Zwöf Briefe: aus der Aufbauarbeit eines Landesplanungsverbandes
Berlin. Heymann. 1929. Getr. Zählung.

ZWF CIM: Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung und Automatisierung
München. Hanser.

Der "zwîfel" bei Wolfram und anderweit
Hempel, Heinrich (Philologe)
Tübingen. Niemeyer. 1951. S.157-187.

Zwöff Ereignisse deutscher Geschichte zwischen Harz und Nordsee, 1900 - 1931
Meyer, Enno
1979.

Das Zwöftelungsprinzip im Urlaubsrecht
Stephan, Thomas
1968.

Zwiadowcy
Korczak, Jerzy
1977.

Zøwić cień
Szczypiorski, Andrzej
Poznań. SAWW. 1993. 173 S.
ISBN 8385954066

Zwiędłe liście
Ujejski, Kornel
Lwow. [Dr.:] Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich. 1849. 116 S.

Zwiększanie skuteczności wykorzystania uszkodzeń przez zastosowania różnych (nieliniowych) technik kompresji informacji
Mitas, Andrzej
Warsaw. 1989. 32 S.

Zwiększenie efektywności badań naukowych i postępu techniczno-organizacyjnego: IV Plenum KC PZPR, 14 - 15. XI. 1969 r. ; podstawowe materiały
Lenin, Vladimir I
Warszawa. Książka i Wiedza. 1969. 186 S.

Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego
Popova, Venče S
Warszawa. Wiedza Powszechna. 1972. 151 S.

Zwięzła gramatyka języka niemieckiego: Podręcznik dla lektoratów wyższych uczelni
Dewitzowa, Wanda
Warszawa. PWN. 1956. 369 S.

Zwięzła gramatyka polska: dla cudzoziemców
Foland-Kugler, Magdalena
Warszawa. Ex Libris. 2007. 135 S.
ISBN 9788389913500

Zwięzła grammatyka języka niemieckiego
Zagajewski, Karol
Lwów-Warszawa. Książnica-Atlas. 1924. 36 S.

Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922 - 1947: (struktury, funkcjonowanie i główni działacze)
Kulińska, Lucyna
Warszawa. Ars Politica. 2004. 125 S.
ISBN 8391956032

Związek Akademicki "Młodzież Wszechpolska" i "Młodzież Wielkiej Polski" w latach 1922 - 47: (struktury, funkcjonowanie i główni działacze)
Kulińska, Lucyna
Kraków. Abrys. 2000. 143 S.
ISBN 8385827560

Związek A. R. M. R. (Architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło)
Huml, Irena
1967.

Związek Artystów Scen Polskich: 1950 - 1998 ; zarys dziejów
Wysiński, Kazimierz Andrzej
Warszawa. ZASP. 1998. 194 S.
ISBN 8390176637

Związek Artystów Scen Polskich 1918 - 1950: Zarys monograf
Wysiński, Kazimierz Andrzej
Wroclaw [u.a.]. 1979.

Związek dogmatu grzechu pierworodnego z monogenizmem w katolickiej teologii ostatniej doby
Łukaszuk, Tadeusz B
Warszawa. Akad. Teologii Katolickiej. 1976. 370 S.

Związek Górali Spisza i Orawy: w służbie społeczeństwa, narodu i państwa 1931 - 1939 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 11 listopada 2006 r. na Zamku "Dunajec" w Niedzicy
Kowalski, Robert
Nowy Targ. Polskie Tow. Historyczne, Oddz. 2008. 288 s.
ISBN 9788361674009

Związek Górnośląski 1989 - 2009: księga pamiątkowa
Czajkowski, Andrzej
Katowice. Drukarnia i Wydawnictwo Kaga-Druk. 2009. 314, [2] s., XXIV k. tabl.
ISBN 9788392706649

Związek Harcerstwa Polskiego na Kurpiowszczyźnie
Ostrołęka. Komenda Hufca ZHP [u.a.].

Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie: 1918 - 1939
Winiarz, Adam
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1994. 180 S.
ISBN 8322706308

Związek Harcerstwa Polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919 - 1939
Płocha, Halina
Warszawa. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP. 1999. 157 S.
ISBN 8386873582

Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu: chorągiew harcerek i harcerzy 1918 - 1939
Pśnik, Aleksander
Londyn. Caldra House.

Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie: z dziejów harcerstwa na obczyźnie 1940 - 1946
Truchanowicz, Tadeusz
W Krakowie u.a. Harcerska Oficyna Wydawn. 1987. 119 S.

Związek Harcerstwa Polskiego Praga Południe, Rembertów, Wawer: 1957 - 1997 ; zuchy
Romanowski, Stefan
Warszawa. Instruktorski Krąg Pokoleń Hufca ZHP Warszawa Praga Południe [u.a.]. 1998. 235 S.
ISBN 8386873450

Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicy Warszawa Praga Południe: 1957 - 1988
Romanowski, Stefan
Warszawa. Instruktorski Krąg Pokoleń Hufca Warszawa Praga Południe [u.a.]. 1997. 187 S.
ISBN 8386873248

Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicy Warszawa Praga Południe oraz gmin Rembertów i Wawer: 1957 - 1997 ; instruktorzy
Romanowski, Stefan
Warszawa. HBW "Horyzonty". (1998). 321 S.
ISBN 838687354X

Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicy Warszawa Praga Południe oraz gmin Rembertów i Wawer: 1957 - 1997 ; instruktorzy
Romanowski, Stefan
Warszawa. HBW "Horyzonty". (2000). 256 S., [8] Bl.
ISBN 839138781X

Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944 - 1950: powstanie, rozwój, likwidacja
Kwiek, Julian
Toruń. Marszałek. 1995. 145 S.
ISBN 838622908X

Związek Harcerstwa Polskiego w mieście Opolu 1919 - 1979
Lis, Michał
Opole. 1981.

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech: 1922 - 1939
Lis, Michał
Opole. Wydawn. Inst. Śląski. 2003. 209 S.
ISBN 8371261810

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech: wybór tekstów żródłowych 1933 - 1939
Lis, Michał
W Opolu. Inst. Śląski. 1983. 218 S.

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku: (1920 - 1939) ; wybór źródeł
Lis, Michał
Opole. Stowarzyszenie Inst. Śląski. 2000. 192, XXIV S.
ISBN 8371261381

Związek i kraje w strukturze państwowej Republiki Federalnej Niemiec
Sarnecki, Paweł
Kraków. Nakł. Uniw. Jagielloń. 1987. 174 S.
ISBN 8301078383

Związek Inwalidów Wojennych RP 1919 - 2009: "Dobro Rzeczypospolitej najwyższem prawem"
Dobroński, Adam
Warszawa. Związek Inwalidów Wojennych RP [u.a.]. 2009. 372 p.
ISBN 9788373993327

Związek Inwalidów Wojennych RP na Dolnym Śląsku: historia i współczesność w zarysie
Koziara, Stefan
Wrocław. Zarząd Okręgowy ZIW RP. 2008. 277 S.
ISBN 9788392711506

Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu: 1939 - 1947 ; nieznane karty pomorskiej konspiracji
Chrzanowski, Bogdan
Toruń. Archiwum Pomorskie Armii Krajowej. 1997. 261 S.

Związek Klubów Małopolskich w Ameryce
Wnuk, Wlodzimierz ; Olszewski, Krzystof
1974.

Związek Kompozytorów Polskich. Statut
Warszawa. 1975. 15 S.

Związek Legionistów Polskich: 1922 - 1939
Kossewska, Elżbieta
Warszawa. Oficyna Wydawn. ASPRA-JR. 2003. 228 S.
ISBN 8388766899

Związek Ludowo-Narodowy: 1919 - 1928 ; studium z dziejów myśli politycznej
Maj, Ewa
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2000. 503 S.
ISBN 8322715854

Związek między sieciami Petriego a wektorami wspólprogramów
Kubiaczyk, Marzena ; Okulicka, Felicja
Warszawa. 1981. 88 S.

