Zyunko Ohishi: Schriften, Rollbilder, ... Neue Münchner Galerie, München
(Schweinfurt. Schweinfurter Druckerei). [1966]. 1 Bl.

Özyurt
Çamlibel, Faruk Nafiz
1965.

Zyvi Storingky ukraïnsʹkoi muzyky
Archimovyč, Lidija B ; Dovženko, Valerian D ; Šeffer, T. V
1965.

Z̆yvotvorni zv'jazky
Jankovs'kyj, Jurij Zinovijovyč
1968.

Zyvšování pracovních rychlosti traktorovych agregátu
Kosek
Praha. Státni zeméd. nakl. 1963. 148 S.

Z žyvučoho plemeni Don Kichotiv
Svitlyčnyj, Ivan O
Kyïv. Hramota. 2008. 813 S.
ISBN 9789663491288

Zyvyja farby bataničnaga
Sidarovič, Evgenij A
Minsk. Belarus'. 1987. 111 S.

Zyvym ne bajduže
Brazov, Leonid Petrovyč
1978.

Zywa śmierć
Lipska, Ewa
1979.

Z Żywca do Opola: Góral z urodzenia, opolanin z wyboru : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Adamowi Suchońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego i pięćdziesięciolecia działalności dla miasta Opola
Opole. Agencja Wydawnicza AlMar. 2011. 440 s.
ISBN 9788393016341

Zywe źródła: szkice literackie
Piechal, Marian
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wyd. 1972. 330 S.

Łzy świętego Wojciecha: kradzież sarkofagu z katedry gnieźnieńskiej
Ratajczak, Józef
Poznań. Księgarnia Św. Wojciecha. 1990. 120 S.
ISBN 8370151876

Zywice organiczne w konserwacji zabytków kamiennych
Gilewicz, Janusz ; Kranz, Maksymilian ; Lehmann, Janusz
1969.

Z Żywiecczyzny na Śląsk: wspomnienia
Banaś, Józef
Opole. Inst. Śląski. 1992. 198 S.

Zywiec rzeźny
Pezacki, Wincenty
Warszawa. Panstw. wyd. techn. 1952. 179 S.

Z̀ywienie drobiu
Ba̜czkowska, Helena ; Ślósarz, Anna
Warszawa. PWRiL. 1987. 396 S.

Zywienie i uzytkowanie krów mlecznych w pytaniach i odpowiedziach
Mościcki, Janusz
Poznań. 1969. 104 S.

Zywienie koni
Sasimowski, Ewald ; Budzynski, Marian Jerzy
Warszawa. Panstw. Roln. i Lesne. 1981. 349 S.

Zywienie owiec
Zaluska, Janusz ; Załuska, Krystyna
Warszawa. Panstw. Wyd. roln. i leśne. 1973. 345 S.

Zywienie rodziny wiejskiej
Czerny, Z ; Strasburger, M
Warszawa. Panstw. wyd. rolnicze i leśne. 1962. 258 S.

Zywienie slużby w folwarkach biskupstwa wroclawskiego w drugiej polowie XVII wieku
Nowiński, Czeslaw
1968.

Zẏwienie trzody chlewnej
Warszawa. Państwowe Wyd. Roln. i Leśne. 1983. 263 S.

Zywienie zwierzat gospodarskich
Popov, I
Warszawa. Panstw. wyd. roln. i leśn. 1955. 528 S.

Zywienie zwierzat i paszoznawstwo: podrecznik dla studentów wyzszych szkół rolniczych
Ruszczyc, Zygmunt
Warszawa. Państw. Wyd. Roln. i Leśne. 1964. 465 S.

Zywieniowe aspekty podchowu Larw Karpia (Cyprinus carpio L.) wprowadzenie do diet komponentu pólsyntetycznego
Szlaminska, Malgorzata
Szczecin. 2003. 49 S.

Zywierie trzody chlewnej na bekony
Malarski, H
Warszawa. Panstw. instytut wyd. roln. 1950. 62 S.

Zywoploty
Szymanowski, Tadeusz
1967.

Zywoploty
Włodzimierz, Seneta
Warszawa. Panstw. Wyd. Rolnicze i Leśne. 1975. 215 S.

Zywopłoty
Włodzimierz, Seneta
Warszawa. Panstw. Wyd. Roln. i Leśne. 1963. 98 S.

Zywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgizskich: Leben des Adolf Januszkiewicz und seine Briefe aus den kirgisischen Steppen
Januszkiewicz, Adolf
Berlin. Behr. 1875.

Zywot Ezopá Frygá mędrcá obyczáynego y z przypowieśćiámi iego: z niektorymi też inych slawnych medrcow przyklády osobliwymi á bárzo śmiesznymi iteż krotochwilnymi [Vita et fabulae, poln., Ausz.]
Aesopus ; Bernardus a Lublin
1981.

