangdui bo shu Yi jing chu bu yan jiu
Yan, Lingfeng
[Taibei ?. s.n. 1983?]. 198, 130, 215, [22] p., [1] leaf of plates.

Yi xue xin tan
Cheng, Shiquan
Taibei. Wen xing chu ban she. 1979. [2], 4, 342 p.

Yi xue xin tan
Lin, Zhenghua
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Minguo 76 [1987]. 6, 2, 234 p.

Yi xue xin wu: [5 juan] ; fu Hua Tuo wai ke shi fa : [1 juan]
Cheng, Guopeng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 65-219.

Yi xue yan jiu cong shu
Taibei. Xue yi zhai.

Yi xue yan jiu ji chu yu fang fa
Jiang, Guoliang
[Taibei]. Yi xue zhai. 2000-. v.<1-2>.

Yi xue yan jiu ru men =: Introduction to Research in Medical Sciences
Cuschieri, Alfred ; Baker, Peter Roland ; Ku Fang-chou
Beijing. Ren min wei sheng chubanshe. 1983. 259 S.

Yixue-yanjiu-xinde
Gao, Huaiyu
[S.l.]. 1981 = 70 [Minguo]. 24 S.

Yi xue yi de lu: 3 juan, fu you xian bian 1 juan
Hu, Zezhang
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 13-94.

Yi xue ying yong zhi yan jiu
Taibei Shi. Taiwan Zhonghua shu ju. min guo 64-(75) [1975-(1986)]. v. (1-3).

Yi xue yuan liu lun: [shang xia juan]
Xu, Dachun
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 639-704.

Yi xue yuan shi
Wang, Honghan
Beijing. Zhong yi gu ji chu ban she. 2005. 6, 3, 770 p.

Yixue yu mixin
Xue, Baogong
Beijing. Renmin weisheng chubanshe. 1986. 2, 56 S.

Yi xue yu tian wen xue
Taibei Shi. Da zhan chu ban she you xian gong si. 2005.

Yi xue yu Zhongguo chuan tong yi xue
Xiao, Hanming
Taibei Shi. Da zhan chu ban she. 2005. 287 p.

Yi xue zhai cui
Ch'ing Yün-ke
Shanghai. Shang hai ke xue ji shu chubanshe. 1983. 277 S.

Yi xue zheng zhuan
Yu, Tuan
Beijing Shi. Ren min wei sheng chu ban she. 1965 ((1981 printing). 7, 447 p.

Yi xue zheng zhuan. [1]
Yu, Tuan
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban gong si. [1981]. 2 v. (9, 1110 p.).

Yi xue zhen quan: si shi er zhang
Huang, Benpu
[China]. Zhang wen yin shua ju. Minguo 21 nian [1932]. 1 v.

Yi xue zhe xue shi
Zhu, Bokun
Beijing. Hua xia chu ban she. 1995. 4 v.

Yi xue zhong Zhong can xi lu
Zhang, Xichun
Shijiazhuang. Hebei ren min chu ban she.

Yi xue zuan yao: [liu ji]
Liu, Yuan
[China. s.n.]. Qing Qianlong bing xu [31 nian, 1766]. 2 v.

Yi xu tu shuo: 2 juan
Qin, Yong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 657-716.