Związek Mlodzieży Komunistycznej w Polsce
Krzemień, Leszek ; Remiszewska, Matylda
1972.

Związek Mlodzieży Socjalistycznej w Wielkopolsce
Choniawko, Andrzej ; Kaminiarz-Rostocki, Stanislaw
1976.

Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce: pierwsze dziesieciolecie (1918 - 1928)
Krzemień, Leszek
Warszawa. Książka i Wiedza. 1972. 359 S.

Związek Młodzieży Polskiej
Hillebrandt, Bogdan
Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawn. 1980. 436 S., 16 Taf.

Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie: studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej
Wierzbicki, Marek
Warszawa. Wydawn. Trio [u.a.]. 2006. 489 S.
ISBN 8374360887

Związek Młodzieży Polskiej na Śląsku w latach 1948-1957
Kubasik, Czeslaw ; Góra, Wladyslaw
1978.

Związek Młodzieży Polskiej na wsi: wybór dokumentów 1948 - 1956
Jarecka-Kimlowska, Stanisława
Warszawa. Ludowa Spółdz. Wydawn. 1987. 225 S.
ISBN 8320539455

Związek Młodzieży Socjalistycznej: 1957 - 1976 ; bibliogr. za lata 1956 - 1980
Terendyj, Zofia ; Grajczyk, Jolanta ; Horst, Władysław
Warszawa. Inst. Wydawn. Związków Zawodowych. 1988. 254 S.

Związek Młodzieży Wiejskiej: 1957 - 1976 ; studium historyczno-socjologiczne
Malinowski, Ludwik
Warszawa. Inst. Wydawn. Związków Zawodowych. 1989. 347 S.

Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" na Ziemi Garwolińskiej: w 75-lecie powstania ZWM RP i 70 rocznicę konferencji ideologiczno-programowej "Wici" w Kępie Celejowskiej ; materiały konferencji naukowej zorganizowanej 15 czerwca 2003 r. w Kępie Celejowskiej
Kołodziejczyk, Arkadiusz
Garwolin [u.a.]. 2004. 188 S.
ISBN 8387838888

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici": walka o oblicze ideowe i nowy model organizacyjny 1944 - 1948
Jarecka-Kimlowska, Stanisława
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1972. 265 S.

Związek Młodzieży Wiejskiej w latach 1957 - 1976
Andrykiewicz, Jan
Warszawa. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2001. 117 S.
ISBN 8387838454

Związek Nauczycielstwa Polskiego: 1944 - 1948 ; oczekiwania i rzeczywistość
Stankiewicz, Ryszard
Zielona Góra. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedag. 1986. 306, [16] S.

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Szczechura, Tomasz
1957.

Związek Nauczycielstwa Polskiego: zarys dziejów 1905 - 1985
Filipowicz, Franciszek ; Grześ, Bolesław
Warszawa. Inst. Wydawn. Związków Zawodowych. 1986. 679 S., [16] Bl.
ISBN 8320204070

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Kielecczyźnie: 1905 - 1939
Grzywna, Józef
Kielce. Prywatne Liceum Zarządzania i Administracji. 1993. 240, [16] S.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1986 - 2000
Doroszewski, Jerzy
Lublin. 2002. 224 S.
ISBN 8391283569

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975
Turek-Kwiatkowska, Lucyna
1979.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975 - 1985
Turek-Kwiatkowska, Lucyna
Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecínskiego. 1988. 286 S.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Lubuskiej: 1945 - 1973 ; praca zbiorowa
Ratuś, Bronisław
1977.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Łomżyńskiej: [1905 - 2005 ; praca zbiorowa pod kierunkiem Elżbiety Szleszyńskiej]
Szleszyńska, Elżbieta
Łomża. Oddz. Związku Nauczycielstwa Polskiego [u.a.]. 2005. 179 S.
ISBN 8386175672