Z̊ywot Kazimierza Kamińskiego
Jasińska, Zofia
1976.

Zywot Osterwy
Szczublewski, Józef
1971.

Zywot pana iezusow: to iest rozmyślánia nabožne a gruntowne
Wuchalius, Jan
Krakowie. 1592.

Zywot szczȩśliwy Sebastiana Klonowica
Bieńkowska, Danuta ; Zagórska-Czarnecka, Alicja
1965.

Zywoty hetmanów królestwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego
Pauli, Żegota
Lwów. 1850. 314 S.

Zywoty Konstantyna i metodego
Poznan. Inst. Zachodni. 1959. 152 S.

Zywoty sławnych Polaków XVIII wieku: (Leben berühmter Polen des 18t Jahrh.)
Raczyński, Ed
Posen. 1841.

Zywoty uczonych Polaków
Śniadecki, Jan ; Turowski, Kazimierz Józef
W Krakowie. Nakładem Drukarni "Czasu". 1861. 115 S.

Zywoty Świętych Stárego y nowego zákonu, ná káżdy dźień przez cáły rok: wybráne z poważnych Pisárzow y Doktorow Kośćielnych, ktorych imioná nizey są położone ; do ktorych przydáne są niektore duchowne obroki y náuki przeciw kácerstwom dźiśieyszym, tám gdźie się żywot ktorego Doktorá stárożytnego położył ; k temu kazánia krotkie ná ty świętá ktore pewny dźień w Mieśiącu máią
Skarga, Piotr
W Krakowie. (Piotrkowczyk).

Zywoty świetych, si credere fas est, to jest o świa̧tobliwości christianinow, mnieyszego, jako sie zowa̧, zboru dialog
Zaborowski, Jakub
[Torun]. Augustin Ferber. [1619]. 1 Mikrofilm (10 Aufnahmen).

Zywy Dante
Papini, Giovanni (Schriftsteller, 1881-1956)
Warszawa. Przeworskiego. 1934. 358 S.

Z żywym kurkiem po dyngusie: (Materjały.)
Seweryn, Tadeusz
Krakow. 1928. 53 S.

ZYX: 26 poetic portraits
Sherr, Leslie
1990.

Zyxin ist ein spezifischer Vermittler von Dehnungsreizen in glatten Gefäßmuskelzellen
Lattrich, Claus Richard
2005. 51 Bl.

Zyxtotoxische Wirkung von E.-coli-a-Hämolysin auf humane T-Lymphozyten
Schultheis, Beate
1993. 80 Bl.

Zyxtotoxische Wirkung von E.-coli-Alpha-Hämolysin auf humane T- Lymphozyten
Schultheis, Beate
1993. 80 Bl.

Zyyšovaní intensity socialističkeho zemedolstvi
Iljin, S. A
Praha. Státní zemědělské naklad. 1956. 72 S.

Zyzność gleby odżywianie sie roślin
Lityński, Tadeusz ; Jurkowska, Halina
Warszawa. Państwowe Wyd. Naukowe. 1982. 642 S.

Zyzzyva: the journal of west coast writers & artists
San Francisco, Calif. Online-Ressource.

Záz!
Werneck, Leny ; Tanaka, Beatrice
Rio de Janeiro. Coluna/Salamandra. 1990. 32 S.

ZZ 2-homotopy theory
Crabb, M. C
1980.

Z. Zaba-Bibliography
Verner, Miroslav
[s.l.]. 1972. S. 3 - 5.

Z zaborskiego matecznika: o Stanisławie Pestce - Janie Zbrzycy
Borzyszkowski, Józef
Gdańsk. Instytut Kaszubski. 2008. 367, [1] s.

Z zabytym ostrovam
Sjögren, Bengt
Moskva. Izd. Myslʹ. 1972.

Z Zachodu na Wschód: obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi rosyjskiej
Kuczyńska, Marzanna
Kraków. Collegium Columbinum. 2011. 297, XXV s.
ISBN 9788376240732

Z zaścianka na Parnas: Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu
Barycz, Henryk
Kraków. Wyd. Literackie. 1981. 397 S.
ISBN 8308003923

Zázada sporu
Hejl, Vilém
1979.

Z zagadien ustrojowych Polski
Balzer, Oswald
Warszawa. Panstwowy Instytut Wydawn. 1985. 115 S.

Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej: na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce ; praca zbiorowa pod red. Bożeny Maksimowskiej
Maksimowska, Bożena
Częstochowa. Wydawn. WSP. 1999. 155 S.
ISBN 837098567X

Z zagadnień analitycznej filozofii prawa
Woleński, Jan
Warszawa [u.a.]. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1981. 116 S.