Związek Nauczycielstwa Polskiego w powiecie grójeckim od momentu powstania do dziś
Czacharowska, Małgorzata
Radom. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. 2009. 68 s.
ISBN 9788372048349

Związek Nauczycielstwa Polskiego w powiecie hrubieszowskim w okresie stulecia
Bachula, Eugeniusz
Hrubieszów. Tow. Regionalne Hrubieszowskie. 2005. 148 S.
ISBN 8372703698

Związek Nauczycielstwa Polskiego w powiecie lubartowskim w latach 1905 - 2005
Kornacki, Roman Albert
Lubartów. Związek Nauczycielstwa Polskiego. 2005. 223 S.
ISBN 8391969916

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach
Ruczko, Zdzisław
Słobódka. Wydawnictwo Mirosław Basiewicz. 2010. 115 s.
ISBN 9788392886853

Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Cieśla, Andrzej
Toruń. Marszałek. 2000. 308 S.
ISBN 8371745729

Związek Niemiecki i Druga Rzesza Niemiecka: 1848 - 1914
Wąsicki, Jan
Poznań. Wydawn. Poznań. 1989. 570 S.
ISBN 8321008224

Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815 - 1848
Wąsicki, Jan
Poznań. Wydawn. Poznań. 1986. 497 S.
ISBN 8321006000

Związek Orła Białego: konspiracja w Dąbrowie Górniczej
Balwierz, Stefan
Będzin. Graf-Mar. [ca. 2001]. 162 S.
ISBN 8390489821

Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej
Stępień, Stefan
Lublin. Wydawn. UMCS. 1998. 537 S.
ISBN 8322713088

Związek Patriotów Polskich: założenia programowo-ideowe
Kumoś, Zbigniew B
Warszawa. Wydawn. Minist. Obrony Nar. 1983. 269 S.

Związek Polaków w Austrii Strzecha: 1894 - 1994
Kucharski, Władysław
Lublin [u.a.]. Norbertinum. 1996. 283 S.
ISBN 8386837144

Związek Polaków w Niemczech: Dzielnica V z siedzibą w Złotowie ; 60 rocznica powstania ; wybór materialów bibliogr
Jurczak, Jan
Koszalin. Wojewodzka i Miejska Bibl. Publ. im. Joachima Lelewela. 1982. 13 S.

Związek Polaków w Niemczech: materiały z sesji naukowej w 50 rocznicȩ powstania ZPwN, Opole 15 X 1972 = Pięćdziesięciolecie Zwia̧zku Polaków w Niemczech
Hawranek, Franciszek
Opole. Wydawn. Inst. Śląskiego. 1974. 322 S.

Związek Polaków w Niemczech: materiały z sesji naukowej w 50 rocznicę powstania ZPwN, Opole 15 X 1972
Hawranek, Franciszek
Opole. Instytut Śląski. 1974. 322 S.

Związek Polaków w Niemczech-Dzielnica I w świetle tajnych archiwaliów byłej Rejencji Opolskiej: [Kopft.]
Szymiczek, Franciszek
(Katowice). ([Dr.:] Państw. Kat. Zakł. Graf.). (1948). 6 S.

Związek Polaków w Niemczech w latach 1922 - 1982
Krężałek, Iwona ; Liman, Stefan ; Marczewski, Jerzy ; Poniatowska, Anna
Warszawa. Wydawn. Polonia. 1987. 382, [36] S.
ISBN 8370210260

Związek Polaków w Niemczech w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec: 1945 - 1950 ; odrodzenie, osiągnięcia, rozłam
Hładkiewicz, Wiesław
Zielona Góra. Stowarzyszenie Civitas Cnristiana. 1993. 26 S.

Związek Polaków "Zgoda" w Republice Federalnej Niemiec: (1950 - 1975)
Kupczak, Janusz M
Wrocław. Uniw. 1983. 130 S.

Związek polskich artystów plastyków ... Paczków: 78. Wystawa poplenerowa ; Listopad - grudzień 1978 ; Galeria sztuki współczesnej BWA, Opole
W Opolu. Biuro wystaw artyst. 1978. 14 ungez. Bl.

Związek Polskich Spadochroniarzy: zarys historii ; praca zbiorowa pod red. T. S. Roy Rojewskiego = Polish Airborne Forces Association
Rojewski, T. S. Roy
Londyn. Polish Airborne Forces Association. 1996. 180 S.
ISBN 1872286224

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie II Rzeczpospolitej i II wojny światowej: praca zbiorowa
Pietrusza, Józef
Kraków. (Mała Poligrafia Redemptorystów). 1998. 383, [ca. 35] S.
ISBN 8387171026

Związek procesu zatorfienia z elementami środowiska przyrodniczego wschodniej Polski
Żurek, Sławomir
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1990. 174 S.
ISBN 830109902X

Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce: Zbiór tekstów źródłowych, oprac. pod red. Karola Górskiego
Górski, Karol
Poznań. Inst. Zachodni. 1949. XCV, 288 S.

Związek przyczynowy a logika przyczynowości
Kiczuk, Stanisław
Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1995. 183 S.
ISBN 8322804881

Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym
Koch, Andrzej
Warszawa. PWN. 1975. 288 S.

Związek Radziecki a polska racja stanu
Bieleń, Stanisław
Warszawa. Uniw. Warszawski, Centrum Badań Wschodnich. 1991. 29 S.

Związek Radziecki w latach Wielkiej Wojny Narodowej 1941 - 1945
Łossowski, Piotr
1979.

Związek radziecki w liczbach: 1917 - 1957
Gruber, Katarzyna
[Warszawa]. Ksiąṡka i Wiedza. 1958. 373 S.

Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976 - 1989
Golińczak, Marek
Kraków. Wydawn. Arcana. 2009. 307 s.
ISBN 9788360940136

Związek Radziecki w publicystyce polskiej: 1922 - 1928 ; społeczeństwo, polityka, gospodarka
Piątkowski, Leszek
Lublin. Wydawn. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej. 1992. 371 S.

Związek robotniczych stowarzyszeń spóldzielczych 1919-1925
Piechowicz, Stanislaw ; Dẹbiec-Kalinowska, Barbara
1963.

Związek Robotników Polskich 1889-1892
Tych, Feliks ; Ratyńska, Barbara
1974.

Związek Samopomocy Chłopskiej w latach 1944/1945 - 1956/1957
Szczepańczyk, Czesław
Kielce. Wyższa Szkoła Pedag. Im. Jana Kochanowskiego. 1992. 169 S.

Związek Sląskich Kól Spiewaczych w Katowicach 1910-1960: Księga pamiątkowa jubileuszowego zjazdu śpiewaków śląskich w roku 1960
Fojcik, Jan ; Ligȩza, Józef
1960.

Związek Socjalistów Polskich w Ameryce: 1900 - 1914
Piątkowska-Koźlik, Danuta
Opole. Wyższa Szkoła Pedag. Im. Powstańców Śląskich. 1992. 178 S.
ISBN 8385678018

Związek Sokołów Polskich w Ameryce: (1887 - 1920) ; militarne przygotowania i udział w zbrojnej walce o niepodległość Polski
Wrzosek, Mieczysław
Toruń. Marszałek. 2004. 393 S.
ISBN 837322646X

Związek Sowiecki wobec planów federacyjnych państw bałkańskich: (1942 - 1948)
Znamierowska-Rakk, Elżbieta
2007.