Z zagadnień analizy dynamiki gospodarczej: (na przykładzie teorii J. Tinbergena i P. J. Verdoorna)
Niemczycki, Kazimierz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 346 S.

Z zagadnień analizy termicznej
1972.

Z zagadnień analizy termicznej =: Problemy termičeskogo analiza = Problems of thermal analysis
Warszawa. Wyd. Geologiczne.

Z zagadnień architektury przemysłowej w ikresie Oświecenia w Polsce
Bolechowska-Przewłocka, Zofia
1969.

Z zagadnień architektury warszawskiej dwudziestolecia międzywojennego
Krassowski, Witold
1971.

Z zagadnień architektury warszawskiej dwudziestolecia miedzywojennego
Krassowski, Witold
1971.

Z zagadnień architektury XIX wieku: historyzm i eklektyzm
Krakowski, Piotr
1973.

Z zagadnień atrybucji krakowskiego malarstwa tablicowego XV w. na przykładzie dzieł z lat 1460 - 1475
Gadomski, Jerzy
1986.

Z zagadnień autoportretu human i stycznego
Waźbiński, Zygmunt
1966.

Z zagadnień barokowej teorii muzyki
[Warszawa]. Inst. Muzykologii UW. 1994. 49 S.

Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego
Sawczuk, Mieczysław
Lublin. Univ. 1988. 329 S.

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego: praca zbiorowa pod red. Ewy Lipińskiej
Lipińska, Ewa
Kraków. Universitas. 2006. 337 S.
ISBN 8324204075

Z zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego
Danel-Bobrzyk, Helena
1980.

Z zagadnień dynamiki społeczeństwa i kultury
Żechowski, Zbigniew A
Katowice. 1982. 204 S.

Z zagadnień ekologii jȩzyka
Wąsik, Zdzisław
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1993. 121 S.
ISBN 8322908687

Z zagadnień estetyki krajobrazu w Polsce
Ciołek, Gerard
1962.

Z zagadnień etiologii i patogenezy schizofrenii
Wilczkowski, Eugeniusz
1959.

Z zagadnień etyki i wychowania moralnego w wojsku: praca zbiorowa pod red. naukową Mariana Marcinkowskiego
Marcinkowski, Marian
Poznań. Wyższa Szkoła Oficerska Im. Stefana Czarnieckiego. 1998. 172 S.
ISBN 8390374161

Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej
Dejna, Karol
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1991. 388 S.
ISBN 8370165443

Z zagadnień filozofii człowieka
Starańczak, Józef
Olsztyn. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1993. 206 S.
ISBN 8385513086

Z zagadnień filozofii i kultury wspōłczesnej
Wrocław u.a. Wydaw. Polskiej Akad. Nauk.

Z zagadnień filozofii prawa
Seidler, Grzegorz Leopold
Lublin. Wydawn. Lubelskie. 1984. 147 S.
ISBN 8322203705

Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody
Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z zagadnień filozofii społecznej
Jaskólski, Michał
Jagiellónskiego. 1989. 255 S.
ISBN 832330310X

Z zagadnień filozofii współczesnej
Szlachcic, Krzysztof
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1995. 145 S.
ISBN 8322914040

Z zagadnień finansowania rozwoju krajów o 'gospodarce mieszanej'
Kalecki, Michał
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1967. 146 S.

Z zagadnień finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Łódź. 1986. 212 S.

Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim
Giszter, Elżbieta ; Grodzińska, Bozena ; Kubik, Józef
1977.

Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego: księga referatów ogólnopolskiej konferencji w Toruniu 27 - 29 listopada 1978 r
Toruń. 1982. 180 S.

Z zagadnień fonetyki i fonologii wspólczesnego jezyka polskiego: księga referatów ogólnopolskiej konferencji w Toruniu, 27-29 listopada 1978 r
Gosieniecka, Jadwiga
Toruń. 1982. 180 S.

Z zagadnień fonetyki ogólnej: Komunikat zgloszony dnia 21 listopada 1934 r. Problèmes de phonétique générale
Doroszewski, Witold
Warszawa. 1934. S.38-71.

Z zagadnień frazeologii
Daszczyńska, Izabella
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedag. 1983. 218 S.

Z zagadnień frazeologii: problemy leksykograficzne
Lewicki, Andrzej Maria ; Pajdzińska, Anna ; Rejakowa, Boźena
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1987. 102 S.
ISBN 8301071648

Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka: praca zbiorowa pod red. Stanisława Bąby ... przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM
Bąba, Stanisław
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 2006. 155 S.
ISBN 8371773277

Z zagadnień genezy i przekształceń struktury architektonicznej ołtarza głównego w kościele św. Michała Archanioła w Wilnie
Wardzyński, Michał
2004.

Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie
Małek, Agnieszka
Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2006. 234 s.

Z zagadnień historii XX wieku
Głowacki, Albin
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2001. 231 S.

Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku
Kunisz, Andrzej
Katowice. 1982. 162 S.

Z zagadnieh płaskich stropow bezgłowicowych: (skrót)
Starosolski, Włodzimierz
Gliwice. Wydawn. Politechniki Ślaşkiej. 1968. 68 S.

Z zagadnień innowatyki pedagogicznej
Smak, Ewa
Opole. Wydawn. Uniw. Opolskiego. 1997. 129 S.
ISBN 838567876X

Z zagadnień interpretacji pianistycznej w aspekcie czasu muzycznego
Jasiński, Andrzej (Musiker) ; Bogusławski, Edward ; Folga, Zygmunt
1978.

Z zagadnień jęykoznawstwa ogólnego
Mańczak, Witold
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawn. 1970. 321 S.

Z zagadnień języka artystycznego: Materiały I. konferencji naukowej poświęconej problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ Kraków 17-19 luty 1975
Bubak, Józef
Warszawa. PWN. 1977. 382 S.

Z zagadnień języka pisarzy
Kupiszewski, Władysław
Łowicz. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. 2004. 261 S.
ISBN 838722233X

Z zagadnień językoznawstwa konfrontatywnego
Szymoniuk, Maja
Katowice. Uniw. Śląski. 1986. 136 S.

Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego
Milewski, Tadeusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1969. 478 S.

Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego
Fontański, Henryk
Katowice. Uniw. Śląski. 1993. 138 S.

Z zagadnień językoznawstwa rosyjskiego i polskiego
Blicharski, Michal
Katowice. Uniwersytet Jagielloński. 1989. 120 S.

Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934
Kalicka, Felicja
[Warszawa]. Książka i Wiedza. 1967. 545 p.

Z zagadnień konserwacji sztuki gotyckiej na Mazowszu
Romanowiczowa, Aldona
1964.

Z zagadnień kryminalistyki
Warszawa. Wydawn. Prawnicze.

Z zagadnień kształtowania się języka narodowości i jezyka narodu
Obrębska-Jabłońska, Antonina
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1955. 105 S.

Z zagadnień kulturalno-literackich Wschodu i Zachodu: Pod redakcja Wacława Lednickiego. (Arbeiten d. Poln. Gesellschaft zur Erforschung Osteuropas u. des Nahen Ostens.)
Lednicki, Wacław
Kraków. Gebethner i Wolf. 1933/34.

Z zagadnień kultury chrześcijańskiej
Johannes Paulus ; Wyszyński, Stefan
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1973. 664 S.

Z zagadnień kultury języka: Teoria, praktyka, szkoła
Zdaniukiewicz, Alojzy A
Warszawa. Państwowe Wydawn.Naukowe. 1973. 221 S.

Z zagadnień kultury kapitalizmu
Chalasiński, Józef
1953.

Z zagadnień kwantytatywnej semantyki kognitywnej
Sambor, Jadwiga
Warszawa. Polskie Tow. Semiotyczne. 1997. 266 S.
ISBN 838537227X

Z zagadnień ślaskiej keramiki renesansowej (na marginesie artykułów Konrada Straussa)
Samozwaniec, Magdalena
1973.

Z zagadnień leksykografii
Piotrowski, Tadeusz
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1994. 221 S.

Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej
Mielczarek, Alfred
Warszawa. PWN. 1972. 199 S.

Z zagadnień leksykografii polskiej
Doroszewski, Witold
Warszawa. Państwowy Inst. Wydawn. 1954. 145 S.

Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich
Kamper-Warejko, Joanna
Toruń. Wydawn. Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika. 2007. 413 S.
ISBN 9788323121824

Z zagadnień leksykologii i stylistyki
Borek, Henryk
Opole. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Im. Powstańców Śląskich. 1974. 226 S.

Z zagadnień literaturoznawstwa polskiego doby pozytywizmu: 1860 - 1914
Cysewski, Kazimierz
Słupsk. Wyższa Szkoła Pedag. 1986. 262 S.

Z zagadnień literatury dziecięcej: studia i materiały
Papuzińska, Joanna
Warszawa. Fundacja Książka dla Dziecka. 1995. 77 S.

Z zagadnień literatury greckiej
Niemirska-Pliszczyńska, Janina
Lublin. 1978. 151 S.

Z zagadnień literatury, kultury i języka: studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce
Możejko, Edward ; Tokarz, Bożena
Katowice. Śląsk. 2002. 270 S.
ISBN 8371643896