Związek Strzelecki (1910 - 1939)
Wiśniewska, Małgorzata
Warszawa. Wydawnictwo Neriton. 2010. 418, [1] s., [8] s. fot.
ISBN 9788375431629

Związek Strzelecki 1919 - 1939: wychowanie obywatelskie młodzieży
Zakrzewska, Aldona
Kraków. Oficyna Wydawnicza "Impuls". 2007. 351 s.
ISBN 9788373087569

Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczenstwa narodowego Polski: tradycja i wyzwania XXI wieku
Wywiał, Przemysław
Łódź. Związek Strzelecki. 2009. 123, [4] s.
ISBN 9788392920809

Związek Szlachetnych
Przymus, Ryszard ; Pokora, Mirosław
Katowice. Krajowa Agencja Wydawn. 1986. 69 S.

Związek Ukraińców w Polsce w dokumentach z lat 1990 - 2005
Drozd, Roman
Warszawa. Związek Ukraińców w Polsce. 2010. 508 s.
ISBN 9788392848332

Związek Walki Mlodych
Kozlowski, Czeslaw
1978.

Związek Walki Młodych
Hillebrandt, Bogdan
Warszawa. Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych. 1971. 130 S.

Związek Walki Młodych
Balicka-Kozłowska, Helena
1953.

Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu: praca zbiorowa pod red. Kazimierza Pindla
Pindel, Kazimierz
Siedlce. IH WSRP. 1998. 156 S.
ISBN 838708820X

Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim: 1939 - 1945
Zych, Tadeusz
Tarnobrzeg. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego. 2004. 359 S.
ISBN 8391729346

Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski: relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty
Caban, Ireneusz
Lublin. Oficyna Wydawn. Czas. 1997. 418, [16] S.
ISBN 8385614249

Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie zamojskim: 1939 - 1944 ; szkice, wspomnienia, dokumenty
Grygiel, Jan ; Mańkowski, Zygmunt
Warszawa. Państw. Wydawn. Nauk. 1985. 535 S., [32] Bl.
ISBN 8301053798

Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Prużanie (okręg poleski) 1941 - 1944 na tle lokalnej społeczności
Zienkowicz, Jerzy
Poznań. Wydawn. "Ars Nova". 2006. 56 S.
ISBN 8387433640

Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie: 1939 - 1941
Szeremeta, Bronisław
Wrocław. Fundacja Kresowa Semper Fidelis. 1998. 151 S.

Związek Wolnych Polaków: wspomnienia
Mackiewicz-Wojciechowicz, Maria
Bydgoszcz. Zakł. Poligraficzny Sprint. [ca. 2002]. 97 S.
ISBN 8387865176

Związek Wypędzonych w systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie: 1982 - 1992
Ociepka, Beata
Wrocław. Wyd. Uniw. Wrocławskiego. 1997. 329 S.
ISBN 8322915713

Związek wyzwolenia Wilna i mit wileński w międzywojnnej Litwie
Buchowski, Krzysztof
2006.

Związek Zakładów Teologicznych w Polsce pod Wezwaniem Św. Jana Kantego
W Kielcach. [Dr.:] Dr. Diec. "Jedność". 1929 -.

Związek Zawodowy Polskich artystów plastyków
Wojciechowska, Barbara
1974.

Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe
Jarosiński, Janusz
Kielce. Wydawn. Akad. Świętokrzyskiej. 2002. 349 S.
ISBN 8371331746

Związek Ziemian w Warszawie (1916 - 1926): organizacja i wpływy
Mich, Włodzimierz
Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2007. 468 s.
ISBN 9788322726426

Związek zimowej transpiracji wybranych gatunków z rodzajów Populus, Viburnum i Lonicera z pólnocną granicą ich zasięgu
Bylińska, Ewa
1975.

Związek zimowej transpiracji wybranych gatunków z rodzajów Populus, Viburnum i Lonicera z północną granicą ich zasięgu =: The relationship of winter transpiration of selected species from the genera Viburnum, Populus and Lonicera to the northern boundary of their geographical distribution
Bylińska, Ewa
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 59 S.

Związek związków zawodowych 1931-1939
Ajzner, Seweryn
1979.

Z więzienia do Sejmu: Niesiołowski
Miszalski, Marian
Łódź. Zakład Wydawn. Liber. 1992. 100 S., [ca. 15] Bl.